top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

feed-image Feed Entries
Відділи та служби бібліотекиВідділ обслуговування науковою літературою


Головний читальний зал

Завідувач відділу:
ЯХВАК Лідія Михайлівна

Адреса:
вул. Драгоманова, 17,
Україна, 79601, м. Львів,
тел.: (032) 239-43-41
ел. пошта: lb_attend_scien@lnu.edu.ua

Абонемент наукової літератури та МБА працюють:
Понеділок–п’ятниця: 9.00–19.00
Субота – 9.00–15.00
Неділя – вихідний день

Читальні зали працюють:
Понеділок – субота: 9.00–20.00
Неділя – вихідний день

Відділ обслуговування науковою літературою здійснює бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів, виконує запити бібліотек-абонентів через МБА, формує підручні фонди і забезпечує їх зберігання.

У структурі відділу 2 сектора: сектор абонементів (абонемент, МБА); сектор читальних залів (головний читальний зал, читальний зал для наукових працівників).

 

* Абонемент, МБА (вул. Драгоманова, 5, 1-й поверх).

 

Тут користувачі можуть отримати науково-популярну та художню літературу (до трьох примірників на 15 днів). Наукова література, підручники та навчальні посібники, які є в декількох примірниках видаються за попереднім замовленням з основного книгосховища на 1 місяць: професорам, доцентам, викладачам, науковим працівникам, аспірантам – до 10 примірників, студентам – до 5 примірників.

Якщо необхідні користувачам видання відсутні у фондах НБ, читачі можуть скористатися послугами міжбібліотечного абонементу (МБА). Виданнями, отриманими по МБА, можна користуватися лише у читальних залах НБ: періодикою – 10 днів, книгами – 30 днів, або упродовж терміну, зазначеного установою-власником.

* Головний читальний зал (вул. Драгоманова, 5, 2-й поверх).

Підручний фонд містить навчальну літературу з різних галузей знань: журналістика, культурологія, філософія, психологія, логіка, етика, естетика, релігія, соціологія, політологія, економіка, право, фольклор, педагогіка, екологія, астрономія, геодезія, фізика, хімія, геологія, ботаніка, зоологія, техніка, ґрунтознавство, мовознавство; довідково-інформаційні видання – енциклопедії, словники, галузеві довідники. Цю літературу можна отримати без попереднього замовлення.

На кінець 2012 року у вільному доступі знаходиться 2 047 друкованих одиниць, зокрема: довідкові видання універсального характеру, галузеві словники і довідники, підручники. Інформація про фонд вільного доступу відображена в електронному та карткових каталогах бібліотеки.

Література, отримана з фонду основного книгосховища, зберігається у головному читальному залі 10 днів. При необхідності читач може продовжити термін користування замовленою літературою.

Кількість  читацьких місць у головному залі – 200.

*Читальний зал для наукових працівників (вул. Драгоманова, 5, 2-й поверх).

Підручний фонд нараховує 4708 примірники, з них довідкова література з різних галузей знань становить 444. У відкритому доступі представлені журнали фундації “Сейбр-Світло”, Вісники ЛНУ ім. І. Франка (2990 прим.) тематика яких охоплює різні галузі знань: історію, філософію, право, соціологію, економіку, менеджмент, комп’ютерну техніку, екологію, мистецтво, англійську мову та ін.

Обов’язковий примірник авторефератів дисертацій можна переглянути у відкритому доступі читального залу для наукових працівників.

Читачі також можуть ознайомитися із текстами дисертацій, поданих до захисту перед спеціалізованими вченими радами Львівського національного університету імені Івана Франка.

На електронних носіях для наукових працівників доступні:

відскановані видання  НБ:

– газета “Діло” (1880–1881, 1917–1939);
– журнал “Життя і знання” (1927–1939);
– журнал “Життя і право” (1928–1939);
– журнал “Киевская старина” (1882–1907);

бібліографічні та повнотекстові бази даних проекту М.І. Жарких “Мислене древо”:

– Археологічні дослідження в Україні у 1994–1996 роках;
– Археометрія та охорона історико – культурної спадщини;
– Великий курган ранньоскіфського часу на Київщині;
– Жарких М. Європейські джерела 16–17 ст. про Кримське ханство;
– Жарких М. Життя і творчість Л. Гумільова;
– Жарких М. Україна 13–17 ст. Енциклопедичний бібліографічний довідник;
– Жарких М. Храми Поділля. Ілюстрований каталог-довідник (понад 3000 храмів);
– Жарких М. Церква в Україні. Енциклопедичний бібліографічний збірник;
– Жарких М. Чорнобильська катастрофа у кривому дзеркалі комуністичної преси 1986–1988 років;
– Клос В. Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир (від заснування до сьогодення);
– Леся Українка. Енциклопедія життя і творчості;
– Пивовар А. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини 17 ст.;
– Современное ювелирное искусство Украины;
– Спадщина. Альманах українознавства;
– Церковняк-Городецька О., Малинська Н. Катерина Грушевська – редактор часопису “Первісне громадянство”;
– Черняков І., Рябова В. Скальпи в золоті Скіфії.

Замовлення користувачів, які виконуються з основного книгосховища бібліотеки, зберігаються у читальному залі 10 днів. При необхідності читач може продовжити термін їх зберігання для подальшої роботи

Я решил, что не мое дело "скачать фото боксеров" информировать его о "касперский антивирус ключи скачать" том, что не рассказал Дон, и поэтому был весьма краток.

Американская актриса, жила в "учебник немецкий язык бим скачать" двадцатом веке.

Они увидят его перед тем, "игры рисовать для мальчиков" как опустится ночь.

Все лицо пульсировало, словно на нем лежала "скачать прерванная жизнь" горячая маска.

Палач может двигаться под водой как управляемая торпеда, "игры на двоих две панды" которая спланирует свой "компьютерная программа для дизайна интерьера" курс, исходя из законов логики удобнее и незаметнее.

Он "скачать бесплатную программу обновления драйверов" отрицает саму идею их объединения Договором, который основан на положении, "скачать футажи огонь" что небеса упадут, если их не поддерживать "скачать учебник по экономике" чем-то вроде Щита, сотрудничая в области магии.

 

Відділ культурно-просвітницької роботи

Завідувач відділу:
ЛОШТИН Назар Тарасович

Адреса:
вул. Драгоманова, 5,
Україна, 79601, м. Львів
тел.: (032) 239-45-17
ел. пошта:
nblnupromotion@gmail.com

Відділ працює:
Понеділок–п’ятниця: 9.00 – 17.00
Субота, неділя – вихідні дні


Відділ культурно-просвітницької роботи
був створений на основі сектора ідейно-виховної роботи у 1980 році. За роки існування він декілька разів перейменовувався: відділ ідейно-виховної і масової роботи (1980–1981), відділ масової роботи (1982–1989), відділ культурно-масової роботи (1990–1993), відділ культурно-просвітницької роботи (з 1993 р.).

Завідувачами відділу були: С. Філоненко (1980–1981), І. Якімова (1981–1995), І. Чайка (1995–1996), Л. Рупняк (1996–1998), У. Стецькович (1998–2008).

Основні завдання та функції:

* Організація та проведення культурно-просвітницьких заходів у Бібліотеці за напрямами діяльності Університету, які сприяють популяризації української книги та допомагають студентам у навчально-виховному процесі. Для цього використовуються різні форми і методи роботи:

– конференції, літературні вечори, семінари, диспути, огляди літератури;

– книжкові та документальні виставки, віртуальні виставки;

екскурсії по Бібліотеці тощо.

* Налагодження зовнішніх зв’язків Бібліотеки з метою презентації та популяризації найцінніших книг та документів із її фондів, формування інтересу до бібліотечної і видавничої справи тощо.

* Надання методичної та практичної допомоги в оформленні книжкових виставок і проведенні просвітницьких заходів у Бібліотеці, в Університеті, в установах та закладах культури м. Львова.

* Висвітлення культурно-просвітницьких заходів Бібліотеки у засобах масової інформації: преса, радіо, телебачення, інформаційні Інтернет-видання. Ведення хроніки культурно-просвітницьких заходів Бібліотеки на сторінках “Вісника Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” та архіву подійна сайті Бібліотеки.

* Надання тематичних консультацій читачам Бібліотеки та видача книг із виставок.

Наукові публікації працівників відділу

//

 

Відділ наукової реставрації

Завідувач відділу:
РЯБЧУН-КАБАРІВСЬКА Євгенія Миколаївна

Адреса:
вул. Драгоманова, 5,
Україна, 79601, м. Львів,
тел.: (032) 239-44-85
ел. пошта:

Відділ працює:
Понеділокп’ятниця: 9.00 – 17.00
Субота, неділя – вихідні дні

Відділ наукової реставрації був створений у 2013 році (фактично працює з 2010 року за розпорядженням директора бібліотеки).Відділ покликаний вирішувати питання відновлення та збереження документальних пам’яток, які знаходяться у фондах Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка. Це рукописи, стародруки, рідкісні видання, періодичні видання, мапи, листівки,графічні твори мистецтва, документи та інші паперові носії. Робота відділу орієнтована на виконання практичних реставраційних та ремонтних заходів щодо бібліотечних пам’яток, у першу чергу – рідкісних видань, які потребують термінового реставраційного втручання для їх подальшого збереження. За довгий час використання фонди бібліотеки зазнали значних механічних ушкоджень, мікологічних та ентомологічних пошкоджень, деструкції структури паперу, руйнації шкіряних оправ та пергаментних рукописних документів тощо.

Реставрація документів – це відновлення експлуатаційних властивостей і зовнішніх ознак документів, які зазнали пошкоджень чи руйнування. Сучасні підходи реставрації документів передбачають комплекс методів, які застосовують для відновлення матеріальної основи документа і для відновлення зафіксованої інформації.

Основні завдання та функції відділу:
 • збереження та призупинення руйнування фондів бібліотеки;
 • підготовка примірників до експонування на виставках;
 • надання консультацій щодо збереження матеріальних носіїв;
 • освоєння сучасних технологій та технічних засобів з питань збереження документів;
 • виготовлення контейнерів та оправ для збереження бібліотечних документів;виконання реставраційно-відновлювальних операцій книжкових блоків, цінних видань та рукописів; поновлення оправ сучасних видань, тощо;
 • участь у методичній роботі Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка.
Станом на сьогодні реставраційний відділ співпрацює із такими підрозділами Бібліотеки:
 • відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка;
 • відділ резервно-обмінного фонду;
 • відділ комплектування та обліку наукової літератури;
 • відділ обслуговування науковою літературою;
 • відділ зберігання періодики та частини книжкових фондів;
 • відділ культурно-просвітницької роботи.

Упродовж 2010 – 2012 рр. роках відділ здійснив реставрацію 112 одиниць, серед яких: 2 інкунабули, 8 стародрукованих видань, рукописи, графічні твори, екслібриси, видання кінця XІX – поч. XX ст., плакати, листівки тощо. Для кожного видання, яке пройшло реставрацію, виготовляються спеціальні контейнери або папки для уникнення подальшого руйнування. Також проведені реставраційно-консерваційні роботи для підготовки примірників, які було експонувано на виставках: “350 років Львівського університету у документах Наукової бібліотеки” та “Французька книга XV–XVIII ст. у Львові”. Крім того, до реставраційного відділу зверталися за консультаціями стосовно збереження документів з Архіву Університету та Астрономічної обсерваторії Університету. Консультацію проводила завідувач відділу реставрації Євгенія Рябчун-Кабарівська.

У листопаді 2011 року з метою підвищення кваліфікації працівники реставраційного відділу відвідали Центр консервації та реставрації Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. А також протягом 2010–2012 років працівники відділу брали участь у низці конференцій та семінарів:

 • наукова конференція “Львівська Національна бібліотека України ім. В Стефаника: історія і сучасність”, жовтень 2010 р.;
 • “Школа бібліотечної майстерності” НБ ЛНУ ім. І. Франка, січень 2011 р.;
 • семінар “Проблеми збереження пам’яток рукописної та стародрукованої книги”. Товариство охорони пам’яток історії та культури, вересень 2011 р.;
 • конференція “Книга і бібліотека в системі науково-інформаційного забезпечення університетської науки та освіти” НБ ЛНУ ім. І. Франка, квітень 2012 р;
 • семінар практикум “Організація та робота Державної комісії з атестації художників-реставраторів України”. Національний науково-дослідний реставраційний центр, вересень 2012 р.

Працівники відділу реставрації також брали участь у проекті оцифрування єврейської міжвоєнної періодики, який Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка здійснювала спільно з “Архівними інформаційними системами” (Київ).

Приклади реставрації книг з фонду НБ.

 

Науково-методичний відділ

Завідувач відділу:
ФІГЕЛЬ Олена Миколаївна

Адреса:


вул. Драгоманова, 5,
Україна, 79601, м. Львів,
тел.: (032) 239-42-41
ел. пошта:
lb_method@lnu.edu.ua

 

Відділ працює:
Понеділокп’ятниця: 9.00 – 17.00
Субота, неділя – вихідні дні

Науково-методичний відділ створений у 1970 році. Відділ надає методичну допомогу в організації бібліотечного та інформаційного обслуговування, розробляє організаційно-розпорядчу та технологічну документацію відділів та Наукової бібліотеки (НБ). Проводить організаційно-методичну роботу і впроваджує в діяльність НБ нормативну документацію та методичні розробки.

Відділ складає зведений план методичної роботи НБ на основі планів підрозділів, організовує і веде довідковий апарат (аналітичний опис статей фахових періодичних видань та ін.) на фонд кабінету бібліотекознавства.

Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка з 1987 року (інформ. Лист Мін. ВССО Укр. РСР від 13.VII.87. за № 260-3/628) підпорядкована НМБК (головний орган – НБ ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка), є зональним та обласним методичним центром бібліотек ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації Львівського регіону (ЛЗМО) (наказ МОН .№27 від 20.01.2005 р.). У складі відділу діє сектор бібліотек ЛЗМО, який надає методичну допомогу бібліотекам ВНЗ та обласним методичним центрам з усіх питань бібліотечно-бібліографічної та інформаційної роботи, координує їх діяльність, вивчає, узагальнює і розповсюджує інноваційний досвід. Проводить семінари, науково-практичні конференції та інші заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників усіх рівнів.

У складі ЛЗМО 34 бібліотеки, з них – 14 бібліотек м. Львова.

Основні функції відділу:
 • координація діяльності роботи відділів НБ та бібліотек ЛЗМО;
 • підготовка та розповсюдження нормативно-технологічної документації, методичних рекомендацій;
 • аналіз звітів і планів роботи відділів Наукової бібліотеки та бібліотек Об’єднання;
 • організація роботи: методичної ради НБ та засідань ЛЗМО; “Школи бібліотечної майстерності”; підвищення кваліфікації бібліотечних працівників; стажування працівників інших бібліотек Львівського методичного об’єднання.
Основні напрями діяльності:
 • участь у формуванні регіональної бібліотечної політики, у розробленні та сприянні реалізації державних програм щодо розвитку бібліотечної справи;
 • здійснення методичного керівництва бібліотеками вищих навчальних закладів Західного регіону України та відділами НБ;
 • здійснення оглядово-аналітичної роботи щодо діяльності НБ та бібліотек вищих навчальних закладів Західного регіону України;
 • надання методичної та консультативної допомоги бібліотекам вищих навчальних закладів Західного регіону України та відділам НБ;
 • участь у заходах, які проводять інші бібліотеки, співпраця з іншими закладами, організаціями, бібліотеками.

Фонд кабінету бібліотекознавства науково-методичного відділу внесений в електронний каталог Наукової бібліотеки і містить фахові видання та літературу з історії, теорії і практики бібліотекознавства, документознавства, бібліографії, інформаційних бібліотечних технологій. Ведеться систематична картотека статей фахових періодичних видань, які отримує відділ.

 
Відділ резервно-обмінного фонду

Завідувач відділу:
Колодій Мирослава Олегівна

Адреса:
вул. Драгоманова, 17,
Україна, 79601, м. Львів,


тел.: (032) 239-44-06
ел. пошта: lb_reserve_exch@lnu.edu.ua

Відділ працює:
Понеділок–п’ятниця: 9.00 – 17.00
Субота, неділя – вихідні дні

 

Історія

Відділ був заснований у 1785 р. Починаючи з 1787 р., видання цього фонду виста-влялися на аукціонах, які запровадив тодішній директор Генріх Готтфрід Бретшнайдер. Частину коштів, отриманих від продажу книг, використовували для поповнення фонду бібліотеки. Решту віддавали на потреби університету. Після 1852 р. бібліотека запровади-ла також обмін дублетами: розсилались списки літератури до інших бібліотек і антиквар-них торгових закладів. Практика активного обміну тривала до 1980 р. З 1980 року обмін продовжувався але не так активно. Розсилались списки літератури до бібліотек. У 1991 році було запроваджено продаж дублетної літератури, кошти вилучені за книги пе-редавались до університету, aле така практика тривала лише рік. Пересилати дублетні книги поштою відділ перестав з 1991 року через брак коштів.

РОФ мав назву «відділ концентрації» до 1950 р. – відділ резервно-обмінного фон-ду. У відділі нараховується близько пів.мільойона книг. До РОФ передаються книги і пе-ріодика з реорганізованих структурних пірозділів університету, кафедр, особистих збірок викладачів університету тощо. Його фонди були розміщенні у трьох сховищах, облад-наних у закритих костелах: св. Миколая (Львів, вул. Щербакова тепер Грушевського), в смт. Івано-Франковому та Новому Милятині ( Львівська обл.) Починаючи з 1982-83 рр. на числені прохання релігійних громад літературу з храмів поступово вивозили і костели повертали віруючим. Відтак у 1991 р. відділ розмістили у новому корпусі НБ (вул. Драгоманова 17).

Фонди

Станом на 1.10.2013 р. загальна кількість фонду складає бл. 230064 од.зб.

за мовами:

українською мовою                                    33808

російською мовою                                      102552

іноземними мовами                                      93704

за видами:

книги                                                          174444

дипломні роботи                                          13481

брошури                                                      129

періодика                                                    42010

за цільовими призначеннями:

наукові видання                                          84635

навчальні видання                                      27173

літературно-художні видання                      118256

Завдання відділу

-  Наукове даслідження  фонду.

-  Проведення науково-дослідницької діяльності, укладання каталогів книжкових видань фонду.

-  Виділення рідкісних та особливо цінних видань.

- Сприяння активному використанню дублетної та непрофільної літератури для докомплектування фондів  Бібліотек і установ країни необхідною їм літературою шляхом її передачі.

-  Ведення документації відділу.

-  Планування та звітність про роботу відділу.

-  Вивчення, узагальнення і впровадження в роботу інновацій.

-  Виявлення видань для поповнення фондів Наукової бібліотеки.

-  Організація підвищення кваліфікації працівників.

Функції відділу

- Вивчає стан збереження та використання фонду.

- Розробляє документацію, що реґламентує діяльність відділу.

- Аналізує  й вивчає  належні умови зберігання  фонду.

- Складає поточні, річні, перспективні плани та звіти про роботу відділу.

- Здійснює технічне опрацювання літератури.

- Забезпечує збереження фонду:

- санітарно-гігієнічна обробка фонду;

- відбір та передавання літератури до основного фонду та відділу рідкісної книги;

- забезпечення протипожежних заходів.

- Веде довідково-бібліографічний апарат відділу.

- Здійснює опис літератури в програмі Excel.

- Веде каталоги:

- алфавітний каталог книг ( кирилиця, латинка);

- Бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах, практикумах тощо.

- Підвищує фаховий рівень працівників відділу.

Нормативно-правова база

Положення про відділ;
Зразки для оформлення клопотань на дипломні роботи.

Проекти відділу

Розпочато роботу над проектом: « Бібліографія долвідкових видань ХУІІІ-ХХ ст. у фондах Наукової бібліотеки Львівського університету імені Івана Франка». Каталог.

Наукові публікації відділу

 
« ПочатокПопередня123НаступнаКінець »

Сторінок 1 з 3:

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom