top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Голосування

Що б ви хотіли бачити на сайті ?

СЕКЦІЯ 1. Університетська бібліотека як науково-інформаційний та соціокультурний центр

11 травня у Науковій бібліотеці відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасний науково-інформаційний, освітній та соціокультурний простір університетської бібліотеки”. Пропонуємо Вашій увазі інформаційне повідомлення про засідання СЕКЦІЇ 1. Університетська бібліотека як науково-інформаційний та соціокультурний центр.

 

1. Галабурда Оксана, реставратор відділу наукової реставрації Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

“Реставрація колекції міжвоєнних друків (плакатів) з відділу РСРК ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка. “

У своїй доповіді автор представила короткий опис збірки міжвоєнних друків з відділу РСРК ім. Ф. П. Максименка та ознайомила учасників конференції з передрестав- раційними (визначення складу паперу на волокно, визначення кислотності паперу, перевірка міцності паперу…) та реставраційними процесами (механічне очищення, закріплення печатки, усунення плям, нейтралізація кислотності…). Доповідь супроводжувалася презентацією, на якій можна було порівняти стан друків (плакатів) до та після реставрації.

2. Колодій Мирослава, завідувач відділу резервного фонду Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

“Бібліотека в контексті сучасного інформаційного простору. “

У доповіді звертається увага на основні продукти виробництва інформаційного суспільства: інформаційні ресурси, що включають дані, відомості і знання, зафіксовані на відповідних носіях інформації; організаційні структури, що забезпечують функціонування і розвиток інформаційного простору; засоби інформаційної взаємодії користувачів і організацій. У статті розглянуто основні напрямки розвитку бібліотечної справи в інформаційному суспільстві.

3. Фігель Олена, завідувач науково-методичного відділу Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

“Бібліотека університету в контексті викликів наукометрії. “

У своїй доповіді О.Фігель новим перспективним напрямом діяльності університетських бібліотек назвала надання наукометричних послуг і зазначила, що одним з основних завдань Бібліотеки сучасного закладу вищої освіти України стає визначення рейтингів науковців і їхніх праць у світі, що дозволяє висвітлювати наукову і освітню діяльність Університету.

4. Лаврентій Роман, головний бібліограф науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

“Тенденції розвитку бібліотечної справи та книгознавства (за матеріалами “Вісника Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології”).“

“Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” друкується з 2006 року і висвітлює актуальні проблеми книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства; застосування інформаційних технологій у книгознавчих дослідженнях та роботі бібліотек. Доповідач зазначив, що за час свого існування вісник зазнав перетворень від еволюції обкладинки до структури рубрик, а також, виплекав групу авторів серед співробітників бібліотеки.

5. Лоштин Назарій, завідувач відділу культурно-просвітницької роботи Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

“Вірусний маркетинг у промоції бібліотеки: випадок одного допису у Facebook. “

Вірусний маркетинг – це спосіб поширення інформації, коли поширювачами стають самі споживачі. Прикладом сучасного вірусного маркетингу став допис завідувача відділу наукової реставрації Євгенії Рябчун-Кабарівської про реставрацію французької Біблії, виданої у 1752 році, найменшої книги з Наукової бібліотеки ЛНУ ім.І.Франка.

6. Пинда Любов, к. і. н., доцент, директор Наукової бібліотеки Львівського національного аграрного університету.

“Історія Львівського національного аграрного університету в іменах: біографічні і науково-бібліографічні видання. “

У своїй доповіді автор описала історію формування системи українських аграрних інституцій у Східній Галичині, починаючи з Рільничої школи в Дублянах (1856-1878 рр.) і закінчуючи Львівським національним аграрним університетом (2008 р.) , ознайомила з українськими сільськогосподарськими виданнями і господарсько-кооперативними часописами а також видатними постатями української аграрної науки та освіти у Східній Галичині. Доповідь супроводжувалась презентацією , в якій можна було побачити перелік біографічних і науково-бібліографічних видань, на які посилалася автор.

7. Мателешко Юлія, завідувач відділу рукописів, стародруків та рідкісних книг Наукової бібліотеки ДВНЗ “Ужгородський національ¬ний університет”.

“Атрибуція та наукове опрацювання іноземних стародруків: з досвіду роботи відділу рукописів, стародруків та рідкісних книг Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету. “

Метою доповіді була характеристика основних завдань по опрацюванню іноземних стародруків, які стоять перед працівниками відповідних відділів, та окреслення їх ефективного опрацювання. До етапів опрацювання відносяться:

перегляд на de visu, провести наукову атрибуцію, створити повний опис примірника, перевірити на наявність цифрових копій, звірка з міжнародними каталогами. Проведена робота дозволила виявити нові палеотипи та інкунабули у фондах бібліотеки.

8. Павлюх Марія, к. н. із соц. ком., бібліотекар 1 категорії Наукової бібліотеки Львівського національного аграрного університету.

“Іноземні енциклопедичні видання ХVIII–ХХ ст. фонду стародруків і рідкісних видань Наукової бібліотеки ЛНАУ: контент і популяризація. “

Доповідач ознайомила учасників конференції з іноземними енциклопедичними виданнями наявними у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного аграрного університету. Серед них франкомовні та польськомовні видання. Було зазначено, що свого часу ці видання заміняли підручники.

9. Рябчун-Кабарівська Євгенія, завідувач відділу наукової реставрації Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

“Техніка ебру. Застосування художнього паперу в палітурній (інтролігаторській) справі на початку ХХ ст. “

Доповідач ознайомила з історією винайдення технології ебру (малювання на воді) та охарактеризувала її типи: батл ебру, ебру шаль, ебру гребінець та ебру квіткове. Під час презентації було показано зразки використання цієї техніки в палітурній роботі.

10. Данилюк Олена, завідувач відділу зберігання періодики Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

“Українська таборова періодика (1914–1924 рр.) “

В доповіді було висвітлено характеристику такого явища в журналістиці, як таборова періодика та становище полонених та інтернованих в таборах на території Німеччини, Австрії та Польщі в1914-1924рр.. Розглянуто таборову пресу 1 та 2 хвилі у фондах Наукової бібліотеки ЛНУ, а також часописи ,які видавались табірниками після ліквідації таборів до 1939 р.

У фондах НБ зберігаються дві афіші із Шевченківських свят в таборах Зальцведель та Раштат, а також різноманітні часописи та газети: Бюлетень обєднання українських емігрантських організацій в Каліші та його околицях, Бюлетень управи товариства вояків армії УНР, Військовий вісник: військово науковий журнал та ін.

11. Яг’яєва Зульфіє, бібліотекар науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

“Тематичне бібліографування: з історії та культури Криму і кримських татар. “

У доповіді зазначено, що пошук видань з історії та культури Криму і кримських татар проводився за бібліотечними каталогами, довідковими виданнями, роботами відомих вчених та істориків. Знайдені пам’ятки відібрано за тематикою, мовою, хронологією. Матеріал згруповано за такими тематичними групами: «Історія», «Філологія», «Іслам та релігійне життя Криму», «Культура Криму та кримських татар», «Географія».

12. Грицай Оксана, бібліограф І категорії бібліотеки Львівської національної академії мистецтв.

“Біобібліографічні та бібліографічні видання бібліотеки Львівської академії мистецтв. “

У доповіді зазначено, що результатом науково-дослідної роботи колективу бібліотеки є видання низки бібліографічних покажчиків та каталогів творів видатних митців, науковців та педагогів Львівської академії мистецтв, таких як Я. Запаско, Д. Крвавич, В. Овсійчук, Е. Мисько, А.Бокотей, О. Мінько та ін.; анотованих бібліографічних покажчиків «Література англійською і німецькою мовами в фондах наукової бібліотеки ЛАМ», «Вісник ЛНАМ. Бібліографічний покажчик: 1990-2010 рр.» 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Виставка

Kostovsykiy Oleksandr Mikitovich 1.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top

Останні новини

современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom