Вісник Львівського університету.
Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології

 

2012. Випуск 7

 

 

КНИГОЗНАВСТВО

 

Наталія КІТ. Еволюція екслібрису (на матеріалах фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка).  С. 3–18

Олександр СЕДЛЯР. Хрестоматія руської літератури Якова Головацького як інформаційний та освітній проект: плани та їх реалізація.  С. 19–53

Ева ВУЙЦІК. Казімєж Станіслав Якубовський – львівський видавець шкільних підручників.  С. 54–64

Роман ГОЛИК. Між Дмовським і Донцовим: читання, інтелектуальні та ідеологічні течії в Галичині 1920–30-х рр.  С. 65–83

Ольга КОЛОСОВСЬКА. Творення музею Івана Федорова у Львові (1948–1949 рр.).  С. 84–92

Michał ROGOŻ. Polish editions of guidebooks to L’viv in 1989–2010.  С. 93–104

Галина ГРЕТ. Книгорозповсюдження в структурі книжкової справи України.  С. 105–116

Марина ШАТРОВА. Наука про книготорговельну справу в системі книгознавства.  С. 117–121

 

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

 

Ришард СКШИНЯЖ. Бібліотека та інтелектуальна культура лицарів ордену Святого Гробу Господнього з Мєхова: історія – книгозбірня – люди.  С. 122–137

Оксана ГРИЦАЙ. Вплив мовної політики в УРСР 1970–1980-х років на формування бібліотечного фонду наукової бібліотеки Львівського державного університету імені Івана Франка.  С. 138–142

Галина РУСИНСЬКА-ҐЄРТИХ. Фонди та інформаційні засоби шкільних бібліотек у Польщі.  С. 143–156

Олена ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА. Модернізаційні моделі розвитку бібліотечно-інформаційних установ в період глобалізації: постановка питання.  С. 157–171

Олена ГРОГУЛЬ. Аналіз веб-сайтів Обласних бібліотек (на прикладі Рівненської державної обласної бібліотеки та Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д. І. Чижевського).  С. 172–181

Тетяна КОВАЛЬ. Маркетингові дослідження – головний чинник оптимізації бібліотечно-інформаційного обслуговування.  С. 182–188  

 

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

 

Іванна КАРПИН. Юліан Насальський – редактор і видавець “Бібліотеки для рускои молодежи”.  С. 189–215

Віталій КАРАЦУПА, Олександр ЛЕВЧЕНКО. Українська фантастика другої половини ХХ століття у періодиці та книжкових виданнях.  С. 216–243

Тетяна БІЛА. Актуальні психологічні якості бібліографа та вимоги до професії інформаційного працівника на сучасному етапі.  С. 244–253

Катерина ЛОБУЗІНА. Електронне середовище як засіб формування комплексних бібліографічних ресурсів Національної бібліотеки.  С. 254–260

 

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

 

Ольга ГУЛЬ. Суспільний конфлікт у Львові 1576–1578 рр.: скарги міщан і рішення короля Стефана Баторія.  С. 261–268

Анелія СОЛОВЙОВА. Літературно-мистецький Львів 1941–1944 рр. (за матеріалами української періодики з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка).  С. 269–275

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Ірина БЄЛОУС. Особливості формування фонду бібліотеки Львівської політехніки до 1939 року.  С. 276–281

Галина СЕМЕНЮК. Фонд рідкісних і цінних видань Наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету як джерело історико-культурної спадщини.  С. 282–285

Олена ДІКУНОВА. Діалогічна взаємодія бібліотечних фахівців та користувачів бібліотеки вищого навчального закладу як чинник підвищення якості освіти.  С. 286–290

Олена ЛЕБЕДЮК. Вплив інформаційних потреб користувачів на модель обслуговування в бібліотеці вищого навчального закладу.  С. 291–296

Галина ОНИСЬКО, Олег ШКОДЗІНСЬКИЙ. Завдання вікі-ресурсу та інституційного репозитарію у формуванні науково-освітнього середовища вищого навчального закладу.  С. 297–300

Валентина ФОМІНИХ. Комплектування бібліотечних фондів вищого навчального закладу: сучасні технології та вимоги часу.  С. 301–305

Анна ВОРОПАЄВА, Вікторія ВОРОПАЄВА. Проблеми створення, використання та управління електронними ресурсами в бібліотеці Донецького національного технічного університету.  С. 306–309

Наталія ТКАЧЕНКО. Досвід створення відкритого електронного архіву в Донецькому національному технічному університеті.  С. 310–313

Марія МЕДВЕДЬ. Проблема зберігання та захисту електронних документів у бібліотеці: на прикладі колекції магістерських та дипломних робіт студентів Закарпатського державного університету.  С. 314–317

Галина СТЕПАНЧЕНКО. Моніторинг ефективності використання періодичних видань у Науково-технічній бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка”.  С. 318–324

 

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯД

 

Ольга КРОВИЦЬКА. Беркещук І. С. Структура словотвірних парадигм іменників у сучасній українській мові (назви знарядь праці). Кам’янець-Подільський, 2010. 157 с.  С. 325–327

 

 

Міжнародна наукова конференція “Як секуляризація монастирів змінила бібліотеки Європи (XVI–XIX ст.)”.  С. 328–333

Вибрана бібліографія публікацій про Львівський національний університет імені Івана Франка та його Наукову бібліотеку за 2011 рік.  С. 334–339

Сутність і структурно-системні пріоритети редакційно-видавничої підготовки до друку основних видів видань: матеріали до бібліографії (за матеріалами фахової періодики (2006–2010 рр.)).  С. 340–344

Тенденції розвитку сучасної видавничої справи: матеріали до бібліографії (за матеріалами книгознавчої періодики (2006–2011 рр.)).  С. 345–350

Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (кінець 2011 – перша половина 2012 рр.).  С. 351–361

 

 

© Львівський національний університет імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології