top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Передплата періодичних видань на 2015 рік

30136

ВИСОКИЙ ЗАМОК (укр.)

1 - 6

40224

ГОЛОС УКРАЇНИ (укр.)

1 - 6

40255

ДЕНЬ (укр.)

1 - 6

35374

ЕКСПРЕС (ТРИРАЗОВИЙ ВИПУСК) (укр.)

1 - 6

23038

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В УКРАИНЕ. ЗАПАДНОУКРАИНСКИЙ ВЫПУСК (рос.)

1 - 6

22061

КРАЄЗНАВСТВО. ГЕОГРАФІЯ. ТУРИЗМ + БІБЛІОТЕКА. КОМПЛЕКТ

1 - 6

35308

ЛЬВІВСЬКА ПОШТА (ЧЕТВЕР) (укр.)

1 - 6

60980

МОЛОДЬ УКРАЇНИ (укр.)

1 - 6

40433

ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ (укр.)

1 - 5

91213

СІЛЬСЬКІ ВІСТІ - газета захисту інтересів селян України (укр.)

1 - 6

60970

УКРАЇНА МОЛОДА (укр.)

1 - 6

74542

УНІВЕРСУМ (укр.)

1 - 6

40227

УРЯДОВИЙ КУР'ЄР (укр.)

1 - 6

8689

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ (ПЯТНИЦА) (рос.)

1 - 5

49778

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ТИЖНЕВИК "ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ. УКРАЇНА" (укр.)

1 - 6

1708

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ + ІСТОРІЯ В ШКОЛІ. КОМПЛЕКТ

1 - 6

70200

BIOPOLYMERS AND CELL (англ., укр., рос.)

1 - 6

98780

KURIER GALICYJSKI / КУР'ЄР ГАЛІЦІЙСЬКИЙ (укр., польськ.)

1 - 6

96238

POST ПОСТУП (укр.)

1 - 5

22372

UNIVERSITATES. НАУКА ТА ПРОСВІТА (укр., рос., англ.)

1 - 6

74628

АДВОКАТ (укр.)

1 - 6

70009

АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ

1 - 6

79299

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЫ

1 - 6

73012

АЛГЕБРА И ЛОГИКА

1 - 6

70117

АЛЬМА МАТЕР (ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ)

1 - 6

74006

АРХЕОЛОГІЯ (укр., рос., англ.)

1 - 6

89622

АТЕСТАЦІЙНИЙ ВІСНИК

1 - 3

35004

АУДИТОРІЯ (укр.)

1 - 6

91857

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (укр.)

1 - 6

74396

БЕРЕЗІЛЬ (укр.)

1 - 6

70823

БИБЛИОГРАФИЯ

1 - 6

84519

БИБЛИОТЕКИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

1 - 6

70923

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

1 - 6

14465

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО - XXI ВЕК

1 - 6

70112

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ

1 - 6

71150

БИООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

1 - 6

70085

БИОТЕХНОЛОГИЯ

1 - 6

70053

БИОФИЗИКА

1 - 6

70054

БИОХИМИЯ

1 - 6

74052

БЮЛЕТЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА І ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ (укр.)

1 - 5

85160

БЮЛЛЕТЕНЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

1 - 6

21950

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА (укр.)

1 - 6

74049

БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК (укр., англ.)

1 - 6

9923

БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОРУМ УКРАЇНИ (укр., рос.)

1 - 3

74643

БІОЛОГІЯ І ХІМІЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ (укр.)

1 - 4

70119

ВЕСТНИК ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ

1 - 6

74084

ВЕСТНИК ЗООЛОГИИ (рос., укр., англ.)

1 - 6

71011

ВЕСТНИК МГУ. СЕPИЯ 11. ПРАВО

1 - 6

70115

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

1 - 6

23823

ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ (укр.)

1 - 3

21876

ВИЩА ШКОЛА (укр.)

1 - 4

70131

ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ

1 - 6

70156

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ

1 - 6

70158

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

1 - 6

74089

ВСЕСВІТ (укр.)

1 - 4

74426

ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ (укр.)

1 - 5

21853

ВІДКРИТИЙ УРОК: РОЗРОБКИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ДОСВІД (укр.)

1 - 6

74085

ВІДОМОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ (укр., рос.)

1 - 4

21813

ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ АЛЬМАНАХ (укр.)

1 - 6

33613

ВІЛЬНА УКРАЇНА (укр., рос.)

1 - 6

74155

ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ (укр.)

1 - 6

40358

ВІСНИК ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ (укр.)

1 - 6

40379

ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ (укр.)

1 - 6

40842

ВІСНИК КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ (укр.)

1 - 4

74132

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ з додатком "Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності" (укр.)

1 - 6

48335

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ (укр., рос., англ.)

1 - 3

74090

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (укр., рос., англ.)

1 - 5

23622

ВІСНИК ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (укр.)

1 - 6

74254

ВІЧЕ (укр.)

1 - 6

239360

ГАЛЕРЕЯ (укр., рос.)

1 - 6

70211

ГЕНЕТИКА

1 - 6

95928

ГЕОГРАФІЯ (укр., рос.)

1 - 6

74636

ГЕОГРАФІЯ ТА ЕКОНОМІКА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ (укр.)

1 - 4

74114

ГЕОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.)

1 - 6

74120

ГЕОЛОГІЯ І ГЕОХІМІЯ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН (укр., рос., англ.)

1 - 3

70215

ГЕОМОРФОЛОГИЯ

1 - 6

228060

ГЕОСФЕРА (рос.)

1 - 6

74116

ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (рос., укр., англ.)

1 - 4

70219

ГЕОХИМИЯ

1 - 6

6462

ГЕОІНФОРМАТИКА (укр., рос., англ.)

1 - 6

74115

ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (рос., укр., англ.)

1 - 6

70866

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

1 - 6

21826T

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ (укр.)

1 - 6

30663

ДЕМОКРАТИЧНА УКРАЇНА (укр.)

1 - 6

57140

ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ

1 - 6

90238

ДЕРЖАВА І ПРАВО (укр.)

1 - 3

74183

ДЗВІН (укр.)

1 - 5

74496

ДИВОСЛОВО (УКРАЇНСЬКА МОВА Й ЛІТЕРАТУРА В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ) (укр.)

1 - 5

37583

ДНІПРО (укр.)

1 - 6

74137

ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (укр., рос., англ.)

1 - 5

1154

ЕКОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК (укр., рос., англ.)

1 - 6

74158

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ (укр.)

1 - 5

48382

ЕКОНОМІСТ (укр., рос., англ.)

1 - 5

9414

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (укр., англ.)

1 - 3

70284

ЖУРНАЛ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ

1 - 6

70287

ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

1 - 6

74317

ЖУРНАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ, АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИИ (рос., укр., англ.)

1 - 6

71436

ЖУРНАЛ МИКРОБИОЛОГИИ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ИММУНОБИОЛОГИИ

1 - 6

70292

ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

1 - 6

70293

ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ

1 - 6

70294

ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ ХИМИИ

1 - 6

70301

ЖУРНАЛ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

1 - 6

8383

ЖУРНАЛ ОРГАНІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ (укр.)

1 - 3

70296

ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ

1 - 6

70298

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

1 - 6

70299

ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ

1 - 6

70303

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

1 - 6

23527

ЖУРНАЛ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ (укр.)

1 - 6

40778

ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ (укр., рос.)

1 - 6

74421

ЖІНКА (укр.)

1 - 6

6608

ЗАКОН І БІЗНЕС (укр.)

1 - 4

70871

ЗАКОННОСТЬ

1 - 6

90230

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ (укр., рос.)

1 - 6

41687

ЗАХІД (укр.)

1 - 6

22454

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛIННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВI УКРАЇНИ (укр.)

1 - 6

23683

ЗБІРНИК РЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ, НДР ТА ДКР (укр.)

1 - 6

74207

ЗБІРНИК УРЯДОВИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ УКРАЇНИ (укр.)

1 - 5

96476

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (укр.)

1 - 5

74402

ЗОВНІШНІ СПРАВИ (укр.)

1 - 6

70373

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. ПРАВОВЕДЕНИЕ

1 - 6

70375

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА (рос.)

1 - 4

70350

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ

1 - 6

70351

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ

1 - 6

70354

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

1 - 6

70355

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ

1 - 6

70408

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ МЕХАНИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА

1 - 6

70356

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ

1 - 6

70357

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ХИМИЧЕСКАЯ

1 - 6

70363

ИЗВЕСТИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

1 - 6

70394

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1 - 6

79289

ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ

1 - 6

41894

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

1 - 6

57180

ИСТОРИЯ (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

1 - 6

47643

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1 - 6

57101

ИСТОРИЯ. АРХЕОЛОГИЯ. ЭТНОЛОГИЯ (БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

1 - 6

22794

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ'ЯТНИХ ДАТ (укр.) (выходит со смещенной нумерацией!)

1 - 6

70463

КИБЕРНЕТИКА И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ (рос., укр., англ.)

1 - 2

74257

КИЇВ (укр.)

1 - 6

74260

КИЇВСЬКА СТАРОВИНА (укр.)

1 - 4

50051

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

1 - 6

70438

КОЛЛОИДНЫЙ ЖУРНАЛ

1 - 6

20809

КОНФЛИКТОЛОГИЯ

1 - 6

23643

КОРРЕСПОНДЕНТ (рос.)

1 - 5

37278

КРАЇНА (укр.)

1 - 6

70447

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ

1 - 6

33909

КРИТИКА (укр.)

1 - 5

60969

КУЛЬТУРА І ЖИТТЯ (укр.)

1 - 6

79463

КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ДАЙДЖЕСТ

1 - 6

30183

КУР'ЄР КРИВБАСУ (укр.)

1 - 6

74249

КІНО - ТЕАТР (укр.)

1 - 6

50067

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА (доставка 2 раза в месяц)

1 - 6

57102

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ (БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

1 - 6

57178

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

1 - 6

96201

ЛЬВІВСЬКА ГАЗЕТА. ВІСНИК МІСТА (укр.)

1 - 6

60974

ЛІТЕРАТУРНА УКРАЇНА (укр.)

1 - 6

30562

ЛІТЕРАТУРНИЙ ЛЬВІВ (укр.)

1 - 6

22795

ЛІТОПИС АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ (укр.)

1 - 6

74566

ЛІТОПИС ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ (укр.)

1 - 6

74352

ЛІТОПИС ЖУРНАЛЬНИХ СТАТЕЙ (укр.)

1 - 6

74568

ЛІТОПИС КНИГ (укр.)

1 - 5

71650

МАЛЕНЬКАЯ ДИАНА

1 - 6

35331

МАНДРІВЕЦЬ (укр.)

1 - 6

22942

МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ (укр.)

1 - 6

8287

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УКРАИНЕ (рос., укр.)

1 - 6

74326

МАТЕМАТИКА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ (укр.)

1 - 4

70560

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

1 - 6

70512

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

1 - 6

8271

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОЛЯ (укр., рос., англ.)

1 - 6

70530

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ

1 - 6

70358

МЕТАЛЛЫ

1 - 6

70540

МИКРОБИОЛОГИЯ

1 - 6

71600

МИР БИБЛИОГРАФИИ

1 - 4

47110

МИР ПСИХОЛОГИИ

1 - 6

74645

МИСТЕЦТВО ТА ОСВІТА (укр.)

1 - 6

74309

МОВОЗНАВСТВО (укр., англ.)

1 - 4

70562

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ

1 - 6

71452

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ

1 - 6

70893

МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

1 - 6

74318

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ (укр.)

1 - 6

74313

МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.)

1 - 4

70574

МІНЕРАЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ. MINERALOGICAL JOURNAL (UKRAINE) (укр., рос., англ.)

1 - 6

48336

МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ (МРУ) (укр., рос.)

1 - 6

74328

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ (укр.)

1 - 6

70601

НАУКА И ЖИЗНЬ

1 - 6

74129

НАУКА СЬОГОДНІ (укр.)

1 - 6

74341

НАУКА ТА НАУКОЗНАВСТВО (укр., рос., англ.)

1 - 3

74303

НАУКА І ОБОРОНА (укр.)

1 - 6

74330

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО (укр.)

1 - 6

23564

НАУКА. РЕЛІГІЯ. СУСПІЛЬСТВО (укр., рос., англ.)

1 - 6

57103

НАУКОВЕДЕНИЕ (БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

1 - 6

57184

НАУКОВЕДЕНИЕ (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

1 - 6

22879

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ (НТІ) (укр.)

1 - 6

70647

НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ

1 - 6

74058

НАША БЕРЕГИНЯ (укр.)

1 - 3

22675

НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ (укр., рос., англ.)

1 - 3

70359

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1 - 6

70620

НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

1 - 6

40706

НОВІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ (укр.)

1 - 6

48409

НУМІЗМАТИКА І ФАЛЕРИСТИКА (укр., рос.)

1 - 3

74357

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО (укр.)

1 - 6

70676

ОНТОГЕНЕЗ

1 - 6

70670

ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ

1 - 6

61009

ОСВІТА (укр.)

1 - 6

40123

ОСВІТА УКРАЇНИ (укр.)

1 - 4

40470

ОСВІТА І УПРАВЛІННЯ (укр.)

1 - 6

70913

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АРХИВЫ

1 - 6

74401

ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА (укр.)

1 - 6

74569

ПАМ'ЯТЬ СТОЛІТЬ. ПЛАНЕТА (укр.)

1 - 6

71020

ПЕДАГОГИКА

1 - 6

74105

ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ. ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (укр.)

1 - 3

8278

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА (укр.)

1 - 6

21888

ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ (укр.)

1 - 6

79461

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА

1 - 6

70701

ПОЧВОВЕДЕНИЕ

1 - 6

74424

ПРАВО УКРАЇНИ. ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.)

1 - 5

57100

ПРАВОВЕДЕНИЕ. ПОЛИТОЛОГИЯ (БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

1 - 6

74046

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА (укр.)

1 - 6

6709

ПРАЦЯ І ЗАКОН (укр.)

1 - 5

70706

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА

1 - 6

20701

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

1 - 6

70745

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ (рос.)

1 - 4

70730

ПРОБЛЕМЫ ПРОЧНОСТИ (рос., укр., англ.)

1 - 6

74002

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.)

1 - 2

74576

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ГОСПОДАРСТВО І ПРАВО (укр., рос.)

1 - 6

228640

РАДИОФИЗИКА И РАДИОАСТРОНОМИЯ (рос., укр., англ.)

1 - 6

70786

РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

1 - 6

48356

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА (укр., рос., англ.)

1 - 3

9882

РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ. ЕКОЛОГІЯ (укр., рос., англ.)

1 - 6

70822

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

1 - 6

70788

РУССКАЯ РЕЧЬ

1 - 6

74442

РІДНА ШКОЛА (укр.)

1 - 6

40646

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ (укр.)

1 - 6

47101

САБРИНА

1 - 6

79255

СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ

1 - 6

40744

СВІТ (укр., рос., англ.)

1 - 6

70891

СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

1 - 6

74423

СЛОВО І ЧАС (укр.)

1 - 6

70820

СМЕНА

1 - 6

70934

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 - 6

57183

СОЦИОЛОГИЯ (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

1 - 6

90671

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА (укр., рос., англ.)

1 - 6

74276

СОЦІОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИ, МАРКЕТИНГ (укр.)

1 - 3

74459

СУЧАСНІСТЬ (укр.)

1 - 5

70925

США, КАНАДА. ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА

1 - 6

74325

СІВЕРЯНСЬКИЙ ЛІТОПИС (укр.)

1 - 6

70982

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

1 - 6

74471

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ХИМИЯ (рос.)

1 - 6

70965

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

1 - 6

90216

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА (укр.)

1 - 6

74473

ТРИБУНА (укр.)

1 - 6

74581

У СВІТІ МАТЕМАТИКИ (укр.)

1 - 3

74495

УКРАИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (рос., укр., англ.)

1 - 6

95220

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА (укр.)

1 - 6

49118

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА ГАЗЕТА (укр.)

1 - 5

23920

УКРАЇНСЬКА МОВА (укр., англ.)

1 - 6

22677

УКРАЇНСЬКА МОВА Й ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ (укр.)

1 - 4

40140

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (укр.)

1 - 6

6644

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. БІБЛІОТЕКА (укр.)

1 - 6

22419

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛІ (укр.)

1 - 6

30699

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО (укр.)

1 - 6

74498

УКРАЇНСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., англ., рос.)

1 - 4

74497

УКРАЇНСЬКИЙ БІОХІМІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.)

1 - 6

74513

УКРАЇНСЬКИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.)

1 - 6

8165

УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ВІСНИК (укр., рос., англ.)

1 - 6

74494

УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.)

1 - 5

74622

УКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ "ДЖЕРЕЛО". Серія 1. "Природничі науки" (укр., рос., англ.)

1 - 6

22411

УКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ "ДЖЕРЕЛО". Серія 2. "Техніка. Промисловість. Сільське господарство" (укр., рос., англ.)

1 - 6

22412

УКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ "ДЖЕРЕЛО". Серія 3. "Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво." (укр., рос., англ.)

1 - 6

74501

УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР (укр.)

1 - 6

99319

УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ

1 - 6

8083

УКРАЇНСЬКИЙ ФІЗИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., англ.)

1 - 6

8072

УКРАЇНСЬКИЙ ЮРИСТ (укр.)

1 - 6

74499

УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.)

1 - 6

21616

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ (укр., рос.)

1 - 6

71002

УСПЕХИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК

1 - 6

71003

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ

1 - 6

71007

УСПЕХИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

1 - 6

71034

ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ

1 - 6

71022

ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ

1 - 6

71064

ФИЗИКА НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР (рос., англ., укр.)

1 - 6

74525

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ (рос., укр., англ.)

1 - 6

71025

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

1 - 6

57182

ФИЛОСОФИЯ (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

1 - 6

57104

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

1 - 6

45490

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

1 - 6

22574

ФІЗИКО-ХІМІЧНА МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ (укр., рос., англ.)

1 - 6

74523

ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.)

1 - 6

74299

ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА (укр.)

1 - 6

74580

ФІНАНСИ УКРАЇНИ (укр.)

1 - 6

6380

ХОРТИЦЯ (укр., рос.)

1 - 6

74565

ЦИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА (рос., укр., англ.)

1 - 4

22436

ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ (укр., рос.)

1 - 6

30504

ШЛЯХ ПЕРЕМОГИ (укр.)

1 - 5

57105

ЭКОНОМИКА (БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

1 - 6

57181

ЭКОНОМИКА (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

1 - 6

71112

ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

1 - 6

40318

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК (рос., укр., англ.)

1 - 3

2171

ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.)

1 - 6

57106

ЯЗЫКОЗНАНИЕ (БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

1 - 6

74235

ІНОЗЕМНІ МОВИ (укр.)

1 - 3

23761

ІНОЗЕМНІ МОВИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ (укр.)

1 - 4

22596

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ (укр., рос., англ.)

1 - 6

74206

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК ТА КОМЕНТАРІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (укр.)

1 - 4

 

Наукова бібліотека 2-ге півріччя

21813

ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ АЛЬМАНАХ (укр.)

7 - 12

1

 

22454

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛIННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВI УКРАЇНИ (укр.)

7 - 12

1

 

40646

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ (укр.)

7 - 12

1

 

90216

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА (укр.)

7 - 12

1

 

30136

ВИСОКИЙ ЗАМОК (укр.)

7 - 12

1

 

40224

ГОЛОС УКРАЇНИ (укр.)

7 - 12

1

 

40255

ДЕНЬ (укр.)

7 - 12

1

 

35374

ЕКСПРЕС (ТРИРАЗОВИЙ ВИПУСК) (укр.)

7 - 12

1

 

23038

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В УКРАИНЕ. ЗАПАДНОУКРАИНСКИЙ ВЫПУСК (рос.)

7 - 12

1

 

22061

КРАЄЗНАВСТВО. ГЕОГРАФІЯ. ТУРИЗМ + БІБЛІОТЕКА. КОМПЛЕКТ

7 - 12

1

 

35308

ЛЬВІВСЬКА ПОШТА (ЧЕТВЕР) (укр.)

7 - 12

1

 

60980

МОЛОДЬ УКРАЇНИ (укр.)

7 - 12

1

 

40433

ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ (укр.)

7 - 12

1

 

61019

СІЛЬСЬКІ ВІСТІ - газета захисту інтересів селян України (укр.)

7 - 12

1

 

60970

УКРАЇНА МОЛОДА (укр.)

7 - 12

1

 

40227

УРЯДОВИЙ КУР'ЄР (укр.)

7 - 12

1

 

8689

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ (ПЯТНИЦА) (рос.)

7 - 12

1

 

49778

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ТИЖНЕВИК "ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ. УКРАЇНА" (укр.)

7 - 12

1

 

1708

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ + ІСТОРІЯ В ШКОЛІ. КОМПЛЕКТ

7 - 12

1

 

70200

BIOPOLYMERS AND CELL (англ., рос., укр.)

7 - 12

1

 

98780

KURIER GALICYJSKI / КУР'ЄР ГАЛІЦІЙСЬКИЙ (укр., польськ.)

7 - 12

1

 

96238

POST ПОСТУП (укр.)

7 - 12

1

 

74628

АДВОКАТ (укр.)

7 - 12

1

 

74006

АРХЕОЛОГІЯ (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

35004

АУДИТОРІЯ (укр.)

7 - 12

1

 

91857

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (укр.)

7 - 12

1

 

74396

БЕРЕЗІЛЬ (укр.)

7 - 12

1

 

74052

БЮЛЕТЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА І ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ (укр.)

7 - 12

1

 

21950

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА (укр.)

7 - 12

1

 

74049

БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК (укр., англ.)

7 - 12

1

 

9923

БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОРУМ УКРАЇНИ (укр., рос.)

7 - 12

1

 

68828

БІОЛОГІЯ І ХІМІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ (укр.)

7 - 12

1

 

74084

ВЕСТНИК ЗООЛОГИИ (рос., укр., англ.)

7 - 12

1

 

23823

ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ (укр.)

7 - 12

1

 

21876

ВИЩА ШКОЛА (укр.)

7 - 12

1

 

74089

ВСЕСВІТ (укр.)

7 - 12

1

 

74426

ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ (укр.)

7 - 12

1

 

21853

ВІДКРИТИЙ УРОК: РОЗРОБКИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ДОСВІД (укр.)

7 - 12

1

 

74085

ВІДОМОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ (укр., рос.)

7 - 12

1

 

33613

ВІЛЬНА УКРАЇНА (укр., рос.)

7 - 12

1

 

40358

ВІСНИК ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ (укр.)

7 - 12

1

 

40379

ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ (укр.)

7 - 12

1

 

40842

ВІСНИК КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ (укр.)

7 - 12

1

 

74132

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ з додатком "Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності" (з CD) (укр.)

7 - 12

1

 

48335

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

74090

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

74155

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

23622

ВІСНИК ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (укр.)

7 - 12

1

 

74254

ВІЧЕ (укр.)

7 - 12

1

 

8405

ГЕОГРАФІЯ (укр., рос.)

7 - 12

1

 

68830

ГЕОГРАФІЯ ТА ЕКОНОМІКА В РІДНІЙ ШКОЛІ (укр.)

7 - 12

1

 

74114

ГЕОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

74120

ГЕОЛОГІЯ І ГЕОХІМІЯ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

74116

ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (рос., укр., англ.)

7 - 12

1

 

6462

ГЕОІНФОРМАТИКА (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

74115

ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (рос., укр., англ.)

7 - 12

1

 

30663

ДЕМОКРАТИЧНА УКРАЇНА (укр.)

7 - 12

1

 

90238

ДЕРЖАВА І ПРАВО (укр.)

7 - 12

1

 

74183

ДЗВІН (укр.)

7 - 12

1

 

74496

ДИВОСЛОВО (УКРАЇНСЬКА МОВА Й ЛІТЕРАТУРА В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ) (укр.)

7 - 12

1

 

37583

ДНІПРО (укр.)

7 - 12

1

 

74137

ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

1154

ЕКОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

74158

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ (укр.)

7 - 12

1

 

48382

ЕКОНОМІСТ (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

9414

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (укр., англ.)

7 - 12

1

 

74317

ЖУРНАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ, АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИИ (рос., укр., англ.)

7 - 12

1

 

8383

ЖУРНАЛ ОРГАНІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

23527

ЖУРНАЛ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ (укр.)

7 - 12

1

 

40778

ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ (укр., рос.)

7 - 12

1

 

74421

ЖІНКА (укр.)

7 - 12

1

 

1789

ЗАКОН І БІЗНЕС (укр.)

7 - 12

1

 

90230

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ (укр., рос.)

7 - 12

1

 

23683

ЗБІРНИК РЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ, НДР ТА ДКР (укр.)

7 - 12

1

 

74402

ЗОВНІШНІ СПРАВИ (укр.)

7 - 12

1

 

70375

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА (рос.)

7 - 12

1

 

22794

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ'ЯТНИХ ДАТ (укр.) (выходит со смещенной нумерацией!)

7 - 12

1

 

70463

КИБЕРНЕТИКА И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ (рос., укр., англ.)

7 - 12

1

 

74257

КИЇВ (укр.)

7 - 12

1

 

23643

КОРРЕСПОНДЕНТ (рос.)

7 - 12

1

 

37278

КРАЇНА (укр.)

7 - 12

1

 

33909

КРИТИКА (укр.)

7 - 12

1

 

60969

КУЛЬТУРА І ЖИТТЯ (укр.)

7 - 12

1

 

30183

КУР'ЄР КРИВБАСУ (укр.)

7 - 12

1

 

74249

КІНО - ТЕАТР (укр.)

7 - 12

1

 

96201

ЛЬВІВСЬКА ГАЗЕТА. ВІСНИК МІСТА (укр.)

7 - 12

2

 

60974

ЛІТЕРАТУРНА УКРАЇНА (укр.)

7 - 12

1

 

22795

ЛІТОПИС АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ (укр.)

7 - 12

1

 

74566

ЛІТОПИС ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ (укр.)

7 - 12

1

 

74352

ЛІТОПИС ЖУРНАЛЬНИХ СТАТЕЙ (укр.)

7 - 12

1

 

74568

ЛІТОПИС КНИГ (укр.)

7 - 12

1

 

35331

МАНДРІВЕЦЬ (укр.)

7 - 12

1

 

22942

МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ (укр.)

7 - 12

1

 

8287

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УКРАИНЕ (рос., укр.)

7 - 12

1

 

68834

МАТЕМАТИКА В РІДНІЙ ШКОЛІ (укр.)

7 - 12

1

 

8271

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОЛЯ (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

74645

МИСТЕЦТВО ТА ОСВІТА (укр.)

7 - 12

1

 

74309

МОВОЗНАВСТВО (укр., англ.)

7 - 12

1

 

74318

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ (укр.)

7 - 12

1

 

74313

МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

70574

МІНЕРАЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ. MINERALOGICAL JOURNAL (UKRAINE) (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

74328

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ (укр.)

7 - 12

1

 

741290

НАУКА СЬОГОДНІ (укр., рос.)

7 - 12

1

 

74341

НАУКА ТА НАУКОЗНАВСТВО (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

74303

НАУКА І ОБОРОНА (укр.)

7 - 12

1

 

74330

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО (укр.)

7 - 12

1

 

23564

НАУКА. РЕЛІГІЯ. СУСПІЛЬСТВО (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

22879

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ (НТІ) (укр.)

7 - 12

1

 

22675

НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

40706

НОВІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ (укр.)

7 - 12

1

 

48409

НУМІЗМАТИКА І ФАЛЕРИСТИКА (укр., рос.)

7 - 12

1

 

74357

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО (укр.)

7 - 12

1

 

61009

ОСВІТА (укр.)

7 - 12

1

 

40123

ОСВІТА УКРАЇНИ (укр.)

7 - 12

1

 

404700

ОСВІТА І УПРАВЛІННЯ (укр.)

7 - 12

1

 

74401

ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА (укр.)

7 - 12

1

 

74105

ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ. ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (укр.)

7 - 12

1

 

8278

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА (укр.)

7 - 12

1

 

21888

ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ (укр.)

7 - 12

1

 

74424

ПРАВО УКРАЇНИ. ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.)

7 - 12

1

 

74046

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА (укр.)

7 - 12

1

 

6709

ПРАЦЯ І ЗАКОН (укр.)

7 - 12

1

 

70745

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ (рос.)

7 - 12

1

 

70730

ПРОБЛЕМЫ ПРОЧНОСТИ (рос., укр., англ.)

7 - 12

1

 

74002

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

74576

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ГОСПОДАРСТВО І ПРАВО (укр., рос.)

7 - 12

1

 

228640

РАДИОФИЗИКА И РАДИОАСТРОНОМИЯ (рос., укр., англ.)

7 - 12

1

 

48356

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

9882

РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ. ЕКОЛОГІЯ (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

74442

РІДНА ШКОЛА (укр.)

7 - 12

1

 

40744

СВІТ (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

74423

СЛОВО І ЧАС (укр.)

7 - 12

1

 

90671

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

74276

СОЦІОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИ, МАРКЕТИНГ (укр.)

7 - 12

1

 

68836

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ "ОСВІТА УКРАЇНИ" (виходить замість АТЕСТАЦІЙНОГО ВІСНИКА)

7 - 12

1

 

74325

СІВЕРЯНСЬКИЙ ЛІТОПИС (укр.)

7 - 12

1

 

74471

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ХИМИЯ (рос.)

7 - 12

1

 

74473

ТРИБУНА (укр.)

7 - 12

1

 

74581

У СВІТІ МАТЕМАТИКИ (укр.)

7 - 12

1

 

74495

УКРАИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (рос., укр., англ.)

7 - 12

1

 

95220

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА (укр.)

7 - 12

1

 

49118

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА ГАЗЕТА (укр.)

7 - 12

1

 

23920

УКРАЇНСЬКА МОВА (укр., англ.)

7 - 12

1

 

68838

УКРАЇНСЬКА МОВА Й ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ (укр.)

7 - 12

1

 

40140

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (укр.)

7 - 12

1

 

6644

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. БІБЛІОТЕКА (укр.)

7 - 12

1

 

22419

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛІ (укр.)

7 - 12

1

 

30699

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО (укр.)

7 - 12

1

 

74498

УКРАЇНСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., англ., рос.)

7 - 12

1

 

74497

УКРАЇНСЬКИЙ БІОХІМІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

74513

УКРАЇНСЬКИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.)

7 - 12

1

 

8165

УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ВІСНИК (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

74494

УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

74622

УКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ "ДЖЕРЕЛО". СЕРІЯ 1 "ПРИРОДНИЧІ НАУКИ" (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

22411

УКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ "ДЖЕРЕЛО". СЕРІЯ 2 "ТЕХНІКА. ПРОМИСЛОВІСТЬ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

22412

УКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ "ДЖЕРЕЛО". СЕРІЯ 3 "СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. МИСТЕЦТВО" (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

74501

УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР (укр.)

7 - 12

1

 

99319

УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ (укр.)

7 - 12

1

 

8083

УКРАЇНСЬКИЙ ФІЗИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., англ.)

7 - 12

1

 

8072

УКРАЇНСЬКИЙ ЮРИСТ (укр.)

7 - 12

1

 

74499

УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.)

7 - 12

1

 

21616

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ (укр., рос.)

7 - 12

1

 

71064

ФИЗИКА НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР (рос., англ., укр.)

7 - 12

1

 

74525

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И ГЕНЕТИКА (рос., укр., англ.)

7 - 12

1

 

22574

ФІЗИКО-ХІМІЧНА МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ (укр., рос., англ.)

7 - 12

1

 

74523

ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.)

7 - 12

1

 

74299

ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА (укр.)

7 - 12

1

 

74580

ФІНАНСИ УКРАЇНИ (укр.)

7 - 12

1

 

6380

ХОРТИЦЯ (укр., рос.)

7 - 12

1

 

74565

ЦИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА (рос., укр., англ.)

7 - 12

1

 

22436

ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ (укр., рос.)

7 - 12

1

 

30504

ШЛЯХ ПЕРЕМОГИ (укр.)

7 - 12

1

 

40318

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК (рос., укр., англ.)

7 - 12

1

 

2171

ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.)

7 - 12

1

 

74235

ІНОЗЕМНІ МОВИ (укр.)

7 - 12

1

 

68831

ІНОЗЕМНІ МОВИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ (укр.)

7 - 12

1

 

68130

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ (укр., рос.)

7 - 12

1

 

68832

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК ТА КОМЕНТАРІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (укр.)

7 - 12

1

 

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom