Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології

 

2010. Випуск 5

 

 

КНИГОЗНАВСТВО

 

Jolanta GWIOŹDZIK. L’viv in the culture of the monastery book in the Central and Eastern Europe. A thematic review.  С. 3–11 / Стаття повністю / Анотація /

Антоні КРАВЧИК. Львівський світ книги у “Сотні польських письменників” Шимона Старовольського.  С. 12–27

Олександр СЕДЛЯР. Розповсюдження видань товариства “Галицько-руська матиця” (1848–1870 рр.).  С. 28–51

Наталія КІТ. Поляки – власники екслібрисів XІХ ст. (на матеріалах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка).  С. 52–64

Олена ПОЛЕВЩИКОВА. Зібрання книг Ромуальда Губе в бібліотеці Одеського (Новоросійського) університету.  С. 65–75

Едита ХОМЕНТОВСЬКА. Друковані чернечі рубрицелі і шематизми у фондах бібліотеки Католицького університету Івана Павла II в Любліні. Вибрані питання.  С. 76–84

Anna DYMMEL. Reading in the Internet epoch. The main tendencies of researching the modern reading in Poland.  С. 85–95 / Стаття повністю / Анотація /

 

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

 

Збіґнєв ОЛЬЧАК. Книгозбірня ХІХ століття бібліотеки Варшавського університету: формування, характеристика, значення для національної культури і науки.  С. 96–105

Марія КОНОПКА. Бібліотеки львівських товариств ремісників періоду автономії Галичини та їх функції.  С. 106–115

Олександра ПЛИТУС. Діяльність бібліотек товариства “Рідна школа” в Галичині в 1924–1939 рр.  С. 116–121

Тетяна ШОВКОПЛЯС, Алла ГЕРУС. Історія формування та сучасний стан картографічного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.  С. 122–129

Олена ОСТАЛЕЦЬКА. Видання провідних європейських картографічних закладів XVI–XVIII ст. у фондах сектору картографічних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.  С. 130–136

Михайло БІГУСЯК. Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (1946–2008): історія, досягнення та завдання в умовах модернізації освіти.  С. 137–144

Галина РУСИНСЬКА-ҐЄРТИХ. Вроцлавський Інститут наукової інформації і бібліотекознавства: історія та діяльність.  С. 145–152

Ельжбета ПЕТРОВІЧ, Марек МІХАЛЬСЬКИЙ. Традиційна бібліотека чи з вільним доступом – що краще у країні, де відбувається становлення ринкової економіки? (Досвід бібліотеки Варшавського університету у 2000–2007 рр.).  С. 153–164

Тетяна КУЛАКОВСЬКА. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як науково-дослідна установа: основні напрями діяльності.  С. 165–172

Олена ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА. Наукова бібліотека ХХІ століття в європейському соціокультурному вимірі.  С. 173–177

Renata FRĄCZEK. Contemporary academic libraries vs. Distance teaching.  С. 178–185 / Стаття повністю / Анотація /  

 

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

 

Адам НОВАК. Суперечка Людвіка Фінкеля і Михайла Грушевського про місце “Бібліографії польської історії” в минулому Польщі та України.  С. 186–194

Валентина БЕРЕЗКІНА. Франкіана у відділі зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.  С. 195–209

Світлана ГУЧ. Проблеми створення бібліографічної інформації, присвяченої історичним регіонам України.  С. 210–215

 

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

 

Іван СВАРНИК. Архів Львівського університету: історія установи, доля і склад фондів.  С. 216–229

Володимир ШЕВЧУК. Щоденники Василя Словінського 1915–1922 рр. як історико-краєзнавче джерело.  С. 230–242

Андрій СОВА. Документи українського збройного підпілля Яворівщини у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.  С. 243–257

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Олена СТАНКЕВИЧ. Українське книгознавство XIX – першої половини XX ст.: план формування електронних ресурсів.  С. 258–265

 

АРХІВНІ ЧИТАННЯ

 

Володимир ДОЛІНОВСЬКИЙ. Бернардинський архів у Львові (1784–1933): формування архівних збірок та діяльність.  С. 266–269

Володимир КЛЮВАК. Державний архів у Львові в міжвоєнний період (1918–1941 рр.).  С. 270–280

Ростислав МЕЛЬНИК. Історія формування та огляд фонду “Державний архів у Львові (1932–1939)”.  С. 281–286

Олег БОНДАР. Роман Зубик – історик та громадський діяч.  С. 287–291

Єва КЛАПЦІНСЬКА. Професор Теофіл Еміль Модельський (1881–1967) – організатор архіву Вроцлавського університету і його перший директор.  С. 292–299

Василь КИСЛИЙ. Державний архів Львівської області у 1939–2009 рр.: етапи становлення.  С. 300–303

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Ірина КМЕТЬ. Гімн Ґрюнвальдської перемоги над тевтонцями: українські аспекти дискусії про походження пам’ятки.  С. 304–314

Мирослав ТРОФИМУК. “Паспорт для русина” з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (перше латиномовне друковане видання про Україну, 1584 р.).  С. 315–322

Юрій ЛИСИЙ. Збірка інженера Людвіка Біркенмаєра: опис, систематизація, характеристика змісту.  С. 323–326

Рената САМОТИЙ. “Бюлетень” – орган товариства українських студентів “Основа” у Львові в 1943–1944 рр.: історико-джерелознавче дослідження.  С. 327–332

Jadwiga WOŹNIAK-KASPEREK. Information organisation in subject gateways.  С. 333–339 / Стаття повністю / Анотація /

Леся ДЗЕНДЗЕЛЮК, Любов ЛЬОДА. Використання бібліопегістичних досліджень у реставраційній практиці для збереження інформації.  С. 340–345

 

 

Наталія ДЕМЧУК. Дискурс бібліопсихології в системі бібліотечно-інформаційної діяльності XX–ХХІ ст.: матеріали до бібліографії.  С. 346–355

Галина ТАЛАНТОВА. До 400-ліття Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (промова на пленарному засіданні Міжнародної наукової конференції “Бібліотека як соціокультурний феномен: історія та сучасність”, 15 жовтня 2008 р.).  С. 356–361

Лідія ВЕРБИЦЬКА. Ювілейний симпозіум. Іван Франко (1856–1916). 150 років від дня народження. Бухарест: RCR Editorial, 2008. 273 с.  С. 362–364

Засідання Львівського зонального методичного об’єднання.  С. 365–366

Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка у 2010 навчальному році.  С. 367–377

 

© Львівський національний університет імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології