top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Інформаційний бюлетень

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукова бібліотека

 

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка

та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

за січень–березень 2017 року

Інформаційний бюлетень. Вип. 1

 

I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка

Газети

1. Бавзалук Д. “У моєму дитинстві солдатики були лише із пластмаси… А діти сходу знають, що таке справжня війна” / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – 28 лют. – С. 11. – Фото.

Подано інформацію про 18-річного студента факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка – Володимира Яценка, який створив власний проект “Літературна Українізація”. Метою проекту є наповнення шкільних бібліотек у прифронтовій зоні.

2. Бавзалук Д. Франко мав чотирьох дітех, які постійно бігали по хаті, приносили усіляких тварин і гатили цвяхи у дошки / Дар'я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – 9–15 березня. – С. 14.

3. Баглай М. В. Традиційна літня календарно-побутова обрядовість волинян: загальноукраїнські риси та локальні особливості : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія” / Баглай Марія Василівна ; Спецрада Д 35.222.01 в Ін-ті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Ін-ті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 43. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Галайчук В. В., канд. філол. наук, доцент кафедри етнології ЛНУ ім. Івана Франка.

4. Белюга Т. В. Село як фольклорний топос в інтелектуальному і духовному світі України (Романівка на Житомирщині) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 “Фольклористика” / Белюга Тетяна Володимирівна ; Спецрада Д 26.001.15 у КНУ ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 58. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Гінда О. М., доктор філол. наук, доцент кафедри української фольклористики ім. акад. Філарета Колесси ЛНУ ім. Івана Франка.

5. Бобкова С. Стипендію будуть отримувати ті, хто справді вчиться / Сюзанна Бобкова // Високий Замок. – 2017. – 10 лют. – С. 3.

Обговорюються переваги та недоліки рейтингової системи виплат студентських стипендій та перспективи її застосування у ЛНУ імені Івана Франка.

6. Вдовиченко Г. “Запитайте школяра про штурм Перемишля російськими військовими” : Професор Михайло Кріль видає книжку за книжкою, усі – з історії його рідного краю, Добромильщини / Галина Вдовиченко // Високий Замок. – 2017. – 19–25 січ. – С. 18.

 

7. Вельмишановний Євгене Миколайовичу // Експрес. – 2017. – 26 січ.–2 лют. – С. 2. – Фото.

Привітання викладачу ЛНУ імені Івана Франка від адміністрації та працівників кафедри обліку і аудиту факультту управління фінансами та бізнесом.

8. Венгерський П. С. Чисельне моделювання руху поверхневих і грунтових потоків та їх взаємодія на території водозбору : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 “Математичне моделювання та обчислювальні методи” / Венгерський Петро Сергійович ; Спецрада Д 35.195.01 в Ін-ті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 3. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

9. Винницький В. Різка зміна у правописні системі зробила б неграмотним принаймні одне покоління українців / Василь Винницький // Високий Замок. – 2017. – № 17. – С. 12.

Автор публікації, випускник ЛНУ імені Івана Франка, обговорює значення роботи Міністерства освіти і науки України а вплив програм організації на освіту в України.

10. Вітаємо із 75-річчям доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка Олексія Миколайовича Ковалюка // Експрес. – 2017. – 12–19 січ. – С. 16.

 

11. Вітолін О. На Соловках він зустрів своїх заздрісників, критиків і лжесвідків… / Олександр Вітолін // Високий Замок. – 2017. – 23 лют.–1 берез. – С. 11. – Фото.

Стаття присвячена 130-річчю з дня народження українського режисера, актора, драматурга і публіциста Леся Курбаса. Зокрема згадано про навчання драматурга у Львівському Університеті на філософському факультеті.

 

12. Грабовенська С. П. Конкурентоспроможність територіальних ринків туристичних послуг в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством’’ / Грабовенська Софія Петрівна ; Спецрада Д 35.051.01 у ЛНУ ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 45. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Гукалюк А. Ф., канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства ЛНУ ім. Івана Франка.

 

13. Захарчук І. О. Розвиток і становлення категорії заперечення в англійській мові VII – XVII ст.: синхронія та діахронія : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Захарчук Ірина Олександрівна ; Спецрада К 35.051.15 у ЛНУ ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 57–58. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

 

14. Кіндзюр О. С. Регулювання інвестиційного розвитку житлово-комунальної сфери України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством’’ / Кіндзюр Ольга Семенівна ; Спецрада Д 35.051.01 у ЛНУ ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 45. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Сухай О. Є., канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства ЛНУ ім. Івана Франка.

15. Клепанчук О. Ю. Податкове регулювання малого бізнесу в трансформаційній економіці України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Клепанчук Ольга Юріївна ; Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті Укоопспілки // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 48. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Кундицький О. О., доктор екон. наук, професор кафедри менеджменту ЛНУ ім. Івана Франка.

16. Козловський Б. Усі цісарі були для “бабці Австрії” добрими дідусями… / Борис Козловський // Високий замок. – 2017. – 2–8 лют. – С. 20. – Фото.

Про діяльність цісаря Австрійської імперії Франца І. розповідає Богдан Степанович – один із професорів політехніки. Наголошено, що доктор історичних наук, професор Франкового університету Михайло Кріль, займався історією Австрійської і Австро-Угорської імперії, додав штрихи до політичного портрету Франца І. Також у статті згадується Віденський конгрес 1814–1815.

17. Конціцка Г. Теоретико-методологічні основи дослідження феміністських рухів у політиці : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” / Конціцка Гражина ; Спецрада Д 35.051.17 у ЛНУ ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 91. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Світа Г. М., канд. філософ. наук, професор, професор кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка.

18. Корчинська-Яскевич Б. М. Витоки і становлення професійної сопілкової культури в просторі українського інструменталізму : дис. на здобуття наук. ступеня канд. Мистецтвознавства : спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / Корчинська-Яскевич Божена Мирославівна ; Спецрада К 35.869.01 у Львівській національній музичній академії ім. М. В. Лисенка Міністерства культури України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 87. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Козаренко О. В., доктор мистецтвознавства, професор, зав. кафедри філософії мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.

19. Кравець Р. А. Фінансове прогнозування розвитку реального сектору економіки України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит’’ / Кравець Роман Андрійович ; Спецрада Д 35.051.01 у ЛНУ ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 46–47. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Приймак І. І., канд. екон . наук, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. Івана Франка.

20. Ксьонзович І. У міністра Насилка – молода заступниця… / Іванка Ксьонзович // Високий Замок. – 2017. – 23 лют.–1 берез.– С. 3. – фото.

Про призначення Кабінетом Міністрів України 27-річну львів’янку, аспірантку ЛНУ імені Івана Франка Наталію Бойко (у 2011 р. отримала диплом магістра з відзнакою на юридичному факультеті) заступником міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції.

21. Купчинська З. О. Стратиграфія архаїчної ойконімії України : дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Купчинська Зоряна Олегівна ; Спецрада Д 26.173.01 в Ін-ті української мови НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 10. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

 

22. Маляренко О. С. Моделювання регіональної екологічної мережі в Північному Приазов’ї : дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.01 “Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів” / Маляренко Олександр Сергійович ; Спецрада Д 26.001.45 у КНУ ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 59–60. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Мельник А. В., доктор геогр. наук, професор, зав. кафедри фізичної географії ЛНУ ім. Івана Франка.

23. Мартиник Б. Львів накрив смог / Богдана Мартиник // Експрес. – 2017. – 23 січ. – С. 14.

Йдеться про антициклон “Бриджит”, що детально охарактеризував кандидат гелографічних наук, доцент кафедри фізичної географії ЛНУ імені Івана Франка – Павло Шубер.

 

24. Марущак Д. Ю. Вплив інноваційно-інвестиційних факторів на розвиток інтеграційного об’єднання АСЕАН : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Марущак Дарія Юріївна ; Спецрада К 35.051.21 у ЛНУ ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 49–50. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Українець Л. А., канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

 

25. Мельник В. В. Розвиток політичного процесу на Волині (кінець XX – початок XXI століття) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Мельник Віра Вячеславівна ; Спецрада Д 35.051.17 у ЛНУ ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 90. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Романюк А. С., доктор політ. наук, професор кафедри політології ЛНУ ім. Івана Франка.

 

26. Мельничук О. В. Німецько-українське співробітництво у гуманітарній сфері (1990-і рр. – поч. XXI ст.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 “Всесвітня історія” / Мельничук Ольга Вікторівна ; Спецрада Д 35.051.12 у ЛНУ ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 43. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Качараба С. П., докт. іст. наук, професор, зав. кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн ЛНУ ім. Івана Франка.

 

27. Микитюк Ю. В. Комплімент як мовленнєвий акт (на матеріалі німецькомовних драматичних творів XVIII–XX ст.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Микитюк Юлія Володимирівна ; Спецрада К 35.051.15 у ЛНУ ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 58–59. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Петращук Н. Є., канд. філол. наук, доцент кафедри німецької філології ЛНУ ім. Івана Франка.

 

28. Михальчук С. О. Інтернет-комунікації як чинник демократизації електоральної участі громадян України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Михальчук Світлана Олександрівна ; Спецрада Д 35.051.17 у ЛНУ ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 90. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

 

29. Наш календар // Літ. Україна. – 2017. – 12 січ. – С. 16.

Зазначено, що у січні 2017 р. виповнюється 75 років від дня народження Тараса Салиги – письменника, критика, науковця, доктора філологічних наук, завкафедрою української літератури ЛНУ імені Івана Франка.

30. Нера Н. Я. Гендерний аспект невласне-прямого мовлення в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі жіночої прози першої половини XX століття) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Нера Наталя Ярославівна ; Спецрада К 35.051.15 у ЛНУ ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 57. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Федорчук М. М., канд. філол. наук, доцент кафедри англійської філології ЛНУ ім. Івана Франка.

31. Німець О. Під покровом двоголових орлів. Чи однаково жилося українцям під владою європейського і російського хижаків? / Омелян Німець // Слово Просвіти. – 2017.– 26 січ.–1 лют. – С. 10.

Висвітлено історію українських земель у складі Російської та Австрійської (з 1868 р. – Австро-Угорської) імперій. Зокрема висвітлено історію заснування Львівського Університету, а при ньому інституту Studium Ruthenum. Також про відкриття кафедри української мови й літератури у 1848 р. та полонізацію Університету у 1866 р.

32. Огінок С. В. Франчайзинг як інструмент формування єдиного ринку Європейського Союзу : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Огінок Соломія Василівна ; Спецрада К 35.051.21 у ЛНУ ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 50. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Грабинський І. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

33. Остафій-Тижай М. М. Фінансовий механізм державної підтримки підприємництва в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит’’ / Остафій-Тижай Мар’яна Мирославівна ; Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 47. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Ярема Б. П., канд. екон. наук, доцент кафедри державних та місцевих фінансів ЛНУ ім. Івана Франка.

34. Павлишенко О. А. Квантитативні характеристики лексико-семантичних полів дієслова в авторських текстах англомовної художньої літератури : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Павлишенко Ольга Андріївна ; Спецрада К 35.051.15 у ЛНУ ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 59. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Білинський М. Е., канд. філол. наук, доцент, зав. кафедри англійської філології ЛНУ ім. Івана Франка.

35. Перший підземний, може, буде // Експрес. – 2017. – 9–16 берез. – С. 19.

Про планування будівництва підземної міської парковки на площі перед Львівським національним університетом імені Івана Франка. Зазаначено переваги та недоліки такого задуму.

36. Про нагородження // Високий замок. – 2017. – Січ (№ 12). – С. 10.

Оголошено подяку за високі особисті спортивні досягнення, підвищення міжнародного авторитету України у світі – Ветошку Володимиру Богдановичу, студенту другого курсу ЛНУ імені Івана Франка, міжнародному гросмейструа з шахів.

37. Резнік Ю. С. Принцип гуманізму та його реалізація в кримінальному праві України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / Резнік Юлія Степанівна ; Спецрада Д 26.236.02 в Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького НА Н України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 67. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Марін О. К., канд. юрид. наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології ЛНУ ім. Івана Франка.

38. Різник В. П. Назви їжі та кухонного начиння в говірках надсянсько-наддністрянського суміжжя : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Різник Віра Петрівна ; Спецрада К 35.051.23 у ЛНУ ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 56. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Хібеба Н. В., канд. філол. наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства ЛНУ ім. Івана Франка.

39. Руда І. І. Державне регулювання сфери ритуальних послуг в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством’’ / Руда Ірина Ігорівна ; Спецрада Д 35.051.01 у ЛНУ ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 45. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Осідач О. П., канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства ЛНУ ім. Івана Франка.

40. Симонян А. В. Господарсько-правовий статус суб’єкта медичної практики : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 “Господарське право, господарсько-процесуальне право” / Симонян Асміна Вазгенівна ; Спецрада К 11.051.12 у ДНУ ім. Василя Стуса МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 65–66. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Малига В. А., канд. юрид. наук,доцент кафедри міжнародних відносин та дипломатичної служби ЛНУ ім. Івана Франка.

41. Сичик К. Б. Політичний дискурс демократії в умовах соціокультурних трансформацій інформаційного суспільства : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. Наук : спец. 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” / Сичик Катерина Борисівна ; Спецрада Д 35.051.17 у ЛНУ ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 90. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Угрин Л. Я., канд. політ. наук, доцент, кафедра теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка.

42. Скорик Ю. То ваш мобільний загубився? / Юлія Скорик // Експрес. – 2017. –26 січ.–2 лют. – С. 4.

Про пошуки загублених документів студентки ЛНУ імені Івана Франка Ж. Монтесдеока з Еквадору та особливості діяльності Бюро знахідок.

43. Слабошпицький М. Орація до Тараса Салиги на його [75-річний] ювілей / Михайло Слабошпицький // Літ. Україна. – 2017. – 19 січ. – С. 4.

 

44. Слободзяник О. З. Формування географічної лексики в українській мові XVI – XVIII ст. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Слободзяник Олена Зіновіївна ; Спецрада К 35.051.23 у ЛНУ ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 56. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

 

45. [Сливка Юрій Юрійович (26.03.1930–06.01.2017) : некролог] // Високий Замок. – 2017. – 13–15 січ. – С. 14.

Згадується, що вчений-історик Ю. Ю. Сливка читав спецкурси у ЛНУ імені Івана Франка.

46. Томащук Ю. О. Дискурсивно-прагматичні характеристики англомовного Інтернет-інтерв’ю (на матеріалі Інтернет-журналів для підлітків “gUrl”, “Seventeen”, “Teen Vogue”) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Томащук Юлія Олександрівна ; Спецрада К 35.051.15 у ЛНУ ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 57. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

 

47. Тупис А. М. Спектрофотометрія сполук 1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олу з іонами перехідних металів та застосування їх в аналізі : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.02 “Аналітична хімія” / Тупис Андрій Миколайович ; Спецрада К 61.051.03 у ДВНС “Ужгородський національний університет” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 21–22. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Тимошук О. С., канд. хім. наук, доцент кафедри аналітичної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.

48. Турчин І. М. Метод поліномів Лагерра в нестаціонарних задачах термопружності та пружності шаруватих тіл : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 “Механіка деформівного твердого тіла” / Турчин Ігор Миколайович ; Спецрада Д 35.195.01 в Ін-ті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 3. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Науковий консультант – Сулим Г. Т., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри механіки ЛНУ ім. Івана Франка.

49. Фаловська І. М. Конституційний принцип рівності: правозастосовчі аспекти : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. Наук : спец. 12.00.02 “Конституційне право; муніципальне право” / Фаловська Ірина Миколаївна ; Спецрада К 61.051.07 у ДВНЗ “Ужгородський національний університет” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 67. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Різник С. В., канд. юрид. наук, доцент кафедри конституційного права ЛНУ ім. Івана Франка.

50. Хомич М. О. Польська Автокефальна Православна Церква у 1945 р. – на початку XXI ст.: інституційний розвиток та культурна діяльність : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 “Всесвітня історія” / Хомич Марина Олександрівна ; Спецрада Д 35.051.12 у ЛНУ ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 44. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Кріль М. М., доктор іст. наук., професор кафедри історії Центральної та Східної Європи ЛНУ ім. Івана Франка.

51. Хоронжук Т. “Очі чорні, очі жагучі” / Тетяна Хоронжук // Експрес. – 2017. –16–23 лют. – С. 10.

Стаття присвячена романсу українського письменника Євгена Гребiнки. Детально про створення і цих акордів у формі діалогу розповіла Лариса Бондар – кандидат філологічних наук ЛНУ імені Івана Франка.

52. Ціж М. Б. Властивості та параметри моделей темної енергії в гравітаційно-зв’язаних системах : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 “Астрофізика, радіоастрономія” / Ціж Максим Богданович ; Спецрада Д 26.208.01 у Головній астрономічній обсерваторії НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 19. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Новосядлий Б. С., докт. фіз.-мат. наук, ст. наук. співробітник, провід. наук. співробітник Астрономічної обсерваторії ЛНУ ім. Івана Франка МОН України.

 

53. Шевченко О. В. Церковна та громадсько-політична діяльність о. Т. Войнаровського : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Шевченко Ореста Вікторівна ; Спецрада Д 35.051.12 у ЛНУ ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Січ. – С. 43. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Качмар В. М., канд. іст. наук, доцент кафедри новітньої історії України ім. М. Грушевського ЛНУ Ім. Івана Франка.

 

54. Що вам запам’яталося? : [новорічне опитування про мистец. та літ. події 2016 р.] / підгот. Юрій Пригорницький, Богдан Петренко // Літ. Україна. – 2017. – 12 січ. – С. 4.

Літературознавець Т. Салига серед цікавих прочитаних ним у 2016 р. книг називає, зокрема, працю історика Ярослава Дашкевича “Україна і Схід” (Львів, 2016).

 

55. Ющук І. Так виховували / Іван Ющук // Слово Просвіти. – 2017. – 26 січ.–1 лют. – С. 11.

Розглянуто проблему відродження української національної гідності через висвітлення сюжету книги “Чому я не сокіл” Миколи Солтиса, вчителя української мови й літератури та колишнього студента ЛНУ імені Івана Франка. Книга присвячена історії життя Григорія Трохимовича Голуба – патріота, історика та вчителя, що свого часу також був студентом Університету.

 

Журнали

56. Абліцов В. Не барон Фальц-Фейн, а граф Дідушицький : Хто створив перший природоохоронний заповідник в Україні? / Віталій Абліцов // Хортиця. – 2016. – № 6. – С. 96–98.

Про почесного громадянина багатьох міст і містечок Галичини, почесного доктора Львівського університету графа Володимира Дідушицького.

57. Бородчук І. Особливості організації навчально-виховного процесу у Львівській обласній Малій академії наук / Іванна Бородчук, Ольга Руда // Пед. думка. – 2016. – № 4. – С. 53–54.

Зазначено, що базами для виконання пошукової роботи старшокласників МАН є кафедри та лабораторії різних університетів та інститутів, зокрема, ЛНУ імені Івана Франка.

 

58. Бородчук І. Розвиток дослідницьких здібностей обдарованої учнівської молоді у секціях МАН / Іванна Бородчук, Ярина Колісник, Надія Кулецька // Пед. думка. – 2016. – № 4. – С. 55–59.

Зазначено, що базами для виконання дослідницької роботи старшокласників обласної МАН є, зокрема, кафедри ЛНУ імені Івана Франка.

59. Екологізація навчальних дисциплін як складова сучасної освіти // Вища школа. – 2016. – № 11–12. – С. 3–4. – Прес-служба МОН України інформує.

С. 3: Зазначено, що у дискусії після відкритої лекції-семінару ректора Національного лісотехнічного університету України, проф. Ю. Туниці, яка пройшла 20 вересня 2016 р., брали участь, зокрема, декан факультету міжнародних відносин М. Мальський та студенти, аспіранти і викладачі ЛНУ імені Івана Франка.

С. 4: ЛНУ імені Івана Франка брав участь у І Львівському екологічному форумі “Міста та місцеві громади: роль у вирішенні глобальних екологічних проблем”, що пройшов 22 листопада 2016 р. в Національному лісотехнічному університеті України.

60. Мележик О. О. Лідер науки України – 2016. Web of Science Award / О. О. Мележик // Вісн. НАН України. – 2017. – № 1. – С. 107–110.

У номінації За грантове фінансування науки було удостоєно ЛНУ ім. Івана Франка.

61. Полянський Ф. [Рецензія] / Федір Полянський // Мандрівець. – 2016. – № 3. – С. 56. – Рец. на кн. : Українська військова та воєнна історія. У 2 ч. : зб. наук. пр. / Б. З. Якимович. – Львів : НАСВ, 2015.

 

62. Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів : постанова Верховної Ради України від 22 грудня 2016 р. № 1805-VІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 1. – С. 22–24.

С. 23: Зазначено, що премію Верховної Ради України присуджено, зокрема, Добосевичу Мар’яну Станіславовичу – директору Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка.

63. 75-річчя члена-кореспондента НАН України О. Є. Андрейківа // Вісн. НАН України. – 2017. – № 1. – С. 119.

64. Стеблій Н. Я. Світлої пам’яті Михайла Андрійовича Филипчука / Н. Я. Стеблій, П. М. Довгань // Археологія. – 2016. – № 3. – С. 142–143.

 

65. Тарасові Сализі – 75 // Слово і Час. – 2017. – № 1. – С. 3.

 

66. 60-річчя члена-кореспондента НАН України Є. К. Нахліка // Вісн. НАН України. – 2016. – № 1. – С. 136.

 

II. Публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

за січень-березень 2017 р.

Журнали

 

67. Гринів О. Степан Бандера на політичній мапі України / Олег Гринів // Наука і суспільство. – 2017. – № 1/2. – С. 2–13.

 

67. Глушко М. “Дід” – традиційний хліборобський атрибут різдвяно-новорічних свят українців Надсяння / Михайло Глушко // Народна творчість та етнологія. – 2016. – № 6. – С. 31–41.

 

68. Зарічний М. Університетські оповідки / Михайло Зарічний // Дзвін. – 2016. – № 11–12. – С. 211–228.

 

69. Ільницький М. Йосип Позичанюк – воїн і письменник / Микола Ільницький // Дзвін. – 2016. – № 9–10. – С. 99–108.

 

70. Климець Б. Інтерактивна гра “Франкознай” / Богдана Климець, Тереза Угрин // Пед. думка. – 2016. – № 4. – С. 14–17. – До ювілею Каменяра.

 

71. Климець Б. З його духа печаттю прямувати нам у мандрівку століть (Літературний вечір) / Богдана Климець, Тереза Угрин // Пед. думка. – 2016. – № 4. – С. 17–25. – До ювілею Каменяра.

 

72. Кошова І. Іван Франко. “Надходить ніч. Боюсь я тої ночі!”: інтерпретації однієї поезії / Інна Кошова // Хортиця. – 2016. – № 5. – С. 99–102. – До 160-річчя з дня народження І. Я. Франка.

 

73. Пастух Б. Повернення / Богдан Пастух // Слово і Час. – 2017. – № 1. – С. 117–120. – Рец. на кн. : Самітний геній : Олесь Ульяненко: літературний портрет / Ольга Пуніна. – Київ : Академвидав, 2016. – 288 с.

 

74. Ромовська З. Адвокатам – вузлики напам’ять / Зорислава Ромовська // Адвокат. – 2017. – № 1. – С. 38–39.

 

75. Салига Т. “Нема на світі інших Батьківщин Понад одну...” : (Із листів Євгена Маланюка до Оксани Сембай-Галицької) / Тарас Салига // Слово і Час. – 2017. – № 1. – С. 4–16.

 

76. Содомора А. Листи Плінія Молодшого: дивитись – і бачити / Андрій Содомора // Дзвін. – 2016. – № 9–10. – С. 288–307.

 

77. Сціра М. Дієслова звучання та їх вивчення в курсі української мови як іноземної (на матеріалі творів Івана Франка “Для домашнього огнища” та “Основи суспільності”) / Марія Сціра // Пед. думка. – 2016. – № 4. – С. 25–29. – До ювілею Каменяра.

 

78. Тихолоз Н. Згасла свічка Андрія Франка / Наталя Тихолоз // Пед. думка. – 2016. – № 4. – С. 3–14. – До ювілею Каменяра.

 

III. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка

за січень-березень 2017 р.

в Інтернет-джерелах

 

79. 9 січня 2017 року у Львові поховано багатолітнього завідувача відділу Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, доктора історичних наук, професора Юрія Юрійовича Сливку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://znc.com.ua/ukr/news/2016/ 201701_lytvyn.php. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

80. 20 січня. Пам’ятні дати [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2159546-20-sicna-pamatni-dati.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

81. 20 січня 1661 року було засновано університет Яна II Казимира, нині – Львівський національний університет імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oborona.lviv.ua/2016/01/20/20-sichnya-1661-roku-bulo-zasnovano-universytet-yana-ii-kazymyra-nyni-lvivskyj-natsionalnyj-universytet-imeni-ivana-franka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

82. 20 січня виповнюється 355 років з дня заснування ЛНУ імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ridna.ua/2016/01/20-sichnya-vypovnyujetsya-355-rokiv-z-dnya-zasnuvannya-lnu-imeni-ivana-franka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

83. Базиленко А. Гарвардський курс з цифрової фотографії тепер у відкритому доступі онлайн [Електронний ресурс] / Анна Базиленко. – Режим доступу: http://watcher.com.ua/ 2017/01/17/harvardskyy-kurs-z-tsyfrovoyi-fotohrafiyi-teper-u-vidkrytomu-dostupi-onlayn/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

84. Вікторія Гапоненко розповіла, як стати ілюстратором у відомому видавництві [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rk.kr.ua/viktorija-gaponenko-rozpovila-jak-stati-iljustratorom-u-vidomomu-vidavnitstvi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 берез. 2017 р.

 

85. Вітаємо львів'ян: ЛНУ імені Франка опинився у рейтингу найкращих університетів світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://patrioty.org.ua/other/vitaiemo-lvivian-lnu-imeni-franka-opynyvsia-u-reitynhu-naikrashchykh-universytetiv-svitu-155548.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

86. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з біологічних наук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ibhb.chnu.edu.ua/ institut/konkurs. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

87. “Галичанка” двічі прийматиме “Дніпрянку” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dailylviv.com/news/sport/lvivska-halychanka-dvichi-pryimatyme-khersonsku-dnipryanku-42187. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 берез. 2017 р.

 

88. Герою України Вакарчуку виповнилося 70 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://espreso.tv/news/2017/03/06/geroyu_ukrayiny_ vakarchuku_vypovnylosya_70. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 берез. 2017 р.

 

89. Два виші Львова увійшли у ТОП-10 “найцитованіших” університетів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tvoemisto.tv/news/dva_vyshi_lvova_uviyshly_u_top10_naytsytovanishyh_universytetiv_ukrainy_83326.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

90. Димидюк Д. Другий студентський історичний турнір імені Михайла Грушевського (21-23 лютого 2017 р.) [Електронний ресурс] / Дмитро Димидюк. – Режим доступу : https://lvivmedievalclub.wordpress.com/2017/02/13/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

91. Димидюк Д. Звіт з Другого студентського історичного турніру імені Михайла Грушевського (21-23 лютого 2017 р.) [Електронний ресурс] / Дмитро Димидюк. – Режим доступу : https://lvivmedievalclub.wordpress.com/2017/02/23/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 берез. 2017 р.

 

92. Дрималовський О. Львівські університети увійшли до ТОП-10 вишів країни [Електронний ресурс] / Орест Дрималовський. – Режим доступу : https://lviv.bit.ua/2017/02/university/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

93. З колядою в кожну хату: як кропивничани та львів’яни разом колядували [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.gre4ka.info/statti/33764-z-koliadoiu-v-kozhnu-khatu-iak-kropyvnychany-ta-lviv-iany-razom-koliaduvaly-foto. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 берез. 2017 р.

 

94. Заступником голови Міненерго України стала 27-річна львів'янка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.vash.ua/ news/lviv/zastupnykom-golovy-minenergo-ukrayiny-stala-27richna-lvivyanka-44618. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 берез. 2017 р.

 

95. Зустріч з Ректором Гданського Університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://narodnarada.info/news/zustrich-rektorom-gdanskogo-news-52713.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 берез. 2017 р.

 

96. Інформаційні заходи від Представництва ЄС у Львові та Самборі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://internews.ua/2017/03/infovisit-lviv-sambir/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

97. Корнева М. Мера Львова перевіряють на причетність до корупції [Електронний ресурс] / Марина Корнева. – Режим доступу : https://infokava.com/lang-uk/59883-mera-lvova-proveryayut-na-prichastnost-k-korrupcii.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 квіт. 2017 р.

 

98. Корупція – головна проблема України, – посол ЄС в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/ news/koruptsiya__golovna_problema_ukrainy__posol_yes_256034.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

99. Львівська влада: перший крок до паркінгу біля ЛНУ ім. І. Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/ lvivska_miskrada_zrobyla_pershyy_krok_do_parkingu_bilya_lnu_franka_253553.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 берез. 2017 р.

 

100. Львівський національний університет імені Івана Франка приймає Форум кар’єри [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lviv.tv/news/lvivshhina/lvivskij-nacionalnij-universitet-imeni-ivana-franka-prijmaye-forum-karyeri/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 берез. 2017 р.

 

101. Львівський університет ім. Франка закликав депутатів ухвалити закон про державну мову [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://language-policy.info/2017/02/lvivskyj-universytet-im-franka-zaklykav-deputativ-uhvalyty-zakon-pro-derzhavnu-movu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

102. Мар’яна Савка: “Вдячність - це найбільша мудрість життя” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/ events/pesentation/2017/02/28/155447. html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 берез. 2017 р.

 

103. Музей Франка у Львові очолить Богдан Тихолоз [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://litakcent.com/2017/03/02/muzej-frahka-u-lvovi-ocholyt-bohdan-tyholoz/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

104. На крісло керівника музею Івана Франка у Львові є три претенденти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2017/02/18/na-krislo-kerivnika-muzeyu-ivana-franka-u-lvovi-ye-tri-pretendenti/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

105. На час закриття вул. Личаківської від сьогодні розпочали роботу спеціальні автобуси для студентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/news/195905-na-chas-zakryttia-vul-lychakivskoi-vid-sohodni-rozpochaly-robotu-spetsialni-avtobusy-dlia-studentiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 берез. 2017 р.

 

106. Нам потрібно більше практики, ніж теорії: студенти Франкового Університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/nam_potribno_bilshe_praktyky_nizh_teorii_studenty_frankovogo_universytetu_254074.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 берез. 2017 р.

 

107. Науково-експертну групу по ділянці під полігон для львівського сміття очолив академік Юхновський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lvivnews.info/ 2017/01/naukovo-ekspertnu-grupu-po-dilyanci-pid-poligon-dlya-lvivskogo-smittya-ocholiv-akademik-yuxnovskij/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

108. Новий часопис про літературу й культуру “Granice” розпочав прийом статей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://krytyka.com/ua/news/events/novyy-chasopys-pro-literaturu-y-kulturu-granice-rozpochav-pryyom-stattey. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

109. Окулова О. В. III Науково-методична конференція “Сучасні тенденції навчання хімії” [Електронний ресурс] / О. В. Окулова. – Режим доступу : http://yanivschool.at.ua/news/iii_naukovo_metodichna_konferencija_suchasni_tendenciji_navchannja_khimiji/2017-03-28-790. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

110. Перелік ВНЗ, що приймають участь у конкурсному відборі проектів наукових досліджень і розробок [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://kis.mon.gov.ua/ univers. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

111. “Після битви під Полтавою” – розмова з викладачкою Львівського національного університету імені Івана Франка Сонею Енґстрьом про українсько-шведські відносини (Тернопіль) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://book-ye.com.ua/pislya-bytvy-pid-poltavoyu-%E2%80%93-rozmova-z-vykladachkoyu-lvivskoho-natsionalnoho-universytetu-imeni-ivana-franka-soneyu-engstrom-pro-ukrajinsko-shvedski-vidnosyny-ternopil/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

112. Помер львівський сходознавець, викладач університету ім. Франка Роман Гамада [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2017/01/28/pomer-vidomij-lvivskij-sxodoznavec-vikladach-universitetu-im-franka-roman-gamada/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

113. Понад півстоліття творчого життя диригента Володимира Гнідя [Електронний ресурс]. – Режим доступу : photo-lviv.in.ua/ponad-pivstolittya-tvorchoho-zhyttya-dyryhenta-volodymyra-hnidya/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

114. Посол ЄС поїде до Львова для обговорення прогресу реформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unn.com.ua/uk/news/1654219-posol-yes-poyide-do-lvova-dlya-obgovorennya-progresu-reform. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

115. Посол ЄС вказав на страхи інвесторів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://znaj.ua/news/posol-yes-vkazav-na-strahy-investoriv-v-ukrayini. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

116. Пришляк Я. Журналіст в ЛНУ: бути чи не бути? [Електронний ресурс] / Ярина Пришляк. – Режим доступу : https://kredens.lviv.ua/journalism-lny/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

117. Пришляк Я. Журналістські ігри! [Електронний ресурс] / Ярина Пришляк. – Режим доступу : https://kredens.lviv.ua/jounalistics-games/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

118. Профорієнтаційна зустріч представників ЛНУ ім. Івана Франка із педагогами та учнями нашої школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.school46. lviv.ua/index.php/shkilni-novyny/239-proforiientatsiina-zustrich-predstavnykiv-lnu-im-ivana-franka-iz-pedahohamy-ta-uchniamy-nashoi-shkoly. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

119. Січневий рейтинг Webometrics 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://webometr.kpi.ua/2017-webometrics-1. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

120. Сліпченко К. На посаду директора музею Франка претендують три кандидати [Електронний ресурс] / Катерина Сліпченко. – Режим доступу : http://zaxid.net/news/showNews.do?na_posadu_direktora_muzeyu_franka_pretenduyut_tri_kandidati&objectId=1418356. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

121. Студентам Львівського університету ім. І. Франка недоплатили 200 грн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/ studentam_lvivskogo_universytetu_im_i_franka_nedoplatyly_200_grn_250954.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 берез. 2017 р.

 

122. Студенти вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/studenti-vshanuvali-pamyat-geroyiv-nebesnoyi-sotni. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 берез. 2017 р.

 

123. Студентів Львівщини запрошують до участі в конкурсі творчих робіт “НАТО у новітній історії: український контекст” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pedpresa.ua/180463-studentiv-lvivshhyny-zaproshuyut-do-uchasti-v-konkursi-tvorchyh-robit-nato-u-novitnij-istoriyi-ukrayinskyj-kontekst.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

124. Студентка Львівського університету переклала відому норвезьку казку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/news/2017/01/11/ studentka_lvivskogo_universytetu_pereklala_vidomu_norvezku_kazku_10235
17
. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

125. У Львівському університеті ім. І. Франка не скорочення, а оптимізація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/ u_lvivskomu_universyteti_im_ifranka_ne_skorochennya_a_optymizatsiya_251290.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 берез. 2017 р.

 

126. У Львівському університеті стартував “тиждень кар’єри” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/u_lvivskomu_ universyteti_startuvav_tyzhden_kariery_256033.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

127. У Львові відзначили День Соборності України (оновлено) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dailylviv.com/news/polityka/u-lvovi-vidznachayut-den-sobornosti-ukrayiny-27511. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

128. У Львові збирають кошти на лікування знаного перекладача Романа Гамади [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.lviv.ua/news/2017/01/27/u-lvovi-zbirayut-koshti-na-likuvannya-znanogo-perekladacha-romana-gamadi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

129. У Львові обрали директора музею Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_obraly_dyrektora_ muzeyu_franka_84255.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

130. У Львові обрали нового директора для музею Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2017/03/02/u-lvovi-obrali-novogo-direktora-dlya-muzeyu-franka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

131. У Львові проведуть судові змагання з міжнародного кримінального права [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://obx.org.ua/u-lvovi-provedut-sudovi-zmagannya-z-mizhnarodnogo-kriminalnogo-prava/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 берез. 2017 р.

 

132. У Львові проходить конференція “Україна – Австрія: 25 років співробітництва та партнерства” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv.comments.ua/ news/2017/02/10/135042.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 берез. 2017 р.

 

133. У Львові помер сходознавець Роман Гамада [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/news/280117-u-lvovi-pomer-shodoznavec-roman-gamada. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

134. Український інститут національної пам’яті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.memory.gov.ua/publication/lvivskii-natsionalnii-universitet-imeni-ivana-franka. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

135. Філологи закликають підтримати законопроект “Про державну мову” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/ vykladachi_ukrainskoi_movy_ta_literatury_zaklykayut_pidtrymaty_zakonoproekt_pro_derzhavnu_movu_250519.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 берез. 2017 р.

 

136. Черноусова В. Були поети й музиканти там… [Електронний ресурс] / Вікторія Черноусова. – Режим доступу : https://kredens.lviv.ua/buly-poety-j-muzykanty-tam/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

137. Школярі Попелівського НВК посіли ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://drohobych-rda.gov.ua/19/12101-shkolyar-popelvskogo-nvk-posli-msce-u-etap-vseukrayinskoyi-uchnvskoyi-olmpadi-z-ekologyi.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

138. Що відомо про 27-річну нову заступницю Насалика? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ednist.info/news/57266. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 берез. 2017 р.

 

139. Юристи-практики, дипломати і науковці обговорили проблеми антирейдерського законодавства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.just.lviv.ua/news/2017/02/04/266/yurysty-praktyky-dyplomaty. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

140. Як відомий академік пішов до Садового [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv.depo.ua/ukr/lviv/yak-vidomiy-akademik-pishov-do-sadovogo-20170130509763. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 берез. 2017 р.

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom