Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології

 

2007. Випуск 2

 

 

КНИГОЗНАВСТВО

 

Галина ЧУБА. Текстологічне дослідження українських учительних Євангелій другої половини XVI – початку XVII ст.: перемишльський тип.  С. 5–38

Наталія КІТ. Книготоргівля Львівського Ставропігійного братства у XVI – першій половині XVIII ст. С. 39–53

Jolanta GWIOŹDZIK. Księga żywotów świętych norbertańskich ksieni Doroty Kąckiej w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie.  С. 54–61  / Стаття повністю / Анотація /

Володимир ШЕВЧУК. Друкар XVII століття, автор військової книги Онисим син Михайла Радишевський.  С. 62–75

Halina RUSIŃSKA-GIERTYCH. Czasopiśmiennictwo lwowskie do końca XVIII wieku.  С. 76–84  / Стаття повністю / Анотація /

Богдан ЯКИМОВИЧ. Видатні українські соборницькі друки ХІХ ст. (до 120-річчя виходу у світ альманахів «Веселка», «Ватра» та «Перший вінок»).  С. 85–94

Алдона ВАСІЛЯУСКЄНЄ. «Відомості Литовсько-Українського товариства»: внесок до литовської культури.  С. 95–105

Ольга ІВАНОВА. Використання баз даних у кодикологічних дослідженнях рукописних книг на прикладі бази даних «Кодекс».  С. 106–115

 

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

 

Анна РИБАЛКА. Іван Франко – користувач бібліотек.  С. 116–126

Наталя КУНАНЕЦЬ. Бібліотека студентського товариства «Медична громада» – становлення і діяльність.  С. 127–139

Любов КОМАРИНСЬКА. Фандрейзинґ – поняття позабюджетного фінансування у бібліотеках Львова.  С. 140–148

Małgorzata KISILOWSKA, Jadwiga WOŹNIAK-KASPEREK. Is there future for cataloguing? A relatively-ordered dialogue.  С. 149–157  / Стаття повністю / Анотація /

 

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

 

Олег ПІХ. До витоків науково-бібліографічної діяльності Мирона Кордуби.  С. 158–171

 

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

 

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Нововіднайдені джерельні матеріали до біографії львівського друкаря Михайла Сльозки.  С. 172–191

Олександр БАРАН. Холмський пом’яник (за текстом збірника Лева Кишки).  С. 192–208

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Ірина АНТОНЮК. З історії музичних колекцій бібліотеки Львівської державної музичної академії імені М. В. Лисенка.  С. 209–216

Юрій ЛИСИЙ. Фонди Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка як джерело для вивчення національних взаємовідносин у Львівському університеті (ХІХ ст. – 1939 р.).  С. 217–224

Йозас БАНІОНІС. Литовські підручники з арифметики (1904 – 1914 рр.).  С. 225–229

Андрій КЛІШ. Публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність Кирила Студинського.  С. 230–237

Ольга ШЕЛЮХ. Принципи наукового редагування Василя Сімовича. (На прикладі видання творів Івана Франка).  С. 238–244

Олена СОКУР. Основні принципи відбору нових наукових журналів до фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.  С. 245–247

 

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ

 

Іван СВАРНИК. Мар’яна Долинська. Історична топографія Львова XIV – ХІХ ст.  С. 248–251

Михайло ГНАТЮК. Богдан Якимович. Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти.  С. 252–253

Михайло КРІЛЬ. Anna Siciak. Druki przemyskie. 1754 – 1939. Bibliografia publikacji polskich, niemieckich, węgierskich, francuskich oraz żydowskich i ukraińskich wydanych alfabetem łacińskim.  С. 254

Адам ФАЛОВСЬКИЙ. Ольга Кровицька. Українська лексикографія: теорія і практика.  С. 255–257

Ольга КРОВИЦЬКА. Різдво на Лемківщині. Фольклорно-етнографічний збірник / Упорядник Марія Горбаль.  С. 258–259

Олена ЛУЦИШИН. Мирослав Олександрович Мороз.  С. 260–263

 

© Львівський національний університет імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології