top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за жовтень–грудень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 4
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за жовтень–грудень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 4
Page 2
Page 3
Page 4
Всі сторінки

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукова бібліотека

 

 

 

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка

та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

за жовтень–грудень 2017 року

 

Інформаційний бюлетень. Вип. 4

 

 

 

 

I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка

Газети

 

 • Duda K. Profesor Tadeusz Wilczyński (1888–1981) – lwowianin z wyboru / Krzysztof Duda // Kurier Galicyjski. – 2017. – Nr. 23-24. – S. 31.
 • Hrycaj-Małanicz E. 150 lat Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego / Ewelina Hrycaj-Małanicz // Kurier Galicyjski. – 2017.  – Nr. 19 (287). – S. 20. 150-ліття від заснування Львівського медичного товариства, до якого входили науковці-медики Львівського університету.
 • Jankowski W. Pamięć Karskim wraca do Lwowa, miasta gdzie był szczęśliwy / Wojciech Jankowski // Kurier Galicyjski. – 2017.  – Nr. 22 (290). – S. 1, 8. На факультеті міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка відбулася Міжнародна конференція, присвячена Яну Карському – студенту відділення права Львівського університету.
 • Jankowski W. Zobaczył piekło na ziemi i opowiedział o tym światu / Wojciech Jankowski // Kurier Galicyjski. – 2017.  – Nr. 22 (290). – S. 8. Розповідь про Яна Карського – студента відділення права Львівського університету.
 • Smirnow J. Muzea a wartości. Spotkanie z Zofią Gołubiew / Jurij Smirnow // Kurier Galicyjski. – 2017. – Nr. 23-24. – S. 35.

У Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника НАН України відбулася зустріч із Софією Голубєв (історик, музеолог, директор Національного музею в Кракові 2000–2015) присвячена пам’яті Лариси Крушельницької. На фото Л. Зашкільняк.

 • Smirnow J. Obchody 150-lecia Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego / Jurij Smirnow // Kurier Galicyjski. – 2017.  – Nr. 20 (288). – S. 8. 19-21 листопада у Львові проведено польсько-українську конференцію присвячену 150-літтю заснування Львівського медичного товариства, до якого входили науковці-медики Львівського університету.
 • Smirnow J. Tajemnica góry świętojurskiej / Jurij Smirnow // Kurier Galicyjski. – 2017. – Nr. 23-24. – S. 45.

Трагічна смерть студента фізичного факультету Львівського університету Назара Панченка у басейні спортивного комплексу. Згадано завідувача кафедри фізичного виховання Романа Сіренка.

 • Szymański K. Tragiczna śmierć absolwenta / Krzysztof Szymański // Kurier Galicyjski. – 2017. – Nr. 23-24. – S. 27.

23 листопада у Львівській Книгарні “Є” відбулася презентація роману Олександра Богдановича “Таємниця Святоюрської гори”. Модератор – Ігор Паславський (доц. ф-ту журналістики Львівського університету). Згадано Л. Зашкільняка та Я. Грицака.

 • Алієва О. Н. Семантика, структура, функціонування інваріанта англійського терміна мистецтва: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Алієва Ольга Назірівна; Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 55. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Алієва О. Н. асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ ім. Івана Франка. Науковий керівник – Дудок Р. І., докт. філол. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Бавзалук Д. “Студентські роки – не лише вечірки, а й старт для кар’єри” / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 140 (5689). – С. 8. – Фото.
 • Биконя О. П. Теоретико-методичні засади самостійної поза аудиторної роботи з англійської мови студентів економічних спеціальностей : дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання – германські мови” / Биконя Оксана Павлівна; Спецрада Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 11. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. ОпонентМикитенко Н. О., доктор пед. наук, професор, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Білоус С. В. Навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання − германські мови” / Білоус Світлана Віталіївна; Спецрада К 26.001.49 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 75. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Микитенко Н. О., докт. пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Біскуп В. С. Кар’єрна компетентність студентської молоді: соціологічний аспект : дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” / Біскуп Віталій Степанович; Спецрада К 35.051.26 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 80. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 • Бобкова С. Експертиза встановила: студент помер через утоплення. Заняття з плавання у басейні університету ім. І. Франка обернулося трагедією // Високий замок. – 2017. – № 137. – С. 11.
 • Бризіцький М. І. Правовий механізм лобіювання: загальнотеоретична та порівняльно-правова характеристика : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Бризіцький Максим Ігорович; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 59. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник Косович В. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри теорії та філософії права ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Бурка О. А. Асоціативні взаємодії ПАР – поліметакрилова кислота та їх вплив на властивості водних дисперсій титан (IV) оксиду : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 “Фізична хімія” / Бурка Олег Андрійович; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 20. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Бурка О. А. інженер кафедри фізичної та колоїдної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Головатий В. Я. Уніфікація судової практики: загальнотеоретична характеристика : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Головатий Василь Ярославович; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 58. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник Луць Л. А., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та філософії права ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Горбова Ю. С. Соціологічний контекст практик корпоративної соціальної відповідальності в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” / Горбова Юлія Сергіївна; Спецрада К 35.051.26 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 92. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 • Горбулінська О. В. Біохімічні зміни в клітинах крові щурів за умов введення екстрактів та суспензій якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) за цукрового діабету 1-го типу: дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.04 “Біохімія” / Горбулінська Олександра Вікторівна; Спецрада К 35.051.14 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 21. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Горбулінська О. В. інженер кафедри біохімії ЛНУ ім. Івана Франка. Науковий керівник – Сибірна Н. О., докт. біол. наук, професор, завідувач кафедри біохімії ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Гриневич І. М. Фольклоризм художньої творчості Осипа Маковея в етноестетичному вимірі : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 “Фольклористика” / Сироїд Олена Ігорівна; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 53. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник Гарасим Я. І., доктор філол. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Джох Р. В. Правове регулювання оподаткування при здійсненні контрольованих операцій в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Джох Роман Васильович; Спецрада К 58.082.04 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 62. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Джох Р. М. – асистент кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ імені Івана Франка.

Науковий керівник Мостовий А. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Дмитрів І. “Це пролог, а не епілог”. Завдяки “Кредобанку” Франкового “Мойсея” читатимуть англійською / Ірина Дмитрів // Високий замок. – 2017. – № 124. – С. 15. У переповненій Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася презентація коментованого двомовного видання-білінгви поеми великого Каменяра “Мойсей”.
 • Дмитрів І. Три мільйони – на премії студентам і науковцям. За успішне навчання та успіхи у науці на Львівщині преміюють / Ірина Дмитрів // Високий замок. – 2017. – № 128. – С. 7. Виплатять іменні премії осіб, що пов’язані з Львівським університетом: Олени Степанівни, Євгена Лазаренка.
 • Дмитрів І. Такого Франка ще ніхто не бачив. Дім Каменяра перетворили на FRANKO LABORATORIUM / Ірина Дмитрів // Високий замок. – 2017. – № 139 (5688). – С. 16. – Фото.
 • Дружбляк Н. “На годиннику вже пів на другу ночі, а я тільки коржі у духовку ставлю...”. Кандидат економічних наук випікає за місяць... 50-60 тортів! / Наталія Дружбляк // Високий замок. – 2017. – № 116. – С. 20. – Фото. Олександра Юрченко – викладач Львівського університету, що майстерно випікає торти.
 • Дячишин Б. Зіграти пам’яттю думки. До 80-річчя від дня народження та 55-річчя перекладацької діяльності Андрія Содомори / Богдан Дячишин // Українське слово. – 2017. – № 45. – С. 10.
 • Дячишин Б. Ноосфера думок слова – життя Андрія Содомори / Богдан Дячишин // Українська літературна газета. – 2017. – № 21 (209). – С. 14-15. – Фото.
 • Залізняк Б. Професор Олег Шаблій: “Час стає плинним, швидкоплинним” / Богдан Залізняк // Українська літературна газета. – 2017. – № 18 (206). – С. 8-9. – Фото.
 • Іванов Є. А. Природно-господарські системи гірничопромислових територій західного регіону України: функціонування, моделювання, оптимізація : дис. на здобуття наук. ступеня докт. географ. наук : спец. 11.00.11 “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” / Іванов Євген Анатолійович; Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 9. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Іванов Є. А. – доцент кафедри конструктивної географії і картографії ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Канарська Г. Перші сто років театру імені Марії Заньковецької / Галина Канарська // Голос України. – 2017. – № 215 (6720). – С. 10. – Фото. Федір Стригун поставив п’єсу “Марія Заньковецька”, а головну роль довірив Анастасії Дєлайчук – випускниці Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Крушельницька Лариса Іванівна [некролог] // Високий замок. – 2017. – № 130. – С. 14. Зазначено, що в 1960 р. закінчила студії на історичному факультеті Львівського університету.
 • Кушнір Б. Ювілей відзначили прем’єрою / Богдан Кушнір // Голос України. – 2017. – № 211 (6716). – С. 7. Львівський національний драматичний театр імені Марії Заньковецької відзначив 100-річчя з дня заснування виставою “Марія Заньковецька” – режисер-постановщик Федір Стригун.
 • Мазуренок М. В. Організаційно-педагогічні засади діяльності Наркомосу УСРР у галузі вищої освіти (1919 – початок 1930-х рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Мазуренок Марина Вікторівна; Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 73. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Герцюк Д. Д., канд. пед. наук, доцент, декан факультету педагогічної освіти ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Мартинюк В. В. Фінансова політика інноваційного розвитку вищої освіти України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Мартинюк Віталій Васильович; Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 40. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Демчишак Н. Б., докт. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Мацюк І. І. Перехід до професійного найманого війська: причини, становлення, наслідки (кінець XII – початок XVI ст.): дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 20.02.22 “Військова історія” / Мацюк Ігор Іванович; Спецрада Д 35.051.25 у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міноборони України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 36. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Войтович Л. В., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії середніх віків і візантиністки ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Мутенко Г. В. Гени afs-, aco- та adpA-родин, задіяні у плейотропій регуляції вторинно метаболізму Streptomyces ghanaensis ATCC14672 : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.22 “Молекулярна генетика” / Мутенко Галина Віталіївна; Спецрада Д 26.254.01 у ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 22. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Осташ Б. О., докт. біол. наук, професор, головний науковий співробітник НДЛ-42 кафедри генетики та біотехнології ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Павлюк В. І. Вдосконалення системи геоекологічного моніторингу техногенно порушених молас Передкарпаття (на прикладі Стебницького родовища калійних солей) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 21.06.01 “Екологічна безпека” / Павлюк Василь Іванович; Спецрада Д 26.192.01 у ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 23. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Дяків В. О., кандидат геол.-мін. наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Панчак-Бялоблоцька Н. В. Порівняльний аналіз урядів меншості у європейських парламентських демократіях : дис. на здобуття наук. ступеня докт. політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Панчак-Бялоблоцька Надія Василівна; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 17. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Панчак-Бялоблоцька Н. В. – докторант кафедри політології ЛНУ ім. Івана Франка. Науковий консультант – Романюк А. С., докт. політ. наук, професор, завідувач кафедри політології ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Премії найкращим // Освіта України. – 2017. – № 47 (1546). – С. 3. – Фото.
 • Прищепа І. В. Стан проміжних філаментів астроглії, показники апоптозу та окисного стресу в тканині головного мозку і сітківці щурів за умов стрептозотоцин-індукованої гіперглікемії і дії фулерену C60 : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.04 “Біохімія” / Прищепа Ірина Володимирівна; Спецрада К 35.051.14 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 21. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Сибірна Н. О., докт. біол. наук, професор кафедри біохімії ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Сачук Ю. В. Плоскі контактні задачі та зношування пружної півплощини з покриттям штампами канонічної форми : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 “Механіка деформівного твердого тіла” / Сачук Юрій Володимирович; Спецрада Д 35.195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 19. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Максимчук О. В., докт. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри кафедри вищої математики ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Сироїд О. І. Духовна пісня в українській усній традиції першої половини XIX століття: проблеми функціонування та інтерпретації : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 “Фольклористика” / Сироїд Олена Ігорівна; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 51. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Сироїд О. І. асистент кафедри української фольклористики імені Філарета Колесси ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Скороморович І. Г. Еволюція та функціонування грошової системи в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” / Скороморович Ірина Георгіївна; Спецрада Д 35.051.22 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 8. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Скороморович І. Г. доцент кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка. Науковий консультант – Реверчук С. К., докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Смоляк Б. Спинити слово на найвищому леті… До 80-річчя з дня народження Андрія Содомори / Богдан Смоляк // Українська літературна газета. – 2017. – № 24 (212). – С. 1, 6. – Фото.
 • Труш М. І.Судове рішення в адміністративному процесі : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Труш Марта Ігорівна; Спецрада Д 35.052.19 у Національному університеті “Львівська політехніка” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 60. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Труш М. І. асистент кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ ім. Івана Франка. Науковий керівник – Школик А. М., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Тур О. Т. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків консультаційних послуг за цивільним законодавством України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Тур Ольга Тарасівна; Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 59. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник Коссак В. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу ЛНУ ім. Івана Франка.
 • У Львові обрали найкращу книгу форуму видавців 2017 // Українське слово. – 2017. – № 38. – С. 15. У номінації Класична українська література перемогла книжка Івана Франка “Мойсей”, “Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка”.
 • Ціпко А. В. Гносео-естетична специфікація давньоукраїнської словесності : дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.01.01 “Українська література”, 10.01.07 “Фольклористика” / Ціпко Анатолій Валентинович; Спецрада Д 26.001.15 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Листопад. – С. 9. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Гарасим Я. І., докт. філол. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Чижович Л. Про 100-літній ювілей Театру Заньковецької знатиме весь світ. Укрпошта випустила конверт з маркою, присвячений цій події / Людмила Чижович // Високий замок. – 2017. – № 126. – С. 7. На церемонії спецпогашення ювілейної марки Богдан Козак. У рамках святкування ювілею театру у Львівському університеті проведено конференцію; Федір Стригун поставив виставу “Марія Заньковецька”.
 • Чижович Л. “Якщо театр – кохана дружина, без якої не можеш жити, то кіно – “службовий роман” / Людмила Чижович // Високий замок. – 2017. – № 138 (5687). – С. 8. – Фото.
 • Чорна І. Ю. Формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в письмі засобом кейс-технології : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання – германські мови” / Чорна Ірина Юріївна; Спецрада К 58.053.05 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 72. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Чорна І. Ю. асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка. Науковий керівник – Микитенко Н. О., докт. пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Що стало причиною смерті студента у басейні? // Високий замок. – 2017. – № 136. – С. 5. Під час занять з плавання у басейні Франкового університету загинув студент.
 • Ющук О. С. Генетичний контроль біосинтезу тейкопланіну в Actinoplanes teichomyceticus : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.22 “Молекулярна генетика” / Ющук Олександр Сергійович; Спецрада Д 26.254.01 у ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Жовтень. – С. 22. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Ющук О. С. молодший науковий співробітник науково-дослідної частини ЛНУ ім. Івана Франка. Науковий керівник – Федоренко В. О., докт. біол. наук, професор, завідувач кафедри генетики та біотехнології ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Яворська О. Мандрівка стежкою пізнання... / Ольга Яворська // Українське слово. – 2017. – № 40. – С. 13. Рецензія на книгу Богдана Дячишина “Крихти живого часу Андрія Содомори”.


 

Журнали

 

 • “Поляків готують до зближення з Росією” [інтерв’ю] / текст : Таїсія Алексєєва, Анастасія Позичайло // Країна. – 2017. – № 44. – С. 15–18. На питання відповідав Володимир В’ятрович – історик, голова Інституту національної пам’яті; закінчив історичний факультет ЛНУ ім. І. Франка.
 • Абашина Н. С. До 90-річчя Володимира Даниловича Барана / Н. С. Абашина, О. В. Петраускас // Археологія. – 2017. – № 3. – С. 3–4. Баран В. Д. займався викладацькою роботою в Львівському університеті з 1967 по 1969 роки.
 • Вітаємо ювіляра // Вісник Конституційного Суду України. – 2017. – № 5. – С. 105. У вересні 55-річний ювілей відзначив суддя Конституційного Суду України у відставці, канд. юрид. наук, доцент, доктор права, заслужений юрист України Петро Богданович Стецюк (викладав у ЛНУ ім. І. Франка).
 • Горак Р. Докторська дисертація Зиновії Служинської / Роман Горак // Київ. – 2017. – № 9-10. – С. 191–210. Служинська З. працювала у Львівському університеті з Андрієм Созонтовичем Лазаренком за часів ректорської діяльності Євгена Костьовича Лазаренка. У Львівському медінституті працювала під керівництвом Степана Мартиніва, випускника медичного факультету Львівського університету. Керівниками дисертації Зиновії Служинської були: Олексій Журбін та Анатолій Іванович Гнатишак (у 1941 р. закінчив медичний факультет Львівського університету).
 • Захарчук О. Він був шістдесятником. Творча діяльність Яреми Якубяка / Оксана Захарчук // Дзвін. – 2017. – № 10. – С. 151–157. У статті згадано Миколу Ільницького.
 • Кіраль С. Націєтворчі імперативи Трохима Зіньківського й Івана Франка : типологічний аспект / Сидір Кіраль // Слово і час. – 2017. – № 10. – С. 3–21.
 • Крупка М. І. Сучасна парадигма фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні / М. І. Крупка, Н. Б. Демчишак // Фінанси України. – 2017. – № 11. – С. 47–64.
 • Луківська Дз. В. Про раціонально локсодромні голоморфні функції / Дз. В. Луківська, А. Я. Христіянин // Український математичний журнал. – 2017. – Том 69. − № 11. – С. 1505–1514.
 • Нащадки тих, хто пережив Голодомор, втрачають національну ідентичність / текст : Ірина Левицька // Країна. – 2017. – № 45. – С. 16–18. На питання відповідала психолог і журналіст Соломія Онуфрів (закінчила факультет журналістики ЛНУ ім. І. Франка, кандидат філологічних наук; з 2006-го – доцент кафедри української преси в ЛНУ ім. І. Франка).
 • Палій О. Повернені з небуття. З нагоди сторіччя театру ім. Марії Заньковецької / Оксана Палій // Кіно-Театр. – 2017. – № 6. – С. 39–40. Висвітлений фотознімок зберігається на кафедрі театрознавства й акторської майстерності ЛНУ ім. І. Франка.
 • Пасічник Н. О. Комп’ютерне забезпечення інформатизації класичних університетів України (1991–2011 роки) / Н. О. Пасічник, Р. Я. Ріжняк // Наука та наукознавство. – 2017. – № 3 (97). – С. 108–120. За показниками забезпеченості комп’ютерною технікою ВНЗ протягом 1991–2011 років ЛНУ ім. І. Франка займає чотирнадцяту позицію серед двадцяти одного ВНЗ України.
 • Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : Наказ Міністерства освіти і науки України № 994 від 11 липня 2017 р. // Офіційний вісник України. – 2017. – № 85. – С. 89–93.
 • Шпотенко Л. Щоб робити революцію, треба займатися тільки нею. Хтось вкладав гроші, а я – свій час / Лілія Шпотенко; фото Тарас Подолян // Країна. – 2017. – № 47. – С. 43–44. Розмова з випускником філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка Павлом Кучером.
 • Юсип Д. О, скільки раз я воскресав! [Рецензія] / Дмитро Юсип // Дзвін. – 2017. – № 10 (876). – С. 205−208. – Рец. на кн.: Історії, прожиті тричі. Події – документи − спогади / П. Шкраб’юк. – Львів: Українські технології, 2015. – 444 с.

 

II. Публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

 

 • Бахчінян Ф. Пам’ятай, під час падіння маєш молитися! / Фелікс Бахчінян ; пер. з вірменської Анушаван Месропян // Дзвін. – 2017. – № 7. – С. 207–220.
 • Грицак Я. Інтернаціонал чесних націоналістів / Ярослав Грицак // Країна. – 2017. – № 46. – С. 31.
 • Грицак Я. Коротка історія українського протестантизму / Ярослав Грицак // Країна. – 2017. – № 42. – С. 29.
 • Дяків С. В. Фізіолого-біохімічні властивості DESULFUROMUSA SP. CB30, виділених із породних відвалів вугільних шахт / С. В. Дяків, С. О. Гнатуш, А. А. Галушка // Мікробіологічний журнал. – 2017. – Т. 79, № 5. – С. 80–90.
 • Ільницький М. Поетичний літопис козаччини [Рецензія] / Микола Ільницький // Українська літературна газета. – 2017. – № 20 (208). – С. 5. – Рец. на кн.: Україна козацька. Історична поема / В. Северинюк. – Львів : Каменяр, 2015. – 480 с.
 • Ільницький М. Епопея іранського народу / Микола Ільницький // Дзвін. – 2017. – № 10 (876). – С. 223−227.
 • Лизанчук В. Журналістика чи комунікавістика / Василь Лизанчук / Дзеркало тижня. – 2017. – № 42 (338). – С. 13.
 • Лизанчук В. Про зміст деяких термінів / Василь Лизанчук / Дзеркало тижня. – 2017. – № 45 (341). – С. 10.
 • Някляєв В. [Поезія] / Владзімір Някляєв; переклав Юрій Садловський // Всесвіт. – 2017. – № 9-10. – С. 49–50.
 • Романчук О. “Мирне єврейське населення не може відповідати за вчинки євреїв-большевиків”. Росія продовжує розігрувати карту “Петлюрівського антисемітизму” / Олег Романчук // Країна. – 2017. – № 42. – С. 26–28. Розміщена цитата з доповіді Ярослава Дашкевича на першому конгресі Міжнародної асоціації україністів у Києві 1990 року.
 • Романчук О. “Польща в усьому світі отримала репутацію неприборкуваного імперіалізму” / Олег Романчук // Країна. – 2017. – № 44. – С. 26–29.
 • Романчук О. “Никакой вашей Украины не было, нет и не будет. Все это буржуазно-интеллигентная сентиментальная чепуха” / Олег Романчук // Країна. – 2017. – № 47. – С. 20–22.
 • Самойленко А. М. Стефан Банах і математика у Львові в першій половині ХХ століття. До 125-річчя від дня народження / Анатолій Михайлович Самойленко, Тарас Онуфрійович Банах, Ярослав Григорович Притула // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 11. – С. 92–102.
 • Федорак Н. “Пташиний базар” Григорія Сковороди / Назар Федорак // Слово і час. – 2017. – № 9. – С. 11–20.
 • Фірдоусі А. Шах-наме / Абулькасим Фірдоусі; переклад Миколи Ільницького // Дзвін. – 2017. – № 10 (876). – С. 228–239.
 • Франів А. В. Пружні властивості та швидкість поширення звуку в твердих розчинах заміщення In TI I / А. В. Франів, А. І. Кашуба, О. В. Бовгира, О. В. Футей // Український фізичний журнал. – 2017. – Том 62, № 8. – С. 675–680.
 • Чопик Г. Людина з книгою на тлі епохи / Григорій Чопик // Українське слово. – 2017. – № 48 (3718). – С. 13.

 

III. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка

в Інтернет-джерелах

 

 • “Історія з Іваном Хомою”. Освітній портрет організатора українського націоналізму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dyvys.info/2017/10/02/istoriya-z-ivanom-homoyu-osvitnij-portret-organizatora-ukrayinskogo-natsionalizmu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 жовт. 2017 р. У статті згадується професор, лектор української мови в Львівському університеті, дійсний член НТШ Ілля Кокорудз.
 • “Львівська політехніка” в лютому переведе студентів на дистанційне навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/news/210621-lvivska-politekhnika-v-liutomu-perevede-studentiv-na-dystantsiine-navchannia. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р. У прес-службі Львівського національного університету імені Івана Франка ZAXID.NET повідомили, що у них наразі немає змін у організації навчального процесу взимку. В ЛНУ ім. Івана Франка ще вирішують, чи варто збільшувати тривалість канікул для студентів та чи допоможе таке рішення заощадити кошти.
 • “Львівтеплоенерго” подає опалення чотирьом бюджетним установам [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/lvivteploenerho-podaie-opalennya-chotyrom-byudzhetnym-ustanovam-49837. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 жовт. 2017 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка.
 • “Проблеми дослідження українського визвольного руху 1920–1950-х р.”: на Львівщині стартувала міжнародна конференція [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://loda.gov.ua/news?id=30820. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 жовт. 2017 р. Конференція проходить у стінах ЛНУ імені Івана Франка.
 • “Пройде час, і судді зрозуміють, що найважливішою гарантією їх професійної діяльності є незалежність” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lb.ua/news/2017/11/09/381458_proyde_chas_i_suddi_zrozumiyut_shcho.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 листоп. 2017 р. Згадується член Вищої ради правосуддя Андрій Бойко, який працював деканом юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка впродовж 12 років.
 • “Сьогодні Україна та світ відзначають”: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvitportal.lviv.ua/novyny?id=103687__sogodni_ukraina_ta_svit_vidznachayut_informaciynyy_schodennyk_lvivskoi_oblasnoi_naukovo_pedagogichnoi_biblioteky. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 жовт. 2017 р. Статті про Богдана-Ігоря Антонича (вступив на гуманітарний факультет Львівського університету за спеціальністю “Польська філологія” (1928−1933 рр.)).
 • “Якщо наша держава не зрозуміє важливість праці людини, важливість легально високої заробітної платні – буде біда”, − А. Садовий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/science-and-health/science/243687-yakshcho-nasha-derzhava-ne-zrozumiie-vazhlyvist-liudyny-pratsi-vazhlyvist-lehalno-vysokoi-zarobitnoi-platni-bude-bida-a-sadovyi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 листоп. 2017 р. У ЛНУ імені Івана Франка розпочалась Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 200-річчя створення першої профспілкової організації на українських землях: “Історія зародження і розвиток профспілкового руху в Україні”.
 • 12 найкрасивіших вишів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.0332.ua/news/1832263. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 жовт. 2017 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка.
 • 12 найкрасивіших вишів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prolviv.com/blog/2017/11/10/12-naikrasyvishykh-universytetiv-ukrainy/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 листоп. 2017 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка.
 • 14 бюджетних установ у Львові вже отримують опалення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/14-byudzhetnykh-ustanov-u-lvovi-vzhe-otrymuyut-opalennya-49876. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 жовт. 2017 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка.
 • 3 жовтня на Волині та у світі: події, люди [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pravda.lutsk.ua/3-жовтня-на-волині-та-у-світі-події-люди/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 жовт. 2017 р.

3 жовтня 2003 року філософ,доцент кафедри культури ЛНУ ім. Івана Франка Станіслав Шендрик вчинив акт самоспалення на знак протесту проти незаконного продажу міською владою земельної ділянки,яка належала йому згідно із судовим рішенням.

 • EU Career Day в Університеті імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/eu_career_day_v_universyteti_imeni_ivana_franka_270978.html/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 жовт. 2017 р.
 • Альохін Я. У Львові стартують учнівські Інтернет-олімпіади “Львів відкритий для світу” / Ярослав Альохін // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/227813-u-l-vovi-startuyut-uchnivs-ki-internet-olimpiadi-l-viv-vidkritij-dlya-svitu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 жовт. 2017 р. Міське управління освіти спільно з Національним університетом “Львівська політехніка”, а також з ЛНУ імені Івана Франка продовжує впроваджувати проект Інтернет-олімпіад.
 • Біля Франкового університету наводять лад з неправильно припаркованими авто [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leopolis.news/bilya-frankovogo-universytetu-navodyat-lad-z-nepravylno-pryparkovanymy-avto/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 жовт. 2017 р.
 • Бобкова С. Що стало причиною смерті студента у басейні? / Сюзанна Бобкова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/news/211160-shcho-stalo-prychynoiu-smerti-studenta-u-baseini. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • В гуртожитку ЛНУ Франка померла студентка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lvivski.in.ua/news/v-gurtozitku-lnu-franku-pomerla-studentka. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 жовт. 2017 р.
 • В гуртожитку ЛНУ Франку померла студентка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv.web2ua.com/v-gurtozhitku-lnu-franku-pomerla-studentka-9034/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 жовт. 2017 р.
 • В Івано-Франківську пройшла Міжнародна науково-практична конференція з корпоративного права (фото) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukr-space.com/news/58604. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 жовт. 2017 р. Окрім науковців закладів-організаторів конференції, у заході приймали участь представники від усіх провідних вищих навчальних закладів України, серед них ЛНУ імені І. Франка.
 • В Івано-Франківську проходить фестиваль-презентація “Сторінками української книги” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://briz.if.ua/46622.htm. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 листоп. 2017 р. Згадано лауреата Національної премії України ім.Т.Шевченка - професора ЛНУ імені І. Франка Романа Горака.
 • В Україні вийде збірка спогадів про Революцію гідності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vgolos.com.ua/news/v_ukraini_vyyde_zbirka_spogadiv_pro_revolyutsiyu_gidnosti_289874.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 листоп. 2017 р. Професор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи ЛНУ імені Івана Франка Леонід Зашкільняк виступив з доповіддю Втрачений шанс: спроби українсько-польського порозуміння у міжвоєнній Польщі.
 • Вакарчук заперечує свої президентські амбіції, але вимагає реформ – відеозвернення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/news/28908289.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Вакарчук зробив заяву про відносини України з Європою: “Українці, самобутні люди і повинні нести свій генокод” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uainfo.org/blognews/1509817093-vakarchuk-zrobiv-zayavu-pro-vidnosini-ukrayini-z-evropoyu-.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Вакарчук не планує бути Президентом України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://varianty.lviv.ua/48594-vakarchuk-ne-planuie-buty-prezydentom-ukrainy. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Вакарчук про власні президентські амбіції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/265857-tsitata-dnya-vakarchuk-pro-vlasni-prezidentski-ambitsiyi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Вакарчук С. Розмова про важливе / Святослав Вакарчук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/blogs/211787-rozmova-pro-vazhlyve. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Величко А. Створюй в Україні: як заснувати власний дизайн-маркет? / Аліна Величко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://kredens.lviv.ua/onedayshop/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 жовт. 2017 р.

Аліна Величко – студентка факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка.

 • Видавництво “Апріорі” запрошує на презентацію книжки “Львів понад усе” Ілька Лемка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leopolis.news/vydavnytstvo-apriori-zaproshuye-na-prezentatsiyu-knyzhky-lviv-ponad-use-ilka-lemka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 грудн. 2017 р. Цьогоріч за мотивами книги у Львові відкрили розумний туристичний маршрут, який об’єднує 15 найцікавіших відкриттів та історичних пам’яток міста Львова. Серед них Львівський Національний університет імені Івана Франка.
 • Викладачі Франкового вишу отримали державні відзнаки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://javoriv-rda.gov.ua/uncategorized/vykladachi-frankovoho-vyshu-otrymaly-derzhavni-vidznaky/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17 жовт. 2017 р.
 • Винничук Ю. Під сусідськими обцасами / Юрій Винничук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://argumentua.com/stati/yur-i-vinnichuk-p-d-sus-dskimi-obtsasami. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 листоп. 2017 р. У статті згадано Івана Франка.
 • Винничук Ю. Під сусідськими обцасами / Юрій Винничук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://k-z.com.ua/retrospektyva/44571-pid-susidskimi-obcasami. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 листоп. 2017 р. У статті згадано Івана Франка.
 • Віденський бал у Львові скасували через смерть студента [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2354051-videnskij-bal-u-lvovi-skasuvali-cerez-smert-studenta.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvitportal.lviv.ua/novyny?id=103686_vidznachennya_vseukrainskogo_dnya_bibliotek_2017. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 жовт. 2017 р.
 • Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек – 2017 у Львівській обласній науково-педагогічній бібліотеці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vorobus.com/2017/10/vidznachennya-vseukrajinskoho-dnya-bibliotek-2017-u-lvivskij-oblasnij-naukovo-pedahohichnij-bibliotetsi.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 жовт. 2017 р.
 • Візит Петра Порошенка: “промах” Андрія Садового, електробус та затори [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ulvovi.info/ua/fullnews/235106. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 грудн. 2017 р. Електробус курсує щодня від аеропорту до Львівського національного університету ім. І. Франка.
 • Влада мене не цікавить, – відомий галичанин Святослав Вакарчук заявив, що не має президентських амбіцій (відео) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://versii.if.ua/novunu/vlada-mene-ne-tsikavit-vidomiy-galichanin-svyatoslav-vakarchuk-zayaviv-shho-ne-maye-prezidentskih-ambitsiy/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Во Львове состоялась международная конференция, посвященная Рудольфу Вайглю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/ru/news/2017/10/04/vo_lvove_sostoyalas_mezhdunarodnaya_konferentsyya_posvyashchennaya_rudolfu_1179979. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 9 жовт. 2017 р.

Розповідає Світлана Гнатуш – завідувач кафедри мікробіології ЛНУ імені Івана Франка.

 • Волошин Т. Святослав Вакарчук не планує йти на президентські вибори / Тарас Волошин // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gk-press.if.ua/svyatoslav-vakarchuk-ne-planuye-ity-na-prezydentski-vybory/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Всеукраїнський молодіжний форум пройде у Львові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv.web2ua.com/vseukrajinskij-molodizhnij-forum-projde-u-lvovi-6069/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 жовт. 2017 р. Другий Всеукраїнський молодіжний форум відбувся на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Вступна кампанія-2018: у Міносвіти розповіли про нові правила прийому до ВНЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://novynar.com.ua/ukraine/77486-vstupna-kampaniya-2018-u-minosviti-rozpovili-pro-novi-pravila-prijomu-do-vnz.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 жовт. 2017 р.
 • Демчина М. Місто відзначить 99-ту річницю проголошення ЗУНР урочистою ходою: за маршрутом ходи ситуативно перекриють рух транспорту / Марія Демчина // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/society/public-sector/243440-misto-vidznachyt-99-tu-richnytsiu-proholoshennia-zunr-urochystoiu-khodoiu-za-marshrutom-khody-sytuatyvno-perekryiut-rukh-transportu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р. Учнівська та студентська молодь спільно з освітянами і владою міста, громадськими організаціями і активними львів’янами пройдуть пішою ходою від Франкового вишу до Меморіалу Українським Січовим Стрільцям.
 • Демчишин Х. У жовтні для студентів відкривається єдина безкоштовна школа стартапів від Startup Depot / Христина Демчишин // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/society/education/242628-u-zhovtni-dlia-studentiv-vidkryvaietsia-iedyna-bezkoshtovna-shkola-startapiv-vid-startup-depot. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 жовт. 2017 р. Цього року у ній беруть участь три львівські університети НУ “Львівська політехніка”, ЛНУ ім. Івана Франка та Український Католицький Університет.
 • День Збройних сил України: 3 зворушливі історії молодих бійців АТО, які надихають [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://24tv.ua/den_zbroynih_sil_ukrayini_2017_istoriyi_molodih_biytsiv_ato_n897351. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 грудн. 2017 р. Згадано бійця АТО, а зараз студента історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка Юрія Гашківа.
 • Депутати Львівської облради розпочали сесійне засідання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.karpaty.rocks/lvivska-oblast/lviv/deputati-lvivskoyi-oblradi-rozpochali-sesiyne-zasidannya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 жовт. 2017 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка.
 • Для львівських бюджетних установ стартував опалювальний сезон [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.lviv.ua/news/2017/10/03/dlya-lvivskih-byudzhetnih-ustanov-startuvav-opalyuvalniy-sezon. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 жовт. 2017 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка.
 • Дмитрів І. “Це пролог, а не епілог” / Ірина Дмитрів // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/life/209618-tse-proloh-a-ne-epiloh. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р. Презентація коментованого двомовного видання-білінгви поеми великого Каменяра “Мойсей” відбулася у Дзеркальній залі ЛНУ імені Івана Франка.
 • Дмитрів І. Квітка осені / Ірина Дмитрів // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/photo/208423-kvitka-oseni. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р. Про особливості жоржин розповіла інженер Ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка Марія Надрага.
 • Доопрацьований законопроект “Про Державний бюджет України на 2018 рік” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leopolis.news/vydavnytstvo-apriori-zaproshuye-na-prezentatsiyu-knyzhky-lviv-ponad-use-ilka-lemka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 грудн. 2017 р. “Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка” − 3,0 млн грн. для Міністерства освіти і науки України.
 • Доцент ЛНУ ім. І. Франка Галина Яценко стала лауреатом Всеукраїнського поетичного вернісажу “Троянди й виноград” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://turka-ua.net/news/2017-12-04-4257. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • Дубінець В. Голова облради на Міжнародній науковій конференції говорить про важливість УПА / Дубінець Вікторія // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.galka.if.ua/golova-oblradi-na-mizhnarodniy-naukoviy-konferentsiyi-govorit-pro-vazhlivist-upa/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 жовт. 2017 р. Конференція відбувається у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
 • З нагоди Дня місцевого самоврядування Андрій Содомора прочитає лекцію у міськраді [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/244341-z-nahody-dnia-mistsevoho-samovriaduvannia-andrii-sodomora-prochytaie-lektsiiu-u-miskradi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • За найкращі результати в Україні – подарунки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/news/207624-za-naikrashchi-rezultaty-v-ukraini-podarunky. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 жовт. 2017 р. Львівський фізико-математичний ліцей інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка очолив рейтинг загальноосвітніх закладів України.
 • За фактом смерті студента у львівському басейні відкрили справу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leopolis.news/za-faktom-smerti-studenta-u-lvivskomu-basejni-vidkryly-spravu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • Залізняк Б. Професор Олег Шаблій: Час стає плинним, швидкоплинним / Богдан Залізняк // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://rozmova.wordpress.com/2017/10/18/oleh-shablij/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 жовт. 2017 р.
 • Звенислава Калинец-Мамчур высказалась по поводу травли своего отца Игоря Калинца [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/ru/news/2017/09/06/zvenyslava_kalynetsmamchur_viskazalas_po_povodu_travly_svoego_ottsa_ygorya_1162543. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 9 жовт. 2017 р.
 • Зеленский или Вакарчук: размышления на тему президентства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uainfo.org/blognews/1512080798-zelenskiy-ili-vakarchuk-razmyshleniya-na-temu-prezidentstva.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Історія України та її сусіди – Польща і Росія. “Волинь” vs “Катинь” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/28844337.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 листоп. 2017 р. Згадано директора Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича – випускника ЛНУ імені Івана Франка.
 • Козирєва Т. У Львові назвали лауреатів премії ім. Степана Бандери / Тетяна Козирєва // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/news/091017-u-lvovi-nazvaly-laureativ-premiyi-im-stepana-bandery. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 жовт. 2017 р. Лауреатом премії став почесний доктор ЛНУ імені Івана Франка Ігор Калинець.
 • Краще співати. Святослав Вакарчук не йде в президенти (+відео) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrreporter.com.ua/politic/krashhe-spivaty-svyatoslav-vakarchuk-ne-jde-v-prezydenty-video.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Куйбіда І. 17-літній студент одного з вишів втопився у басейні / Ірина Куйбіда // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://westnews.com.ua/17-litniy-student-odnogo-z-vishiv-vtopivsya-u-baseyni/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • Кушнір Б. Молодь інтегрується в європейський простір / Богдан Кушнір // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.golos.com.ua/news/62623. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 жовт. 2017 р. Про “Дні кар’єри ЄС” у ЛНУ імені Івана Франка. Кушнір Б. − випускник факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка.


 • Лавришин Ю. Професорка факультету журналістки ЛНУ отримала “Медаль Івана Франка” / Юлія Лавришин // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/profesorka_fakultetu_zhurnalistki_lnu_otrimala_medal_ivana_franka_n1435397. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 грудн. 2017 р.
 • Ладика І. У ЛНУ імені Івана Франка шукають кошти на новий гуртожиток / Ірина Ладика // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studway.com.ua/u-lnu-shukayut-koshti/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Лазуркевич С. Смерть першокурсника у басейні ЛНУ ім. Івана Франка розслідують як службову недбалість / Софія Лазуркевич // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/smert_pershokursnika_u_baseyni_lnu_im_ivana_franka_rozsliduyut_yak_sluzhbovu_nedbalist_n1442766. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • Ланюк Є. Вузли пояснюють, чому Всесвіт тривимірний / Євген Ланюк // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zbruc.eu/node/72334. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 грудн. 2017 р. Для нового погляду на цю проблему п’ятеро професорів-фізиків − серед них (Др. Роман Буній − випускник ЛНУ імені Івана Франка), − поєднали Стандартну модель елементарних частинок з математичною теорією вузлів.
 • Легін С. Унікальні “Дари у світ “Вальхалли” з Винник / Софія Легін // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://photo-lviv.in.ua/dary-u-svit-valhally/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 листоп. 2017 р. Це спільна експедиція Історико-краєзнавчого музею та Львівського національного університету ім. І. Франка.
 • Лідер “Океан Ельзи” Вакарчук заперечив наміри балотуватися в президенти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://glavcom.ua/news/lider-okean-elzi-vakarchuk-zaperechiv-namiri-balotuvatisya-v-prezidenti-458150.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • ЛМКП “Львівтеплоенерго” подає опалення до 4 бюджетних установ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/lmkp_lvivteploenergo_podaie_opalennya_do_4_byudzhetnyh_ustanov_270821.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 жовт. 2017 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка.
 • ЛНУ отримав доступ до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/lnu_otrymav_dostup_do_mizhnarodnyh_baz_danyh_scopus_ta_web_of_science_270333.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 жовт. 2017 р.
 • Львів’ян запрошують на екскурсію в Наукову бібліотеку ЛНУ ім. І. Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forpost.lviv.ua/novyny/8388-l-viv-yan-zaproshuyut-na-ekskursiyu-v-naukovu-biblioteku-lnu-im-i-franka. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • Львів’янам презентують аналітичне дослідження про якість життя [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://press-centr.com/ua/news/28283_Lvivyanam-prezentuyut-analitichne-doslidzhennya-pro-yakist-zhittya-. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 грудн. 2017 р. Презентація відбудеться у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка.
 • Львів’яни вшанували автора музики Державного Гімну України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dailylviv.com/news/kultura/lvivyany-vshanuvaly-avtora-muzyky-derzhavnoho-himnu-ukrayiny-52441. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 грудн. 2017 р. У Дзеркальній залі ЛНУ імені Івана Франка відбудеться прем’єра документального фільму “Серце запалене любов’ю”.
 • Львів’яни вшанували автора музики Державного Гімну України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uanews.lviv.ua/other/2017/12/07/134427.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 грудн. 2017 р. У Дзеркальній залі ЛНУ імені Івана Франка відбудеться прем’єра документального фільму “Серце запалене любов’ю”.
 • Львівська облрада просить нагородити Почесними грамотами ВРУ науковців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/deputaty_lvivshchynu_prosyat_nagorodyty_pochesnymy_gramotamy_vru_naukovtsiv_271468.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 жовт. 2017 р. Про нагородження Почесними грамотами Верховної Ради України Бика І. С. –зав. кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, Занька Ю. С. – директора Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, проф. кафедри країнознавства і міжнародного туризму ЛНУ імені Івана Франка.
 • Львівська облрада просить нагородити Почесними грамотами ВРУ науковців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.karpaty.rocks/lvivska-oblast/lviv/lvivska-oblrada-prosit-nagoroditi-pochesnimi-gramotami-vru-naukovciv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 жовт. 2017 р. Про нагородження Почесними грамотами Верховної Ради України Бика І. С. –зав. кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, Занька Ю. С. – директора Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, проф. кафедри країнознавства і міжнародного туризму ЛНУ імені Івана Франка.
 • Львівська поліція відкрила провадження за фактом смерті студента у басейні університету імені Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://1tv.com.ua/news/97150. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • Львівський студент-потопельник уперше прийшов на заняття з плавання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukr.lb.ua/society/2017/11/29/383396_lvivskiy_studentpotopelnik.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • Львівську правничу школу у Верховному Суді представляють 13 суддів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://varianty.lviv.ua/48616-lvivsku-pravnychu-shkolu-u-verkhovnomu-sudi-predstavliaiut-13-suddiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р. Одинадцять новопризначених суддів є випускниками ЛНУ імені Івана Франка.
 • Менів А. Міжнародна конференція “Корпоративне право України та європейських країн” / Андрій Менів // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://westnews.com.ua/event/mizhnarodna-konferentsiya-korporativne-pravo-ukrayini-ta-yevropeyskih-krayin/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 жовт. 2017 р. Окрім науковців закладів-організаторів конференції, у заході приймуть участь представники від усіх провідних вузів України, серед них ЛНУ імені І. Франка.
 • Міжнародна конференція “Корпоративне право України та європейських країн” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.blitz.if.ua/news/mizhnarodna-konferenciya-korporatyvne-pravo-ukrainy-ta-evropeyskyh-krain.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 жовт. 2017 р. Окрім науковців закладів-організаторів конференції, у заході приймуть участь представники від усіх провідних вузів України, серед них ЛНУ імені І. Франка.
 • Міжнародне засідання ради “Західного Полісся” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/view/18421/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 жовт. 2017 р. У засіданні прийняв участь декан біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка Ігор Хмара.
 • Місто відзначить 99-ту річницю проголошення ЗУНР урочистою ходою: за маршрутом ходи ситуативно перекриють рух транспорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/news/209444-misto-vidznachyt-99-tu-richnytsiu-proholoshennia-zunr-urochystoiu-khodoiu-za-marshrutom-khody-sytuatyvno-perekryiut-rukh-transportu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р. Організатор заходу – ЛНУ імені Івана Франка спільно з управлінням внутрішньої політики ЛМР.
 • Музична спадщина Вербицького залунала на Яворівщині [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/muzichna-spadschina-verbickogo-zalunala-na-yavorivschini-20171001650103. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 жовт. 2017 р. У статті згадано народну чоловічу хорову капеллу “Прометей” ЛНУ імені Івана Франка.
 • Музична спадщина отця Михайла Вербицького залунала на Яворівщині [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kam-byzrda.com.ua/muzychna-spadschyna-ottsya-myhajla-verbytskoho-zalunala-na-yavorivschyni/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 жовт. 2017 р. У статті згадано народну чоловічу хорову капеллу “Прометей” ЛНУ імені Івана Франка.
 • На Львівщині визначили кращу школу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv.sq.com.ua/ukr/news/novini/01.10.2017/na_lvovschine_opredelili_luchshuyu_shkolu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 жовт. 2017 р. Львівський фізико-математичний ліцей очолює рейтинг шкіл за підсумками ЗНО 2017 року.
 • На Львівщині відбудеться другий Всеукраїнський молодіжний форум [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lviv.tv/news/lvivshhina/na-lvivshhini-vidbudetsya-drugij-vseukra%D1%97nskij-molodizhnij-forum/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 жовт. 2017 р. Проходить форум у ЛНУ імені Івана Франка.
 • На Львівщині відбудеться другий Всеукраїнський молодіжний форум [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://javoriv-rda.gov.ua/uncategorized/na-lvivschyni-vidbudetsya-druhyj-vseukrajinskyj-molodizhnyj-forum/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 жовт. 2017 р. Проходить форум у ЛНУ імені Івана Франка.
 • На Львівщині вшанували пам’ять отця Михайла Вербицького [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://loda.gov.ua/news?id=32423. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 грудн. 2017 р. В ЛНУ імені Івана Франка відбудеться прем’єра документального фільму "Серце запалене любов’ю".
 • На Львівщині вшанують постать українського композитора отця Михайла Вербицького [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://turka-rda.gov.ua/news/na-lvivschyni-vshanuyut-postat-ukrajinskoho-kompozytora-ottsya-myhajla-verbytskoho.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 грудн. 2017 р. Прем’єра документального фільму "Серце запалене любов’ю" у ЛНУ імені Івана Франка.
 • На Львівщині вшанують постать українського композитора отця Михайла Вербицького(+фото) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zunr.info/news/2017/12/07/550374-na-l-vivshchyni-vshanuyut-postat-ukrayins-kogo-kompozytora-otcya-myhayla-verbyc-kogo-foto.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 грудн. 2017 р. Прем’єра документального фільму "Серце запалене любов’ю", присвяченого життєвому та творчому шляху автора музики Державного Гімну України отця Михайла Вербицького відбудеться в Дзеркальній залі ЛНУ імені Івана Франка.
 • На Львівщині з’явиться бібліотека на честь відомого громадського діяча Галичини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.karpaty.rocks/lvivska-oblast/lviv/na-lvivshchini-zyavitsya-biblioteka-na-chest-vidomogo-gromadskogo-diyacha-galichini. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 листоп. 2017 р. Згадано професора ЛНУ імені Івана Франка Михайла Кріля.
 • На Львівщині презентували археологічні знахідки з могильника германських племен [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2341101-na-lvivsini-prezentuvali-arheologicni-znahidki-z-mogilnika-germanskih-plemen.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 листоп. 2017 р. Розуміючи важливість для історичної науки знайдених артефактів, науковці КЗ ЛОР “Історико-краєзнавчий музей” спільно з кафедрою археології ЛНУ імені Івана Франка у липні 2017 року розпочали на пам’ятці розвідкові дослідження.
 • НАБУ порушило справу стосовно міністра інфраструктури Омеляна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/news/208592-nabu-porushylo-spravu-stosovno-ministra-infrastruktury-omeliana. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р. Володимир Омелян випускник ЛНУ імені Івана Франка.
 • Найкрутіші бібліотеки Львова, у які хочеться приходити знову і знову [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv1256.com/wheretogo/najkrutishi-biblioteky-lvova-u-yaki-hochetsya-pryhodyty-znovu-i-znovu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 жовт. 2017 р. У списку найкрутіших − Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка.
 • Найкрутіші бібліотеки Львова, у які хочеться приходити знову і знову (ФОТО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/1811946. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 жовт. 2017 р. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка у списку найкрутіших бібліотек.
 • Наступного тижня у Львові назвуть найкращих журналістів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leopolis.news/nastupnogo-tyzhnya-u-lvovi-nazvut-krashhyh-zhurnalistiv-ukrayiny/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 грудн. 2017 р. У складі експертної групи премії – кращі журналісти України та медіафахівці, серед яких Юліана Лавриш (викладач кафедри нових медій ЛНУ імені Івана Франка, журналіст газети “День”).
 • Не збираюся цього робити: Вакарчук прокоментував чутки про своє президентство [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua1.com.ua/politics/ne-zbirayusya-cogo-robiti-vakarchuk-prokomentuvav-chutki-pro-svoe-prezidentstvo-37848.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Новий простір неформальної освіти в ЛНУ: що це і для чого? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lvivski.in.ua/news/novij-prostir-neformalnoi-osviti-v-lnu-so-ce-i-dla-cogo. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 жовт. 2017 р.
 • Омельницький А. “Університет без обміну думками і вільного мислення – випалене поле” / Андрій Омельницький // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lvivport.com/novyny/suspilstvo/52636-universytet-bez-obminu-dumkamy-i-vilnoho-myslennia-vypalene-pole. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 жовт. 2017 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка.
 • Опалення у Львові вже отримують 14 бюджетних установ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/opalennya_u_lvovi_vzhe_otrymuyut_14_byudzhetnyh_ustanov_270942.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 жовт. 2017 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка.
 • Перша десятка знакових для Закарпаття особистостей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uzhgorod.net.ua/news/118437. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 грудн. 2017 р. Першим у списку – Святослав Вакарчук, український музикант.
 • Поет Богдан Стельмах відзначає свій 74-й день народження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://glasno.com.ua/item/2763-1507013718. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 жовт. 2017 р.

Стельмах Богдан − випускник механіко-математичного та філологічного факультетів ЛНУ імені Івана Франка.

 • Поліковська Ю. У Львові найкращих працівників культури та культурних менеджерів преміювали по ₴25 тис. / Юлія Поліковська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/u_lvovi_naykrashhih_pratsivnikiv_kulturi_ta_kulturnih_menedzheriv_premiyuvali_po_25_tis_n1443792. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р. Серед переможців конкурсу на відзначення кращих менеджерів міждисциплінарних проектів у сфері культури є Богдан Тихолоз – директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка.
 • Почесний львів’янин Андрій Содомора читає лекцію у міській раді (пряма трансляція) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dyvys.info/2017/12/07/pochesnyj-lviv-yanyn-andrij-sodomora-chytaye-lektsiyu-u-miskij-radi-pryama-translyatsiya/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 грудн. 2017 р.
 • Притула Н. Міська рада ухвалила Статут територіальної громади Львова / Назар Притула // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leopolis.news/miska-rada-uhvalyla-statut-terytorialnoyi-gromady-lvova/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 грудн. 2017 р. Коментує юристка, доцент кафедри конституційного права ЛНУ ім. Івана Франка Олена Бориславська.
 • Притула Я. Г. Лопатинський Ярослав-Юрій Борисович / Ярослав Григорович Притула // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mmf.lnu.edu.ua/index.php/istoriia/vydatni-osobystosti/item/1623-lopatynsky.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 жовт. 2017 р. Лопатинський у Львівському університеті завідував кафедрами алгебри (1946-1948), алгебри і геометрії (1948-1953), диференціальних рівнянь (1953-1963).
 • Процак Х. Мер Львова привітав філософський факультет з 25-річчям / Христина Процак // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/society/education/242879-mer-lvova-pryvitav-filosofskyi-fakultet-z-25-richchiam. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 жовт. 2017 р.
 • Процак Х. Найкращих працівників культури та менеджерів культурних проектів відзначили дипломами та грошовими преміями / Христина Процак // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/culture/244456-naikrashchykh-pratsivnykiv-kultury-ta-menedzheriv-kulturnykh-proektiv-vidznachyly-dyplomamy-ta-hroshovymy-premiiamy-2. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р. Серед переможців конкурсу на відзначення кращих менеджерів міждисциплінарних проектів у сфері культури є директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз.
 • Пуляєва-Чижович Л. Вся трупа – на сцені / Людмила Пуляєва-Чижович // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/life/210624-vsia-trupa-na-stseni. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р. Згадано Федора Стригуна, а також інших викладачів і випускників акторського факультету ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Рідкісні ретрофото будівництва пам’ятника Іванові Франкові у Львові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/news/2017/10/11/ridkisni_retrofoto_budivnytstva_pamyatnyka_ivanovi_frankovi_u_lvovi_1184587. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 грудн. 2017 р.
 • Святослав Вакарчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://112.ua/profiles/svyatoslav-vakarchuk-2236.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Святослав Вакарчук записав відеозвернення до українського народу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elle.ua/ludi/novosty/svyatoslav-vakarchuk-zapisav-vdeozvernennya-do-ukranskogo-narodu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Святослав Вакарчук заявив, що не має президентських амбіцій (ВІДЕО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/1889890. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Святослав Вакарчук зробив заяву щодо своїх політичних амбіцій. ВІДЕО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://novynarnia.com/2017/12/11/svyatoslav-vakarchuk-zrobiv-zayavu-shhodo-svoyih-politichnih-ambitsiy-video/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Святослав Вакарчук не братиме участь у виборах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://p-p.com.ua/news/svyatoslav-vakarchuk-ne-bratyme-uchast-u-vyborakh/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Святослав Вакарчук не має наміру брати участь у виборах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bug.org.ua/news/svyatoslav-vakarchuk-ne-maje-namiru-braty-uchast-u-vyborah-201486/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Святослав Вакарчук оприлюднив відеозвернення зі стратегією розвитку України: відео [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bdzhola.com/news/svjatoslav-vakarchuk-opriljudniv-videozvernennja-zi-strategijeju-rozvitku-ukrajini-video. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Святослав Вакарчук офіційно заявив про свої політичні наміри [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prolviv.com/blog/2017/12/11/sviatoslav-vakarchuk-ofitsiino-zaiavyv-pro-svoi-politychni-namiry/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Святослав Вакарчук спростував чутки про намір балотуватися в президенти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uainfo.org/blognews/1512943493-svyatoslav-vakarchuk-sprostuvav-chutki-pro-namir-balotuvatisya.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Святослав Вакарчук спростував чутки про намір балотуватися в президенти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dneprcity.net/blogosfera/svyatoslav-vakarchuk-sprostuvav-chutki-pro-namir-balotuvatisya-v-prezidenti/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Святослав Вакарчук спростував чутки про намір балотуватися в президенти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dilovyi.info/svyatoslav-vakarchuk-sprostuvav-chutky-pro-namir-balotuvatysya-v-prezydenty/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Серед ІТ-спеціалістів відбувся Шаховий Турнір Intelligent Chess Challenge Романа Куць [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://times.lviv.ua/news/authority-lviv/sered_it_spetsialistiv_vidbuvsya_shakhoviy_turnir_intelligent_chess_challenge_romana_kuts/427280/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 грудн. 2017 р. Турнір пройшов в Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка.
 • Скеля П. У Львові в басейні ЛНУ ім. Івана Франка помер студент / Патрік Скеля // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lvnews.org.ua/post/view/1511890064-u-lvovi-v-baseyni-lnu-im-ivana-franka-pomer-student. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • Смеречанська Д. Смерть студента у басейні львівського університету. Розпочато розслідування службової недбалості / Дарина Смеречанська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.lviv.ua/news/2017/11/29/smert-studenta-u-baseyni-lvivskogo-universitetu-rozpochato-rozsliduvannya-sluzhbovoyi-nedbalosti. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • Смерть першокурсника у Львові в басейні університету: поліція відкрила кримінальне провадження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tsn.ua/ukrayina/smert-pershokursnika-u-lvovi-v-baseyni-universitetu-policiya-vidkrila-kriminalne-provadzhennya-1050640.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • Смерть студента у басейні львівського вишу розслідуватимуть як службову недбалість [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://4studio.com.ua/novyny/smert-studenta-u-basejni-lvivskogo-vyshu-rozsliduvatymut-yak-sluzhbovu-nedbalist/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • Смерть студента у басейні львівського університету. Розпочато розслідування службової недбалості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.lviv-company.in.ua/smert-studenta-u-basejni-lvivskogo-universytetu-rozpochato-rozsliduvannya-sluzhbovoyi-nedbalosti/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • Соломія Вітвіцька показала, якою була на першому курсі університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tsn.ua/glamur/solomiya-vitvicka-pokazala-yakoyu-bula-na-pershomu-kursi-universitetu-1003070.html/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 жовт. 2017 р. Соломія Вітвіцька − випускниця ЛНУ імені Івана Франка.
 • Соломія Вітвіцька показала, якою була на першому курсі університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/lnu_otrymav_dostup_do_mizhnarodnyh_baz_danyh_scopus_ta_web_of_science_270333.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 жовт. 2017 р. Соломія Вітвіцька − випускниця ЛНУ імені Івана Франка.
 • Соломія Вітвіцька показала, якою була на першому курсі університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://1plus1.ua/autumn/novyny/solomiya-vitvicka-pokazala-yakoyu-bula-na-pershomu-kursi-universitetu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 жовт. 2017 р. Соломія Вітвіцька − випускниця ЛНУ імені Івана Франка.
 • Студент втопився у басейні університету у Львові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://narodna-pravda.ua/2017/11/30/student-vtopyvsya-u-basejni-universytetu-u-lvovi/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.

 

 • Студенти в Німеччині мають все більше можливостей вивчати українську мову [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2321801-studenti-v-nimeccini-maut-vse-bilse-mozlivostej-vivcati-ukrainsku-movu.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 жовт. 2017 р. Згадано викладача ЛНУ імені Івана Франка Лесю Антонів.
 • Студенти франкового університету розіграють “Кубок ректора” з футзалу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/studenty_frankovogo_universytetu_rozigrayut_kubok_rektora_z_futzalu_270961.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 жовт. 2017 р.
 • Студенти франкового університету розіграють “Кубок ректора” з футзалу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.karpaty.rocks/lvivska-oblast/lviv/studenti-frankovogo-universitetu-rozigrayut-kubok-rektora-z-futzalu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 жовт. 2017 р.
 • Студентів Політехніки та ЛНУ навчать реалізовувати свої стартапи – долучайся! [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.com/urban/studentiv-politehniky-ta-lnu-navchat-realizovuvaty-svoyi-startapy/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 жовт. 2017 р.
 • Сьогодні у Львівському університеті − Franko-квест [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.molbuk.ua/entertainment/2137-sogodni-u-lvivskomu-universyteti-franko-kvest.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 жовт. 2017 р.
 • Таємниці львівської бруківки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prolviv.com/blog/2017/10/03/taiemnytsi-lvivskoi-brukivky/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 жовт. 2017 р. Згадано Галицький сейм (тепер – Львівський національний університет імені Івана Франка).
 • Терещук Г. Українська діаспора пересилає приватні бібліотеки емігрантів в Україну / Галина Терещук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/28771605.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 жовт. 2017 р.
 • Терещук Г. США передали українським бойовим бригадам 40 сучасних медичних “Гамвіˮ / Галина Терещук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/28901477.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 грудн. 2017 р. Галина Терещук закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка.
 • Терещук Г. Чехія допомагає Україні оцифровувати архівні справи СБУ / Галина Терещук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/28804577.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 жовт. 2017 р. Галина Терещук закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка.
 • ТОП-10 місць, щоб відпочити в Україні восени [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ranok.ictv.ua/2017/10/02/top-10-mists-shhob-vidpochyty-v-ukrayini-voseny/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 жовт. 2017 р. Красою вабить і Львівський національний університет імені Івана Франка.
 • Троє прикарпаток стали лауреатами поетичного вернісажу ім. Максима Рильського “Троянди й виноград” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravda.if.ua/news-137847.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 грудн. 2017 р. Галина Яценко − доцент  кафедри української преси факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка, кандидат наук із соціальних комунікацій, м. Львів – лауреат конкурсу.
 • У басейні ЛНУ ім. Івана Франка втопився першокурсник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tsn.ua/ukrayina/u-baseyni-lnu-im-ivana-franka-vtopivsya-pershokursnik-1050090.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • У басейні львівського вишу втопився студент [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.volynpost.com/news/102364-u-basejni-lvivskogo-vyshu-vtopyvsia-student. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • У басейні спорткомплексу ЛНУ помер студент-першокурсник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2017/11/29/u-basejni-sportkompleksu-lnu-pomer-student-pershokursnik/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • У басейні університету Львова помер 17-річний студент [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-basejni-universitetu-lvova-pomer-17-richnij-student-2283167.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • У Домі Франка відзначать день народження Антонича [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2017/10/04/u-domi-franka-vidznachat-den-narodzhennya-antonicha/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 жовт. 2017 р.
 • У Житомирі анонсували вихід третього збірника спогадів майдану [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.memory.gov.ua/news/u-zhitomiri-anonsuvali-vikhid-tretogo-zbirnika-spogadiv-maidanu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 листоп. 2017 р. Професор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи ЛНУ імені Івана Франка Леонід Зашкільняк виступив з доповіддю Втрачений шанс: спроби українсько-польського порозуміння у міжвоєнній Польщі”.
 • У Жовкві відкрили меморіальну таблицю судді Міжнародного Суду ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/u_zhovkvi_vidkryly_memorialnu_tablytsyu_suddi_mizhnarodnogo_sudu_oon_271299.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 9 жовт. 2017 р. У Жовкві встановили меморіальну таблицю серу Герші Лаутерпахту (уродженець Жовкви, студент Львівського університету, суддя Міжнародного Суду ООН, юрист-міжнародник світового масштабу).
 • У Києві під загрозою закриття близько 30 коледжів та училищ – Нардеп [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-pid-zagrozoyu-zakrittya-blizko-30-koledzhiv-ta-uchilisch-nardep-1008300.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 9 жовт. 2017 р. Наведено рейтинг найпопулярніших серед вступників університетів, серед яких є Львівський національний університет імені Івана Франка.
 • У Львівському університеті презентували фільм, присвячений отцю Михайлу Вербицькому [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mostyska.loda.gov.ua/u-lvivskomu-universiteti-prezentuvali-film-prisvyacheniy-ottsyu-mihaylu-verbitskomu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • У Львові в басейні університету помер студент [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unn.com.ua/uk/news/1701307-u-lvovi-v-baseyni-universitetu-pomer-student. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • У Львові в університетському басейні втопився студент [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ipress.ua/news/u_lvovi_v_universytetskomu_baseyni_vtopyvsya_student_235519.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • У Львові вже розпочали опалювальний сезон. Але не для всіх [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://budport.com.ua/news/6993-u-lvovi-vzhe-rozpochali-opalyuvalniy-sezon-ale-ne-dlya-vsih. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 жовт. 2017 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка.
 • У Львові відбувся круглий стіл щодо перспектив проекту Міжмор'я [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kyiv.osp-ua.info/politics/59187-u-lvovi-vidbuvsja-krugliy-stil-schodo-perspektiv-proektu-mizhmorja.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17 жовт. 2017 р. Місце проведення: м. Львів, ЛНУ імені І. Франка, факультет міжнародних відносин.
 • У Львові відбудеться Всеукраїнська зустріч із суддями Верховного Суду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/news/2017/12/09/u_lvovi_vidbudetsya_vseukrainska_zustrich_iz_suddyamy_verhovnogo_sudu_1222875. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р. Зустріч відбудеться в ЛНУ ім. Івана Франка.
 • У Львові відбудеться конференція, присвячена історії руху, заснованого Митрополитом Андреєм Шептицьким у 1933 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/society/religion/243098-u-lvovi-vidbudetsia-konferentsiia-prysviachena-istorii-rukhu-zasnovanoho-mytropolytom-andreiem-sheptytskym-u-1933-r. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 жовт. 2017 р. Участь бере Василь Кметь.
 • У Львові відбудеться конференція, присвячена історії руху, заснованого Митрополитом Андреєм Шептицьким у 1933 р. Прес-служба ЛМР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://times.lviv.ua/news/society-lviv/u_lvovi_vidbudetsya_konferentsiya_prisvyachena_istorii_rukhu_zasnovanogo_mitropolitom_andre_m_shepti/404642/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 жовт. 2017 р. Участь бере Василь Кметь.
 • У Львові найкращих працівників культури та культурних менеджерів преміювали по ₴25 тис. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lviv.dp.ua/u-lvovi-najkrashhix-pracivnikiv-kulturi-ta-kulturnix-menedzheriv-premiyuvali-po-%E2%82%B425-tis/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р. У конкурсі кращих менеджерів міждисциплінарних проектів у сфері культури перемогли семеро осіб, серед них Богдан Тихолоз – директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка, викладач ЛНУ імені Івана Франка.
 • У Львові неповнолітній студент жахливо загинув у басейні, − поліція [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://magnolia-tv.com/text-news/2017-11-29/99840-u-lvov-nepovnol-tn-i-student-zhakhlivo-zaginuv-u-basein-pol-ts-ya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • У Львові першокурсник потонув в університетському басейні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.unian.ua/incidents/2268171-u-lvovi-pershokursnik-potonuv-v-universitetskomu-baseyni.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • У Львові першокурсник потонув у вузівському басейні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fakty.ictv.ua/ua/proisshestvija/20171128-u-lvovi-pershokursnyk-potonuv-u-vuzivskomu-basejni/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • У Львові подадуть тепло до бюджетних установ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_podadut_teplo_do_byudzhetnyh_ustanov_270828.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 жовт. 2017 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка.
 • У Львові презентували монографію про обліково-аналітичні науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/u-lvovi-prezentuvali-monografiyu-pro-oblikovo-analitichni-nauki-20170919642573. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 жовт. 2017 р. Грунтовна праця присвяченій 50-ти річчю економічного факультету та кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені Івана Франка, за загальною редакцією завідувача кафедри проф. О. Ковалюка і проф. В. Швеця.
 • У Львові проведуть пізнавальну екскурсію “За кулісами і під масками” про Театр Заньковецької [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forpost.lviv.ua/novyny/8036-u-lvovi-provedut-piznavalnu-ekskursiiu-za-kulisamy-i-pid-maskamy-pro-teatr-zankovetskoi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р. Авторська екскурсія Романа Лаврентія “За кулісами і під масками”.
 • У Львові скасували традиційний Віденський бал через смерть студента, який втопився у басейні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.molbuk.ua/lviv/3071-u-lvovi-skasuvaly-tradyciynyy-videnskyy-bal-cherez-smert-studenta-yakyy-vtopyvsya-u-baseyni.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • У Львові стартувала Міжнародна конференція до 75-річчя УПА [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uazmi.org/news/post/hqCfssUFaAqWecN8qO3Pee. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 жовт. 2017 р. Конференція відбувалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
 • У Львові стартувала Міжнародна конференція до 75-річчя УПА [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/news/2017/10/05/u_lvovi_startuvala_mizhnarodna_konferentsiya_do_75richchya_upa_1180767. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 жовт. 2017 р. Конференція відбувалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
 • У Львові стартувала Міжнародна конференція до 75-річчя УПА [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.karpaty.rocks/lvivska-oblast/lviv/u-lvovi-startuvala-mizhnarodna-konferenciya-do-75-richchya-upa. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 жовт. 2017 р. Конференція відбувалася у ЛНУ імені Івана Франка.
 • У Львові студент потонув в університетському басейні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/lvove-student-utonul-universitetskom-basseyne-1511937881.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • У Львові сьогодні обговорюватимуть проект Міжмор’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leopolis.news/109106-2/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 жовт. 2017 р. Проведуть круглий стіл на факультеті міжнародних відносин ЛНУ імені І. Франка.
 • У Львові через смерть студента у басейні відкрили кримінал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/news/2017/11/29/u_lvovi_cherez_smert_studenta_u_baseyni_vidkryly_kryminal_1215699. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • У Львові через смерть студента у басейні відкрили кримінал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uazmi.org/news/post/gKuTOPQlV0gnjtV48db2cI. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • У спорткомлексі ЛНУ ім. Франка втопився студент-першокурсник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/news/211077-u-sportkomleksi-lnu-im-franka-vtopyvsia-student-pershokursnyk. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р.
 • У студентському гуртожитку трагічно загинула студентка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/lvivski_studenty_obgovoryuyut_v_sotsmerezhah_smert_divchyny_v_odnomu_z_gurtozhytkiv_270619.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 жовт. 2017 р.
 • У Франковому університеті відомі історики розповідатимуть про УПА [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vgolos.lviv.ua/kultura/novyny/u-frankovomu-universyteti-vidomi-istoryky-rozpovidatymut-pro-upa-2703716.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 жовт. 2017 р.
 • У Франковому університеті проведуть “День кар’єри ЄС” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leopolis.news/u-frankovomu-universyteti-provedut-den-kar-yery-yes/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 жовт. 2017 р.
 • У чотирьох бюджетних установах Львова вже увімкнули опалення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2017/10/03/u-chotirox-byudzhetnix-ustanovax-lvova-vzhe-uvimknuli-opalennya/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 жовт. 2017 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка.
 • Уже в 14 бюджетних установах Львова теплі батареї [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leopolis.news/uzhe-v-14-byudzhetnyh-ustanovah-lvova-tepli-batareyi/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 жовт. 2017 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка.
 • Указ Президента України №286/2017. Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/2862017-22714. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 жовт. 2017 р. Височанському В. С. присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти України”.
 • Указ Президента України №306/2017. Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/3062017-22754. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 жовт. 2017 р. У складі конкурсної комісії Микієвич М. М. (завідувач кафедри європейського права ЛНУ імені Івана Франка, доктор юридичних наук).
 • Уряд преміював капелана й науковців зі Львівщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dailylviv.com/news/polityka/kapelan-i-naukovtsi-zi-lvivshchyny-otrymayut-uryadovi-premiyi-49625. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 жовт. 2017 р. Преміювали доцента кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка Софію Федину.
 • Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка відзначив 25-річчя [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/fakultet-mizhnarodnih-vidnosin-lnu-im-i-franka-vidznachiv-25-richchya-20171016658644. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 жовт. 2017 р.
 • Факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка святкує 25-річчя [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oblrada.lviv.ua/news.php?news/2435/group/19. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 жовт. 2017 р.
 • Фотовиставка в центрі Львова “розповідає” про сім’ї зниклих безвісти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.karpaty.rocks/lvivska-oblast/lviv/fotovistavka-v-centri-lvova-rozpovidaie-pro-simyi-zniklih-bezvisti. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 грудн. 2017 р. У четвер, 7 грудня, у ЛНУ імені Івана Франка відбудеться премєра документального фільму Серце запалене любовю”.
 • Франковий виш відзначив 18-ту річницю отримання статусу національного [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://loda.gov.ua/news?id=31001. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 жовт. 2017 р.
 • Хто переміг у щорічному турнірі з шахів серед IT-спеціалістів? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.com/lab/hto-peremig-v-turniri-z-shahiv-sered-it-spetsialistiv/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 грудн. 2017 р. Ювілейний п’ятий зимовий сезон компанія Intellias провела у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка.
 • Цей день в історії, 3 жовтня 2017 (ВІДЕО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://report.if.ua/istoriya/cej-den-v-istoriyi-3-zhovtnya-2017-video/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 жовт. 2017 р. 3 жовтня 2003 року – філософ, доцент кафедри культури ЛНУ ім. Івана Франка Станіслав Шендрик вчинив акт самоспалення на знак протесту проти незаконного продажу міською владою земельної ділянки, яка належала йому згідно із судовим рішенням.
 • Цієї п’ятниці та суботи гандбольна “Галичанка” знову зіграє у Львові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uanews.lviv.ua/society/2017/10/20/132439.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 жовт. 2017 р. Змагання відбулися у спортивному комплексі ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Через брак фінансування у Києві можуть закритися близько 30 освітніх закладів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intermarium.com.ua/cherez-brak-finansuvannya-u-kyyevi-mozhut-zakrytysya-blyzko-30-osvitnih-zakladiv/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 9 жовт. 2017 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка як найпопулярніший ВУЗ серед вступників.
 • Через смерть студента у Львові скасували Віденський бал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vgolos.com.ua/news/cherez_smert_studenta_u_lvovi_skasuvaly_videnskyy_bal_292478.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р. Студент помер в басейні спорткомплексу ЛНУ імені Івана Франка.
 • Чорний І. Лідер “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук заперечив наміри балотуватися в президенти / Ігор Чорний // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prolviv.com/blog/2017/12/11/sviatoslav-vakarchuk-ofitsiino-zaiavyv-pro-svoi-politychni-namiry/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Чуйко Я. Львівська поліція відкрила провадження за фактом смерті студента у басейні / Ярема Чуйко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unn.com.ua/uk/news/1701440-lvivska-politsiya-vidkrila-provadzhennya-za-faktom-smerti-studenta-u-baseyni. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р. Студент помер в басейні ЛНУ імені Івана Франка.
 • Чуловская Н. Святослав Вакарчук записав відеозвернення до політиків та народу / Наталья Чуловская // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cosmo.com.ua/svyatoslav-vakarchuk-zapisav-vdeozvernennya-do-poltikv-ta-narodu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Чурилова К. Святослав Вакарчук заявив про відсутність президентських амбіцій / Катерина Чурилова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/svyatoslav_vakarchuk_zayaviv_pro_vidsutnist_prezidentskih_ambitsiy_n1443805. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 грудн. 2017 р.
 • Шалова Д. Розмови з письменником-мандрівником Максом Кідруком / Дарина Шалова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://kredens.lviv.ua/max-kidruk1/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 жовт. 2017 р. 28 вересня на базі ЛНУ імені Івана Франка в рамках туру “100 міст НОІМ” відбулась зустріч з відомим українським письменником і мандрівником Максимом Кідруком.
 • Шпуляр У. Визначено переможців програми “Львів науковий” / Уляна Шпуляр // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/science-and-health/science/243718-vyznacheno-peremozhtsiv-prohramy-lviv-naukovyi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р. Переможцями конкурсу “Премія Львівської міської ради талановитим ученим” стали: Капустяник В. Б. (сфера діяльності – фізика, нанотехнологія, оптика, місце праці – ЛНУ імені Івана Франка), Кулик Б. Я. (сфера діяльності – фізика твердого тіла, місце праці – ЛНУ імені Івана Франка), Осташ Б. О. (сфера діяльності – молекулярна генетика та біоінформатика, місце праці – ЛНУ імені Івана Франка), Шпотюк Я. О. (сфера діяльності – матеріалознавство і фотоніка, місце праці – ЛНУ імені Івана Франка).
 • Шурин В. “У сценарій фільму “Червоний” Кокотюха дописав епізоди, яких нема у його книзі” / Валентина Шурин // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/interview/207977-u-stsenarii-filmu-chervonyi-kokotiukha-dopysav-epizody-iakykh-nema-u-ioho-knyzi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 9 жовт. 2017 р. Микола Береза два роки поспіль “штурмував” історичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, а прийняли його на акторське відділення факультету культури і мистецтв.
 • Щоб зекономити на опаленні, “Львівська політехніка” переведе всіх студентів на дистанційне навчання? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forpost.lviv.ua/novyny/8221-shchob-zekonomyty-na-opalenni-lvivska-politekhnika-perevede-vsikh-studentiv-na-dystantsiine-navchannia. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 грудн. 2017 р. В ЛНУ ім. Івана Франка ще вирішують, чи варто збільшувати тривалість канікул для студентів та чи допоможе таке рішення заощадити кошти.

 

Підготували бібліографи науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка: Дарчук І. М., Купин Л. Я., Олійник М. В.

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Info: +38 (032) 239-43-58

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom