top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Голосування

Що б ви хотіли бачити на сайті ?

Семінар “Авторитет судової влади…”. День перший

Уже втретє цьогоріч стіни Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка гостинно приймають представників судової системи, стаючи дискусійним майданчиком для налагодження плідного діалогу поміж  фахівцями з юридичних наук та громадськістю, співробітниками засобів масової інформації та ін. 21 серпня 2017 р. в університетської книгозбірні відбувся перший день семінару для суддів місцевих загальних та апеляційних судів Авторитет судової влади: доброчесність та компетентність судді як основні елементи довіри до суду.

(Співорганізатори: Національна школа суддів України; Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка та історичний факультет  ЛНУ ім. Івана Франка).

У перший день роботи семінару відбулося сім інтерактивних лекцій.

Суддя Львівського окружного адміністративного суду, доктор юридичних наук, професор Володимир КРАВЧУК виступив із доповіддю “Поняття та складові авторитету”.  Оглянувши джерела авторитету судової системи (традиція, закон, харизма), проаналізувавши внутрішні та зовнішні чинники його формування, доповідач зупинився детальніше на проблемах, які негативно впливають на довіру до суду, а відтак розхитують або й нівелюють його авторитет. Серед найнебезпечніших факторів (за результатами соціологічних опитувань): корупція – 91% і неефективність та тривалість виконання судових рішень – 82%. Щоб подолати негативні явища, а також захистити авторитет правосуддя від часто несправедливих звинувачень – розроблено спеціальні програми, які і представив доповідач.

А також В. Кравчук прочитав інтерактивну лекцію  “Межі судової влади (справа Верховного Суду Сполучених штатів Америки “Марбері проти Медісона”)”. Ця резонансна судова справа і сьогодні цікава тим, що – попри контроверсійність самої ситуації – стала нагодою для Верховного суду США чи не вперше захистити своє право здійснювати конституційний контроль за рішеннями Конгресу.

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ Віра Навроцька у виступі “Стародавнє правосуддя (на прикладі суду над Ісусом Христом)” проаналізувала численні правопорушення, які були здійснені щодо Христа – згідно з нормами тодішнього римського права, юдейського судочинства та юридичних законів сучасної України… Загалом доповідачка навела майже тридцять неприпустимих з точки зору моралі та законодавства судових порушень, включно із “провокацією” (епізод із питанням, чи варто платити податок кесарю).

Кандидат юридичних наук, суддя Львівського окружного адміністративного суду, член Ради суддів України Олександр Сасевич  виступив з темою “Принцип верховенства права (на прикладі справи Верховного Суду України 2004 року про ІІІ-ій тур виборів Президента України)”.  Доповідач навів низку неоднозначних рішень, як-от те, що суд перевищив свої повноваження, приймаючи постанову про третій тур виборів; те, що жодна з осіб ЦВК не понесла відповідальності за тодішню фальсифікацію виборів…

Із Львівського національного університету імені Івана Франка лекції прочитали двоє науковців.

Кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства історичного факультету, директор Наукової бібліотеки  Василь Кметь виступив із доповіддю “Авторитет церковного суду в історії та сьогоденні”, зробивши порівняльний аналіз світського та церковного правосуддя у різні епохи,  почавши від послань апостола Павла, сентенцій святого Августина та принципів, викладених у VI новелі візантійського імператора Юстиніана І, у якій священство і світська влада представлені як рівнозначні, угодні Богу покликання. Звісно, це розуміння протягом століть зазнавало змін – у міру диференціації церковної та світської влади. Доповідач прослідкував еволюцію церковного права та судочинства, відзначив відмінності у візантійських та західноєвропейських системах (зокрема, щодо ктиторства), проаналізував види судових процесів та форми покарання, спрямовані насамперед на профілактику та спокутування. Серед чинників, які впливають на авторитет церковного суду, було відзначено: регламентація взаємин між Церквою та державою; релігійно-конфесійна ідентичність середовища; суміщення повноважень судових та управлінських органів Церкви; рівень екуменічної взаємодії; не співмірні з державними засоби контролю за виконанням дисципліни. Підсумовуючи, В. Кметь підкреслив, що – попри закиди в архаїчності, традиціоналізмі – церковне правосуддя і сьогодні в Україні залишається актуальною необхідністю.

Кандидат юридичних наук,  доцент кафедри давньої історії України та архівознавства історичного факультету  Степан Білостоцький у виступі “Божественний характер правосуддя. Історичні джерела правосуддя (судовий процес над Сократом)” зробив захопливий екскурс у площину давньогрецького права та безправ’я, показавши визначного філософа як жертву жорстокої політичної боротьби попередньої влади (тиранів) та ще не утвердженої демократії.

Друга лекція, яку С. Білостоцький прочитав на семінарі, була присвячена темі: “Фактори впливу на авторитет суду: історико-правовий та соціальний аспекти”.  Наведені спостереженнями за рецепцією судової системи та особи судді у різні періоди історії Львова звучали досить цікаво: показово, що державна влада у XVI– XVIІ ст. оцінювала їхню роботу дуже високо, натомість суспільство характеризували суддів як “зухвалих і чванливих”. Однак доповідач наголосив, що сприйняття діяльності представників судової влади широкою громадськістю не завжди було об’єктивним. Як приклад позитивного трактування представників судової системи доповідач представив такі українські постаті початку ХХ ст., як: судді Адольф Червінський та Юліан Заяць, суддя й адвокат Степан Шухевич, адвокат Володимир Старосольський та ін. Особливе оживлення під кінець виступу С. Білостоцького викликав наведений приклад Нюрнберзького процесу 1945-1946 рр., рішення якого і сьогодні провокують низку дискусій. Що зрештою спричинило й активне обговорення на завершення першого дня роботи семінару у стінах Наукової бібліотеки  ЛНУ ім. Івана Франка.

Крім того, у рамках семінару розгорнуто книжково-документальну виставку на матеріалах фондів Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка, яка ілюструє різні етапи історії становлення юридичної науки та суддівської практики. Зокрема, представлені зразки кодифікації норм німецького права у Речі Посполитій; формулярії і практикуми з розписом клаузул і форм документів, термінології тогочасного діловодства та юриспруденції, середньовічні та ранньомодерні підручники та сумарії, а також кодекси (серед них – рукописний Литовський статут 1588 р.); докторські тези правників Львівського університету першої половини ХІХ ст. та ін. Огляд експозиції для учасників семінару зробив директор Наукової бібліотеки  ЛНУ ім. Івана Франка Василь Кметь.

Р. Я.

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Виставка

Kostovsykiy Oleksandr Mikitovich 1.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top

Останні новини

современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom