top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за квітень–червень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 2 - page 4
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за квітень–червень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 2
page 2
page 3
page 4
page 5
page 6
page 7
Всі сторінки

 

Фізико-математичні науки :

- Ровенчак Андрій Адамович, 01.04.02 Теоретична фізика ; Д 35.051.09.

- Нестеренко Василь Володимирович, 01.01.01 Математичний аналіз ; Д 35.051.18.

Філософські науки :

- Содомора Павло Андрійович, 09.00.05 “Історія філософії” ; Д 35.051.02.

Юридичні науки :

- Панкевич Іван Миронович, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03.

 

  • Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 31–78.

Фізико-математичні науки :

- Флюд Оксана Володимирівна, 01.01.02 Диференціальні рівняння ; Д 35.051.07.

- Гнатенко Христина Павлівна, 01.04.02 Теоретична фізика ; Д 35.051.09.

- Кушлик Маркіян Олегович, 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” ; Д 35.051.09.

Економічні науки :

- Гнатюк Ростислав Андрійович, 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” ; Д 35.051.22.

- Ярема Олег Романович, 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” ; Д 35.051.22.

- Васильків Мар’яна Володимирівна, 08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; К 35.051.21.

- Линник Олександра Олександрівна, 08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; К 35.051.21.

- Струк Олександра Ігорівна, 08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; К 35.051.21.

Філологічні науки :

- Лапій Марія Михайлівна, 10.01.01 “Українська література” ; Д 35.051.13.

- Аджабі Ясін (громадянин Алжирської Народної Республіки), 10.02.04 Германські мови ; К 35.051.15.

- Головач Тетяна Миколаївна, 10.02.04 Германські мови ; К 35.051.15.

- Дзюбіна Оксана Ігорівна, 10.02.04 Германські мови ; К 35.051.15.

- Оленюк Олена Валеріївна, 10.02.04 Германські мови ; К 35.051.15.

- Бутковська Оксана Степанівна, 10.02.15 Загальне мовознавство ; К 35.051.23.

- Крохмальна Галина Іванівна, 10.02.01 Українська мова ; К 35.051.23.

- Орленко Оксана Володимирівна, 10.02.15 Загальне мовознавство ; К 35.051.23.

Географічні науки :

- Бальцер Інна Володимирівна, 11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів ; Д 35.051.08.

- Верчин Наталія Романівна, 11.00.02 Економічна та соціальна географія ; Д 35.051.08.

- Ганущак Мар’яна Михайлівна, 11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів ; Д 35.051.08.

- Гарбар Владислав Васильович, 11.00.05 Біогеографія та географія грунтів ; Д 35.051.08.

Юридичні науки :

- Ванієв Ельдар Серверович, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03.

- Крикливець Дмитро Євгенович, 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” ; Д 35.051.03.

- Малюга Володимир Михайлович, 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” ; Д 35.051.03.

Політичні науки :

- Кірієнко Оксана Дмитрівна, 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” ; Д 35.051.17.

- Мартиняк Юлія Олегівна, 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” ; Д 35.051.17.

- Пасічний Роман Ярославович, 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” ; Д 35.051.17.

- Чміль Ірина Ігорівна, 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” ; Д 35.051.17.

- Чубаєвський Віталій Іванович, 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” ; Д 35.051.17.

 

  • Список здобувачів наукового ступеня доктора наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 7–18.

Історичні науки :

- Фурман Ігор Іванович, 20.02.22 “Військова історія ” ; Д 35.051.25.

Економічні науки :

- Ревак Ірина Олександрівна, 08.00.03 Економіка та управління національним господарством, 21.04.01 Економічна безпека держави ; Д 35.051.01.

- Юринець Зорина Володимирівна, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” ; Д 35.051.01.

Юридичні науки :

- Бобечко Назар Ростиславович, 12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність ; Д 35.051.03.

 

  • Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 18–62.

Фізико-математичні науки :

- Бойко Ярослав Васильович, 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” ; Д 35.051.09.

- Возняк Олекса Орестович, 01.04.02 Теоретична фізика ; Д 35.051.09.

- Лесівців Віталій Миколайович, 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” ; Д 35.051.09.

- Цибульський Володимир Степанович, 01.04.10 Фізика напівпровідників і діелектриків ; Д 35.051.09.

Історичні науки :

- Вовчко Марія Іванівна, 07.00.02 “Всесвітня історія” ; Д 35.051.12.

- Ковалевич Тарас Васильович, 07.00.01 Історія України ; Д 35.051.12.

- Конюхов Сергій Вадимович, 07.00.01 Історія України ; Д 35.051.12.

- Надрага Марта Степанівна, 07.00.01 Історія України ; Д 35.051.12.

- Пиріг Маріанна Ігорівна, 07.00.01 “Історія України” ; Д 35.051.12.

Економічні науки :

- Горинь Ярина Орестівна, 08.00.03 Економіка та управління національним господарством ; Д 35.051.01.

- Серватинська Інна Миколаївна, 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит ; Д 35.051.01.

- Собкова Наталія Дмитрівна, 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит ; Д 35.051.01.

Філософські науки :

- Качмар Святослав Любомирович, 09.00.05 “Історія філософії” ; Д 35.051.02.

Філологічні науки :

- Крацило Соломія Олександрівна, 10.02.04 Германські мови ; К 35.051.15.

- Кунець Христина Богданівна, 10.02.04 Германські мови ; К 35.051.15.

- Бачишина Ольга Богданівна, 10.02.01 Українська мова ; К 35.051.23.

- Микульчик Роман Богданович, 10.02.01 Українська мова ; К 35.051.23.

- Стефанишин Юлія Миронівна, 10.02.03 Слов’янські мови ; К 35.051.23.

- Шпить Оксана Богданівна, 10.02.01 Українська мова ; К 35.051.23.

Географічні науки :

- Головатий Мар’ян Васильович, 11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів ; Д 35.051.09. 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom