top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Голосування

Що б ви хотіли бачити на сайті ?

Генріх Гайне – поет-романтик

“Слова, подібні до палаючих зірок,

що падають з висоти, підпалюють палаци й освітлюють хати-ни...

Слова, подібні блискучим ментальним спи-сам, що злітають до сьомого неба

й уражають благочестивих лицемірів, що пробралися туди, у святе святих.

Я весь – радість і спів, я весь – меч і полум’я”.

 

13 грудня виповнюється 220 - річниця з дня народження визначного німецького поета Генріха Гайне, представника завершального етапу розвитку європейського роман-тизму, який увійшов в історію світової поезії як неперевершений лірик, співець кохання і боротьби за справедливість, обожнювач історичного минулого своєї країни, досконалий знавець народної творчості. Як зазначають дослідники, поетична творчість Гайне не вкладається цілком у хронологічні та естетичні межі літератури романтизму і знаменує пошуки нових шляхів художнього відображення дійсності, шляхів, які започатковують  у німецькій літературі і в творчості Гайне тенденції нового - реалістичного напрямку, що прийде на зміну застарілій романтичній естетиці. Генріх Гейне почав писати в той час, коли в Німеччині лірична поезія переживала розквіт. Епоха романтизму зробила лірику традиційним жанром німецької літератури. Гайне відкидав застарілі поетичні умовності, говорячи про свої почуття без риторики й поетики, а іноді дозволяв собі навіть іронізувати над пристрастю своїх почуттів.

Чи не найбільший здобуток Гайне-поета полягає в його унікальній для поезії першої половини ХІХ ст. здатності поєднувати найінтимніші почуття з найзлободенніши-ми потребами свого історичного часу.

Літературний дебют Гайне відбувся в 1817 р, коли в журналі “Гамбурзький страж” були надруковані його перші вірші “Сновидіння”. За змістом і формою вони наскрізь романтичні. Найвизначнішими з творів раннього періоду творчості Гайне стали його третя поетична збірка “Книга пісень”(1827) та прозові “Подорожні картини”(1826-1831). Знач-не місце у “Книзі пісень”відводиться природі, яка стає повновправною “дійовою особою”. Зображуючи природу, поет відтворює свої настрої, поривання, мрії страждання й радощі. Поетична збірка “Книга пісень”, найдовершеніше творіння Гайне, лише за його  життя перевидавалася тринадцять разів і принесла йому славу як одного з найвідоміших поетів ХІХ ст. у європейській літературі. Тематикою збірки стала тема нерозділеного кохання. На творчий задум збірки помітний вплив мали не лише біографічні, а й літературні чинники. Поет закликає читача не коритися обставинам, а боротися за своє право на щастя. “Книга пісень” включає 215 віршів, поділених на п’ять циклів: “Юнацькі страждання”,” “Ліричне інтермецо”, “Знову на Батьківщину”, “З подорожі на Гарц”, “Північне море”. Новаторське значення збірки насамперед пов’язане з головним її персонажем -  ліричним романтичним героєм. У його образі Гайне створює узагальнений портрет молодого європейця, людини розчарованої і зневіреної у псевдодуховному змісті тих ідеалів, які їй пропонує сучасна епоха. Це герой, що схвильовано вбирає в себе враження довколишнього світу, буває то іронічно насмішкуватим, то романтично піднесеним, але незмінно відчуває свою перевагу над цивілізованим світом “філістерів”. Та поведінка ліричного героя не спрямована лише на демонстрацію своєї переваги над нікчемною дійсністю. Кредо ліричного героя “без кохання немає щастя, без щастя неможливе життя”. Однак ліричний герой не зосереджений лише на своїх інтимних переживаннях, а навпаки, органічно вписаний у реалії своєї історичної епохи з усіма її соціально-політичними прикметами та негараздами. Наділений гострим відчуттям до сучасного його суспільства з прірвою безсердечності та несправедливості, особистого розчарування, неcприйняття цьо-го світу. Поет не раз повторює, що в домах людських і в серцях людських живуть “обман, і горе, і брехня (“ Сутінки богів”).

Наступним твором який уславив його ім’я був чотирьох томник романтичної прози “Дорожніх картин”: “Подорож на Гарц”, “Ідеї. Книга Ле Гран”, “Італія”, “Англійські фрагменти”. Романтична щирість його віршів та прози забезпечила йому широку популяр-ність у читачів і сердечну приязнь серед багатьох видатних сучасників, а ерудиція та розум – авторитет і повагу серед серйозних мислителів. “Подорож на Гарц” - це опис подорожі  в гори, де автор змальовує сатиричні картини провінційних німецьких містечок, висміює мійщанський побут, псевдонауку, що процвітає в університетах, протисталяє сірому існуванню обивателів величність природи і трудове життя скромних мешканців гірських селищ. Другий том – “ Ідеї. Книга Ле Гран” - оповідь про французьку революцію і наполеонівські походи, що має форму розмови поета з коханою жінкою. Центром розповіді є спогад про 1806 р., коли Дюссельдорф перейшов під юрисдикцію Наполеона. Образ Наполеона постає в романтичному ореолі, проте головним героєм є не він, а простий барабанщик Ле Гран, образ якого сприймається як символ Великої Французької революції. Цикл ”Італія” містить розповіді про сучасну Італію, її політичний устрій, архі-тектуру, мистецтво, народне життя. Гайне вводить у текст і історичні спостереження, і філософські роздуми про визначні події свого часу. В ”Англійських фрагментах” Гайне дає реалістичні замальовки англійської дійсності: картини життя аристократії, середнього класу, показує різкий контраст між світом злиденності і багатства.

Творчість Генріха Гайне періоду французької еміграції (1831-1856) пожна поділити на два періоди. Перший період охоплює 30-ті роки, де Гайне виступає як публіцист, філософ та історик, публікуючи у французьких часописах статті про німецьку філософію, про романтичну школу, а в німецьких газетах і журналах – матеріали про політичне та художнє життя Франції. Цим самим Гайне взяв на себе місію культурного посередника між двома країнами. Другий період, що припадає на 40-ві – 50-ті роки, Гайне знову повертається до поезії, видає ще дві поетичні збірки – “Сучасні вірші” (1843-1844) та “Романсеро”(1851),пише поеми “Атта Троль”(1841) і “Німеччина. Зимова казка” (1844).

Сучасні вірші”- це перважно зразки публіцистичної, революційної лірики. Наприклад, вірш “Доктрина” закликає до дії народ змінити пасивне філософствування; вірш “Сілезькі ткачі” написаний як відгук на повстання ткачів у 1844 році.

Сатирична поема Атта Тролля. Сон літньої ночі” написана в дусі комічного “тваринного епосу” (Гайне розповідає про пригоди бурого ведмедя Атта Тролля та його родини). Поема висміює німецьких міщан і невігласів, які ненавидять прогрес, заздрять розуму й таланту інших. Поема “Німеччина. Зимова казка”- вершина соціальної й політичної сатири у творчості Гайне. Об’єктом сатири Гайне обирає політичне становище Німеччини, її вікову відсталість та німецьку націоналістичну ідеологію.

У 1869 р.в Німеччині вийшло повне видання творів Гайне, розраховане на 50 томів. Справжнє знайомство України з Гайне почалося ще з другої половини ХІХ ст. Спочатку це були вільні переклади його поетичних творів, які з’являлися на сторінкахх періодики. Першими перекладачами були Ю. Федькович та М. Старицький.

Перші збірки творів Гайне в Україні побачили світ у 1892 році у м.Львові. У перекладах Лесі Українки і Максима Старицького було видано”Книгу пісень” (вибрані твори), а в перекладах Івана Франка – “Вибір поезій” Г. Гайне. Леся Українка переклала  92 поезії з “Книги пісень”, де змальвано образ юного Гайне. На початку ХХ ст. над перекла-дами творів Гейне українською мовою працювали: Борис Грінченко, Панас Мирний, М. Вороний та ін.

Павлу Грабовському належить перший український переклад ”Ткачів”, Агатангелу Кримському – поеми “Віцлі-Пуцлі”.

У 1918-1919 роках виходить двотомник віршів Гайне в перекладах Д.Загула та В. Кобилянського, а в 1930-1933 роках “ Вибрані твори” в чотирьох томах “Г. Гейне і сатира” у перекладах Дмитра Загула. Гейне видавався українською мовою 16 разів.

З нагоди ювілею у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка експонується виставка книг Генріха Гайне.

Зав.відділу резервного фонду, Мирослава Колодій

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Виставка

Kostovsykiy Oleksandr Mikitovich 1.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top

Останні новини

современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom