top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за жовтень–грудень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 4
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за жовтень–грудень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 4
Page 2
Page 3
Page 4
Всі сторінки

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукова бібліотека

 

 

 

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка

та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

за жовтень–грудень 2017 року

 

Інформаційний бюлетень. Вип. 4

 

 

 

 

I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка

Газети

 

 • Duda K. Profesor Tadeusz Wilczyński (1888–1981) – lwowianin z wyboru / Krzysztof Duda // Kurier Galicyjski. – 2017. – Nr. 23-24. – S. 31.
 • Hrycaj-Małanicz E. 150 lat Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego / Ewelina Hrycaj-Małanicz // Kurier Galicyjski. – 2017.  – Nr. 19 (287). – S. 20. 150-ліття від заснування Львівського медичного товариства, до якого входили науковці-медики Львівського університету.
 • Jankowski W. Pamięć Karskim wraca do Lwowa, miasta gdzie był szczęśliwy / Wojciech Jankowski // Kurier Galicyjski. – 2017.  – Nr. 22 (290). – S. 1, 8. На факультеті міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка відбулася Міжнародна конференція, присвячена Яну Карському – студенту відділення права Львівського університету.
 • Jankowski W. Zobaczył piekło na ziemi i opowiedział o tym światu / Wojciech Jankowski // Kurier Galicyjski. – 2017.  – Nr. 22 (290). – S. 8. Розповідь про Яна Карського – студента відділення права Львівського університету.
 • Smirnow J. Muzea a wartości. Spotkanie z Zofią Gołubiew / Jurij Smirnow // Kurier Galicyjski. – 2017. – Nr. 23-24. – S. 35.

У Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника НАН України відбулася зустріч із Софією Голубєв (історик, музеолог, директор Національного музею в Кракові 2000–2015) присвячена пам’яті Лариси Крушельницької. На фото Л. Зашкільняк.

 • Smirnow J. Obchody 150-lecia Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego / Jurij Smirnow // Kurier Galicyjski. – 2017.  – Nr. 20 (288). – S. 8. 19-21 листопада у Львові проведено польсько-українську конференцію присвячену 150-літтю заснування Львівського медичного товариства, до якого входили науковці-медики Львівського університету.
 • Smirnow J. Tajemnica góry świętojurskiej / Jurij Smirnow // Kurier Galicyjski. – 2017. – Nr. 23-24. – S. 45.

Трагічна смерть студента фізичного факультету Львівського університету Назара Панченка у басейні спортивного комплексу. Згадано завідувача кафедри фізичного виховання Романа Сіренка.

 • Szymański K. Tragiczna śmierć absolwenta / Krzysztof Szymański // Kurier Galicyjski. – 2017. – Nr. 23-24. – S. 27.

23 листопада у Львівській Книгарні “Є” відбулася презентація роману Олександра Богдановича “Таємниця Святоюрської гори”. Модератор – Ігор Паславський (доц. ф-ту журналістики Львівського університету). Згадано Л. Зашкільняка та Я. Грицака.

 • Алієва О. Н. Семантика, структура, функціонування інваріанта англійського терміна мистецтва: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Алієва Ольга Назірівна; Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 55. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Алієва О. Н. асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ ім. Івана Франка. Науковий керівник – Дудок Р. І., докт. філол. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Бавзалук Д. “Студентські роки – не лише вечірки, а й старт для кар’єри” / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 140 (5689). – С. 8. – Фото.
 • Биконя О. П. Теоретико-методичні засади самостійної поза аудиторної роботи з англійської мови студентів економічних спеціальностей : дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання – германські мови” / Биконя Оксана Павлівна; Спецрада Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 11. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. ОпонентМикитенко Н. О., доктор пед. наук, професор, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Білоус С. В. Навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання − германські мови” / Білоус Світлана Віталіївна; Спецрада К 26.001.49 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 75. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Микитенко Н. О., докт. пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Біскуп В. С. Кар’єрна компетентність студентської молоді: соціологічний аспект : дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” / Біскуп Віталій Степанович; Спецрада К 35.051.26 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 80. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 • Бобкова С. Експертиза встановила: студент помер через утоплення. Заняття з плавання у басейні університету ім. І. Франка обернулося трагедією // Високий замок. – 2017. – № 137. – С. 11.
 • Бризіцький М. І. Правовий механізм лобіювання: загальнотеоретична та порівняльно-правова характеристика : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Бризіцький Максим Ігорович; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 59. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник Косович В. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри теорії та філософії права ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Бурка О. А. Асоціативні взаємодії ПАР – поліметакрилова кислота та їх вплив на властивості водних дисперсій титан (IV) оксиду : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 “Фізична хімія” / Бурка Олег Андрійович; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 20. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Бурка О. А. інженер кафедри фізичної та колоїдної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Головатий В. Я. Уніфікація судової практики: загальнотеоретична характеристика : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Головатий Василь Ярославович; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 58. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник Луць Л. А., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та філософії права ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Горбова Ю. С. Соціологічний контекст практик корпоративної соціальної відповідальності в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” / Горбова Юлія Сергіївна; Спецрада К 35.051.26 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 92. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 • Горбулінська О. В. Біохімічні зміни в клітинах крові щурів за умов введення екстрактів та суспензій якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) за цукрового діабету 1-го типу: дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.04 “Біохімія” / Горбулінська Олександра Вікторівна; Спецрада К 35.051.14 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 21. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Горбулінська О. В. інженер кафедри біохімії ЛНУ ім. Івана Франка. Науковий керівник – Сибірна Н. О., докт. біол. наук, професор, завідувач кафедри біохімії ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Гриневич І. М. Фольклоризм художньої творчості Осипа Маковея в етноестетичному вимірі : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 “Фольклористика” / Сироїд Олена Ігорівна; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 53. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник Гарасим Я. І., доктор філол. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Джох Р. В. Правове регулювання оподаткування при здійсненні контрольованих операцій в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Джох Роман Васильович; Спецрада К 58.082.04 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 62. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Джох Р. М. – асистент кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ імені Івана Франка.

Науковий керівник Мостовий А. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Дмитрів І. “Це пролог, а не епілог”. Завдяки “Кредобанку” Франкового “Мойсея” читатимуть англійською / Ірина Дмитрів // Високий замок. – 2017. – № 124. – С. 15. У переповненій Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася презентація коментованого двомовного видання-білінгви поеми великого Каменяра “Мойсей”.
 • Дмитрів І. Три мільйони – на премії студентам і науковцям. За успішне навчання та успіхи у науці на Львівщині преміюють / Ірина Дмитрів // Високий замок. – 2017. – № 128. – С. 7. Виплатять іменні премії осіб, що пов’язані з Львівським університетом: Олени Степанівни, Євгена Лазаренка.
 • Дмитрів І. Такого Франка ще ніхто не бачив. Дім Каменяра перетворили на FRANKO LABORATORIUM / Ірина Дмитрів // Високий замок. – 2017. – № 139 (5688). – С. 16. – Фото.
 • Дружбляк Н. “На годиннику вже пів на другу ночі, а я тільки коржі у духовку ставлю...”. Кандидат економічних наук випікає за місяць... 50-60 тортів! / Наталія Дружбляк // Високий замок. – 2017. – № 116. – С. 20. – Фото. Олександра Юрченко – викладач Львівського університету, що майстерно випікає торти.
 • Дячишин Б. Зіграти пам’яттю думки. До 80-річчя від дня народження та 55-річчя перекладацької діяльності Андрія Содомори / Богдан Дячишин // Українське слово. – 2017. – № 45. – С. 10.
 • Дячишин Б. Ноосфера думок слова – життя Андрія Содомори / Богдан Дячишин // Українська літературна газета. – 2017. – № 21 (209). – С. 14-15. – Фото.
 • Залізняк Б. Професор Олег Шаблій: “Час стає плинним, швидкоплинним” / Богдан Залізняк // Українська літературна газета. – 2017. – № 18 (206). – С. 8-9. – Фото.
 • Іванов Є. А. Природно-господарські системи гірничопромислових територій західного регіону України: функціонування, моделювання, оптимізація : дис. на здобуття наук. ступеня докт. географ. наук : спец. 11.00.11 “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” / Іванов Євген Анатолійович; Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 9. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Іванов Є. А. – доцент кафедри конструктивної географії і картографії ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Канарська Г. Перші сто років театру імені Марії Заньковецької / Галина Канарська // Голос України. – 2017. – № 215 (6720). – С. 10. – Фото. Федір Стригун поставив п’єсу “Марія Заньковецька”, а головну роль довірив Анастасії Дєлайчук – випускниці Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Крушельницька Лариса Іванівна [некролог] // Високий замок. – 2017. – № 130. – С. 14. Зазначено, що в 1960 р. закінчила студії на історичному факультеті Львівського університету.
 • Кушнір Б. Ювілей відзначили прем’єрою / Богдан Кушнір // Голос України. – 2017. – № 211 (6716). – С. 7. Львівський національний драматичний театр імені Марії Заньковецької відзначив 100-річчя з дня заснування виставою “Марія Заньковецька” – режисер-постановщик Федір Стригун.
 • Мазуренок М. В. Організаційно-педагогічні засади діяльності Наркомосу УСРР у галузі вищої освіти (1919 – початок 1930-х рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Мазуренок Марина Вікторівна; Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 73. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Герцюк Д. Д., канд. пед. наук, доцент, декан факультету педагогічної освіти ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Мартинюк В. В. Фінансова політика інноваційного розвитку вищої освіти України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Мартинюк Віталій Васильович; Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 40. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Демчишак Н. Б., докт. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Мацюк І. І. Перехід до професійного найманого війська: причини, становлення, наслідки (кінець XII – початок XVI ст.): дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 20.02.22 “Військова історія” / Мацюк Ігор Іванович; Спецрада Д 35.051.25 у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міноборони України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 36. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Войтович Л. В., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії середніх віків і візантиністки ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Мутенко Г. В. Гени afs-, aco- та adpA-родин, задіяні у плейотропій регуляції вторинно метаболізму Streptomyces ghanaensis ATCC14672 : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.22 “Молекулярна генетика” / Мутенко Галина Віталіївна; Спецрада Д 26.254.01 у ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 22. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Осташ Б. О., докт. біол. наук, професор, головний науковий співробітник НДЛ-42 кафедри генетики та біотехнології ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Павлюк В. І. Вдосконалення системи геоекологічного моніторингу техногенно порушених молас Передкарпаття (на прикладі Стебницького родовища калійних солей) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 21.06.01 “Екологічна безпека” / Павлюк Василь Іванович; Спецрада Д 26.192.01 у ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 23. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Дяків В. О., кандидат геол.-мін. наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Панчак-Бялоблоцька Н. В. Порівняльний аналіз урядів меншості у європейських парламентських демократіях : дис. на здобуття наук. ступеня докт. політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Панчак-Бялоблоцька Надія Василівна; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 17. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Панчак-Бялоблоцька Н. В. – докторант кафедри політології ЛНУ ім. Івана Франка. Науковий консультант – Романюк А. С., докт. політ. наук, професор, завідувач кафедри політології ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Премії найкращим // Освіта України. – 2017. – № 47 (1546). – С. 3. – Фото.
 • Прищепа І. В. Стан проміжних філаментів астроглії, показники апоптозу та окисного стресу в тканині головного мозку і сітківці щурів за умов стрептозотоцин-індукованої гіперглікемії і дії фулерену C60 : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.04 “Біохімія” / Прищепа Ірина Володимирівна; Спецрада К 35.051.14 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 21. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Сибірна Н. О., докт. біол. наук, професор кафедри біохімії ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Сачук Ю. В. Плоскі контактні задачі та зношування пружної півплощини з покриттям штампами канонічної форми : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 “Механіка деформівного твердого тіла” / Сачук Юрій Володимирович; Спецрада Д 35.195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 19. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Максимчук О. В., докт. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри кафедри вищої математики ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Сироїд О. І. Духовна пісня в українській усній традиції першої половини XIX століття: проблеми функціонування та інтерпретації : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 “Фольклористика” / Сироїд Олена Ігорівна; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 51. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Сироїд О. І. асистент кафедри української фольклористики імені Філарета Колесси ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Скороморович І. Г. Еволюція та функціонування грошової системи в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” / Скороморович Ірина Георгіївна; Спецрада Д 35.051.22 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 8. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Скороморович І. Г. доцент кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка. Науковий консультант – Реверчук С. К., докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Смоляк Б. Спинити слово на найвищому леті… До 80-річчя з дня народження Андрія Содомори / Богдан Смоляк // Українська літературна газета. – 2017. – № 24 (212). – С. 1, 6. – Фото.
 • Труш М. І.Судове рішення в адміністративному процесі : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Труш Марта Ігорівна; Спецрада Д 35.052.19 у Національному університеті “Львівська політехніка” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 60. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Труш М. І. асистент кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ ім. Івана Франка. Науковий керівник – Школик А. М., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Тур О. Т. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків консультаційних послуг за цивільним законодавством України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Тур Ольга Тарасівна; Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 59. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник Коссак В. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу ЛНУ ім. Івана Франка.
 • У Львові обрали найкращу книгу форуму видавців 2017 // Українське слово. – 2017. – № 38. – С. 15. У номінації Класична українська література перемогла книжка Івана Франка “Мойсей”, “Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка”.
 • Ціпко А. В. Гносео-естетична специфікація давньоукраїнської словесності : дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.01.01 “Українська література”, 10.01.07 “Фольклористика” / Ціпко Анатолій Валентинович; Спецрада Д 26.001.15 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 9. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Гарасим Я. І., докт. філол. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Чижович Л. Про 100-літній ювілей Театру Заньковецької знатиме весь світ. Укрпошта випустила конверт з маркою, присвячений цій події / Людмила Чижович // Високий замок. – 2017. – № 126. – С. 7. На церемонії спецпогашення ювілейної марки Богдан Козак. У рамках святкування ювілею театру у Львівському університеті проведено конференцію; Федір Стригун поставив виставу “Марія Заньковецька”.
 • Чижович Л. “Якщо театр – кохана дружина, без якої не можеш жити, то кіно – “службовий роман” / Людмила Чижович // Високий замок. – 2017. – № 138 (5687). – С. 8. – Фото.
 • Чорна І. Ю. Формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в письмі засобом кейс-технології : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання – германські мови” / Чорна Ірина Юріївна; Спецрада К 58.053.05 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 72. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Чорна І. Ю. асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка. Науковий керівник – Микитенко Н. О., докт. пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Що стало причиною смерті студента у басейні? // Високий замок. – 2017. – № 136. – С. 5. Під час занять з плавання у басейні Франкового університету загинув студент.
 • Ющук О. С. Генетичний контроль біосинтезу тейкопланіну в Actinoplanes teichomyceticus : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.22 “Молекулярна генетика” / Ющук Олександр Сергійович; Спецрада Д 26.254.01 у ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 22. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Ющук О. С. молодший науковий співробітник науково-дослідної частини ЛНУ ім. Івана Франка. Науковий керівник – Федоренко В. О., докт. біол. наук, професор, завідувач кафедри генетики та біотехнології ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Яворська О. Мандрівка стежкою пізнання... / Ольга Яворська // Українське слово. – 2017. – № 40. – С. 13. Рецензія на книгу Богдана Дячишина “Крихти живого часу Андрія Содомори”. 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom