top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за липень–вересень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 3
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за липень–вересень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 3
Page2
Page3
Page4
Page5
Page6
Page7
Page8
Page9
Page10
Page11
Page12
Page13
Всі сторінки

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукова бібліотека

 

 

 

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка

та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

за липень–вересень 2017 року

 

Інформаційний бюлетень. Вип. 3

 

 

 

 

I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка

Газети


 • Basza M. Polska poetka ze Lwowa Stanisława Nowosad: Tyś po Bogu nam najpierwsza / Maria Basza // Kurier Galicyjski. – 2017.  – Nr 6-7 (274-275). – S. 16-17.

Зазначено, що впродовж 1962 – 2001 рр. Станіслава Новосад працювала на різних посадах у Науковій бібліотеці Львівського університету.

 • Czawaga K. Trudne dążenie do prawdy / Konstanty Czawaga, Eugeniusz Sało // Kurier Galicyjski. – 2017.  – Nr 6-7 (274-275). – S. 22.

27-30 березня 2017 року у Кракові відбувся IV польсько-український форум істориків. З української сторони взяли участь професори Львівського університету – Леонід Зашкільняк та Богдан Гудь, а також Володимир В’ятрович (історик та випускник Львів. ун-ту).

 • Nowa rozprawa naukowa o Lwowie // Kurier Galicyjski. – 2017. – № 16. – S. 13.

В дослідженнях Адольфа Хібінські розкриваються аспекти співпраці Університету Яна Казимира у Львові та Консерваторії Галицького (Польського) Товариства Музичного в період 1912–1944 рр

 • Smirnow J. Spotkanie ambasadorów Polski i Ukrainy z inteligencją lwowską / Jurij Smirnow // Kurier Galicyjski. – 2017.  – Nr 12 (280). – S. 14.

У рамках відзначення 200-ліття Оссолінеуму, у Генеральному консульстві Польської республіки у Львові відбулася зустріч Андрія Дещиці Надзвичайного і Повноважного Посла України в Польщі та Яна Пєкло - Надзвичайного і Повноважного Посла Польщі в Україні з львівською інтелігенцією. На зустрічі були представники Львівського університету. Зазначено, що А. Дещиця у 1989 р. закінчив відділення політології Львівського університету.

 • Smirnow J. Spotkanie Ossolińskie z prof. Olą Hnatiuk / Jurij Smirnow // Kurier Galicyjski. – 2017.  – Nr 8 (276). – S. 7.

У Львівській науковій бібліотеці ім. Василя Стефвника відбулася зустріч з проф. Варшавського ун-ту та Києво-Могилянської академії – Ольгою Гнатюк. Участь взяв Л. Зашкільняк (на фото). Під час обговорення книги авторка зазначила, що у квітні 1940 р. було заарештовано Стефанію Скварчинську – теоретика та історика літератури, викладача Львівського університету, яку було звільнено завдяки клопотанню Кирила Студинського (в той час займав посаду проректора ун-ту).

 • Stańczyk S. Moje wspomnienia o ojcu Rafale. 23 listopada 1995 roku cała społeczność chrześcijańska Lwowa i okolic straciła swego duszpasterza, opiekuna i strażnika duchowego, znanego przez wszystkich po prostu ojcem Rafałem. W tym roku mija dwudziesta druga rocznica śmierci księdza, biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej, franciszkanina Władysława Kiernickiego / Stanisława Stańczyk // Kurier Galicyjski. – 2017. – Nr 12 (280). – S. 18.

Зазначено, що отець Рафаль Кєрніцький навчався на теологічному факультеті Львівського університету.

 • Szymański K. Edmund Faustyn Biernacki. Uroczystość poświecenia odnowionego grobu wybitnego polskiego uczonego, która odbyła się 15 czerwca br. na Cmentarzu Łyczakowskim, po raz kolejny potwerdziła fakt, że Lwów na przełomie XIX – XX wieku był centrum nie tylko polskiej nauki, ale dokonywano tu i odkryć na skale światowa / Krzysztof Szymański // Kurier Galicyjski. – 2017. – Nr 12 (280). – S. 15.

Зазначено, що 1908 р. Едмунда Фаустина Бєрнацького призначено надзвичайним професором медичного факультету Львівського університету.

 • Sało E. Wybitni Polacy na plakatach reklamowych Lwowa / Eugeniusz Sało // Kurier Galicyjski. – 2017.  – Nr 15 (283). – S. 11.

Зазначено, що у серпні 2017 року на рекламних плакатах Львова з’явився Стефан Банах (засновник Львівської математичної школи), який за словами Ярослава Притули є найбільш знаним математиком міжвоєнного двадцятиліття.

 • Авраменко С. М. Розслідування розбещення неповнолітніх : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / Авраменко Світлана Михайлівна ; Спецрада Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ МВС України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 112. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Когутич І. І., докт. юрид. наук, проф., проф. кафедри кримінального процесу і криміналістики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Азізян С. Стали відомі лауреати премії імені Івана Франка – 2017/ Самвел Азізян // Українське слово. – 2017. – № 34, 35. – С. 15.

У номінації За кращу наукову роботу в інформаційній сфері визнано науково-просвітницький інтернет-проект Наталії Тихолоз і Богдана Тихолоз.

 • Андрійченко Ю. В. Динаміка ґендерних змін в іспаномовних країнах світу : дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.02.05 “Романська філологія” / Андрійченко Юлія Валеріївна ; Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 68. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Помірко Р. С., докт. філол. наук, проф., зав. кафедри французької філології ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Бавзалук Д. “Неписане правило автостопу : якщо тебе підібрали – маєш говорити з водієм” / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 78. – С. 9.

Враженнями про свої подорожі Європою поділився Андрій Ощудляк – студент факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка.

 • Бавзалук Д. За брендами – у секoнд. Кілька практичних порад, як одягнутися модно і дешево / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 72. – С. 11.

Ділилась порадами Наталя Зайцева – студентка факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка.

 • Бавзалук Д. Не чоловіча справа? Хлопці-моделі розповідають про свій шлях у модельному бізнесі / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 78. – С. 11.

Один з респондентів – Тарас Культенко – студент історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

 • Бадида А. Ю. Соціальна держава в умовах глобалізації: теоретичні та порівняльно-правові аспекти : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Бадида Андріанна Юріївна; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 74. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 • Бардила С. О. Повнота топологічних напівграток і напівтруп : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук / Сергій Олегович Бардила ; Спецрада Д 35.051.18 у Львівському національному університеті ім. І. Франка МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Черв. – С. 16. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Гутік О. В., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри геометрії і топології ЛНУ ім. І. Франка.

 • Білоус Ю. В. Структурно-саментичні особливості соматичних фразеологізмів у німецькій мові : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук  : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Юлія Володимирівна Білоус ; Спецрада К 41.136.02 у Міжнародному гуманітарному університеті МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Верес. – С. 92. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Гринів Н. О., канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ ім. І. Франка.

 • Бондаренко Ю. С. Альтернативна преса сучасної Німеччини (особливості функціонування, редакційна політика, місце в національній системі медіа) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Бондаренко Юлія Станіславівна ; Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 111. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Присяжний М.П., канд. філол. наук, доцент, декан факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Боднарчук І. М. Регулярність розв’язків рівнянь в частинних похідних зі стохастичними мірами : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук / Ірина Миколаївна Боднарчук // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Черв. – С. 16. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Копитко Б. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри вищої математики ЛНУ ім. І. Франка.

 • Бохонко В. В. Стабільний ранг і його узагальнення у кільцях Безу : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 “Алгебра та теорія чисел” / Бохонко Василина Василівна ; Спецрада Д 26.206.03 в Інституті математики НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 76. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Забавський Б.В., докт. фіз.-мат. наук, зав. кафедри алгебри і логіки ЛНУ ім. Івана Франка.


 

 • Бубис О. Є. Екотоксикологічні механізми впливу важких металів на процеси метаболізму в клітинах рослин плейстофітону : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук  : спец. 03.00.16 “Екологія” / Ольга Євгеніївна Бубис ; Спецрада К 36.814.04 у Львівському національному аграрному університеті МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Верес. – С. 88. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Антоняк Г. Л., докт. біол. наук, професор, професор кафедри екології ЛНУ ім. І. Франка.

 • Бурдіна Е. О. Інфотейнмент як соціокомунікативне явище в сучасних українських інформаційно-публіцистичних телепроектах : дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Бурдіна Елеонора Олегівна ; Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 111. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 • Валькова К. Г. Жанрово-комунікаційні особливості книги подорожніх нарисів Іллі Ільфа і Євгена Петрова “Одноповерхова Америка” : дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Валькова Катерина Геннадіївна ; Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 112. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 • Вергеліс О. Культурна реформа. Вид із хвоста / Олег Вергеліс // Дзеркало тижня. – 2017. – № 32. – С. 1, 4.

Федір Стригун – завідувач кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету ім. І. Франка – художній керівник-патріарх Львівського національного театру ім. Марії Заньковецької.

 • Вещикова О. С. Наративні стратегії містичного у художньому творі (на матеріалі прози В. Шевчука, Г. Пагутяк, В. Даниленка) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 “Теорія літератури” / Вещикова Олена Сергіївна ; Спецрада К 38.053.04 у Чорноморському національному університеті ім. Петра Могили МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 108. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Гірняк М. О., канд. філол. наук, доц., доц. кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Визначено лауреатів Премії Івана Франка // Українська літературна газета. – 2017. – 28 лип. – № 15 (203). – С. 3. – Фото.

У номінації “За кращу наукову роботу в інформаційній сфері одноголосно переміг науково-просвітницький інтернет-проект Н. Тихолоз та Б. Тихолоза “Франко: наживо.

 • Вістовський В. В. Релаксація та міграція електронних збуджень у сцинтиляційних матеріалів за умови просторового обмеження : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” / Вістовський Віталій Володимирович; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 3. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Науковий консультант – Волошиновський А.С., докт. фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри експериментальної фізики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Воїнська К. Р. Архетипність художнього мислення в малій прозі Валерія Шевчука : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 “Теорія літератури” / Воїнська Катерина Романівна ; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 107. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Зубрицька М. О., канд. філол. наук, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, доц. кафедри теорії літератури й порівняльного літературознавства ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Волоско І. Р. Суд присяжних в Україні: особливості формування та діяльність : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук  : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / Ірина Романівна Волоско ; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Верес. – С. 93. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Нор В. Т., докт. юрид. наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики ЛНУ ім. І. Франка.

 • Гадьо Н. Р. Медіастратегії Католицької церкви в інтернеті : дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Гадьо Наталія Романівна ; Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 112. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Гадьо Н. Р., асистент кафедри теорії і практики журналістики ЛНУ ім. Івана Франка.

Опонент – Юраш А. В., канд. політ. наук, доцент, доцент кафедри теорії і практики журналістики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Гарасимчук М. Є. Актові книги Самбірської економії кінця XVI-XVII ст.: історико-джерелознавче дослідження : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.06 “Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни” / Гарасимчук Марія Євгенівна; Спецрада Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 49. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Вінниченко О. О., канд. істор. наук, доцент, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Гармаш О. Л. Морфологізовані метаконцепти в процесах концептуальної деривації (на матеріалі англомовних інновацій кінця XX – початку XXI ст.) : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови”/ Олена Леонідівна Гармаш ; Спецрада Д 41.051.02 в Одеському національному університеті ім. І. І.Мечникова МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Верес. – С. 77. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Андрейчук Н. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ ім. І. Франка.

 • Годлевська К. В. Професійна підготовка майбутніх вчителів початкових класів в коледжах та університетах Угорщини : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Годлевська Катерина Василівна ; Спецрада Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 88. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Нос Л.С., кандидат пед. наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти, заст. декана з навч.-вихов. та наук. роботи факультету педагогічної освіти ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Головко Т. Щоденник для всіх. Вже рік із нами немає Героя України письменника Романа Іваничука / Тарас Головко // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 173. – С. 7.
 • Голодрига Ю. За працю – орден / Юлія Голодрига // Експрес. – 2017. – № 48. – С. 14.

Професор кафедри теорії та філософії права ЛНУ ім. І. Франка Петро Рабінович отримав орден За заслуги ІІІ ступеня.

 • Горобець Х. Живе слово знаходить шлях до читача / Христина Горобець // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 176. – С. 3.

У номінації Класична українська література перемогла книжка Івана Франка Мойсей, видавництво ЛНУ ім. І. Франка.

 • Громов В. О. Моделі, методи та алгоритми теорії біфуркацій для нелінійних еліптичних рівнянь типу Кармана : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 “Математичне моделювання” / Громов Василь Олександрович; Спецрада Д 08.051.09 у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 2. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Шахно С. М., докт. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри обчислювальної математики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Демидюк О. О. Ефективність функціонування та розвитку сучасних економічних систем : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” / Демидюк Ольга Олександрівна; Спецрада Д 26.001.13 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 52. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Кульчицький Б. В., докт. екон. наук, професор, професор кафедри економічної теорії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Діденко Н. О. Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) з тіоамідами різного заміщення : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.01 “Неорганічна хімія” / Діденко Наталя Олександрівна ; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університету ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 79. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Миськів М.Г., докт. хім. наук, проф. кафедри неорганічної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.


 

 • Дияк І. І. Чисельне моделювання деформаційних процесів на основі поєднання методів скінченних і граничних елементів : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 “Математичне моделювання та обчислювальні методи” / Дияк Іван Іванович; Спецрада Д 35.195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 3. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Науковий консультант – Савула Я. Г., докт. фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Дмитрів І. Король Данило заснував Львів, коли Сонце перебувало у сузір’ї Лева… / Ірина Дмитрів // Високий замок. – 2017. – № 105. – С. 7.

Кореспондент відкрила для себе астрономічні цікавинки побувавши на лекції у Львівській астрономічній аудиторії ЛНУ імені Івана Франка.

 • Дмитрів І. Фізико-математичний ліцей – знову найкращий. Упродовж кількох років поспіль Львівський фізико-математичний ліцей стає абсолютним лідером з-поміж навчальних закладів Львова за результатами ЗНО / Ірина Дмитрів // Високий замок. – 2017. – № 96 (5645). – С. 8. – Фото.

Після Львівського фізико-математичного ліцею при Львівському університеті у загальноміському рейтингу є Класична гімназія при Львівському університеті.

 • Донець А. А. Міжнародна правосуб’єктність суб’єктів федерації в Європейському Союзі (на прикладі ФРН) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Донець Анастасія Анатоліївна; Спецрада Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 72. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Микієвич М. М., докт. юрид. наук, професор, завідувач кафедри європейського права ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Дуда Ю. Риба шукає, де глибше, абітурієнт – де легше... Попри додаткові конкурсні бали і підвищену стипендію, абітурієнти не хочуть вступати на природничо-інженерні спеціальності / Юлія Диба // Високий замок. – 2017. – № 96 (5645). – С. 8. – Фото.

Абітурієнти Львівського національного університету імені Івана Франка надали більшу перевагу гуманітарним спеціальностям.

 • Журжа І. До 100 – річчя Української революції. Під пильним наглядом влади / Ірина Журжа // Голос України. – 2017. – № 149 (6654). – С. 9. – Фото.

Про Олександра Грушевського та родину Грушевських.

 • Заболоцький Т. М. Моделювання за альтернативними гіпотезами в управлінні портфелем фінансових активів : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.11 “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці” / Заболоцький Тарас Миколайович; Спецрада Д 26.006.07 у ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 9. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Заболоцький Т. М., доцент кафедри програмування ЛНУ імені Івана Франка.

 • Ільницька О. В. Задачі без початкових умов для еволюційних систем із запізненням : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук / Ольга Володимирівна Ільницька ; Спецрада Д 35.051.02 у Львівському національному університеті ім. І. Франка МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Черв. – С. 15. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Бокало М. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. І. Франка.

 • Кіраль С. Олена Теліга та Олег Штуль у спогадах Івана Денисюка та його листах до Надії Миронець / Кіраль Сидір // Українська літературна газета. – 2017. – 28 лип. – № 15 (203). – С. 1,4. – Фото.

Іван Денисюк, почесний професор ЛНУ імені Івана Франка. У спогадах І. Денисюка згадано М. Возняка, М. Рудницького, Є. Лазаренка та В. Кабайду.

 • Кіянка І. Б. Історичні форми концептуалізації популізму як категорії політичної науки та ідеологічної норми: дис. на здобуття наук. ступеня докт. політ. наук : спец. 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” / Кіянка Ірина Богданівна ; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 74. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Науковий консультант – Денисенко В. М., докт. політ. наук, проф., зав. кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Когут Ю. М. Фазові рівноваги та скло утворення у системах Ag2X-PbX-GeX2 (X=S, Se) та споріднених : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.01 “Неорганічна хімія” / Когут Юрій Миколайович ; Спецрада К 61.051.03 в Ужгородському національному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 29. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Котур Б. Я., докт. хім. наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Король Л. В. Механізми розвитку оксидативного стресу при запальних процесах в нирках та шляхи його корекції : дис. на здобуття наук. ступеня докт. біол. наук : спец. 03.00.04 “Біохімія” / Король Леся Вікторівна; Спецрада Д 26.001.24 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 3. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Сибірна Н. О., докт. біол. наук, професор, завідувач кафедри біохімії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Кос Р. В. Термодинамічні властивості етилових естерів 3-(5-арил-2-фурил)-2 ціанакрилових кислот та їх розчинів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 “Фізична хімія” / Кос Роман Володимирович ; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 29. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Дутка В. С., докт. хім. наук, доцент, професор кафедри фізичної та колоїдної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Котловський А. М. Формування англомовної лексико-граматичної компетентності в говорінні майбутніх економістів у процесі самостійної роботи : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання – германські мови” / Котловський Андрій Миколайович ; Спецрада К 58.053.05 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 86. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Котловський А. М., викладач кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Кресін О. В. Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII – першій третині XIX ст.: компаративна концептуалізація : дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень”/ Олексій Веніамінович Кресін ; Спецрада Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Верес. – С. 77. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Косович В. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри теорії та філософії права ЛНУ ім. І. Франка.

 • Кривенко А.-Д. О. Календарний пласт волинської демонології: світоглядні та обрядові прояви : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія” / Кривенко Анастасія-Домна Олександрівна; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 51. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Сілецький Р. Б., докт. істор. наук, професор, завідувач кафедри етнології ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Кулик Н. Страта за українство / Н. Кулик // Освіта України. – 2017. – 31 лип. (№29 (1529). – С. 14–15. – Фото.

До 99-річчя нашого видатного співвітчизника – талановитого педагога, письменника, літературознавця, першого міністра освіти в уряді УНР, який розпочав українізацію шкільної освіти та працював в Українському науковому товаристві поруч із М. Грушевським, – Івана Матвійовича Стешенка.

 • Кушнір Б. …відзначили премією Івана Франка / Богдан Кушнір // Голос України. – 2017. – № 157. – С. 9.

Одна з найпомітніших інтелектуальних робіт ювілейного року Франка – просвітницький інтернет-проект Наталі та Богдана Тихолозів.

 • Кушнір Б. Кращі книжки форуму визначили три незалежні журі / Богдан Кушнір // Голос України. – 2017. – № 171. – С. 1, 7.

У номінації Класична українська література перемогла книжка Івана Франка Мойсей, видавництво ЛНУ ім. І. Франка.

 • Кушнір Б. Презентували повне зібрання творів Романа Іваничука / Богдан Кушнір // Голос України. – 2017. – № 170. – С. 6.

В рамках 24-го Форуму видавців любителі історії могли відвідати заходи в науковій бібліотеці Національного університету імені Івана Франка.


 

 • Лаборчук О. Професор, академік Академії гірничих наук України Георгій Рудько: “Державне управління надрами – важлива сфера національної безпеки країни” / Ольга Лаборчук // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 144. – С. 5. – Фото.

Георгій Рудько у 1974 р. закінчив геологічний факультет Львівського університету.

 • Легка Л. В. Функціональні взаємозв’язки між структурою і протипухлинною активністю антибіотиків родини ландоміцинів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.11 “Цитологія, клітинна біологія, гістологія” / Легка Лілія Вікторівна ; Спецрада Д 35.246.01 в Інституті біології клітини НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 80. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Манько В. В., докт. біол. наук, проф., зав. кафедри фізіології людини і тварин ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Лесь І. О. Становлення та розвиток дисциплінарних правовідносин в органах міліції УСРР−УРСР (1919-1991 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Лесь Ірина Олександрівна; Спецрада К 64.051.31 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 69. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Бойко І. Й., докт. юрид. наук, професор, завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Львівський національний університет імені Івана Франка оголошує прийом студентів на 2017-2018 навчальний рік // Високий замок. – 2017. – № 74. – С. 12–13.
 • Манзюк М. В. Йодометричне визначення благородних металів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.02 “Аналітична хімія” / Манзюк Марина Вадимівна ; Спецрада Д 26.001.03 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 29. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Дубенська Л. О., кандидат хім. наук, доцент, завідувач кафедри аналітичної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Маринич О. В. Граничні теореми для випадкових процесів з регенерацією : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.05 “Теорія ймовірностей і математична статистика” / Маринич Олександр Віталійович ; Спецрада Д 26.001.37 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 61. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Єлейко Я.І., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри теоретичної та прикладної статистики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Моісеєва Т. Як розпізнати неповносправний виш / Тетяна Моісеєва // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 119. – С. 5.

Торік ЛНУ ім. І. Франка був у десятці кращих вузів України.

 • Мохончук Б. С. Виборча система України як конституційно-правовий інститут : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 “Конституційне право; муніципальне право” / Мохончук Богдан Сергійович; Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 71. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Бориславська О. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри конституційного права ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Михайлюк Г. О. Модернізація цивільно-правового регулювання комерційних позначень в Європейському Союзі та Україні : дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Михайлюк Галина Олегівна ; Спецрада Д 26.500.01 у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 16. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Яворська О.С., докт. юрид. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Мовчан Б. В. Відтворення англомовної образної фразеології: еволюція перекладацьких принципів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / Мовчан Богдан Володимирович; Спецрада Д 26.001.13 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 66. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Паславська А. Й., докт. філол. наук, професор, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Ободовська В. О. Суспільно-географічне дослідження зовнішньоекономічних зв’язків України та Республіки Польща : дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.02 “Економічна та соціальна географія” / Мовчан Богдан Володимирович; Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 68. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Дністрянський М. С., докт. географ. наук, професор, професор кафедри географії України ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Олексів Л. В. Нові похідні азолідонів у молекулярній абсорбційній спектроскопії : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.02 “Аналітична хімія” / Олексів Леся Вікторівна ; Спецрада Д 26.001.03 у Київському національному університету ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 78. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Тимошук О.С., канд. хім. наук, доц. кафедри аналітичної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Онищенко О. Вступ-2017 : кому допомогли коефіцієнти і додаткові бали? / Оксана Онищенко // Дзеркало тижня. – 2017. – № 34. – С. 12.

Регіональний коефіцієнт приніс більше бюджетних місць таким університетам, як ЛНУ ім. Франка та ін.

 • Онуфрів А. Р. Формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання – германські мови” / Котловський Андрій Миколайович ; Спецрада К 26.001.49 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 87. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Онуфрів А. Р., асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.

Науковий керівник – Микитенко Н.О., докт. пед. наук, проф., зав. кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Остапенко В. І. Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.05 “Теорія ймовірностей та математична статистика” / Остапенко Віталій Іванович ; Спецрада Д 26.001.37 у Київському національному університету ім. Тараса Шевченка НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 77. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Єлейко Я.І., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри теоретичної та прикладної статистики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Пазюк Р. І. Оптичні та електричні властивості над ґраток квантових точок на основі напівпровідників А3В5 : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” / Пазюк Роман Іванович ; Спецрада Д 76.051.01 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 28. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Франів А. В., докт. фіз.-мат. наук, проф., професор кафедри експериментальної фізики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Пелехата О. В. Модернізація міжбюджетних відносин в умовах фінансової децентралізації : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Пелехата Оксана Василівна; Спецрада Д 26.350.02 у ННЦ “Інститут аграрної економіки” НААН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 55. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Гринчишин Я. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Петечук Ю. В. Гомоморфізми матричних груп над асоціативними кільцями : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук  : спец. 01.01.06 “Алгебра та теорія чисел” / Андрій Вікторович Саган ; Спецрада К 20.051.09 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Верес. – С. 82. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Забавський Б. В., докт. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри алгебри і логіки ЛНУ ім. І. Франка.

 • Пізнати Україну // Освіта України. – 2017. – № 28. – С. 3.

Почала свою роботу Міжнародна літня школа Українська мова та країнознавство Львівського національного університету ім. І. Франка.

 • Позднякова І. В. Структура напівтруп часткових бієкцій зліченних впорядкованих множин : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук  : спец. 01.01.06 “Алгебра та теорія чисел” / Інна Володимирівна Позднякова ; Спецрада К 20.051.09 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Верес. – С. 82. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Гутік О. В., канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри геометрії і топології ЛНУ ім. І. Франка.


 

 • Позиції наших вишів // Освіта України. – 2017. – № 35. – С. 2.

ЛНУ ім. Франка увійшов до світового рейтингу університетів у категорії “1001+” за версією журналу Times Higher Education.

 • Посохова А. В. Вербальні засоби творення фахового контексту художнього твору: лінгвокогнітивний і лінгвостилістичний аспекти (на матеріалі роману А. Хейлі “Airport”) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Посохова Анжела Вікторівна ; Спецрада К 17.051.02 у Запорізькому національному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 108. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Ісаєва Г. Т., канд. філол. наук, доц., доц. кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України : указ президента України № 251/2017 // Українська літературна газета. – 2017. – № 16. – С. 2.

Відзначено Тараса Юрійовича Салигу – професора кафедри ЛНУ ім. І. Франка.

 • Пурій  М. Р. Гегемонія в теорії і практиці міжнародних відносин : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 “Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” / Пурій Марія Романівна ; Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 108. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Романюк Н. А., канд. політ. наук, доцент, доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Саган А. В. Редукція матриць над кільцями Безу : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 “Алгебра та теорія чисел”/ Андрій Вікторович Саган ; Спецрада К 20.051.09 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Верес. – С. 82. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Романів О. М., канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри алгебри і логіки ЛНУ ім. І. Франка.

 • Салій О. Р. Гуцульський текст української прози кінця XIX−початку XX ст. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 “Українська література” / Салій Олександра Романівна; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 65. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опоненти – Будний В. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Семків М. В. Метаболічна інженерія дріжджів Saccharomyces cerevisiae для конструювання ефективних продуцентів паливного етанолу та гліцерилу : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.07 “Мікробіологія” / Семків Марта Віталіївна ; Спецрада Д 35.246.01 в Інституті біології клітини НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 80. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Осташ Б. О., докт. біол. наук, старший наук. Співробітник лабораторії генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів антибіотиків, проф. каф. генетики та біотехнології ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Скорик Ю. Мамо, тату, готуйте гроші! Виші почали оприлюднювати вартість навчання на цей рік / Юлія Скорик // Експрес. – 2017. – № 47. – С. 10.

Порівняно вартість навчання окремих спеціальностей ЛНУ ім. І. Франка з іншими навчальними закладами України.

 • Слюсарчук Х. Р. Стандарти доказування у кримінальному провадженні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / Слюсарчук Христина Ростиславівна; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 74. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Слюсарчук Х. Р., аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Список здобувачів наукового ступеня доктора наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Вересень. – С. 8–20.

Фізико-математичні науки :

- Карлова Олена Олексіївна, 01.01.04 “Геометрія та топологія” ; Д 35.051.18.

Економічні науки :

- Демчишак Назар Богданович, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01;

- Сенишин Оксана Степанівна, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” ; Д 35.051.01.

Філософські науки:

- Сафонік Лідія Миколаївна, 09.00.03 “Соціальна філософія та філософія історії” ; Д 35.051.02.

Юридичні науки :

- Долинська Марія Степанівна, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03.

 • Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Вересень. – С. 20–65.

Фізико-математичні науки :

- Кунинець Андрій Володимирович, 01.01.07 “Обчислювальна математика” ; Д 35.051.07;

- Тимків Іван Романович, 01.01.02 “Диференціальні рівняння” ; Д 35.051.07;

- Гіщак Тетяна Ігорівна, 01.01.01 “Математичний аналіз” ; Д 35.051.18;

- Мостова Мар’яна Романівна, 01.01.01 “Математичний аналіз” ; Д 35.051.18.

Біологічні науки :

- Симонік Анастасія Володимирівна, 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин” ; Д 35.051.14.

Історичні науки :

- Бойко Ігор Мирославович, 07.00.01 “Історія України” ; Д 35.051.12;

- Мельничук Ольга Вікторівна, 07.00.02 “Всесвітня історія” ; Д 35.051.12;

- Трачук Олексій Васильович, 07.00.01 “Історія України” ; Д 35.051.12.

Економічні науки :

- Аблязова Ельвіна Зуфарівна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01;

- Корицька Ольга Іванівна, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” ; Д 35.051.01;

- Назаркевич Оксана Богданівна, 08.00.03 “ Економіка та управління національним господарством ” ; Д 35.051.01;

- Пелех Уляна Василівна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01;

- Приймак Софія Андріївна, 08.00.03 “ Економіка та управління національним господарством ” ; Д 35.051.01;

- Романчук Зоряна Зіновіївна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01;

- Семенюк Віталій Олександрович, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01;

- Цар Оксана Зіновіївна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01;

- Доскочинська Любов Семенівна, 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; Д 35.051.21.

Філософські науки:

- Ковальчук Юлія Василівна, 09.00.05 “Історія філософії” ; Д 35.051.02.

Філологічні науки:

- Захарчук Ірина Олександрівна, 10.02.04 “Германські мови” ; Д 35.051.15;

- Микитюк Юлія Володимирівна, 10.02.04 “Германські мови” ; Д 35.051.15;

- Нера Наталя Ярославівна, 10.02.04 “Германські мови” ; Д 35.051.15;

- Павлишенко Ольга Андріївна, 10.02.04 “Германські мови” ; Д 35.051.15;

- Томащук Юлія Олександрівна, 10.02.04 “Германські мови” ; Д 35.051.15;

- Корпало Оксана Романівна, 10.02.03 “Слов’янські мови” ; Д 35.051.23;

- Різник Віра Петрівна, 10.02.01 “Українська мова” ; Д 35.051.23;

- Слободзяник Олена Зіновіївна, 10.02.01 “Українська мова” ; Д 35.051.23;

- Фарина Наталія Григорівна, 10.02.01 “Українська мова” ; Д 35.051.23.

Географічні науки:

- Зубик Андрій Ігорович, 11.00.02 “Економічна та соціальна географія” ; Д 35.051.08.

Юридичні науки :

- Роман Наталія Михайлівна, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03;

- Шимон Іван Петрович, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03.

Соціологічні науки :

- Афанасьєв Дмитро Миколайович, 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” ; К 35.051.26;

- Мунтян Ірина Володимирівна, 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” ; К 35.051.26.

Політичні науки :

- Конціцка Гражина (громадянка Польщі), 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” ; Д 35.051.17;

- Мельник Віра Вячеславівна, 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” ; Д 35.051.17;

- Михальчук Світлана Олександрівна, 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” ; Д 35.051.17;

- Сичик Катерина Борисівна, 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” ; Д 35.051.17.

 • Список здобувачів наукового ступеня доктора наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 6–16.

Фізико-математичні науки :

- Лопушанський Андрій Олегович, 01.01.02 “Диференціальні рівняння” ; Д 35.051.07.

Економічні науки :

- Владичин Уляна Володимирівна, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” ; Д 35.051.01.

Політичні науки :

- Остапець Юрій Олександрович, 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” ; Д 35.051.17.

 • Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 17–16.

Фізико-математичні науки :

- Фірман Тарас Іванович, 01.01.02 “Диференціальні рівняння” ; Д 35.051.07.

Хімічні науки :

- Созанський Мартин Андрійович, 02.00.01 “Неорганічна хімія” ; Д 35.051.10.

Економічні науки :

- Гавриляк Тетяна Степанівна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01.

- Грабовенська Софія Петрівна, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” ; Д 35.051.01.

- Кіндзюр Ольга Семенівна, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” ; Д 35.051.01.

- Кравець Роман Андрійович, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01.

- Підгірна Віра Святославівна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01.

- Руда Ірина Ігорівна, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” ; Д 35.051.01.

- Марущак Дарія Юріївна, 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; К 35.051.21.

- Огінок Соломія Василівна, 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; К 35.051.21.

Філософські науки :

- Поліщук Ростислав Миколайович, 09.00.05 “Історія філософії” ; Д 35.051.02.

Філологічні науки :

- Андріїв Ольга Богданівна, 10.02.17 “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” ; К 35.051.15.

- Крайник Ольга Вячеславівна, 10.02.04 “Германські мови” ; К 35.051.15.

- Курах Наталія Павлівна, 10.02.17 “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” ; К 35.051.15.

- Петрина Оксана Степанівна, 10.02.17 “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” ; К 35.051.15.

- Горда Оксана Михайлівна, 10.02.01 “Українська мова” ; К 35.051.23.

- Куза Анжела Михайлівна, 10.02.01 “Українська мова” ; К 35.051.23.

Юридичні науки :

- Гартман Мар’яна Тарасівна, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03.

- Думич Христина Михайлівна, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; К 35.051.23.

Політичні науки :

- Матійчик Андрій Васильович, 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” ; Д 35.051.17.

 • Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України : Додаток 7 до наказу Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р. // Освіта України. – 2017. – Липень. – С. 58.
 • Станіслав О. В. Динаміка когезії та сепаратизації у синтаксисі сучасної французької мови (на матеріалі художніх творів XX століття) : дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.02.05 “Романська філологія” / Станіслав Ольга Вадимівна ; Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 14. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Помірко Р. С., докт. філол. наук, професор, завідувач кафедри французької філології ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Старух А. І. Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку підприємництва в державному секторі економіки України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Старух Анна Ігорівна ; Спецрада Д 35.246.01 в Інституті біології клітини НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 102-103. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Ситник Н. С., докт. екон. наук, доц., проф. кафедри державних та місцевих фінансів ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Терен І. Права рука Кличка має липовий диплом / Іван Терен // Високий замок. – 2017. – № 99. – С. 6.

За даними правоохоронних органів диплом бакалавра В. Бондаренка Львівського університету імені Івана Франка ідентифіковано як липовий.

 • Урожай медалей // Освіта України. – 2017. – 24 лип. (№ 28(1528). – С. 2. – Фото.

Під час 49-ї Міжнародної хімічної олімпіади в Таїланді Тарас Сех, випускник Львівського фізико-математичного ліцею при Львівському національному університеті імені Івана Франка, отримав “срібло”.

 • «Хочу, щоб учитель був самодостатній, вмотивований, відповідальний, досвідчений і… молодий!» Директор департаменту освіти й науки ЛОДА Любомира Мандзій розповіла, з якими здобутками і недоліками Львівщина підходить до нового навчального року / розмовляла Юлія Ліщенко // Високий замок. – 2017. – № 98. – С. 14.

Любомира Мандзій у 1995 р. закінчила географічний факультет ЛНУ ім. І. Франка.

 • Чернілевська О. І. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Чернілевська Олена Ігорівна ; Спецрада К 20.051.14 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 75. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Яворська О. С., докт. юрид. наук, проф., завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права ЛНУ ім. Івана Франка.


 

 • Човганюк М. М. Вербалізація стратегій і тактик ввічливості в англомовному телевізійному дискурсі токшоу (на матеріалі програми Larry King Live) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Мирослава Миколаївна Човганюк // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Черв. – С. 29. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Бехта І. А., доктор філол. наук, професор кафедри англійської філології ЛНУ ім. І. Франка.

 • Шарин С. В. Алгебри поліноміальних розподілів на нескінченновимірних просторах та їх застосування до числення операторів : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз” / Шарин Сергій Володимирович; Спецрада Д 26.206.01 в Інституті математики НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 3. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Сторож О. Г., докт. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри математичного і функціонального аналізу ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Швець Д. Ю. Організаційно-правові форми сприяння зайнятості : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Швець Дмитро Юрійович ; Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 115. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Пилипенко П. Д., докт. юрид. наук, проф., зав. кафедри соціального права ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Шевчук С. М. Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень наукових шкіл) : дис. на здобуття наук. ступеня докт. географ. наук : спец. 11.00.02 “Економічна та соціальна географія” / Шевчук Сергій Миколайович ; Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 14. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Шаблій О. І., докт. географ. наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Шикула Р. Р. Фахова підготовка майбутніх учителів галузі природознавства засобами музейної педагогіки : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук  : спец. 13.00.49 “Теорія та методика професійної освіти” / Ростислав Ростиславович Шикула ; Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Верес. – С. 101. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Караманов О. В., канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. І. Франка.

 • Шкуров Є. В. Антропологічна парадигма сучасної наукової фантастики : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Євген Владленович Шкуров // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Черв. – С. 29. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Татаренко А. Л., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького ЛНУ ім. І. Франка.

 • Шулікін Д. Від оприлюднення списків – до зарахування / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – 7 серп. (№30 (1530). – С. 4.

За кількістю поданих заяв вступної кампанії Львівський національний університет імені Івана Франка залишається у десятці лідерів.

 • Шумська В. Р. Обернені коефіцієнтні задачі для рівнянь дифузії з дробовими похідними : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук / Віталія Романівна Шумська ; Спецрада Д 35.051.07 у Львівському національному університеті ім. І. Франка МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Черв. – С. 15. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Лопушанська Г. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. І. Франка.

 • Юркевич Ю. М. Договірні форми об’єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України : дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Юркевич Юрій Миколайович ; Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 17. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Юркевич Ю.М., доцент кафедри цивільного права та процесу ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Яворський А. А. Професійні громадські об’єднання українських емігрантів у Чехословаччині (1923-1939 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.02 “Всесвітня історія” / Яворський Андрій Анатолійович; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 51. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Качабара С. П., докт. істор. наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн ЛНУ ім. Івана Франка.

 

 • Якщо добре вчитися і мати фахових вчителів, репетитори не потрібні // Високий замок. – 2017. – 17-22 серп. (№93 (5642). – С. 11.

 

Так вважають п’ятеро випускників Львівщини (серед закладів Львівський фізико-математичний ліцей при ЛНУ імені Івана Франка), які склали два предмети ЗНО по 200 балів.

 • Ясірова Ю. Ф. Партійна система Республіки Кіпр в умовах євроінтеграції : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук / Юлія Федорівна Ясірова // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Черв. – С. 38. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Хома Н. М., доктор політ. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. І. Франка.

 

Журнали

 

 • Григорчук К.Г. Світлої пам’яті видатного вченого-геолога Юрія Миколайовича Сеньковського / К.Г. Григорчук, Е.Я. Жовинський, Н.О Крюченко // Мінерал. журн. – 2017. – Т. 39, № 2. – С. 96–99.

У березні 1962 у Львівському державному університеті Юрій Миколайович Сеньковський захистив кандидатську дисертацію “Літологія верхньокрейдових відкладів Середнього Придністров’я”.

 • Гуцулка О. Наказала йти до бані. Сказала, за нами вийде “дєвушка” / Оля Гуцулка // Країна. – 2017. – № 34 (7 верес.) – С. 44–46.

2 червня театральний режисер Олександр Брама й актор Андрій Бучко вирушили у пішу подорож від крайньої західної точки України – міста Чоп – до першого блокпосту в зоні АТО на Донбасі. Обидва випускники ЛНУ ім. Івана Франка. Дорогою записують історії людей, розпитують про ставлення до життя, розуміння добра і зла, усвідомлення істини. Планують створити музично-медійну виставу. Свій проект назвали EnterUA.

 • Захарчук Є. Наближаємося до свого – до Шашкевича! : [Інтерв’ю з Євгенієм Захарчуком / Розмову вів Богдан Залізняк] // Дзвін. – 2017. – № 6. – С. 227–231.

До 180-річчя “Русалки Дністрової” – першої західноукраїнської книжки українською мовою 18 травня 2017 року в м. Золочеві Львівської області відбулися “Шашкевичівські наукові читання-2017”. Серед учасників – Богдан Якимович.

 • Кальницький М. Тільки зубрили і підлизи ходять у нових кашкетах / Михайло Кальницький // Країна. – 2017. – № 33 (31 серп.) – С. 47–50.

Про навчання у дореволюційних київських гімназіях.

 • Комарова О. “Я зажег снарядами огромный дом Грушевского, и он в течение трех суток горел”. Олександр Грушевський одружився зі студенткою брата / Ольга Комарова // Країна. – 2017. – № 31 (384), 10 серп. – С. 54-58. – Фото.

Про родину Грушевських.

 • Мацюпа О. Heidelberger Stückemarkt : Оптика Іншого як спроба діалогу про європейську ідентичність / Ольга Мацюпа // Український театр. – 2017. – № 2-3. – С. 2–7.

Ольга Мацюпа у 2011 р. закінчила сербістику у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

 • Микола Жикаляк : “Протести проти газу сланцевих товщ були своєрідною репетицією сепаратистського руху” [Інтерв’ю] / спілкувалася Єлизавета Гончарова // Український тиждень. – 2017. – № 25. – С. 16–17.

Микола Жикаляк закінчив Львівський державний університет за фахом інженер-геолог.

 • Пац М. Іван Франко і Жовківщина / Марія Пац, Світлана Баб’як // Педагогічна думка. – 2017. – № 2. – С. 61–62.
 • Приймак Т. М. Злегка вузький розріз очей? Українці, турки і татари / Томас М. Приймак ; з англійської переклала Ірина Мартинюк // Всесвіт. – 2017. – № 5–6. – С. 198–201.

Згадується український історик Ярослав Дашкевич і Омелян Пріцак, сходознавець-тюрколог, випускник Львівського університету, співзасновник Українського наукового інституту в Гарвардському університеті.

 • Фоменко В. Стипендії вистачає з головою – і на харчування, і на проживання / Віктор Фоменко // Країна. – 2017. – № 33 (31 серп.). – С. 34–36.

Про аспіранта французького ядерного центру Івана Малійова, який, закінчивши бакалаврат фізико-технічного факультету Харківського національного університету ім. Василя Каразіна, продовжив навчання у Франції – в магістратурі Політехнічної школи, розташованої у паризькому передмісті Палезо.

 • Харічков С. Фізично-економічні основи сталого розвитку / Сергій Харічков // Економіст. – 2017. – № 5. – С. 40–41. – Рец. на кн.: Гринів Л. Фізична економія : нові моделі сталого розвитку.

Лідія Гринів – д.е.н., професор ЛНУ ім. І. Франка.

 • Швець П. Іванові Франку присвячено / Петро Швець // Наука і суспільство. – 2017. – № 5-6. – С. 80–81.

ЛНУ ім. І. Франка був одним з організаторів круглого столу Державотворчі концепції у працях Івана Франка : актуальність на сучасному етапі.

 • Щукіна Ю. Актор, який прогнозує історію народу / Юлія Щукіна // Кінотеатр. – 2017. –  № 4 (132). – С. 23–27.

Про Богдана Козака.

 • Ясіновський Ю. Видатний дослідник і популяризатор української музики у світі : До століття від дня народження М. І. Антоновича / Юрій Ясіновський // Дзвін. – 2017. – № 6. – С. 157–162.

Мирослав Антонович – один з найяскравіших представників української діаспори в галузі музикознавства і хорової справи, який вчився у Львівському університеті на музикознавстві у професора Адольфа Хибінського.

 • Milianchuk K. Synthesis, crystal structure, electric and magnetic properties of new UNiSi splat / K. Milianchuk and other // Физика низких температур. – 2017. – Т. 43, № 8 (спец. вып.). – С. 1224–1228.

 

II. Публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

 

 • Берзіньш У. (Латвія). Добірка поезії / Улдіс Берзіньш ; з латвійської переклав Юрій Садловський // Всесвіт. – 2017. – № 5–6. – С. 34–35.
 • Васюта В. М. Обернено квадратичний потенціал у просторі зі спіновою некомутативністю координат / В. М. Васюта, В. М. Ткачук // Укр. фіз. журн. – 2017. – Т. 62, № 4. – С. 343–348.
 • Грицак Я. Коротка лекція про націоналізм / Ярослав Грицак // Країна. – 2017. – № 33 (31 серп.) – С. 32.
 • Грицак Я. Про справедливість / Ярослав Грицак // Країна. – 2017. – № 30 (3 серп.) – С. 25.
 • Грицак Я. Це було 50 років тому / Ярослав Грицак // Країна. – 2017. – № 24. – С. 13.
 • Ільницький М. Поруч із ним ішли два велетні – білий і чорний (міфологічна основа оповідання Івана Франка “Як Юра Шикманюк брів Черемош”) / Микола Ільницький // Слово і час. – 2017. – № 7. – С. 36–42.
 • Кочмарський В. З. Кристалізація карбонату кальцію з гідрокарбонатних розчинів / В. З. Кочмарський, В. Р. Гаєвський, Н. Л. Тишко // Укр. фіз. журн. – 2017. – Т. 62, № 5. – С. 382–390.
 • Кравець Я. Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади) / Я. Кравець. – Львів : “Тріада плюс”, 2016. – 344 с.

Рец. : К. К. // Слово і час. – 2017. – № 7. – С. 57.

 • Лизанчук В. Чому телеканал “Прямий” підтримує морально-психологічну хворобу – мовну шизофренію в Україні? / Василь Лизанчук // Українське слово. – 2017. – № 35. – С. 1, 4.
 • Могиляк І. І. Функціонування глії та нейродегенерація у Drosophila melanogaster / І. І. Могиляк, Я. І. Черник // Цитология и генетика. – 2017. – Т. 51, № 3. – С. 66–78.
 • Реорганізація актинового цитоскелету та перерозподіл сіаловмісних глікокон’югатів мембран лейкоцитів за експериментального цукрового діабету та на фоні введення екстракту козлятника лікарського (Galega officinalis L.) / М. І. Лупак, Г. Я. Гачкова, М. Р. Хохла, Я. П. Чайка, М. І. Скибіцька, Н. О. Сибірна // Цитология и генетика. – 2017. – Т. 51, № 3. – С. 19–31.
 • Салевич П. Міфологічна семантика й локалізація “Дебри Кисані” / Павло Салевич // Слово і час. – 2017. – № 7. – С. 43–51.
 • Тихолоз Н. Чути себе українцями. Франкові діти : вибір, покликання, доля / Наталя Тихолоз // Слово Просвіти. – 2017. – № 29. – С. 11.
 • Lylo I. “Czy wejdziemy do historii, jako pokolenie, które wytworzyło nowy styl – nie wiadomo” – zastanawia się Ihor Lylo / Ihor Lylo // Kurier Galicyjski. – 2017.  – Nr 15 (283). – S. 12.

 

 

III. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка

в Інтернет-джерелах

 

 • “Без відновлення історії в нас дуже мало шансів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/video/bez-vidnovlennya-istoriyi-v-nas-duzhe-malo-shansiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.
 • “Видавництво 21” представить роман про одного із контроверсійних митців “Вулика” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/events/pesentation/2017/08/05/181210.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.

У другій половині серпня “Видавництво 21” представить своїм читачам роман сучасного швейцарського письменника Ральфа Дутлі “Остання подорож Сутіна”.

 • “Зовні Іван Андрійович нагадував священика. Його жартома називали владикою…” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/ukraine/203344-zovni-ivan-andriiovych-nahaduvav-sviashchenyka-yoho-zhartoma-nazyvaly-vladykoiu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.

У Львові відкрили меморіальну таблицю дисиденту й політику Івану Гелю.

 • “І не страшно ні жити, ні вмерти за святее”, – Ігор Павлюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pravda.lutsk.ua/і-не-страшно-ні-жити-ні-вмерти-за-свят/– Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 верес. 2017 р.

Згадано Бориса Потятиника (завідувача кафедри нових медій факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка).

 • “Колекціонування кактусів – справа, гідна королів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/photo/205871-kolektsionuvannia-kaktusiv-sprava-hidna-koroliv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 серп. 2017 р.
 • “Майбутнє та успіх Львова, України чи будь-якої країни залежить від державної системи освіти”, – Почесний Консул Канади у Львові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/city/lviv-international/241657-maibutnie-ta-uspikh-lvova-ukrainy-chy-bud-iakoi-krainy-zalezhyt-vid-derzhavnoi-systemy-osvity-pochesnyi-konsul-kanady-u-lvovi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.
 • “Максимально гризіть граніт науки, обов’язково вивчіть одну-дві іноземні мови і будьте щасливі”, − побажав А. Садовий студентам-першокурсникам НУ “Львівська політехніка” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/society/education/241988-maksymalno-hryzit-hranit-nauky-oboviazkovo-vyvchit-odnu-dvi-inozemni-movy-i-budte-shchaslyvi-pobazhav-a-sadovyi-studentam-pershokursnykam-nu-lvivska-politekhnika. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.
 • “На співбесіді запитую, коли народився Степан Бандера” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/news/204857-pidsumki-zno-2017-lidiruyut-kijiv-ta-l-vivshchina. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.

Журналіст “ВЗ” поспілкувалася з начальником Головного територіального управління юстиції у Львівській області Ярославом Жукровським.

 • “Нашi йдуть...” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/nashi-ydut. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 верес. 2017 р.

Літньошколярі “Дня” − 2017 з нагоди Дня Незалежності − про своє бачення минулого і майбутнього України. Серед них студенти ЛНУ ім. Iвана Франка Оксана Скiльська, Марія Орищина.


 

 • “Ніч у Львові” відчинить двері до найдовших та найглибших підземель міста [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://inlviv.in.ua/lviv/nich-u-lvovi-vidchinit-dveri-do-naydovshih-ta-nayglibshih-pidzemel-mista. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.

Перша літня "Ніч у Львові" зібрала понад 10 тисяч відвідувачів. Фестиваль, який проходить в столиці Галичини двічі на рік – влітку та восени, відбувається уже тринадцятий раз поспіль і об`єднує під своєю егідою дедалі більше гостей та мешканців древнього міста. Запрошує до екскурсії також книгозбірня Львівського національного університету імені Івана Франка.

 • “Олена Теліга виділялася насамперед тим, що це була сила таємна” – Гнатюк М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/28631131.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 серп. 2017 р.

Про творчу і життєву дорогу Олени Теліги Радіо Свобода розповів професор Львівського національного університету імені Івана Франка Михайло Гнатюк.

 • “Освіта.ua” оприлюднила рейтинг кращих загальноосвітніх шкіл України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tvi.ua/novini/osvita.ua-oprilyudnila-rejting-krashhih-zagalnoosvitnih-shkil-ukraini.html#hcq=kYHl6vq. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 верес. 2017 р.
 • Пам’ятки Львовауніверситети” Львівський національний університет імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv-tourist.info/lvivskyj-natsionalnyj-universytet-imeni-ivana-franka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 серп. 2017 р.
 • “Приємно, що наші органи місцевого самоврядування підтримують студентів” − Руслан Сагановський, студентський мер, про відновлення маршрутів для студентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/city/transport/241954-pryiemno-shcho-nashi-orhany-mistsevoho-samovriaduvannia-pidtrymuiut-studentiv-ruslan-sahanovskyi-studentskyi-mer-pro-vidnovlennia-marshrutiv-dlia-studentiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.
 • “Сам пішов”. Заступник Кличка прокоментував свою відставку, але підроблений диплом – ні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nv.ua/ukr/ukraine/events/sam-pishov-zastupnik-klichko-prokomentuvav-svoje-vidstoronennja-ale-pidroblenij-diplom-nemaje-1786426.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 верес. 2017 р.
 • “Соціальні” автобуси знову сполучатимуть гуртожитки ЛНУ з центром Львова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lvivnews.net/socialni-avtobusi-znovu-spoluchatimut-gurtozhitki-lnu-z-centrom-lvova/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 серп. 2017 р.
 • “Хочу, щоб учитель був самодостатній, вмотивований, відповідальний, досвідчений і… молодий!” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/interview/205999-khochu-shchob-uchytel-buv-samodostatnii-vmotyvovanyi-vidpovidalnyi-dosvidchenyi-i-molodyi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.

Директор департаменту освіти й науки ЛОДА Любомира Мандзій (Із серпня 2016-го – доцент кафедри політології філософського факультету ЛНУ ім. І.Франка) розповіла, з якими здобутками і недоліками Львівщина підходить до нового навчального року.

 • 14-16 липня відбуватиметься фестиваль “Ніч у Львові” (програма) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://varta1.com.ua/14-16-lypnya-vidbuvatymetsya-festyval-nich-u-lvovi-programa/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 серп. 2017 р.
 • 20 іноземців з 9 країн світу вивчатимуть українську мову у Львівському університеті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lviv.tv/news/lvivshhina/20-inozemciv-z-9-kra%D1%97n-svitu-vivchatimut-ukra%D1%97nsku-movu-u-lvivskomu-universiteti/. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 17 лип. 2017 року.
 • 20 іноземців з 9 країн світу вивчатимуть українську мову у Львівському університеті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pedpresa.ua/185150-20-inozemtsiv-z-9-krayin-svitu-vyvchatymut-ukrayinsku-movu-u-lvivskomu-universyteti.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.
 • 26 і молодше: як ровесники України підкорюють світ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.news/ua/26-i-molodshe-yak-rovesniki-ukrayini-pidkoryuyut-svit/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.

Згадано про Марію Музичук – українську шахістку, випускницю Львівського національного університету імені Івана Франка.

 • 120 переможців конкурсу на посади суддів Верховного Суду: повний список [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/news/2017/07/28/120_peremozhtsiv_konkursu_na_posady_suddiv_verhovnogo_sudu_povnyy_spysok_1140477. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 серп. 2017 р.
 • ХІІІ Фестиваль “Ніч у Львові” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://moemisto.ua/te/hiii-festival-nich-u-lvovi-61904.html/. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 12 лип. 2017 року.
 • Андрій Содомора: Гамірні коридори, дзвінок, який кликав на пари і з пар, студентські потоки, аудиторії, постаті й голоси наших викладачів, – все це складалось у широку гаму найрізноманітніших вражень і настроїв, які можна окреслити словом: “університет” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://graduates.lnu.edu.ua/interview/andrij-sodomora/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 верес. 2017 р.
 • Археолог, який відкрив світові “Давній Пліснеськ” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/articles/myhaylo_fylypchuk_ arheolog_yakyy_ne_mriyav_pro_znahidky_ale_robyv_sensatsiyni_vidkryttya_265882.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 2 серп. 2017 року.
 • Археологи завершили дослідження на площі перед ЛНУ ім. Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2017/09/06/ arxeologi-zavershili-doslidzhennya-na-ploshhi-pered-lnu-im-ivana-franka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.
 • Археологи знайшли фундаменти будівлі ХVII століття біля ЛНУ імені І. Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studway.com.ua/arkheologi-lnu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.
 • Археологи з’ясовують, чи потрібні повномасштабні розкопки біля ЛНУ ім. І. Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/arheologi_zyasovuyut_chi_potribni_povnomasshtabni_rozkopki_bilya_lnu_im_i_franka_n1431080. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.

Дослідження проводять на місці майбутнього будівництва підземного паркінгу.

 • Археологи почали досліджувати площу перед університетом ім. Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zaxid.net/arheologi_pochali_doslidzhuvati_ploshhu_pered_universitetom_im_ivana_franka_n1430841. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.
 • Археологи шукають давній культурний шар перед університетом Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/ arheology_shukayut_davniy_kulturnyy_shar_pered_universytetom_franka_264306.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 12 лип. 2017 року.
 • Баган О. Про поляків та євреїв і “патентованих патріотів” / Олег Баган // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/blogs/205920-pro-poliakiv-ta-ievreiv-i-patentovanykh-patriotiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 серп. 2017 р.

У статті згадується Модест Гриневецький професор і ректор Львівського університету, а також Олександр Колесса професор Львівського, Віденського і Карлового (Прага) університетів.

 • Баранівська М. Мар’яна П’єцух: “Чим більше я їжджу на Схід, тим більше усвідомлюю, що дорослих ми вже не переробимо” / Марина Баранівська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://detector.media/infospace/ article/129800/2017-09-11-maryana-petsukh-chim-bilshe-ya-izhdzhu-na-skhid-tim-bilshe-usvidomlyuyu-shcho-doroslikh-mi-vzhe-ne-pererobimo/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 верес. 2017 р.
 • Баришполь А. Держзакупівлі періодики: що читають українські чиновники? / Андрій Баришполь // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://detector.media/infospace/article/127516/2017-07-02-derzhzakupivli-periodiki-shcho-chitayut-ukrainski-chinovniki/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 верес. 2017 р.
 • Біля ЛНУ імені Івана Франка знайшли кераміку ХVIII-XIX століть [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.vash.ua/news/lviv/ bilya-lnu-imeni-ivana-franka-znayshly-keramiku-khviiixix-stolit-49259. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 17 лип. 2017 року.
 • Біля Франкового університету археологи знаходять кераміку XVIII-ХІХ ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/ news/bilya_frankovogo_universytetu_arheology_znahodyat_keramiku_xviiihih_st_264412.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 13 лип. 2017 року.
 • Близько 20 іноземців будуть вивчати українську в Львівському університеті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://varta.com.ua/news/lviv/1139944. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 17 лип. 2017 року.
 • Богдан Червак вручив у Львові дипломи лауреатам Премії імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://narodnarada.info/news/bogdan-chervak-vruchiv-lvovi-diplomi-laureatam-news-68832.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 серп. 2017 р.
 • Борис М. У Львові назвали найкращі книги 2017 року / Борис Марія // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.galka.if.ua/u-lvovi-nazvali-naykrashhi-knigi-2017-roku/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.
 • Ботанічний сад запрошує “задобрити осінь” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://photo-lviv.in.ua/botanichnyj-sad-zaproshuje-zadobryty-osin/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 верес. 2017 р.
 • В ЛНУ ім. Івана Франка вивчатимуть Data Science [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/v_lnu_im_ivana_franka_ vyvchatymut_data_science_263601.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 7 лип. 2017 року.
 • В ЛНУ імені Івана Франка вручили дипломи випускникам філософського факультету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/ news/v_lnu_imeni_ivana_franka_vruchyly_dyplomy_vypusknykam_filosofskogo_fakultetu_263699.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 7 лип. 2017 року.
 • В ЛНУ імені Франка з'явиться нова бакалаврська програма для програмістів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.molbuk.ua/life/895-v-lnu-imeni-franka-zyavytsya-nova-bakalavrska-programa-dlya-programistiv.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 7 лип. 2017 року.
 • В мережі з’явився рейтинг шкіл України за якістю освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galas.te.ua/2017/2017/09/в-мережі-зявився-рейтинг-шкіл-україни/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 верес. 2017 р.
 • В Ужгороді розкажуть про “Мистецтво огидного” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://life.ko.net.ua/?p=39522. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.

Богдан Шумилович вивчав і викладав культурологію і візуальний аналіз у Львівському національному університеті ім. Івана Франка (Центр розвитку магістерських програм з соціології та культурології)

 • В Україні визначили найкращі школи за підсумками ЗНО-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.blitz.if.ua/news/v-ukraini-vyznachyly-naykraschi-shkoly-za-pidsumkamy-zno-2017.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 верес. 2017 р.
 • В Україні визначили найкращі школи за підсумками ЗНО-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://gazeta.ua/articles/edu-and-science/_v-ukrayini-viznachili-najkraschi-shkoli-za-pidsumkami-zno2017/ 792618. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 верес. 2017 р.
 • В Україні визначили найкращі школи за підсумками ЗНО-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://newsua.one/novosti/v-ukraini-viznachili-naikraszi-shkoli-za-pidsumkami-zno-2017.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 верес. 2017 р.
 • В Україні визначили найкращі школи за підсумками ЗНО-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2303973-v-ukraini-viznacili-najkrasi-skoli-za-pidsumkami-zno2017.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 верес. 2017 р.
 • В Україні визначили найкращі школи за підсумками ЗНО-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ednist.info/news/ 69910. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 верес. 2017 р.
 • В Україні визначили найкращі школи за підсумками ЗНО-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://antikor1.com/novosti/item/ 113807-1505372059. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 верес. 2017 р.
 • В Україні склали рейтинг найкращих загальноосвітніх шкіл України за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eizvestia.com/uk/news_society-ukr/full/1309-nazvali-najkrashhi-shkoli-za-pidsumkami-zno-2017. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 верес. 2017 р.
 • Вакарчук відпочив з відомим російським музикантом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://expres.ua/news/2017/09/03/260361-vakarchuk-vidpochyv-vidomym-rosiyskym-muzykantom. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.
 • Вакарчук стане викладачем одного з найпрестижніших університетів світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dalekizori.com/2017/09/24/ vakarchuk-stane-vikladachem-odnogo-z-nayprestizhn-shih-un.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 верес. 2017 р.
 • Вакарчук читатиме лекції у Стенфорді [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gordonua.com/ukr/news/worldnews/-vakarchuk-bude-chitati-lektsiji-v-stenfordi-208699.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 верес. 2017 р.
 • Васьків О. Завершення Форуму видавців у Львові: скандальні презентації, благодійні акції та конкурси / Ольга Васьків // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://gazeta.ua/articles/culture/_zavershennya-forumu-vidavciv-u-lvovi-skandalni-prezentaciyi-blagodijni-akciyi-ta-konkursi/793300. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.
 • Вахтери, які вночі не пускають студентів у гуртожиток, порушують закон [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://expres.ua/news/2017/08/04/ 255698-vahtery-vnochi-ne-puskayut-studentiv-gurtozhytok-porushuyut-zakon. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.
 • Вербовська М. Львівські студенти вимагають призначати викладачів через конкурс [Електронний ресурс] / Мар'яна Вербовська. – Режим доступу : https://zaxid.net/lvivski_studenti_vimagayut_priznachati_vikladachiv_cherez_konkurs_n1430155. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 7 лип. 2017 року.
 • Вербовська М. У Ботанічному саду Львова пройде другий осінній день відкритих дверей [Електронний ресурс] / Мар'яна Вербовська. – Режим доступу : https://zaxid.net/u_botanichnomu_sadu_proyde_drugiy_osinniy_ den_vidkritih_dverey_n1437180. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 28 серп. 2017 року.
 • Верес З. Як і чому почалась революція ІТ-освіти у Львові // [Електронний ресурс] / Зеновій Верес . – Режим доступу : https://dou.ua/lenta/columns/lviv-it-education/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 верес. 2017 р.

 

 • Визначено кращі школи України за результатами ЗНО-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dt.ua/UKRAINE/viznacheno-kraschi-shkoli-ukrayini-za-rezultatami-zno-2017-253904_.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 верес. 2017 р.
 • Визначено лауреатів Премії імені Івана Франка (прізвища) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2017/08/17/viznacheno-laureativ-premiyi-imeni-ivana-franka-prizvishha/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 серп. 2017 р.
 • Викладачі та студенти Франкового вишу вимагають почистити “авгієві стайні” вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.lviv.ua/news/2017/07/02/vikladachi-ta-studenti-frankovogo-vishu-vimagayut-pochistiti-avgiyevi-stayni-vishhoyi-osviti. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 7 лип. 2017 року.
 • Витвицька Л. У Львові на “Форумі видавців” назвали найкращі книги року / Витвицька Лілія // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mi100.info/2017/09/17/u-lvovi-na-forumi-vydavtsiv-nazvaly-najkrashhi-knygy-roku/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.
 • Відеоінтерв’ю з гендиректором ТОВ ТРК “Львівська Хвиля”, власником ІА “Гал-інфо” Мирославом Хомʼяком [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uanews.lviv.ua/other/2017/09/11/130737.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 верес. 2017 р.
 • Відкритий лист до викладачів та студентів українських університетів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://krytyka.com/ua/community/ blogs/vidkrytyy-lyst-do-vykladachiv-ta-studentiv-ukrayinskykh-universytetiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 серп. 2017 р.
 • Волинські студенти вивчатимуть чеську мову [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eizvestia.com/uk/news_society-ukr/full/1309-nazvali-najkrashhi-shkoli-za-pidsumkami-zno-2017http://svitua.org/all-featured/item/6401-u-lvovi-obraly-naikrashchu-knyhu-forumu-vydavtsiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.

Заняття з чеської мови впродовж семестру проводитиме кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов'янської філології Львівського національного університету Імені Івана Франка Наталія Романівна Ємчура.

 • Володимир Сенатовський, Львівський національний університет імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://incognita.day.kiev.ua/volodimir-senatovskij.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 серп. 2017 р.
 • Вступ-2017: рейтинг найкращих університетів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://24tv.ua/vstup_2017_ukrayina_krashhi_ universiteti_ukrayini_2017_reyting_n841500. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 17 лип. 2017 року.
 • Вступ-2017: названо найпопулярніші ВНЗ і спеціальності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.news/ua/vstup-2017-nazvano-najpopulyarnishi-vnz-i-spetsialnosti/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 серп. 2017 р.
 • Вступ-2017: рейтинг найкращих університетів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eramedia.com.ua/article/264986-vstup_reyiting_nayikraschih_unversitetv_ukrani/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 серп. 2017 р.
 • Вступили до вишу, а ось місць в гуртожитках бракує [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://expres.ua/news/2017/08/11/256771-vstupyly-vyshu-misc-gurtozhytkah-brakuye. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 серп. 2017 р.
 • Вступна кампанія 2017: виклик для абітурієнтів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vgolos.com.ua/news/vstupna_kampaniya_2017_ vyklyk_dlya_abituriientiv_272799.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 серп. 2017 р.
 • Вступна кампанія-2017 не за горами: все, що треба знати абітурієнтам [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.lviv.ua/news/2017/07/ 06/vstupna-kampaniya-2017-ne-za-gorami-vse-shho-treba-znati-abituriyentam. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 7 лип. 2017 року.
 • Вступна кампанія-2017: перемоги та поразки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://gazeta.ua/articles/edu-and-science/_vstupna-kampaniya2017-peremogi-ta-porazki/785967. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 верес. 2017 р.
 • Вступна кампанія 2017: які університети цього року найпопулярніші серед абітурієнтів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mi100.info/2017/08/06/vstupna-kampaniya-2017-yaki-universytety-tsogo-roku-najpopulyarnishi-sered-abituriyentiv/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 серп. 2017 р.
 • Вузи РФ не потрапили в топ-100 кращих університетів світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.korrespondent.net/world/3883435-vuzy-rf-ne-potrapyly-v-top-100-kraschykh-universytetiv-svitu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.
 • Вчена рада університету Франка вимагає зберегти Академію сухопутних військ у Львові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal. lviv.ua/news/2017/07/12/vchena-rada-universitetu-franka-vimagaye-zberegti-akademiyu-suhoputnih-viysk-u-lvovi. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 13 лип. 2017 року.
 • Гелиш М. Скандал у львівському університеті : студенти вимагають прозорого призначення викладачів [Електронний ресурс] / Марта Гелиш. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2017/07/04/skandal-u-lvivskomu-universiteti-studenti-vimagayut-prozorogo-priznachennya-vikladachiv/. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 7 лип. 2017 року.
 • Голові апарату КМДА Бондаренку вручили підозру за фактом підроблення диплома ЛНУ ім. Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.112.ua/suspilstvo/holovi-aparatu-kmda-bondarenku-vruchyly-pidozru-v-pidrobtsi-dyploma-lnu-im-franko-408885.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 верес. 2017 р.
 • Гринько О. З вересня в ЛНУ ім. Івана Франка з'явиться нова бакалаврська программа [Електронний ресурс] / Ольга Гринько. – Режим доступу : https://zaxid.net/z_veresnya_v_lnu_im_ivana_franka_zyavitsya_nova_bakalavrska_programa_n1430355. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 7 лип. 2017 року.
 • Ґданська і Львівська політехніки, а також ЛНУ ім. І. Франка підписали угоди про співпрацю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://k-z.com.ua/ukrayna/ukraina-es/44037-danska-i-lvivska-politehniki-a-takozh-lnu-im-i-franka-pidpisali-ugodi-pro-spivpracyu. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 28 серп. 2017 року.
 • Двоє представників Львівщини отримають премії Кабміну за особливі досягнення молоді у розбудові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kam-byzrda.com.ua/dvoje-predstavnykiv-lvivschyny-otrymayut-premiji-kabminu-za-osoblyvi-dosyahnennya-molodi-u-rozbudovi-ukrajiny/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 верес. 2017 р.
 • Динаміка розвитку велоінфраструктури у Львові позитивна: встановлено 24 станції велопрокату та побудовано близько 100 км велодоріжок [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/city/transport/241215-dynamika-rozvytku-veloinfrastruktury-u-lvovi-pozytyvna-vstanovleno-24-stantsii-veloprokatu-ta-pobudovano-blyzko-100-km-velodorizhok. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.

Велоінфраструктура у Львові динамічно розвивається: будуть велодоріжки, сполучають їх зі спальними районами Львова, а також встановлюють станції муніципального велопрокату у всіх частинах міста.

 • Дім Франка запрошує на круглий стіл “Іван Франко й Іспанія” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2017/08/30/dim-franka-zaproshuye-na-kruglij-stil-ivan-franko-j-ispaniya/t. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 верес. 2017 р.

На зустріч запрошено також літературознавця, перекладача, професора ЛНУ ім. Франка Ярему Кравця та літературознавця, професора ЛНУ ім. Франка Валерія Корнійчука.

 • Дніпровська школа потрапила до рейтингу найкращих [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://vesti.dp.ua/dniprovska-shkola-potrapila-rejtingu-najkrashhix/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 верес. 2017 р.
 • До Дня міста у Житомирі відриється персональна виставка Артура Хачатряна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.dks.com.ua/index.php/news/kultura/21208-do-dnya-ulyublenogo-mista-u-zhitomiri-vidrietsya-personalna-vistavka-artura-khachatryana. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.

У 2012 році закінчив Львівський Національний університет ім. Івана Франка, юридичний факультет.

 • До рейтингу World University Rankings 2018 потрапили п’ять українських вишів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gordonua.com/ukr/news/worldnews/-u-rejting-world-university-rankings-2018-potrapili-p-jat-ukrajinskih-vuziv-205866.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.
 • Дуда Ю. Риба шукає, де глибше, абітурієнт – де легше… [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/ukraine/205573-ryba-shukaie-de-hlybshe-abituriient-de-lehshe. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 серп. 2017 р.

За даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, у 2017 році два найвідоміші виші Львова увійшли до трійки найпопулярніших серед абітурієнтів за кількістю поданих заяв в Україні. Львівський національний університет ім. Івана Франка з 48 878 заявами посів другу сходинку.

 • Дяків О. Археологи з'ясовують, чи потрібні повномасштабні розкопки біля ЛНУ ім. І. Франка [Електронний ресурс] / Ольга Дяків. – Режим доступу : https://zaxid.net/arheologi_zyasovuyut_chi_potribni_povnomasshtabni_rozkopki_bilya_lnu_im_i_franka_n1431080. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 14 лип. 2017 року.
 • Журі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bookforum.ua/zhuri/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.

Головою Великого Журі є Богдан Тихолоз – український літературознавець, франкознавець, директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка, доцент кафедри теорії і практики журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

 • З вересня в ЛНУ ім. Івана Франка з’явиться нова бакалаврська програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/z_veresnya_v_lnu_im_ivana_franka_zyavitsya_nova_bakalavrska_programa_n1430355. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.

Програма «Інтелектуальний аналіз даних» з'явиться за сприяння Lviv IT Cluster.

 • З вересня відновлять роботу соціальні маршрути для студентів ЛНУ ім. Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/city/transport/241920-z-veresnia-vidnovliat-robotu-sotsialni-marshruty-dlia-studentiv-lnu-im-ivana-franka. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.
 • За результатами ЗНО-2017 складено рейтинг найкращих шкіл України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.censor.net.ua/ news/455051/za_rezultatamy_zno2017_skladeno_reyityng_nayikraschyh_shkil_ukrayiny. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 верес. 2017 р.
 • За сприяння Lviv IT Cluster у ЛНУ ім. Івана Франка з’явиться нова бакалаврська програма - Інтелектуальний аналіз даних (Data Science) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/city/lviv-changes/240754-za-spryiannia-lviv-it-cluster-u-lnu-im-ivana-franka-ziavytsia-nova-bakalavrska-prohrama-intelektualnyi-analiz-danykh-data-science. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.
 • За сприяння Lviv IT Cluster у ЛНУ ім. Івана Франка з’явиться нова бакалаврська програма - Інтелектуальний аналіз даних (Data Science) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mediastar.net.ua/ 66650-za-spriyannya-lviv-it-cluster-u-lnu-m-vana-franka-zyavitsya-nova-bakalavrska-programa-ntelektualniy-analz-danih-data-science.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 7 лип. 2017 року.
 • Заболотний І. У Львові презентували монографію про обліково-аналітичні науки [Електронний ресурс] / Ігор Заболотний. – Режим доступу : http://varta.com.ua/news/lviv/1142733. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 28 серп. 2017 року.

Праця присвячена 50-ти річчю економічного факультету та кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені Івана Франка.

 • Завтра стартує вступна кампанія у ВНЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/zavtra_startuie_vstupna_kampaniya_u_ vnz_264277.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 12 лип. 2017 року.
 • Запорожченко А. П'ятеро студентів Львівського університету отримають міжнародну стипендію [Електронний ресурс] / Анна Запорожченко. – Режим доступу : https://zaxid.net/pyatero_studentiv_lvivskogo_universitetu_ otrimayut_mizhnarodnu_stipendiyu_n1431346. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 18 лип. 2017 року.
 • Засідання Національної асоціації адвокатів на Львівщині об’єднало правників з усієї України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://javoriv-rda.gov.ua/uncategorized/zasidannya-natsionalnoji-asotsiatsiji-advokativ-na-lvivschyni-objednalo-pravnykiv-z-usijeji-ukrajiny/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 верес. 2017 р.

 

 • Заступник міського голови Львова з питань розвитку зустрівся з професором Джорджтаунського університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/city/lviv-international/241964-zastupnyk-miskoho-holovy-lvova-z-pytan-rozvytku-zustrivsia-z-profesorom-dzhordzhtaunskoho-universytetu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.
 • Заступнику Кличка оголошено підозру за фальшивий диплом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/news/206041-zastupnyku-klychka-oholosheno-pidozru-za-falshyvyi-dyplom. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.
 • Заступнику Кличка повідомили про підозру у підробці диплому [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dt.ua/POLITICS/zastupniku-klichka-povidomili-pro-pidozru-u-pidrobci-diplomu-252717_.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 верес. 2017 р.
 • Заходи для любителів історії на Форумі видавців. Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrreal.info/ua/suspilstvo/142364-zakhodi-dlya-lyubiteliv-istorii-na-forumi-vidavtsiv-programa. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 верес. 2017 р.
 • Ігор Мельник презентував свою десяту книжку “Вулиці Львова” (відео) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://strichka.com/article/68861771. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.
 • Календар подій Львівської міської ради на 01.09.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/events/241967-kalendar-podii-lvivskoi-miskoi-rady-na-01092017. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.
 • Календар правника: проблеми нового верховного суду, зернові ДСТУ та сплав на байдарках [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrainepravo.com/news/ukraine/kalendar-pravnika-problemi-novogo-verkhovnogo-sudu-zernovi-dstu-ta-splav-na-baydarkakh/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 серп. 2017 р.
 • Капелан і двоє науковців зі Львівщини отримають урядові премії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.molbuk.ua/life/2043-kapelan-i-dvoye-naukovciv-zi-lvivschyny-otrymayut-uryadovi-premiyi.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 верес. 2017 р.
 • Карманська Ю. “Філософія – гостре лезо розуму...” / Юлія Карманська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/filosofiya-gostre-lezo-rozumu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 верес. 2017 р.

Марія Нитка (ЛНУ ім. І. Франка) взяла участь у розмові з мислителем Андрієм Баумейстером.

 • Керівником управління інформаційних технологій Львівської міської ради стала Марта Романяк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://expres.ua/news/2017/07/12/251804-naukovec-vvazhaye-dobre-po-mistu-povzayut-gadyuky. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.

Марта Романяк випускниця ЛНУ імені Івана Франка.

 • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка єдиний серед українських вишів увійшов до ТОП-1000 університетів рейтингу THE [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.interfax.com.ua/news/general/446456.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.
 • Київський університет ім. Шевченка увійшов у ТОП-1000 вишів за версією Times Higher Education [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.censor.net.ua/news/454222/kyyivskyyi_universytet_imshevchenka_uviyishov_u_top1000_vyshiv_za_versiyeyu_times_higher_education. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.
 • Кількість заяв вступників до вишів перевищила мільйон, – МОН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/news/210717-kilkist-zayav-vstupnykiv-do-vyshiv-perevyshchyla-milyon-mon. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 верес. 2017 р.
 • Кличко звільнив главу апарату КМДА, у якого виявили фальшивий диплом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dt.ua/POLITICS/klichko-zvilniv-glavu-aparatu-kmda-u-yakogo-viyavili-falshiviy-diplom-252793_.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 верес. 2017 р.
 • Книжкове свято: у Львові стартував Форум видавців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.unian.ua/society/2131416-knijkove-svyato-u-lvovi-startuvav-forum-vidavtsiv.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 верес. 2017 р.
 • Колишній будинок Галицького Сейму, тепер Львівський національний університет імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vgolos.com.ua/news/u_premierministra_groysmana__novyy_pressekretar_278758.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 серп. 2017 р.

Культові споруди Львова на ретро листівках.

 • Команда УжНУ виборола перемогу на Всеукраїнській олімпіаді з програмування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakarpattya.net.ua/News/174166-Komanda-UzhNU-vyborola-peremohu-na-Vseukrainskii-olimpiadi-z-prohramuvannia. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.
 • Комітет з премії імені Івана Франка оголосив цьогорічних лауреатів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uain.press/regions/komitet-z-premiyi-imeni-ivana-franka-ogolosyv-tsogorichnyh-laureativ/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.

У номінації “За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук” лауреатом визнано почесного професора Львівського національного університету імені Івана Франка, академіка Олега Шаблія з його науковою роботою “Суспільна географія”.

 • Консолідований рейтинг ВНЗ України 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.khai.edu/uk/news-1051-1/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 серп. 2017 р.
 • Консолідований рейтинг ВНЗ України 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/rating/51741/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 серп. 2017 р.
 • Кравцев С. Эксперт рассказала за какие заслуги украинские вузы попали в рейтинг лучших вузов мира Times Higher Education / Сергей Кравцев // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hroniky.com/news/view/9363-teatru-zankovetskoi-100-rokiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 верес. 2017 р.
 • Кудирко В. “Українці доклалися до розвитку Канади” / Віталій Кудирко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny-litnya-shkola-zhurnalistyky/ukrayinci-doklalysya-do-rozvytku-kanady. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 верес. 2017 р.

Оксана Скільська (ЛНУ ім. І. Франка) взяла участь у розмові з Посолом Канади в Україні Романом Ващуком.

 • Лавришин Ю. Археологи почали досліджувати площу перед університетом ім. Івана Франка. Розкопки здійснюють на місці майбутнього будівництва підземного паркінгу [Електронний ресурс] / Юлія Лавришин. – Режим доступу : https://zaxid.net/arheologi_pochali_doslidzhuvati_ploshhu_pered_ universitetom_im_ivana_franka_n1430841. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 12 лип. 2017 року.
 • Лавришин Ю. На площі біля ЛНУ ім. Івана Франка археологи виявили кераміку ХVIII-XIX століть [Електронний ресурс] / Юлія Лавришин. – Режим доступу : https://zaxid.net/na_ploshhi_bilya_lnu_im_ivana_franka_ arheologi_viyavili_keramiku_hviiixix_stolit_n1431164. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 18 лип. 2017 року.
 • Лавришин Ю. Оранжерею ЛНУ ім. І. Франка реставруватиме підприємець, який фігурує у кримінальних справах [Електронний ресурс] / Юлія Лавришин. – Режим доступу : https://zaxid.net/oranzhereyu_ lnu_im_i_franka_restavruvatime_pidpriyemets_yakiy_figuruye_u_kriminalnih_spravah_n1430847. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 12 лип. 2017 року.
 • Лавришин Ю. Професорка факультету журналістки ЛНУ отримала “Медаль Івана Франка” [Електронний ресурс] / Юлія Лавришин. – Режим доступу : https://zaxid.net/profesorka_fakultetu_zhurnalistki_lnu_otrimala_ medal_ivana_franka_n1435397. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 28 серп. 2017 року.
 • Ладика І. ЛНУ імені Івана Франка запустив сайт проекту “Університет і війна” / Ірина Ладика // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studway.com.ua/universytet-i-vijna/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 верес. 2017 р.
 • Ладика І. Святослав Вакарчук буде вчитися і викладати у Стенфорді / Ірина Ладика // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studway.com.ua/svyatoslav-vakarchuk/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 верес. 2017 р.
 • Лекція: “Психологія та технологія успіху” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv.carpediem.cd/events/4597172-lekciya-psihologiya-ta-tehnologiya-uspihu-at-psihologichna-sluzhba-lnu-imeni-ivana-franka-oficiyna-storinka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 верес. 2017 р.
 • Лизанчук В. Якщо свобода слова антиукраїнського спрямування, то кому потрібна така свобода слова?! [Електронний ресурс] / Василь Лизанчук. – Режим доступу : http://slovoprosvity.org/2017/07/08/yakscho-svoboda-slova-antyukrajinskoho-spryamuvannya-to-komu-potribna-taka-svoboda-slova/. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 10 лип. 2017 року.

 

 • ЛНУ ім. І. Франка оголошує додатковий набір для вступу на ряд спеціальностей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.molbuk.ua/life/1512-lvivskyy-universytet-ogolosyv-dodatkovyy-nabir-studentiv-spysok.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 серп. 2017 р.
 • ЛНУ ім. Івана Франка – у трійці вишів України за кількістю поданих абітурієнтами заяв [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://varianty.lviv.ua/44869-lnu-im-ivana-franka-u-triitsi-vyshiv-ukrainy-za-kilkistiu-podanykh-abituriientamy-zaiav. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 серп. 2017 р.
 • ЛНУ імені Івана Франка оголошує додатковий набір на навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2017/08/17/lnu-imeni-ivana-franka-ogoloshuye-dodatkovij-nabir-na-navchannya/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 верес. 2017 р.
 • ЛНУ отримав доступ до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/lnu_otrymav_dostup_do_mizhnarodnyh_baz_danyh_scopus_ta_web_of_science_270333.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 28 серп. 2017 року.
 • Львів витратить 1,1 млн грн на проведення Конгресу Міжнародного ПЕН-клубу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/news/2017/08/04/lviv_vytratyt_11_mln_grn_na_provedennya_kongresu_mizhnarodnogo_penklubu_1144739/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 серп. 2017 р.

Партнером цього заходу є Львівський національний університет імені Івана Франка.

 • Львів вшановує 161-у річницю Івана Франка (програма заходів) Каменяра [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.molbuk.ua/life/1593-lviv-vshanovuye-161-u-richnycyu-ivana-franka-programa-zakhodiv.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 серп. 2017 р.
 • Львів вшановує великого Каменяра [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/ukraine/205798-lviv-vshanovuie-velykoho-kameniara. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 серп. 2017 р.
 • Львів приймає 83-й Міжнародний Конгрес ПЕН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cripo.com.ua/?sect_id=2&aid=23599http://vgolos.com.ua/ news/lviv_pryymaie_83y_mizhnarodnyy_kongres_pen_282663.html9. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.
 • Львівський і два Київські виші лідирують за популярністю серед вступників [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://life.pravda.com.ua/society/2017/07/20/225429/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 серп. 2017 р.
 • Львівський ліцей очолив за підсумками ЗНО рейтинг шкіл України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dailylviv.com/news/osvita-i-nauka/lvivskyi-litsei-ocholyv-za-pidsumkamy-zno-reitynh-shkil-ukrayiny-49634. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 28 серп. 2017 року.
 • Львівський ліцей очолив рейтинг шкіл за результатами ЗНО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zaxid.media/news/3679663. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 верес. 2017 р.
 • Львівський театр імені Лесі Українки хочуть очолити п’ять претендентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/news/205962-lvivskyi-teatr-imeni-lesi-ukrainky-khochut-ocholyty-piat-pretendentiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.

Серед претендентів викладач Оксана Цимбал (з 2001 року до 2005 року викладала сценічну мову у ЛНУ ім. І. Франка на факультеті культури і мистецтв) та випускник ЛНУ ім. І.Франка Микола Яремків.

 • Львівський університет імені Івана Франка наразі другий в країні за кількістю абітурієнтів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dailylviv.com/news/osvita-i-nauka/lvivskyi-universytet-imeni-ivana-franka-druhyi-v-krayini-za-kilkistyu-abituriientiv-48186. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 серп. 2017 р.
 • Львівський університет оголосив додатковий набір студентів (СПИСОК) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/news/2017/08/21/ lnu_im_i_franka_ogoloshuie_dodatkovyy_nabir_dlya_vstupu_na_ryad_1153785/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 серп. 2017 р.
 • Львівський фізико-математичний ліцей визнали найкращою школою за підсумками ЗНО-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv1256.com/news/lvivskyj-fizyko-matematychnyj-litsej-vyznaly-najkraschoyu-shkoloyu-za-pidsumkamy-zno-2017/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 верес. 2017 р.
 • Львівський фізико-математичний ліцей визнали найкращою школою України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/1809226. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 верес. 2017 р.
 • Львівський фізико-математичний ліцей очолив рейтинг шкіл України за підсумками ЗНО-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://javoriv-rda.gov.ua/uncategorized/lvivskyj-fizyko-matematychnyj-litsej-ocholyv-rejtynh-shkil-ukrajiny-za-pidsumkamy-zno-2017/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 верес. 2017 р.
 • Львівські абітурієнти отримають грошові премії за відмінні бали ЗНО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.molbuk.ua/life/1532-lvivski-abituriyenty-otrymayut-groshovi-premiyi-za-vidminni-baly-zno.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 серп. 2017 р.
 • Львівські ВНЗ потрапили до топ-10 найпопулярніших в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.vash.ua/news/ lviv/lvivski-vnz-potrapyly-do-top10-naypopulyarnishykh-v-ukrayini-49409. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.

У Міністерстві науки та освіти назвали топ-10 найпопулярніших ВНЗ серед абітурієнтів, виходячи з кількості поданих заяв.

 • Львівські студенти вимагають призначати викладачів через конкурс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://inlviv.in.ua/lviv/lvivski-studenti-vimagayut-priznachati-vikladachiv-cherez-konkurs. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 7 лип. 2017 року.
 • Львівські студенти вимагають призначати викладачів через конкурс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/lvivski_studenti_ vimagayut_priznachati_vikladachiv_cherez_konkurs_n1430155. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.
 • Львівські університети увійшли до п’ятірки найпопулярніших серед вступників Рабіновичем [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tvoemisto.tv/news/lvivski_universytety_uviyshly_v_pyatirku_naypopulyarnishyh_sered_vstupnykiv_88732.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 верес. 2017 р.

До топ-10 вишів за кількістю поданих заяв на вступ увійшли ЛНУ ім. Івана Франка та університет “Львівська політехніка”.

 • Львів`ян запрошуватимуть працювати до ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://varta.com.ua/news/lviv/1142302. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 28 серп. 2017 року.

Львівський національний університет імені Івана Франка та Інформаційний центр Європейського Союзу за підтримки Студентської ради Львова й у партнерстві з міжнародною компанією CRH організовують "День кар’єри ЄС" (EU Career Day).

 • Матвіюк Р. На Львівщині археологи знайшли поховання XII століття [Електронний ресурс] / Роман Матвіюк. – Режим доступу : http://varta.com.ua/news/lviv/1140358. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 2 серп. 2017 року.
 • Матвіюк Р. На Львівщині проводять археологічні розкопки [Електронний ресурс] / Роман Матвіюк. – Режим доступу : http://varta.com.ua/news/ west/1139929. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 17 лип. 2017 року.
 • Міносвіти: Вступники подали понад мільйон заяв до вишів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eramedia.com.ua/article/265413-mnosvti_vstupniki_podali_ponad_mlyion_zayav_do_vishv/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 серп. 2017 р.
 • Міхаелю Мозеру та Олегові Шаблію вручили премію Івана Франка 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://versii.if.ua/novunu/mihaelyu-mozeru-ta-olegovi-shabliyu-vruchili-premiyu-ivana-franka-2017-roku/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 серп. 2017 р.
 • МОН вже зареєструвало майже 387 тис. заяв абітурієнтів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.112.ua/suspilstvo/mon-vzhe-zareiestrovalo-maizhe-387-tys-zaiav-abituriientiv-244970.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 серп. 2017 р.
 • На Громадський бюджет 2018 року подано 297 проектів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/news/207555-na-hromadskyi-biudzhet-2018-roku-podano-297-proektiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 верес. 2017 р.
 • На Львівщині нагородили освітян [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/na-lvivschini-nagorodili-osvityan-20170926646909. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 верес. 2017 р.

 


 

 • На Львівщині помер відомий орнітолог [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv.sq.com.ua/ukr/news/novini/14.09.2017/na_lvovschine_ umer_izvestnyy_ornitolog/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 верес. 2017 р.

Відійшов у вічність старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук, викладач біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка − Ігор Горбань.

 • На площі біля ЛНУ ім. Івана Франка археологи виявили кераміку ХVIII-XIX століть [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/na_ploshhi_bilya_lnu_im_ivana_franka_arheologi_viyavili_keramiku_hviiixix_stolit_n1431164. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.
 • На площі перед львівським університетом археологи знайшли дивну споруду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv.sq.com.ua/ukr/news/novini/06.09.2017/na_ploschadi_pered_lvovskim_universitetom_arheologi_nashli_strannoe_sooruzhenie/ЛНУ%20імені%20Івана%20Франка/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 верес. 2017 р.
 • На Прикарпатті три школи попали до рейтингу ТОП-100 за результатами цьогорічного ЗНО (інфографіка) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://styknews.info/novyny/osvita/2017/08/22/na-prykarpatti-try-shkoly-popaly-do-rejtyngu-top-100-za-rezultatamy-tsogorichnogo-zno-infografika. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 серп. 2017 р.
 • На Форумі видавців презентували книгу про те, як мистецтво впливає на політику [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vgolos.com.ua/news/na_forumi_prezentuvaly_knygu_pro_te_yak_mystetstvo_vplyvaie_na_polityku_282550.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.
 • На Форумі видавців презентуватимуть книгу про боротьбу з росіянами у 1930 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vgolos.com.ua/news/na_forumi_vydavtsiv_prezentuvatymut_knygu_pro_borotbu_z_rosiyanamy_u_1930_rotsi_281911.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 верес. 2017 р.
 • На Форумі видавців презентують збірку “Сезони сн(л)ів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dyvys.info/2017/09/13/na-forumi-vydavtsiv-prezentuyut-zbirku-sezony-sn-l-iv/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 верес. 2017 р.

Дарина Попіль закінчила аспірантуру журналістики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • На Форумі Видавців у Львові назвали кращі книги року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nk-online.tv/na-forumi-vidavtsiv-u-lvovi-nazvali-krashhi-knigi-roku/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.
 • На Форумі видавців у Львові назвали найкращі книги 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://styknews.info/novyny/ persona/2017/09/16/na-forumi-vydavtsiv-u-lvovi-nazvaly-najkrashhi-knygy-2017-roku. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.
 • На Форумі видавців у Львові оприлюднять листи Роксолани до Сулеймана [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.molbuk.ua/life/1781-na-forumi-vydavciv-u-lvovi-oprylyudnyat-lysty-roksolany-do-suleymana.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 верес. 2017 р.

Останні два листи вдалося перекласти з фарсі за допомоги іраністки, викладача кафедри сходознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка Надії Вишневської.

 • Навчання на магістратурі із вересня 2017 триватиме 16 місяців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/ navchannya_na_magistraturi_iz_veresnya_2017_tryvatyme_16_misyatsiv_263896.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 7 лип. 2017 року.
 • Найкращі виші України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.0332.ua/news/1803753. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 верес. 2017 р.
 • Наступного тижня у Львові стартує школа української мови для іноземців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/ nastupnogo_tyzhnya_u_lvovi_startuie_shkola_ukrainistyky_264283.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 12 лип. 2017 року.
 • Наукова бібліотека ЛНУ ім. І. Франка відкриє свої двері для любителів класичної музики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/naukova_ biblioteka_lnu_im_i_franka_vidkryie_svoi_dveri_dlya_lyubyteliv_klasychnoi_muzyky_264305.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 12 лип. 2017 року.
 • Науковець вважає, що це добре, коли по місту повзають гадюки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://expres.ua/news/2017/07/12/251804-naukovec-vvazhaye-dobre-po-mistu-povzayut-gadyuky. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.

Ігор Дикий, доцент кафедри зоології ЛНУ імені Івана Франка, коментує появу плазунів у місті.

 • Науковець-економіст став єпископом УАПЦ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://expres.ua/news/2015/08/25/148989-naukovec-ekonomist-stav-yepyskopom-uapc. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.

Владика Борис (в миру Володимир Харко) − доцент економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, працює заступником декана, є відомим економічним експертом у ЗМІ.

У списку співорганізаторів Львівський національний університет імені Івана Франка.

 • Незабаром стартує вступна кампанія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lviv.fm/user/allmainnews/index/id/10931. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 7 лип. 2017 року.
 • Нові археологічні знахідки під час досліджень давніх Бродів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/novi_arheologichni_ znahidky_pid_chas_doslidzhen_davnih_brodiv_265728.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.
 • Ноутбук і портрет. Оновлений музей-оселя родини Франка приймав гостей і подарунки. Фото+відео [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vikna.if.ua/news/category/kl/2017/08/29/74850/view. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 серп. 2017 р.
 • Одесити про зустріч Вакарчука і Гребенщикова: Зараз не той час, щоб хвалитися подібними знімками [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukr.media/culture/320705/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.
 • Опитування роботодавців: два франківські університети потрапили у топ-50 ВНЗ України (рейтинг) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://versii.if.ua/novunu/opituvannya-robotodavtsiv-dva-frankivski-universiteti-potrapili-u-top-50-vnz-ukrayini-reyting/. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 7 лип. 2017 року.
 • Опубліковано консолідований рейтинг ВНЗ України – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.studgroup.com.ua/opublikovano-konsolidovanij-rejting-vnz-ukrayini-2017/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 серп. 2017 р.
 • Оранжерею ботанічного саду ремонтуватиме підприємець, якого підозрюють у відмиванні бюджетних коштів та ухиленні від сплати податків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://varta1.com.ua/oranzhareyu-botanichnogo-sadu-remontuvatyme-pidpryyemets-yakogo-pidozryuyut-u-vidmyvanni-byudzhetnyh-koshtiv-ta-uhylenni-vid-splaty-podatkiv/?utm_source= feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+varta1news+%28VARTA1%29. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 11 лип. 2017 року.
 • Оранжерею ЛНУ ім. І. Франка реставруватиме підприємець, який фігурує у кримінальних справах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/oranzhereyu_lnu_im_i_franka_restavruvatime_pidpriyemets_yakiy_figuruye_u_kriminalnih_spravah_n1430847. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.
 • Осінній день у львівському Ботанічному саду. Фото [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/1805038. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 верес. 2017 р.
 • Осінній день у львівському Ботанічному саду. Фото [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://times.lviv.ua/news/incident-lviv/osinniy_den_u_lvivskomu_botanichnomu_sadu_foto/395399/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 верес. 2017 р.
 • Останні новини України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pplus.in.ua/news/ostann_novini_ukra_ni17255. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 верес. 2017 р.
 • П’ятеро студентів Львівського університету отримають міжнародну стипендію [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/pyatero_studentiv_lvivskogo_universitetu_otrimayut_mizhnarodnu_stipendiyu_n1431346. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.
 • Пам’яті колеги... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pu.if.ua/uk/novyny/6422-pamiati-kolehy. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 серп. 2017 р.
 • Памво Беринда – великий син Галицької землі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galych.com.ua/index.php/novyny/kultura/item/723-pamvo-berynda-velykyi-syn-halytskoi-zemli. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.
 • Перед університетом Франка археологи розкопали нові знахідки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/ pered_universytetom_franka_arheology_rozkopaly_novi_znahidky_264551.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 14 лип. 2017 року.
 • Перекладачка Алла Татаренко: У книжках людей, які пережили війну, дуже багато краси [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://life.pravda.com.ua/culture/2017/08/21/225995/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 серп. 2017 р.
 • Перехрест О. Цього року львівські абітурієнти зможуть поступити на три нові інноваційні ІТ-програми [Електронний ресурс] / Ольга Перехрест. – Режим доступу : https://zaxid.net/tsogo_roku_lvivski__abituriyenti_zmozhut_ postupiti_na_tri_novi_innovatsiyni_itprogrami_n1430877. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 12 лип. 2017 року.
 • Петренко Х. “Медіапростір – це сфера національної безпеки” / Христина Петренко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/media/istoriya-ce-vydobuvannya-sensiv-dlya-maybutnogo. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 верес. 2017 р.

Анна Голiшевська (ЛНУ ім. І. Франка), Марія Матяж (ЛНУ ім. І. Франка), Христина Солтис (ЛНУ ім. І. Франка), Ольга Кудерявець (ЛНУ ім. І. Франка) взяли участь у розмові з Ольгою Герасим’юк.

 • Петриківська Н. У Львові обрали найкращу книгу Форуму видавців / Ніна Петриківська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eizvestia.com/uk/news_society-ukr/full/1309-nazvali-najkrashhi-shkoli-za-pidsumkami-zno-2017http://svitua.org/all-featured/item/6401-u-lvovi-obraly-naikrashchu-knyhu-forumu-vydavtsiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.
 • Пирятинська ОТГ візьме участь у Школі місцевого самоврядування DESPRO-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://np.pl.ua/2017/09/pyryatynska-oth-vizme-uchast-u-shkoli-mistsevoho-samovryaduvannya-despro-2017/?BPCTRY=1. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 верес. 2017 р.
 • Підсумки ЗНО-2017. Лідирують Київ та Львівщина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/news/204857-pidsumki-zno-2017-lidiruyut-kijiv-ta-l-vivshchina. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.

За даними УЦОЯО, українську мову та історію України найкраще склали абітурієнти зі Львівської області, математику та біологію – з Києва.

 • Почім граніт науки: у львівських вишах подорожчала вартість навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2017/07/24/ pochim-granit-nauki-u-lvivskix-vishax-podorozhchala-vartist-navchannya/. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 2 серп. 2017 року.
 • Правоохоронці затримали у Львові доцента-здирника [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dailylviv.com/news/kryminal/pravookhorontsi-zatrymaly-u-lvovi-dotsenta-zdyrnyka-48082. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 серп. 2017 р.

 


 

 • Прийом заяв від абітурієнтів до ВНЗ завершується 1 серпня, – Міносвіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.112.ua/suspilstvo/priyom-zayav-vid-abituriyentiv-do-vnz-zavershuyetsya-1-serpnya-minosviti-5134.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 серп. 2017 р.
 • Про особливості вступної кампанії 2017 розкажуть представники ЛНУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/pro_ osoblyvosti_vstupnoi_kampanii_2017_rozkazhut_predstavnyky_lnu_263823.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 7 лип. 2017 року.
 • Програма заходів для любителів історії на Форумі видавців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vgolos.com.ua/news/zahody_dlya_ lyubyteliv_istorii_na_forumi_vydavtsiv_programa_282057.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 верес. 2017 р.
 • Професор Єврейського університету презентуватиме книжку у Львові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leopolis.news/profesor-yevrejskogo-universytetu-prezentuvatyme-knyzhku-u-lvovi/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 верес. 2017 р.
 • Пташка К. “Лети” до 25-річчя “Піккардійської терції” [Електронний ресурс] / Катя Пташка. – Режим доступу : http://uain.press/music/katya-ptashka-muzyka-lety-25-richchya-pikkardijskoyi-tertsiyi/. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 16 серп. 2017 року.

24 вересня 1992 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувся концерт “Піккардійської терції”.

 • Рейтинг вузів України за кількістю поданих вступних заяв [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.112.ua/statji/reitynh-vuziv-ukrainy-za-kilkistiu-podanykh-vstupnykh-zaiav-245369.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 серп. 2017 р.
 • Рейтинг школ по результатам ВНО-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dou.ua/lenta/articles/zno-2017/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 серп. 2017 р.

У загальному рейтингу найкращих шкіл четверте місце посів Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

 • Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка приєднався до PSC! [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://babiyar.org/ua/news-ua/251-ректор-львівського-національного- університету-імені-Івана-Франка-приєднався-до-psc.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 серп. 2017 р.
 • Розклад перших дзвоників у школах Львова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dyvys.info/2017/08/29/rozklad-pershyh-dzvonykiv-u-shkolah-lvova/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 серп. 2017 р.
 • Савченко О. “Знання − це основа національної безпеки” / Олександр Савченко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/ uk/article/podrobyci-litnya-shkola-zhurnalistyky/znannya-ce-osnova-nacionalnoyi-bezpeky. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 верес. 2017 р.

Марія Нитка (ЛНУ ім. І. Франка) у рамках Літньої школи журналістики “Дня” взяла участь у прес-конференції  із колишнім мером Луганська та екс-головою Луганської ОДА Олексієм Даниловим.

 • Святослав Вакарчук у Сенфорді читатиме лекції про Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://konkurent.in.ua/news/ukrayina/18807/ svyatoslav-vakarchuk-u-senfordi-chitatime-lekciyi-pro-ukrayinu-.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 верес. 2017 р.
 • Склали ТОП вишів за результатами вступної кампанії-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://konkurent.in.ua/news/ukrayina/18744/sklali-top-vishiv-za-rezultatami-vstupnoyi-kampaniyi2017-.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 верес. 2017 р.
 • Совсун І. Чому українських університетів немає у світових рейтингах? / Інна Совсун // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://life.pravda.com.ua/columns/2017/09/19/226499/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 верес. 2017 р.
 • Спраглі до знань – на Львівщині спудеї урочисто розпочали новий навчальний рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://loda.gov.ua/news?id=29987. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 верес. 2017 р.
 • Стрільчук В. Нові археологічні знахідки під час досліджень давніх Бродів [Електронний ресурс] / Василь Стрільчук. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/novi_arheologichni_znahidky_pid_chas_doslidzhen_davnih_brodiv_265728.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 2 серп. 2017 року.
 • Стельмах І. У Львівському університеті Франка запровадять навчальний курс для стартаперів [Електронний ресурс] / Ірина Стельмах. – Режим доступу : https://zaxid.net/u_lvivskomu_universiteti_franka_zaprovadyat_ navchalniy_kurs_dlya_startaperiv_n1435918. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 28 серп. 2017 року.
 • Студенти у Луцьку вивчатимуть білоруську і чеську мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/news/150817-studenty-u-lucku-vyvchatymut-bilorusku-i-chesku-movy. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 верес. 2017 р.
 • Студня Н. Унікальні знахідки в центрі Львова / Наталка Студня // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://photo-lviv.in.ua/unikalni-znahidky-v-tsentri-lvova/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 верес. 2017 р.
 • Суспільні засоби та межі забезпечення безпеки суду та їх вплив на авторитет правосуддя [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nsj.gov.ua/ua/news/suspilni-zasobi-ta-meji-zabezpechennya-bezpeki-sudu-ta-ih-vpliv-na-avtoritet-pravosuddya/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 серп. 2017 р.
 • Сучасні тенденції та виклики Євроатлантичної інтеграції: на Львівщині триває міжнародний круглий стіл [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kam-byzrda.com.ua/suchasni-tendentsiji-ta-vyklyky-evroatlantychnoji-intehratsiji-na-lvivschyni-tryvaje-mizhnarodnyj-kruhlyj-stil/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.
 • Сучасні тенденції та виклики Євроатлантичної інтеграції: на Львівщині триває міжнародний круглий стіл [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://loda.gov.ua/news?id=30365. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.
 • Сучасні тенденції та виклики Євроатлантичної інтеграції: на Львівщині: триває міжнародний круглий стіл [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://javoriv-rda.gov.ua/uncategorized/suchasni-tendentsiji-ta-vyklyky-evroatlantychnoji-intehratsiji-na-lvivschyni-tryvaje-mizhnarodnyj-kruhlyj-stil/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.
 • Сьогодні, 27 вересня, Львівська міська рада спільно із Vodafone Україна відкрили унікальний інноваційний туристичний маршрут “Вперше у Львові” за книгою Ілька Лемка “Львів понад усе”. Про це повідомляє прес-служба ЛМР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lviv.tv/news/ lvivshhina/u-lvovi-vidkrili-unikalnij-innovacijnij-turistichnij-marshrut/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 верес. 2017 р.
 • Театру Заньковецької – 100 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hroniky.com/news/view/9363-teatru-zankovetskoi-100-rokiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 верес. 2017 р.

У приміщеннях Національного музею ім. А. Шептицького, фойє театру ім. Марії Заньковецької та головного читального залу Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка будуть проведені виставки про театр.

 • Топ найбільш популярних вишів в Україні: кількість заяв нових абітурієнтів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://varta.com.ua/news/lviv/1140308. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 20 лип. 2017 року.
 • ТОП-10 ВНЗ: які виші обирали вступники цього року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.schoollife.org.ua/top-10-vnz-yaki-vyshi-obyraly-vstupnyky-tsogo-roku/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 верес. 2017 р.
 • ТОП-10 найбільш популярних ВНЗ серед випускників у 2017 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://svoboda.fm/culture/Culture/ 254928.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 верес. 2017 р.
 • ТОП-10 найпопулярніших ВНЗ серед вступників 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://prozoro.info/2017/09/22/top-10-naypopulyarnishih-vnz-sered-vstupnikiv-2017-roku/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 верес. 2017 р.
 • ТОП-10 українських вишів за результатами вступної кампанії-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2310491-top10-ukrainskih-visiv-za-rezultatami-vstupnoi-kampanii2017.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 верес. 2017 р.
 • ТОП-10 цікавих заходів в рамках фестивалю “Ніч у Львові”, які можна відвідати безкоштовно [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/1721935. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 12 лип. 2017 року.
 • Топ-21: рейтинг найкращих ВНЗ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vilne.info/2017/07/14/top-21-reyting-naykrashhih-vnz-ukrayini/. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 17 лип. 2017 року.
 • ТОП-5 подій в рамках фестивалю "Ніч у Львові", які вам обов'язково треба відвідати сьогодні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/1726581. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 17 лип. 2017 року.
 • ТОП-5 подій першого дня фестивалю “Ніч у Львові” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.lviv.ua/news/2017/07/13/top-5-podiy-pershogo-dnya-festivalyu-nich-u-lvovi. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 14 лип. 2017 року.
 • Топ-50 ВНЗ України за оцінками роботодавців – “Фокус” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.the-village.com.ua/village/knowledge/ edu-news/259939-top-50-vnz-ukrayini-za-otsinkami-robotodavtsiv-fokus. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 серп. 2017 р.
 • ТОП-7 безкоштовних музичних подій у Львові, які варто відвідати на вихідних [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/ 1727045. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 17 лип. 2017 року.
 • Триває набір волонтерів на 83-й Міжнародний Конгрес ПЕН у Львові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/culture/241052-tryvaie-nabir-volonteriv-na-83-i-mizhnarodnyi-konhres-pen-u-lvovi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.

Локальний партнер Конгресу – Львівський національний університет ім. І. Франка.

 • Троє представників Львівщини отримають премії Кабміну [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.karpaty.rocks/lvivska-oblast/striyskiy-rayon/striy/troie-predstavnikiv-lvivshchini-otrimayut-premiyi-kabminu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 верес. 2017 р.
 • Троє представників Львівщини отримають премії Кабміну за особливі досягнення молоді у розбудові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://loda.gov.ua/news?id=30605. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 верес. 2017 р.
 • У 2017 р. понад 500 тис. абітурієнтів подали заяви на вступ до ВНЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.112.ua/suspilstvo/u-2017-rotsi-ponad-500-tys-abituriientiv-podaly-zaiavy-na-vstup-do-vnz-403457.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 серп. 2017 р.

Лідерами є КНУ ім. Тараса Шевченка, ЛНУ ім. Івана Франка та НУ “Львівська політехніка”

 • У Гройсмана з’явився новий “голос” – екс-глава відомого телеканалу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/ 2017/08/18/7152600/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 серп. 2017 р.
 • У Дрогобичі нагородять лауреатів премії імені Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://24tv.ua/u_drogobichi_nagorodyat_laureativ_ premiyi_imeni_franka_n855888. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 серп. 2017 р.

Премію вручать у двох номінаціях. У номінації “за вагомі здобутки у галузі соціально-гуманітарних наук” нагороду вручать Академіку, почесному професору Львівського національного університету імені Івана Франка – Олегу Шаблію.

 • У Дрогобичі нагородили лауреатів премії ім. І. Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unn.com.ua/uk/news/1684267-u-drohobychakh-nahorodyly-laureativ-literaturnoi-premii-im-ifranka. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 серп. 2017 р.
 • У ЛНУ ім. Франка видали дипломи магістрам економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/u_lnu_im_franka_ vydaly_dyplomy_magistram_ekonomiky_264495.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 14 лип. 2017 року.
 • У ЛНУ ім. Івана Франка з’явиться нова бакалаврська програма – Data Science [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dyvys.info/2017/07/05/u-lnu-im-ivana-franka-z-yavytsya-nova-bakalavrska-programa-data-science/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 серп. 2017 р.
 • У ЛНУ будуть готувати спеціалістів з розробки штучного інтелекту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osvita.org.ua/news/ 79014_ru.html?from=news_export_meta. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 10 лип. 2017 року.
 • У Львівській міськраді призначили керівника відділу інформаційних технологій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/news/2017/07/12/u_lvivskiy_miskradi_pryznachyly_kerivnyka_viddilu_informatsiynyh_tehnologiy_1130883. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.
 • У Львівському ботанічному саду день відкритих дверей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://varta.com.ua/news/lviv/1139566. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 17 лип. 2017 року.
 • У Львівському національному університеті готуватимуть спеціалістів із IT-технологій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pedpresa.ua/184966-u-lvivskomu-natsionalnomu-universyteti-gotuvatymut-spetsialistiv-iz-it-tehnologij.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 7 лип. 2017 року.
 • У Львові відбудеться карнавальна хода театрів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zaxid.media/news/3668424. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 верес. 2017 р.
 • У Львові відбудеться карнавальна хода театрів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://times.lviv.ua/news/incident-lviv/u_lvovi_vidbudetsya_ karnavalna_khoda_teatriv/396415/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 верес. 2017 р.
 • У Львові відбулась перша міжнародна Літня правова школа з наркополітики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pedpresa.ua/185649-u-lvovi-vidbulas-persha-mizhnarodna-litnya-pravova-shkola-z-narkopolityky.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.

Нещодавно на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка пройшла перша міжнародна Літня правова школа з наркополітики (Summer ELSA Law School on Drugs Policy).

 • У Львові відновлять соціальні маршрути для студентів ЛНУ ім. Франка Читайте більше тут: ВІДЕО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/news/2017/08/29/u_lvovi_vidnovlyat_sotsialni_marshruty_dlya_studentiv_lnu_im_franka_1157601. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 серп. 2017 р.
 • У Львові відремонтують драматичний театр за понад 10 мільйонів гривень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv.web2ua.com/u-lvovi-vidremontujut-dramatichnij-teatr-za-ponad-10-miljoniv-griven-7695/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.

Власниками ТОВ “Дельтабуд” є львів’яни Олег Костик та Іван Ганик. Загалом фірма уклала 3 угоди на 19,7 млн грн, серед них підряд від ЛНУ ім. І. Франка на реконструкцію будівлі санаторію та поліклініки під студентський гуртожиток на 9,07 млн грн.

 • У Львові завершила роботу Літня правнича школа з “наркополітики” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrainepravo.com/news/companies/ukrprawo_net_20170815_elsa_conference_drugs_policy/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.
 • У Львові знов поїдуть студентські автобуси по 2 грн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_znov_poidut_ studentski_avtobusy_po_2_grn_268238.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 4 верес. 2017 року.
 • У Львові можуть побудувати три підземні паркінги [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/news/205057-u-lvovi-mozhut-pobuduvaty-try-pidzemni-parkinhy. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.

Під час засідання громадської ради при управлінні транспорту ЛМР говорили про те, коли і де у Львові можуть з’явитися підземні паркінги.

 • У Львові назвали найкращі книги 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dzerkalo.media/u-lvovi-nazvali-naykrashhi-knigi-2017-roku/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.
 • У Львові назвали найкращі книги 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bbc.com/ukrainian/news-41277456. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.
 • У Львові презентують вакансії європейських компаній [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv.sq.com.ua/ukr/news/novini/06.09.2017/ vo_lvove_prezentuyut_vakansii_evropeyskih_kompaniy/ЛНУ%20імені%20Івана%20Франка/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 верес. 2017 р.

Львівський національний університет імені Івана Франка та Інформаційний центр Європейського Союзу за підтримки Студентської ради Львова й у партнерстві з міжнародною компанією CRH організовують "День кар’єри ЄС" (EU Career Day).

 • У Львові презентують український переклад Мічіо Кайку [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://tsn.ua/ukrayina/za-uchast-ukrayinski-universiteti-pasut-zadnih-u-reytingu-naykraschih-vishiv-svitu-987258.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 верес. 2017 р.
 • У Львові пройшла перша міжнародна Літня правова школа з наркополітики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_ proyshla_persha_mizhnarodna_litnya_pravova_shkola_z_narkopolityky_267018.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 4 верес. 2017 року.
 • У Львові розпочалося засідання Ради адвокатів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrainepravo.com/news/ukraine/u-lvovi-rozpochalosya-zasidannya-radi-advokativ-ukraini-/. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 28 серп. 2017 року.
 • У Львові стартує школа української мови для іноземців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_startuie_shkola_ ukrainskoi_movy_dlya_inozemtsiv_264781.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.

17 липня при Львівському національному університеті ім. Івана Франка розпочинає роботу ХII Міжнародна літня школа української мови та країнознавства. Навчання триватиме до 5 серпня.

 • У Міносвіти назвали КНУ ім. Тараса Шевченка лідером серед абітурієнтів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.112.ua/suspilstvo/u-minosviti-nazvali-knu-im-tarasa-shevchenka-liderom-sered-abituriyentiv-90434.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 серп. 2017 р.

На другому місці знаходиться Львівський національний університет імені Івана Франка - 39,8 тис. заяв

 • У Міносвіти назвали топ-5 найпопулярніших університетів України. ЛНУ – другий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.molbuk.ua/life/1529-u-minosvity-nazvaly-top-5-naypopulyarnishykh-universytetiv-ukrayiny-lnu-drugyy.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 серп. 2017 р.
 • У Міносвіти назвали університети, куди надійшла найбільша кількість заявок на вступ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/news/200717-u-minosvity-nazvaly-universytety-kudy-nadiyshla-naybilsha-kilkist-zayavok-na-vstup. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 верес. 2017 р.
 • У МОН назвали найпопулярніші серед цьогорічних абітурієнтів виші і спеціальності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/news/2017/07/20/u_mon_nazvaly_naypopulyarnishi_sered_tsogorichnyh_abituriientiv_vyshi_i_1135787. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 серп. 2017 р.
 • У МОН пообіцяли “не залишити жодного вступника за бортом” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/ 28631131.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 серп. 2017 р.

Найпопулярнішими університетами серед майбутніх студентів є Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний технічний університет “КПІ імені Ігоря Сікорського” в Києві.

 • У прем’єр-міністра Гройсмана – новий прес-секретар [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vgolos.com.ua/news/u_premierministra_ groysmana__novyy_pressekretar_278758.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 серп. 2017 р.

Кабінет Міністрів призначив прес-секретарем прем'єр-міністра Володимира Гройсмана колишнього генерального директора телеканалу НТН Олександра Мельничука.

 • У сусідній із Рівненською областю навчатимуть спеціалістів з IT-технологій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ogo.ua/articles/view/2017-07-10/87894.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 10 лип. 2017 року.
 • У ТОП-200 шкіл України потрапили всього три закарпатські [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.khustnews.in.ua/novini/zakarpattya/ 21596-u-top-200-shkl-ukrayini-potrapili-vsogo-tri-zakarpatsk.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 верес. 2017 р.
 • У Франковому виші з’явилась нова бакалаврська програма у сфері ІТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.lviv.ua/news/2017/ 07/05/u-frankovomu-vishi-z-yavilas-nova-bakalavrska-programa-u-sferi-it. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 7 лип. 2017 року.
 • Український рок-музикант стане професором Стенфорду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uamodna.com/articles/ukrayinsjkyy-rok-muzykant-stane-profesorom-stenfordu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 верес. 2017 р.
 • Українські виші ще нижче опустилися у рейтингу найкращих у світі. Лідирує не США [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://life.pravda.com.ua/society/2017/09/6/226292/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.
 • Українські університети пасуть задніх у рейтингу найкращих вишів світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://tsn.ua/ukrayina/za-uchast-ukrayinski-universiteti-pasut-zadnih-u-reytingu-naykraschih-vishiv-svitu-987258.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 верес. 2017 р.
 • Університет Франка визнали одним із кращих вишів України за працевлаштуванням студентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://varianty.lviv.ua/44524-universytet-franka-vyznaly-odnym-iz-krashchykh-vyshiv-ukrainy-za-pratsevlashtuvanniam-studentiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 серп. 2017 р.
 • Університет Франка визнали одним із кращих вишів України за працевлаштуванням студентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.molbuk.ua/life/918-universytet-franka-vyznaly-odnym-iz-kraschykh-vyshiv-ukrayiny-za-pracevlashtuvannyam-studentiv.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 серп. 2017 р.
 • Унікальна зустріч студентів ЮФ ТНЕУ з корифеєм вітчизняної юриспруденції Петром Мойсейовичем Рабіновичем [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://life.pravda.com.ua/columns/2017/09/19/226499/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 верес. 2017 р.

Під час зустрічі зі студентами Петро Мойсейович Рабінович розповідав про розвиток юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, про видатних його випускників.

 • Усе, що було зі Львовом протягом року – війна сузір’їв, – книга львівської журналістки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/news/2017/08/04/use_shcho_bulo_zi_lvovom_protyagom_roku__viyna_suziriv__knyga_lvivskoi_1144665/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 серп. 2017 р.

Вероніка Савченко закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Журналістика”.

 • Усе, що потрібно знати вступнику до ЛНУ ім. Івана Франка: нововведення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/ use_shcho_potribno_znaty_vstupnyku_u_lnu_im_ivana_franka_novovvedennya_263913.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 серп. 2017 р.

Про особливості цьогорічної вступної кампанії сьогодні, 6 липня, на прес-конференції розповів відповідальний секретар Приймальної комісії Андрій Гукалюк, інформує кореспондент Гал-інфо.

 • Учителю, ти де? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/ukraine/203597-uchyteliu-ty-de. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.

На Львівщині шукають викладачів природничих наук та психологів.

 • Форум видавців назвав найкращі книги 2017 року. Список переможців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://life.pravda.com.ua/culture/2017/09/15/226465/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.
 • Форум видавців: найцікавіші події 14 вересня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.karpaty.rocks/lvivska-oblast/lviv/forum-vidavciv-naycikavishi-podiyi-14-veresnya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 верес. 2017 р.
 • Форум издателей объявил ТОП-10 поэтов-участников мероприятия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/ru/news/100917-forum-izdateley-obyavil-top-10-poetov-uchastnikov-meropriyatiya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 верес. 2017 р.

Серед поетів-учасників Форуму 2017 р. є Остап Сливинський – викладач кафедри польської філології ЛНУ імені Івана Франка.

 • Франківський університет потрапив у Топ-50 ВНЗ України за оцінками роботодавців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vilne.info/2017/07/06/frankivskiy-universitet-potrapiv-u-top-50-vnz-ukrayini-za-otsinkami-robotodavtsiv/. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 7 лип. 2017 року.
 • Халецька К. Українські університети в світовому рейтингу посіли місця нижче 800-го. Чи варто радіти? / Катерина Халецька // [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://tsn.ua/ukrayina/za-uchast-ukrayinski-universiteti-pasut-zadnih-u-reytingu-naykraschih-vishiv-svitu-987258.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 верес. 2017 р.
 • Хачатар’ян К. “Щоб критично мислити, потрібно мати ціннісну платформу” / Каріна Хачатар’ян // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo-litnya-shkola-zhurnalistyky/shchob-krytychno-myslyty-potribno-maty-cinnisnu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 верес. 2017 р.

Віталій Кудирко (ЛНУ ім. І. Франка), Марія Нитка (ЛНУ ім. І. Франка) взяли участь у розмові з Лілією Гриневич.

 • Цього року Львівські абітурієнти зможуть поступити на три нові інноваційні ІТ-програми [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/tsogo_roku_lvivski__abituriyenti_zmozhut_postupiti_na_tri_novi_innovatsiyni_itprogrami_n1430877. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.
 • Чернівецький університет потрапив у ТОП-10 найпопулярніших вузів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.0372.ua/news/1803741. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 верес. 2017 р.
 • Чернівецький університет у ТОП-10 найпопулярніших вишів 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://acc.cv.ua/chernivtsi/26683-chernivetskij-universitet-u-top-10-najpopulyarnishikh-vishiv-2017-roku. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 верес. 2017 р.
 • Чурилова К. Львівський університет потрапив до трійки найпопулярніших ВНЗ серед абітурієнтів [Електронний ресурс] / Катерина Чурилова. – Режим доступу : https://zaxid.net/lvivskiy_universitet_potrapiv_do_triyki_ naypopulyarnishih_vnz_sered_abituriyentiv_n1437027. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 28 серп. 2017 року.
 • Чурилова К. У МОН назвали найпопулярніші серед абітурієнтів виші та спеціальності [Електронний ресурс] / Катерина Чурилова. – Режим доступу : https://zaxid.net/u_mon_nazvali_naypopulyarnishi_sered_abituriyentiv_vishi_ta_spetsialnosti_n1431637. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 20 лип. 2017 року.
 • Шевченко О. Києвознавиця звинуватила колишнього чиновника КМДА у брехні щодо “Театру на Подолі” / Шевченко Олег // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://hmarochos.kiev.ua/2017/09/27/kiyevoznavitsya-zvinuvatila-kolishnogo-chinovnika-kmda-u-brehni-shhodo-teatru-na-podoli/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 верес. 2017 р.
 • Школи Обухівщини в рейтингу кращих шкіл за результатами ЗНО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://obukhiv.online/novyny/ shkoly-obuhivshhyny-v-rejtyngu-krashhyh-shkil-za-rezultatamy-zno-6751.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 верес. 2017 р.
 • Шкрябіна Х. “Історія − це видобування сенсів для майбутнього” / Христина Шкрябіна // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/media/istoriya-ce-vydobuvannya-sensiv-dlya-maybutnogo. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 верес. 2017 р.

Оксана Скільська (ЛНУ ім. І. Франка) взяла участь у розмові з Ларисою Івшиною.

 • Шпуляр У. Перша ніч проекту «Ніч у Львові» зібрала близько 10 тисяч відвідувачів [Електронний ресурс] / Уляна Шпуляр. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/culture/241009-persha-nich-proektu-nich-u-lvovi-zibrala-blyzko-10-tysiach-vidviduvachiv-3. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 17 лип. 2017 року.
 • Шурхало Д. Сто років тому. Український сценарій для Російської Федерації – З’їзд народів у Києві / Дмитро Шурхало // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/28751692.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 верес. 2017 р.

Шурхало Д. закінчив факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка.

 • Що вони собі нарозслідували: глава слідчого управління прокуратури Львівської області Володимир Брез [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cripo.com.ua/?sect_id=2&aid=235999. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 верес. 2017 р.
 • Ювілейний сезон заньківчани розпочнуть в оновленій глядацькій залі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/news/206072-yuvileinyi-sezon-zankivchany-rozpochnut-v-onovlenii-hliadatskii-zali. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.

У рамках святкування 100-літнього ювілею буде проведено наукову конференцію ЛНУ ім. Івана Франка на тематику історії та сьогодення Театру ім. Марії Заньковецької.

 • Як дипломний скандал соратника Кличка втопив у багні образ євромера [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/kyiv/ yak-soratnik-klichka-znischuye-yogo-yevropeyskiy-obraz-20170831631792. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 верес. 2017 р.
 • Як зробити свою українську вишуканою? Допоможуть особливі слова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://expres.ua/news/2017/08/ 11/256742-zrobyty-svoyu-ukrayinsku-vyshukanoyu-dopomozhut-osoblyvi-slova. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.

Іван Ціхоцький, доцент кафедри української мови ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Як Львівська бібліотека перетворилась на концертний майданчик (фото, відео) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/ 1727617. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.

15 липня у книгозбірні Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, по вул. Драгоманова, 5, зіграли класичну музику.

 • Яке місце зайняли українські вузи в світовому топ-рейтингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://politeka.net/ua/news/494048-kakoe-mesto-zanyali-ukrainskie-vuzy-v-mirovom-top-rejtinge/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 верес. 2017 р.
 • Які ВНЗ найпопулярніші серед українських абітурієнтів. Інфографіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tsn.ua/ukrayina/yaki-vnz-naypopulyarnishi-sered-ukrayinskih-abituriyentiv-infografika-995540.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 верес. 2017 р.
 • Які вузи лідирують за кількістю поданих заяв [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/news/203564-yaki-vuzi-lidiruyut-za-kil-kistyu-podanikh-zayav. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серп. 2017 р.

Традиційно серед вступників найпопулярнішими спеціальностями залишаються економіка, право, туризм, міжнародні відносини і комп'ютерні науки.

 

 

Підготували бібліографи науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка:

Дарчук І. М., Купин Л. Я., Любицька М. Є., Олійник М. В.

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Info: +38 (032) 239-43-58

 

 

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom