top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за липень–вересень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 3
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за липень–вересень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 3
Page2
Page3
Page4
Page5
Page6
Page7
Page8
Page9
Page10
Page11
Page12
Page13
Всі сторінки

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукова бібліотека

 

 

 

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка

та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

за липень–вересень 2017 року

 

Інформаційний бюлетень. Вип. 3

 

 

 

 

I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка

Газети


 • Basza M. Polska poetka ze Lwowa Stanisława Nowosad: Tyś po Bogu nam najpierwsza / Maria Basza // Kurier Galicyjski. – 2017.  – Nr 6-7 (274-275). – S. 16-17.

Зазначено, що впродовж 1962 – 2001 рр. Станіслава Новосад працювала на різних посадах у Науковій бібліотеці Львівського університету.

 • Czawaga K. Trudne dążenie do prawdy / Konstanty Czawaga, Eugeniusz Sało // Kurier Galicyjski. – 2017.  – Nr 6-7 (274-275). – S. 22.

27-30 березня 2017 року у Кракові відбувся IV польсько-український форум істориків. З української сторони взяли участь професори Львівського університету – Леонід Зашкільняк та Богдан Гудь, а також Володимир В’ятрович (історик та випускник Львів. ун-ту).

 • Nowa rozprawa naukowa o Lwowie // Kurier Galicyjski. – 2017. – № 16. – S. 13.

В дослідженнях Адольфа Хібінські розкриваються аспекти співпраці Університету Яна Казимира у Львові та Консерваторії Галицького (Польського) Товариства Музичного в період 1912–1944 рр

 • Smirnow J. Spotkanie ambasadorów Polski i Ukrainy z inteligencją lwowską / Jurij Smirnow // Kurier Galicyjski. – 2017.  – Nr 12 (280). – S. 14.

У рамках відзначення 200-ліття Оссолінеуму, у Генеральному консульстві Польської республіки у Львові відбулася зустріч Андрія Дещиці Надзвичайного і Повноважного Посла України в Польщі та Яна Пєкло - Надзвичайного і Повноважного Посла Польщі в Україні з львівською інтелігенцією. На зустрічі були представники Львівського університету. Зазначено, що А. Дещиця у 1989 р. закінчив відділення політології Львівського університету.

 • Smirnow J. Spotkanie Ossolińskie z prof. Olą Hnatiuk / Jurij Smirnow // Kurier Galicyjski. – 2017.  – Nr 8 (276). – S. 7.

У Львівській науковій бібліотеці ім. Василя Стефвника відбулася зустріч з проф. Варшавського ун-ту та Києво-Могилянської академії – Ольгою Гнатюк. Участь взяв Л. Зашкільняк (на фото). Під час обговорення книги авторка зазначила, що у квітні 1940 р. було заарештовано Стефанію Скварчинську – теоретика та історика літератури, викладача Львівського університету, яку було звільнено завдяки клопотанню Кирила Студинського (в той час займав посаду проректора ун-ту).

 • Stańczyk S. Moje wspomnienia o ojcu Rafale. 23 listopada 1995 roku cała społeczność chrześcijańska Lwowa i okolic straciła swego duszpasterza, opiekuna i strażnika duchowego, znanego przez wszystkich po prostu ojcem Rafałem. W tym roku mija dwudziesta druga rocznica śmierci księdza, biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej, franciszkanina Władysława Kiernickiego / Stanisława Stańczyk // Kurier Galicyjski. – 2017. – Nr 12 (280). – S. 18.

Зазначено, що отець Рафаль Кєрніцький навчався на теологічному факультеті Львівського університету.

 • Szymański K. Edmund Faustyn Biernacki. Uroczystość poświecenia odnowionego grobu wybitnego polskiego uczonego, która odbyła się 15 czerwca br. na Cmentarzu Łyczakowskim, po raz kolejny potwerdziła fakt, że Lwów na przełomie XIX – XX wieku był centrum nie tylko polskiej nauki, ale dokonywano tu i odkryć na skale światowa / Krzysztof Szymański // Kurier Galicyjski. – 2017. – Nr 12 (280). – S. 15.

Зазначено, що 1908 р. Едмунда Фаустина Бєрнацького призначено надзвичайним професором медичного факультету Львівського університету.

 • Sało E. Wybitni Polacy na plakatach reklamowych Lwowa / Eugeniusz Sało // Kurier Galicyjski. – 2017.  – Nr 15 (283). – S. 11.

Зазначено, що у серпні 2017 року на рекламних плакатах Львова з’явився Стефан Банах (засновник Львівської математичної школи), який за словами Ярослава Притули є найбільш знаним математиком міжвоєнного двадцятиліття.

 • Авраменко С. М. Розслідування розбещення неповнолітніх : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / Авраменко Світлана Михайлівна ; Спецрада Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ МВС України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 112. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Когутич І. І., докт. юрид. наук, проф., проф. кафедри кримінального процесу і криміналістики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Азізян С. Стали відомі лауреати премії імені Івана Франка – 2017/ Самвел Азізян // Українське слово. – 2017. – № 34, 35. – С. 15.

У номінації За кращу наукову роботу в інформаційній сфері визнано науково-просвітницький інтернет-проект Наталії Тихолоз і Богдана Тихолоз.

 • Андрійченко Ю. В. Динаміка ґендерних змін в іспаномовних країнах світу : дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.02.05 “Романська філологія” / Андрійченко Юлія Валеріївна ; Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 68. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Помірко Р. С., докт. філол. наук, проф., зав. кафедри французької філології ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Бавзалук Д. “Неписане правило автостопу : якщо тебе підібрали – маєш говорити з водієм” / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 78. – С. 9.

Враженнями про свої подорожі Європою поділився Андрій Ощудляк – студент факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка.

 • Бавзалук Д. За брендами – у секoнд. Кілька практичних порад, як одягнутися модно і дешево / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 72. – С. 11.

Ділилась порадами Наталя Зайцева – студентка факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка.

 • Бавзалук Д. Не чоловіча справа? Хлопці-моделі розповідають про свій шлях у модельному бізнесі / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 78. – С. 11.

Один з респондентів – Тарас Культенко – студент історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

 • Бадида А. Ю. Соціальна держава в умовах глобалізації: теоретичні та порівняльно-правові аспекти : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Бадида Андріанна Юріївна; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 74. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 • Бардила С. О. Повнота топологічних напівграток і напівтруп : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук / Сергій Олегович Бардила ; Спецрада Д 35.051.18 у Львівському національному університеті ім. І. Франка МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Черв. – С. 16. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Гутік О. В., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри геометрії і топології ЛНУ ім. І. Франка.

 • Білоус Ю. В. Структурно-саментичні особливості соматичних фразеологізмів у німецькій мові : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук  : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Юлія Володимирівна Білоус ; Спецрада К 41.136.02 у Міжнародному гуманітарному університеті МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Верес. – С. 92. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Гринів Н. О., канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ ім. І. Франка.

 • Бондаренко Ю. С. Альтернативна преса сучасної Німеччини (особливості функціонування, редакційна політика, місце в національній системі медіа) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Бондаренко Юлія Станіславівна ; Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 111. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Присяжний М.П., канд. філол. наук, доцент, декан факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Боднарчук І. М. Регулярність розв’язків рівнянь в частинних похідних зі стохастичними мірами : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук / Ірина Миколаївна Боднарчук // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Черв. – С. 16. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Копитко Б. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри вищої математики ЛНУ ім. І. Франка.

 • Бохонко В. В. Стабільний ранг і його узагальнення у кільцях Безу : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 “Алгебра та теорія чисел” / Бохонко Василина Василівна ; Спецрада Д 26.206.03 в Інституті математики НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 76. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Забавський Б.В., докт. фіз.-мат. наук, зав. кафедри алгебри і логіки ЛНУ ім. Івана Франка. 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom