top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за липень–вересень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 3 - Page6
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за липень–вересень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 3
Page2
Page3
Page4
Page5
Page6
Page7
Page8
Page9
Page10
Page11
Page12
Page13
Всі сторінки

 

 • Човганюк М. М. Вербалізація стратегій і тактик ввічливості в англомовному телевізійному дискурсі токшоу (на матеріалі програми Larry King Live) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Мирослава Миколаївна Човганюк // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Черв. – С. 29. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Бехта І. А., доктор філол. наук, професор кафедри англійської філології ЛНУ ім. І. Франка.

 • Шарин С. В. Алгебри поліноміальних розподілів на нескінченновимірних просторах та їх застосування до числення операторів : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз” / Шарин Сергій Володимирович; Спецрада Д 26.206.01 в Інституті математики НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 3. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Сторож О. Г., докт. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри математичного і функціонального аналізу ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Швець Д. Ю. Організаційно-правові форми сприяння зайнятості : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Швець Дмитро Юрійович ; Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 115. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Пилипенко П. Д., докт. юрид. наук, проф., зав. кафедри соціального права ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Шевчук С. М. Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень наукових шкіл) : дис. на здобуття наук. ступеня докт. географ. наук : спец. 11.00.02 “Економічна та соціальна географія” / Шевчук Сергій Миколайович ; Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 14. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Шаблій О. І., докт. географ. наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Шикула Р. Р. Фахова підготовка майбутніх учителів галузі природознавства засобами музейної педагогіки : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук  : спец. 13.00.49 “Теорія та методика професійної освіти” / Ростислав Ростиславович Шикула ; Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Верес. – С. 101. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Караманов О. В., канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. І. Франка.

 • Шкуров Є. В. Антропологічна парадигма сучасної наукової фантастики : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Євген Владленович Шкуров // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Черв. – С. 29. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Татаренко А. Л., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького ЛНУ ім. І. Франка.

 • Шулікін Д. Від оприлюднення списків – до зарахування / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – 7 серп. (№30 (1530). – С. 4.

За кількістю поданих заяв вступної кампанії Львівський національний університет імені Івана Франка залишається у десятці лідерів.

 • Шумська В. Р. Обернені коефіцієнтні задачі для рівнянь дифузії з дробовими похідними : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук / Віталія Романівна Шумська ; Спецрада Д 35.051.07 у Львівському національному університеті ім. І. Франка МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Черв. – С. 15. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Лопушанська Г. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. І. Франка.

 • Юркевич Ю. М. Договірні форми об’єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України : дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Юркевич Юрій Миколайович ; Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 17. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Юркевич Ю.М., доцент кафедри цивільного права та процесу ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Яворський А. А. Професійні громадські об’єднання українських емігрантів у Чехословаччині (1923-1939 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.02 “Всесвітня історія” / Яворський Андрій Анатолійович; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 51. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Качабара С. П., докт. істор. наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн ЛНУ ім. Івана Франка.

 

 • Якщо добре вчитися і мати фахових вчителів, репетитори не потрібні // Високий замок. – 2017. – 17-22 серп. (№93 (5642). – С. 11.

 

Так вважають п’ятеро випускників Львівщини (серед закладів Львівський фізико-математичний ліцей при ЛНУ імені Івана Франка), які склали два предмети ЗНО по 200 балів.

 • Ясірова Ю. Ф. Партійна система Республіки Кіпр в умовах євроінтеграції : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук / Юлія Федорівна Ясірова // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Черв. – С. 38. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Хома Н. М., доктор політ. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. І. Франка.

 

Журнали

 

 • Григорчук К.Г. Світлої пам’яті видатного вченого-геолога Юрія Миколайовича Сеньковського / К.Г. Григорчук, Е.Я. Жовинський, Н.О Крюченко // Мінерал. журн. – 2017. – Т. 39, № 2. – С. 96–99.

У березні 1962 у Львівському державному університеті Юрій Миколайович Сеньковський захистив кандидатську дисертацію “Літологія верхньокрейдових відкладів Середнього Придністров’я”.

 • Гуцулка О. Наказала йти до бані. Сказала, за нами вийде “дєвушка” / Оля Гуцулка // Країна. – 2017. – № 34 (7 верес.) – С. 44–46.

2 червня театральний режисер Олександр Брама й актор Андрій Бучко вирушили у пішу подорож від крайньої західної точки України – міста Чоп – до першого блокпосту в зоні АТО на Донбасі. Обидва випускники ЛНУ ім. Івана Франка. Дорогою записують історії людей, розпитують про ставлення до життя, розуміння добра і зла, усвідомлення істини. Планують створити музично-медійну виставу. Свій проект назвали EnterUA.

 • Захарчук Є. Наближаємося до свого – до Шашкевича! : [Інтерв’ю з Євгенієм Захарчуком / Розмову вів Богдан Залізняк] // Дзвін. – 2017. – № 6. – С. 227–231.

До 180-річчя “Русалки Дністрової” – першої західноукраїнської книжки українською мовою 18 травня 2017 року в м. Золочеві Львівської області відбулися “Шашкевичівські наукові читання-2017”. Серед учасників – Богдан Якимович.

 • Кальницький М. Тільки зубрили і підлизи ходять у нових кашкетах / Михайло Кальницький // Країна. – 2017. – № 33 (31 серп.) – С. 47–50.

Про навчання у дореволюційних київських гімназіях.

 • Комарова О. “Я зажег снарядами огромный дом Грушевского, и он в течение трех суток горел”. Олександр Грушевський одружився зі студенткою брата / Ольга Комарова // Країна. – 2017. – № 31 (384), 10 серп. – С. 54-58. – Фото.

Про родину Грушевських.

 • Мацюпа О. Heidelberger Stückemarkt : Оптика Іншого як спроба діалогу про європейську ідентичність / Ольга Мацюпа // Український театр. – 2017. – № 2-3. – С. 2–7.

Ольга Мацюпа у 2011 р. закінчила сербістику у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

 • Микола Жикаляк : “Протести проти газу сланцевих товщ були своєрідною репетицією сепаратистського руху” [Інтерв’ю] / спілкувалася Єлизавета Гончарова // Український тиждень. – 2017. – № 25. – С. 16–17.

Микола Жикаляк закінчив Львівський державний університет за фахом інженер-геолог.

 • Пац М. Іван Франко і Жовківщина / Марія Пац, Світлана Баб’як // Педагогічна думка. – 2017. – № 2. – С. 61–62.

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom