top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Голосування

Що б ви хотіли бачити на сайті ?

СЕКЦІЯ 2. Інформаційно-бібліотечна освіта: історичний досвід та вимоги сучасності

11 травня у Науковій бібліотеці відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасний науково-інформаційний, освітній та соціокультурний простір університетської бібліотеки”. Пропонуємо Вашій увазі інформаційне повідомлення про засідання СЕКЦІЇ 2. Інформаційно-бібліотечна освіта: історичний досвід та вимоги сучасності. Друга секція Конференції була присвячена питанням  історичного досвіду інформаційно-бібліотечної освіти. Під час роботи секції було виголошено сім доповідей.

Білоусова Роксана, асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка

Становлення бібліотечної освіти у Галичині на початку XX ст. (із досвіду Н. Дорошенко)

У доповіді представлено результати дослідження підготовки бібліотечних працівників на початку ХХ ст. на території Галичини. Окреслено творчий шлях Наталії Дорошенко та її особистий внесок як організатора та викладача курсів для  бібліотечних працівників.

 

Чирук Євангеліна, асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Бібліотечна та інформаційна справа в особах: особливості викладання дисципліни “Історія бібліотечної справи Львівщини” (на прикладі професійної діяльності Михайла Павлика)

Доповідач зазначила, що процес підготовки фахівців спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” передбачає засвоєння студентами знань про історію бібліотечної справи загалом і історію бібліотечної справи регіону, де вони навчаються, зокрема. Відповідно, у Львівському національному університеті імені Івана Франка до навчальних планів освітнього рівня “бакалавр” окресленої спеціальності введено навчальну дисципліну “Історія бібліотечної справи Львівщини”. Основну увагу у доповіді звернено на знайомлення студентів із професійною діяльністю М. Павлика в межах теми про висвітлення внеску особи в історію становлення і функціонування книгозбірні Наукового товариства ім. Шевченка у Львові.

 

ДЕМЧУК Наталія, к. філол. н., доцент, завідувач кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Освітня програма як навчальна парадигма спеціальності

Доповідач окреслила головні вимоги до створення освітніх програм в контексті нової парадігми спеціальності, обгрунтувала важливість надання студентам грунтовних знань і формування на цій базі конкретних вмінь. Особлива зацікавленість на сучасному етапі приділяється вивченню та впровадженню інноваційного досвіду викладачів у сфері інформаційно-бібліотечної освіти різних країн світу.

 

Біловус Галина, к. філол. н., доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка

Нова генерація навчально-методичних видань з бібліографії

У доповіді зазначено сучасні вимоги до різних видів бібліографічних видань.Розкрито основні процеси підготовки бібліографічних посібників, подано поради з організації роботи авторського колективу, відбору, групування, біблі- ографування матеріалів, організації довідково-пошукового апарату. Докладно розглядаються особливості процесу редагування бібліографічних посібників, що забезпечує високий науковий рівень видання, його точну відповідність цільовому і читацькому призначенню. Розкриваються завдання, які стоять перед різними видами бібліографічних покажчиків: науковим, бібліографічним і літературним.

 

Сирота Лілія, к. філол. н., асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка

Книгознавча складова сучасної інформаційно-бібліотечної освіти

У доповіді «Книгознавча складова сучасної інформаційно-бібліотечної освіти» асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії Лілія Сирота обґрунтувала думку про те, що формування інформаційного суспільства, інноваційний розвиток культурних інституцій спричинюють зміни в навчанні сучасних фахівців за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». На прикладі бакалаврських і магістерських освітніх програм Інституту наукової інформації і бібліотекознавства Вроцлавського університету (Республіка Польща), Масарикового університету (Чеська республіка), Університету бібліотекознавства і інформаційних технологій (Болгарія), Університету Шеффілда (Великобританія), Рівненського гуманітарного університету і Харківської державної академії культури (обидва – Україна) показано, як наукові здобутки книгознавства використовуються у сучасній вузівській підготовці інформаційно-бібліотечних фахівців. У доповіді наголошено на важливості книгознавчих знань у формуванні бібліотекознавчих концепцій каталогізації, обслуговування читачів, формування фондів тощо.

Пугач Любов, старший викладач кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка

Питання комплексного застосування допоміжно-практичних дисциплін бібліотекознавчо-інформаційного спрямування для підготовки студентів спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

Доповідач обгрунтувала важливість вивчення циклу допоміжно-практичних дисциплін бібліотекознавчо-інформаційного спрямування у контексті вивчення історії книги, окреслила етапи еволюції книги, розвиток джерелознавства як науки. Зосередила увагу на персональному внеску видатних вчених у становленні і розвитку наукових шкіл, товариств, інституцій.

 

Цвіркун Ірина, старший викладач кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка, головний методист Наукової бібліотеки

Система післядипломної освіти інформаційно-бібліотечної галузі

В доповіді представлено результати аналізу функціонування системи післядипломної освіти інформаційно-бібліотечної галузі. Подана характеристика діяльності Інституту довузівської підготовки та післядипломної освіти Київського національного університету культури і мистецтв, факультету довузівської підготовки і післядипломної освіти Рівненського державного гуманітарногоуніверситету, центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти Інституту післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, центру безперервної освіти Харківської державної академії культури.

Окреслено шляхи модернізації процесу післядипломної освіти в Україні, необхідність використання інноваційного досвіду провідних університетів світу, активізація роботи секції з інформаційно-бібліотечної освіти УБА, пошук нових підходів до організації навчального процесу.

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Виставка

Kostovsykiy Oleksandr Mikitovich 1.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top

Останні новини

современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom