top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за липень–вересень 2018 року. Вип. 3
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за липень–вересень 2018 року. Вип. 3
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Всі сторінки

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукова бібліотека

 

 

 

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка

та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

за липень–вересень 2018 року

 

Інформаційний бюлетень. Вип. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка

Газети


 1. [Андрусів С. М. : некролог] // Високий замок. – 2018. – № 90 (5787). – С. 15.
 2. Альмес І. І. Книгозбірні у соціокультурному просторі чернечих спільнот Львівської єпархії XVII−XVIII : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Альмес Іван Іванович; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 77. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Кметь В. Ф., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри давньої історії України та архівознавство ЛНУ імені Івана Франка.
 3. Антонюк-Кириченко С. А. Тактильні прикметники латинської мови: структурно-системний вимір (на матеріалі поетичних творів Горація, Вергілія та Овідія) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 “Класичні мови” / Антонюк-Кириченко Соломія Андріївна ; Спецрада Д 26.001.19 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Червень. – С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Оліщук Р. Л., кандидат філол. наук, доцент ЛНУ імені Івана Франка.
 4. Бандура А. І. Властивості класів голоморфних функцій обмеженого індексу : дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз” / Бандура Андрій Іванович; Спецрада Д 35.051.18 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 2. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Науковий консультант – Скасків О. Б., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей ЛНУ імені Івана Франка.
 5. Баранник А. В. Гірсько-лучно-буроземні ґрунти Свидовецького і Чорногірського масивів Українських Карпат : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата географ. наук : спец. 11.00.05 “Біогеографія та географія ґрунтів” / Баранник Андрій Вікторович; Спецрада Д 35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Липень. – С. 57. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Позняк С. П., доктор географ. наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства і географія ґрунтів ЛНУ імені Івана Франка. Баранник А. В., аспірант кафедри ґрунтів ЛНУ імені Івана Франка.
 6. Белла М. В. Соціально-комунікаційні особливості гіпертексту : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 “Теорія та історія соціальних комунікацій” / Белла Марина Віталіївна ; Спецрада К 08.051.19 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 151. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Квасниця О. Ю., кандидат наук із соц. комунікацій, доцент кафедри зарубіжної преси та інформації ЛНУ імені Івана Франка.
 7. Бобкова С. “Якщо вчитель крутіший, ніж комп’ютерна гра, тоді діти тягнуться до вчителя…” Другий рік поспіль очолює рейтинг найкращих шкіл України Львівський фізико-математичний ліцей / С. Бобкова // Високий замок. – 2018. – № 96. – С. 14.
 8. Бударний О. В. Органи і посадові особи Національної поліції як сторона у справах, що розглядаються адміністративними судами : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Бударний Олександр Володимирович; Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 102. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Школик А. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ імені Івана Франка.
 9. Вакарова О. В. Конституційно-правовий статус правоохоронних органів: сучасні підходи : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.02 “Конституційне право; муніципальне право” / Вакарова Олександра Василівна; Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ “Ужгородський національний університет” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Липень. – С. 64. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Різник С. В., кандидат юрид. наук, доцент кафедри конституційного права, заступник декана ЛНУ імені Івана Франка.
 10. Войтків О. М. Художня концепція героя в романі Івана Франка “Лель і Попель” : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.01.01 “Українська література” / Войтків Олег Михайлович; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 94. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Пилипчук С. М., доктор філол. наук, доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси ЛНУ імені Івана Франка. Войтків О. М., провідний спеціаліст Інституту франкознавства ЛНУ імені Івана Франка.
 11. Войтович М. А. Асимптотичні властивості субгармонійних та аналітичних функцій в одиничній кулі : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз” / Войтович Марія Андріївна; Спецрада Д 35.051.18 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 41. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Чижиков І. Е., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей ЛНУ імені Івана Франка. Войтович М. А., випускник аспірантури кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей ЛНУ імені Івана Франка.
 12. Воровка В. П. Приазовська пара динамічна ландшафтна система : дис. на здобуття наук. ступеня доктора географ. наук : спец. 11.00.11 “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” / Воровка Володимир Петрович; Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Липень. – С. 17. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Назарук М. М., доктор географ. наук, професор, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи ЛНУ імені Івана Франка.
 13. Всеукраїнський турнір мовознавців. ІІ етап випробувань для юних майстрів філології // Освіта. – 2018. – № 19-21. – С. 2. В номінації “Краща теоретична підготовка з українського мовознавства” нагороду отримала Багай Т. Я. з ЛНУ імені Івана Франка.
 14. Галайчук О. В. Лицарство княжої доби в українському обрядовому фольклорі: мотиви та образи : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 “Фольклористика” / Галайчук Оксана Володимирівна ; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Червень. – С. 97–98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Івашків В. М., доктор філол. наук, професор ЛНУ імені Івана Франка.
 15. Галян О. В. Формування та функціонування фізичних термінів у французькій мові : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.05 “Романські мови” / Галян Оксана Віталіївна; Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 95. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Помірко Р. С., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри французької філології ЛНУ імені Івана Франка.
 16. Ганусин О. Б. Повсякденне життя української інтелігенції Галичини в другій половині XIX – на початку XX століття : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Ганусин Олена Богданівна; Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Липень. – С. 42. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Мудрий М. М., кандидат істор. наук, доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського ЛНУ імені Івана Франка.
 17. Горішна Г. М. Поезія Майдану у дискурсі української революційної поезії XX−XXI століття : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.01.01 “Українська література” / Горішна Галина Михайлівна; Спецрада К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Роздольська І. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка ЛНУ імені Івана Франка.
 18. Горобець Н. Г. Захист права власності в практиці Європейського суду з прав людини : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Горобець Наталія Григорівна ; Спецрада Д 26.236.03 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Червень. – С. 100. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Репецький В. М., кандидат юрид. наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права ЛНУ імені Івана Франка.
 19. Городиський Ю. Я. Геопросторова організація паломництва у Львівській області : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата географ. наук : спец. 11.00.02 “Економічна та соціальна географія” / Городиський Юрій Ярославович; Спецрада Д 35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Липень. – С. 57. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Лозинський Р. М., доктор географ. наук, професор, завідувач кафедри географії України ЛНУ імені Івана Франка.
 20. Грабчук Я. І. Кабінет Міністрів України як суб’єкт правової охорони Конституції України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 “Конституційне право; муніципальне право” / Грабчук Ярина Ігорівна ; Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ “Ужгородський національний університет” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Червень. – С. 98–99. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Різник С. В., кандидат юрид. наук, доцент кафедри конституційного права ЛНУ імені Івана Франка.

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom