top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за липень–вересень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 3 - Page5
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за липень–вересень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 3
Page2
Page3
Page4
Page5
Page6
Page7
Page8
Page9
Page10
Page11
Page12
Page13
Всі сторінки

 

 • Позиції наших вишів // Освіта України. – 2017. – № 35. – С. 2.

ЛНУ ім. Франка увійшов до світового рейтингу університетів у категорії “1001+” за версією журналу Times Higher Education.

 • Посохова А. В. Вербальні засоби творення фахового контексту художнього твору: лінгвокогнітивний і лінгвостилістичний аспекти (на матеріалі роману А. Хейлі “Airport”) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Посохова Анжела Вікторівна ; Спецрада К 17.051.02 у Запорізькому національному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 108. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Ісаєва Г. Т., канд. філол. наук, доц., доц. кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України : указ президента України № 251/2017 // Українська літературна газета. – 2017. – № 16. – С. 2.

Відзначено Тараса Юрійовича Салигу – професора кафедри ЛНУ ім. І. Франка.

 • Пурій  М. Р. Гегемонія в теорії і практиці міжнародних відносин : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 “Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” / Пурій Марія Романівна ; Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 108. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Романюк Н. А., канд. політ. наук, доцент, доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Саган А. В. Редукція матриць над кільцями Безу : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 “Алгебра та теорія чисел”/ Андрій Вікторович Саган ; Спецрада К 20.051.09 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Верес. – С. 82. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Романів О. М., канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри алгебри і логіки ЛНУ ім. І. Франка.

 • Салій О. Р. Гуцульський текст української прози кінця XIX−початку XX ст. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 “Українська література” / Салій Олександра Романівна; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 65. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опоненти – Будний В. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Семків М. В. Метаболічна інженерія дріжджів Saccharomyces cerevisiae для конструювання ефективних продуцентів паливного етанолу та гліцерилу : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.07 “Мікробіологія” / Семків Марта Віталіївна ; Спецрада Д 35.246.01 в Інституті біології клітини НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 80. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Осташ Б. О., докт. біол. наук, старший наук. Співробітник лабораторії генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів антибіотиків, проф. каф. генетики та біотехнології ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Скорик Ю. Мамо, тату, готуйте гроші! Виші почали оприлюднювати вартість навчання на цей рік / Юлія Скорик // Експрес. – 2017. – № 47. – С. 10.

Порівняно вартість навчання окремих спеціальностей ЛНУ ім. І. Франка з іншими навчальними закладами України.

 • Слюсарчук Х. Р. Стандарти доказування у кримінальному провадженні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / Слюсарчук Христина Ростиславівна; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 74. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Слюсарчук Х. Р., аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Список здобувачів наукового ступеня доктора наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Вересень. – С. 8–20.

Фізико-математичні науки :

- Карлова Олена Олексіївна, 01.01.04 “Геометрія та топологія” ; Д 35.051.18.

Економічні науки :

- Демчишак Назар Богданович, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01;

- Сенишин Оксана Степанівна, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” ; Д 35.051.01.

Філософські науки:

- Сафонік Лідія Миколаївна, 09.00.03 “Соціальна філософія та філософія історії” ; Д 35.051.02.

Юридичні науки :

- Долинська Марія Степанівна, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03.

 • Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Вересень. – С. 20–65.

Фізико-математичні науки :

- Кунинець Андрій Володимирович, 01.01.07 “Обчислювальна математика” ; Д 35.051.07;

- Тимків Іван Романович, 01.01.02 “Диференціальні рівняння” ; Д 35.051.07;

- Гіщак Тетяна Ігорівна, 01.01.01 “Математичний аналіз” ; Д 35.051.18;

- Мостова Мар’яна Романівна, 01.01.01 “Математичний аналіз” ; Д 35.051.18.

Біологічні науки :

- Симонік Анастасія Володимирівна, 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин” ; Д 35.051.14.

Історичні науки :

- Бойко Ігор Мирославович, 07.00.01 “Історія України” ; Д 35.051.12;

- Мельничук Ольга Вікторівна, 07.00.02 “Всесвітня історія” ; Д 35.051.12;

- Трачук Олексій Васильович, 07.00.01 “Історія України” ; Д 35.051.12.

Економічні науки :

- Аблязова Ельвіна Зуфарівна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01;

- Корицька Ольга Іванівна, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” ; Д 35.051.01;

- Назаркевич Оксана Богданівна, 08.00.03 “ Економіка та управління національним господарством ” ; Д 35.051.01;

- Пелех Уляна Василівна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01;

- Приймак Софія Андріївна, 08.00.03 “ Економіка та управління національним господарством ” ; Д 35.051.01;

- Романчук Зоряна Зіновіївна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01;

- Семенюк Віталій Олександрович, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01;

- Цар Оксана Зіновіївна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01;

- Доскочинська Любов Семенівна, 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; Д 35.051.21.

Філософські науки:

- Ковальчук Юлія Василівна, 09.00.05 “Історія філософії” ; Д 35.051.02.

Філологічні науки:

- Захарчук Ірина Олександрівна, 10.02.04 “Германські мови” ; Д 35.051.15;

- Микитюк Юлія Володимирівна, 10.02.04 “Германські мови” ; Д 35.051.15;

- Нера Наталя Ярославівна, 10.02.04 “Германські мови” ; Д 35.051.15;

- Павлишенко Ольга Андріївна, 10.02.04 “Германські мови” ; Д 35.051.15;

- Томащук Юлія Олександрівна, 10.02.04 “Германські мови” ; Д 35.051.15;

- Корпало Оксана Романівна, 10.02.03 “Слов’янські мови” ; Д 35.051.23;

- Різник Віра Петрівна, 10.02.01 “Українська мова” ; Д 35.051.23;

- Слободзяник Олена Зіновіївна, 10.02.01 “Українська мова” ; Д 35.051.23;

- Фарина Наталія Григорівна, 10.02.01 “Українська мова” ; Д 35.051.23.

Географічні науки:

- Зубик Андрій Ігорович, 11.00.02 “Економічна та соціальна географія” ; Д 35.051.08.

Юридичні науки :

- Роман Наталія Михайлівна, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03;

- Шимон Іван Петрович, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03.

Соціологічні науки :

- Афанасьєв Дмитро Миколайович, 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” ; К 35.051.26;

- Мунтян Ірина Володимирівна, 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” ; К 35.051.26.

Політичні науки :

- Конціцка Гражина (громадянка Польщі), 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” ; Д 35.051.17;

- Мельник Віра Вячеславівна, 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” ; Д 35.051.17;

- Михальчук Світлана Олександрівна, 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” ; Д 35.051.17;

- Сичик Катерина Борисівна, 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” ; Д 35.051.17.

 • Список здобувачів наукового ступеня доктора наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 6–16.

Фізико-математичні науки :

- Лопушанський Андрій Олегович, 01.01.02 “Диференціальні рівняння” ; Д 35.051.07.

Економічні науки :

- Владичин Уляна Володимирівна, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” ; Д 35.051.01.

Політичні науки :

- Остапець Юрій Олександрович, 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” ; Д 35.051.17.

 • Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 17–16.

Фізико-математичні науки :

- Фірман Тарас Іванович, 01.01.02 “Диференціальні рівняння” ; Д 35.051.07.

Хімічні науки :

- Созанський Мартин Андрійович, 02.00.01 “Неорганічна хімія” ; Д 35.051.10.

Економічні науки :

- Гавриляк Тетяна Степанівна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01.

- Грабовенська Софія Петрівна, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” ; Д 35.051.01.

- Кіндзюр Ольга Семенівна, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” ; Д 35.051.01.

- Кравець Роман Андрійович, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01.

- Підгірна Віра Святославівна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01.

- Руда Ірина Ігорівна, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” ; Д 35.051.01.

- Марущак Дарія Юріївна, 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; К 35.051.21.

- Огінок Соломія Василівна, 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; К 35.051.21.

Філософські науки :

- Поліщук Ростислав Миколайович, 09.00.05 “Історія філософії” ; Д 35.051.02.

Філологічні науки :

- Андріїв Ольга Богданівна, 10.02.17 “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” ; К 35.051.15.

- Крайник Ольга Вячеславівна, 10.02.04 “Германські мови” ; К 35.051.15.

- Курах Наталія Павлівна, 10.02.17 “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” ; К 35.051.15.

- Петрина Оксана Степанівна, 10.02.17 “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” ; К 35.051.15.

- Горда Оксана Михайлівна, 10.02.01 “Українська мова” ; К 35.051.23.

- Куза Анжела Михайлівна, 10.02.01 “Українська мова” ; К 35.051.23.

Юридичні науки :

- Гартман Мар’яна Тарасівна, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03.

- Думич Христина Михайлівна, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; К 35.051.23.

Політичні науки :

- Матійчик Андрій Васильович, 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” ; Д 35.051.17.

 • Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України : Додаток 7 до наказу Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р. // Освіта України. – 2017. – Липень. – С. 58.
 • Станіслав О. В. Динаміка когезії та сепаратизації у синтаксисі сучасної французької мови (на матеріалі художніх творів XX століття) : дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.02.05 “Романська філологія” / Станіслав Ольга Вадимівна ; Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 14. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Помірко Р. С., докт. філол. наук, професор, завідувач кафедри французької філології ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Старух А. І. Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку підприємництва в державному секторі економіки України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Старух Анна Ігорівна ; Спецрада Д 35.246.01 в Інституті біології клітини НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 102-103. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Ситник Н. С., докт. екон. наук, доц., проф. кафедри державних та місцевих фінансів ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Терен І. Права рука Кличка має липовий диплом / Іван Терен // Високий замок. – 2017. – № 99. – С. 6.

За даними правоохоронних органів диплом бакалавра В. Бондаренка Львівського університету імені Івана Франка ідентифіковано як липовий.

 • Урожай медалей // Освіта України. – 2017. – 24 лип. (№ 28(1528). – С. 2. – Фото.

Під час 49-ї Міжнародної хімічної олімпіади в Таїланді Тарас Сех, випускник Львівського фізико-математичного ліцею при Львівському національному університеті імені Івана Франка, отримав “срібло”.

 • «Хочу, щоб учитель був самодостатній, вмотивований, відповідальний, досвідчений і… молодий!» Директор департаменту освіти й науки ЛОДА Любомира Мандзій розповіла, з якими здобутками і недоліками Львівщина підходить до нового навчального року / розмовляла Юлія Ліщенко // Високий замок. – 2017. – № 98. – С. 14.

Любомира Мандзій у 1995 р. закінчила географічний факультет ЛНУ ім. І. Франка.

 • Чернілевська О. І. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Чернілевська Олена Ігорівна ; Спецрада К 20.051.14 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 75. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Яворська О. С., докт. юрид. наук, проф., завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права ЛНУ ім. Івана Франка. 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom