Вісник Львівського університету.
Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології

 

2014. Випуск 9

 

 

КНИГОЗНАВСТВО

 

Олександр СЕДЛЯР. Видавнича співпраця Якова Головацького та Михайла Качковського.  С. 3–22

Роман ГОЛИК. Реальна й віддзеркалена Галичина: календарі, час, ментальність й повсякденне життя галичан в краю й на еміграції (кінець ХІХ − перша половина ХХ ст.).  С. 23–42

Іванна СТЕПОВА. Книжкова серія “Парохіяльна бібліотека” (1897–1899): книгознавчий аналіз.  С. 43–52

Анна ГАЛАБУРДА. Пергамент: проблеми збереження та реставрації.  С. 53–58

Оксана ГАЛАБУРДА. Реставрація м’яких і твердих обкладинок (на прикладі видань ХІХ ст.).  С. 59–65

 

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

 

Олена АЙВАЗЯН. З історії публічних бібліотек Подільської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст.  С. 66–73

Марта НАДРАГА. Шкільні (гімназійні) бібліотеки міжвоєнного Львова: організаційні засади формування і кількісний склад.  С. 74–80

Наталія КУНАНЕЦЬ. Підготовка кадрів для книгозбірень, що обслуговують користувачів з особливими потребами: загальні положення.  С. 81–87

Ярослава ПИЛИП. Кадрове забезпечення бібліотек вищих навчальних закладів: проблеми та перспективи.  С. 88–94

Наталія АКІМОВА, Марія МАХМУТОВА. Функціонування системи автоматизованих бібліотечних процесів у Науковій бібліотеці Чернівецького національного університету.  С. 95–102

Ольга ЄПІФАНОВА, Вероніка САВЕЛЬЄВА. Методичне об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів Луганської області в дзеркалі часу.  С. 103–114

Павла РОГОВА. Інтеграційні процеси у діяльності освітянських бібліотек України в умовах інформатизації.  С. 115–130

Галина РУСИНСЬКА-ҐЄРТИХ. Діяльність польських бібліотек для місцевих громад.  С. 131–137  

 

ДЖЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

 

Марта ОНИСЬКІВ. Королівський універсал – інформаційний документ Коронної канцелярії останньої чверті ХVII століття (на матеріалах реляційних книг Львівського, Перемишльського, Сяноцького, Галицького та Теребовельського ґродських урядів).  С. 138–153

Марія ГАРАСИМЧУК. Комісарська книга та діяльність королівської комісії в Самбірській економії 1696 року.  С. 154–165

Михайло БІГУСЯК. Епістолярій бібліографа Мирослава Олександровича Мороза (на основі архіву професора В. Т. Полєка.  С. 166–173

Юлія ШЕЛЕП. Джерела до вивчення партійної номенклатури Української РСР 1970х – першої половини 1980­х рр. (на матеріалах західних областей).  С. 174–187

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Олена ГРАММ. Професійний імідж фахівця бібліотеки вищого навчального закладу.  С. 188–193

Олена ДІКУНОВА. Корпоративні проекти освітянських бібліотек як засіб формування інформаційно-комунікаційного середовища.  С. 194–199

Зоя РОМАНУХА. Корпоративні віртуальні довідкові служби бібліотек вищих навчальних закладів України.  С. 200–205

Аліна ШИРЄНКОВА-БІЛІЙЧУК. Використання інтернет-ресурсів у бібліотеках ВНЗ.  С. 206–210

Олена КРАВЧЕНКО. Комплектування фонду бібліотеки ВНЗ у сучасних умовах (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ “Криворізький національний університет”).  С. 211–215

Олена ЛЕБЕДЮК. Науково-методична діяльність бібліотеки вищого навчального закладу: пріоритетні напрямки та інновації (з досвіду роботи науково-методичного відділу бібліотеки КПІ ДВНЗ “Криворізький національний університет”).  С. 216–220

Неліна КРАВЧУК. Основні аспекти наукової діяльності Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.  С. 221–226

Валентина БІЛОУС. Інновації в інформаційному середовищі навчального закладу – стратегія розвитку бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.  С. 227–234

Марина ІГНАТЮК. Перспективні технології для створення, зберігання та використання сучасних інформаційних ресурсів бібліотек агроекологічної галузі (на прикладі бібліотеки ЖНАЕУ).  С. 235–241

Настасія ЗАГОРОДНА. Наукова бібліотека вищого навчального закладу в системі створення та розповсюдження краєзнавчої інформації (на прикладі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича).  С. 242–247

Олена СКАЧЕНКО. Наукові дослідження бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв у 2011–2012 рр.  С. 248–253

Олег БАРМА. Формування інформаційної культури студентів-менеджерів у рамках діяльності бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі бібліотеки Білоруського державного університету культури та мистецтв).  С. 254–263

 

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯД

 

Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ. Атлас українських історичних міст. Київ: ДНВП “Картографія”, 2014. Т. 1: Львів / за наук. ред. М. Капраля. – 95 с. + 25 оригінальних карт, 11 карт-репродукцій, 67 видів міста.  С. 264–270

Галина СОЛОІДЕНКО. Ильганаева В. А. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность): словарь-справочник. Харьков, 2009. 392 с.  С. 271–276

Лілія СИРОТА . Методико-бібліографічні матеріали з навчальної дисципліни “загальне книгознавство”.  С. 277–282

Яцек ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ. Огляд іноземної літератури з бібліотекознавства та інформології.  С. 283–316

Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського  національного університету імені Івана Франка другої половини 2014 року.  С. 317–325

 

 

© Львівський національний університет імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології