Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології

 

2011. Випуск 6

 

 

КНИГОЗНАВСТВО

 

Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ. “Найдавніший” латинський рукопис Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка – палеографія і кодикологія.  С. 3–18

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Мініатюри Євангелія 1556 року з церкви Святого Миколи в Поляні з давньої збірки Перемишльської греко-католицької капітули.  С. 19–35

Наталія БОНДАР. Філіграні примірників видання львівського Апостола 1574 р. як джерело дослідження історії його друкування.  С. 36–47

Томаш НІКЛЯС. “Потрібні мідерити” – аналіз вибраних прикладів львівської графіки ХVІІІ ст. у контексті концепції довгого тривання.  С. 48–60

Олександр СЕДЛЯР. Серіальні видання “Галицько-руської матиці”: проекти та їх реалізація (1848–1874 рр.).  С. 61–77

Марія КОНОПКА. Касова книга книгарні як джерело книгознавчих досліджень.  С. 78–88

Кінґа ПОМЕС. Читацькі зацікавлення та інтелектуальні розваги мешканців польських шляхетських маєтків у ХІХ – на початку ХХ ст.  С. 89–97

Роман ГОЛИК. Книжна культура, читання й етносоціальні уявлення галичан кінця ХІХ – початку ХХ ст.  С. 98–108

Марта НАДРАГА. Іван (Ян) Кухта – львівський дослідник психології та соціології читання 20–30-х років ХХ ст.  С. 109–115

Олена НАУМОВА. Особиста книжкова колекція Богдана Винара у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.  С. 116–130

 

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

 

Наталія БЄРЬОЗКІНА, Аляксандр СТЕФАНОВІЧ. З історії створення бібліотеки Радзивіллів Несвізької ординації.  С. 131–147

Наталія КУНАНЕЦЬ. Особові зібрання у фондах українських універсальних бібліотек Львова (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).  С. 148–161

Галина РУСИНСЬКА-ҐЄРТИХ. Бібліотека Національного Інституту імені Оссолінських у Вроцлаві.  С. 162–173

Любов ПИНДА. Науково-дослідна та видавнича діяльність Наукової бібліотеки Львівського національного аграрного університету.  С. 174–178

Малґожата МРОЖЕК-БУКСА. Освітньо-виховна діяльність бібліотек Підгалля у 2000–2010 рр.  С. 179–193

Мірослава ДОБРОВОЛЬСЬКА. Публічні бібліотеки для сеньйорів.  С. 194–203  

 

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

 

Іванна КАРПИН. Основні методичні засади створення бібліографії “Україномовна книга у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (1798–1923)”.  С. 204–214

Віталій КАРАЦУПА, Олександр ЛЕВЧЕНКО. Українська фантастика ХІХ–ХХ століть у періодиці та книжкових виданнях.  С. 215–243

Наталія МАРЦІНЯК. Бібліографічні засоби відображення видавничого репертуару та формування книготорговельного асортименту в Україні (друга половина 1940-х – 1950-ті рр.).  С. 244–249

 

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

 

Stefan CIARA. Helena Polaczkówna (1881–1942) – Custodian of the Bernardine Archives in L’viv.  С. 250–258 / Стаття повністю / Анотація /

Ігор ПЕТРІЙ. Щоденник Володимира Стефанишина як джерело до історії Легіону УСС у 1914–1915 рр.  С. 259–272

Раса СПЕРСКЄНЕ. Невідоме джерело до історії Житомира 1917–1918 рр. (альбоми малюнків Ганни Солтанувни).  С. 273–278

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Ольга ЄПІФАНОВА, Вероніка САВЕЛЬЄВА. Інформаційні ресурси бібліотеки вищого навчального закладу: організація, використання, управління.  С. 279–290

Себастьян ВЄРНИ. Використання Інтернету і читачезнавство в дослідженнях Інституту книги і читачезнавства Національної бібліотеки Польщі.  С. 291–301

Małgorzata KISILOWSKA. Indexing nursing literature: comparative analysis in the light of the standard nursing terminology ICNP® 2.0.  С. 302–309

 

 

Вибрана бібліографія публікацій про Львівський національний університет імені Івана Франка та його Наукову бібліотеку [у 2010 р.].  С. 310–317

Засідання Львівського зонального методичного об’єднання.  С. 318

Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка кінця 2010–2011 років.  С. 319–331

 

 

БЛОК ІЛЮСТРАЦІЙ

 

© Львівський національний університет імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології