top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за квітень–червень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 2 - page 3
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за квітень–червень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 2
page 2
page 3
page 4
page 5
page 6
page 7
Всі сторінки

Опонент – Репецький В.М., канд. юрид. наук, проф., зав. кафедри міжнародного права (Ін-т міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка).

 • Маркович В.В. Соціально-економічна ефективність транскордонного співробітництва України в умовах європейської інтеграції : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини ” / Маркович Віталій Володимирович ; Спецрада К 35.051.21 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 122. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Писаренко С.М., докт. геогр. наук, проф. кафедри міжнародних економічних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Мартинюк О.В. Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 “Диференціальні рівняння” / Мартинюк Ольга Василівна ; Спецрада Д 26.001.37 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 80. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Іванчов М.І., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Марухняк Й. Травневі дні Чайковських / Йосип Марухняк // Слово Просвіти. – 2017. – № 20. – С. 12. – До 160-річчя від дня народження Андрія Чайковського.
 • Масюк Ю.О. Стратегічне управління розвитком туризму в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господаством” / Масюк Юлія Олегівна ; Спецрада Д 35.052.03 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 124. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Грищук А.М., канд. екон. наук, доц., доц. кафедри менеджменту ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Милик О.В. Лінгвальні засоби репрезентації концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / Милик Оксана Василівна ; Спецрада Д 26.001.19 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 131. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Чернюх Б.В., канд. філол. наук, доц., зав. кафедри класичної філології ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Мисько В.І. Дитиноцентризм у педагогічній спадщині Януша Корчака : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Мисько Валентина Ігорівна ; Спецрада Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 150. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Квас О.В., докт. пед. наук, проф. кафедри психології ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Осадчук Т.Р. Творчість Федора Стригуна у контексті театральної культури України останньої третини XX – XXI століть : дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 “Теорія та історія культури. Мистецтвознавство” / Осадчук Тетяна Романівна ; Спецрада К 20.051.08 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 166. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Гарбузюк М.В., канд. мистецтвознавства, доц., доц. кафедри театрознавства і акторської майстерності ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Отчич О.О. Прооксидантно-антиоксидантна рівновага за поєднаного застосування хіміо-лазеро-озонотерапії у крові хворих на туберкульоз легень : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.02 “Біофізика” / Отчич Оксана Орестівна ; Спецрада К 35.051.14 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 101. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Санагурський Д.І., докт. біол. наук, проф. кафедри біофізики та біоінформатики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Павловський В.І. Похідні 1,4-бенздіазепіну та споріднені гетероциклічні структури: синтез, зв’язок “структура – властивості” : дис. на здобуття наук. ступеня докт. хім. наук : спец. 02.00.10 “Біоорганічна хімія ” / Павловський Віктор Іванович ; Спецрада Д 41.219.02 у Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 71–72. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Обушак М.Д., докт. хім. наук, проф., зав. кафедри органічної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Пьотр Мусял (Piotr Musiał). Цивілізаційні та культурні чинники розвитку підприємництва в умовах глобалізації світової економіки : дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини ” / Пьотр Мусял ; Спецрада К 35.051.21 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 122. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Грабинський І.М., докт. екон. наук, проф., зав. кафедри міжнародних економічних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Самар М.І. Класичні та релятивістські квантові задачі в просторі з мінімальною довжиною : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 “Теоретична фізика” / Самар Микола Іванович ; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 97–98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Ткачук В.М., докт. фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри теоретичної фізики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Семочко Н.С. Властивості логарифмічних похідних аналітичних функцій та розв’язків комплексних диференціальних рівнянь дробового порядку : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз ” / Семочко Надія Сергіївна ; Спецрада Д 35.051.18 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 93. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Чижиков І.Е., докт. фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри теорії функцій та теорії ймовірностей ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Сеньків М.І. Транспортна і розподільча геологістика в Західному регіоні України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.02 “Економічна та соціальна географія” / Сеньків Мар’яна Ігорівна ; Спецрада Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 134. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Грицевич В.С., канд. географ. наук, доц., доц. кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Сидоренко Б. Крушитель скали марновірства / Борис Сидоренко // Голос України. – 2017. – № 95. – С. 8.
 • Список здобувачів наукового ступеня доктора наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 19–30.

  

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom