top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за жовтень–грудень 2018 року. Вип. 4
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за жовтень–грудень 2018 року. Вип. 4
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Всі сторінки

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукова бібліотека

 

 

 

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка

та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

за жовтень–грудень 2018 року

 

Інформаційний бюлетень. Вип. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка

Газети

 • [Ярема Гоян : некролог] // Літературна Україна. – 2018. – № 36 (5769). – С. 3.
 • Inauguracja szóstej edycji Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha / Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 23-24. – S. 23. Стефан Банах один з двох засновників та безперечних лідерів Львівської математичної школи, професор університету Яна Казимира у Львові та Львівської Політехніки (з 1924), декан фізико-математичного факультету Львівського університету (1939-1941).
 • Jankowski W. Prezentacja książki Bohdana Hudia we Lwowie / Wojciech Jankowski // Kurier Galicyjski. – 2018.  – Nr. 18 (310). – S. 29. У статті йдеться про презентацію книжки Богдана Гудя у Львові.
 • Kuśnierz A. Śladami Stefana Grabińskiego / Aleksander Kuśnierz // Kurier Galicyjski. – 2018.  – Nr. 19 (311). – S. 12. Стефан Грабінський студіював польську літературу і класичну філологію на філологічному відділі Львівського університету.
 • Lubach J. Czy musimy kochać Ukrainę? / Jerzy Lubach // Kurier Galicyjski. – 2018.  – Nr. 19 (311). – S. 14. У статті згадано, що Богдан Гудь та Віктор Голубко – перші сучасні професори-українці, які докладно займаються проблемою українсько-польських відносин.
 • Łoza K. Spotkania Ossolińskie : Polsko-ukraińska wojna o Lwów. Debata / K. Łoza // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 21. – S. 3. Гостем обговорення з української сторони був Ярослав Грицак.
 • Smirnow J. W hołdzie wielkiemu lwowianinowi. Kolejne LXXXIII Spotkanie Ossolińskie, które odbyło się 5 grudnia, było poświęcone postaci naprawdę unikatowej, naprawdę wielkiej, ale też tragicznej. Był to wieczór wspomnień o profesorze Mieczysławie Gębarowiczu / J. Smirnow // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 23-24. – S. 22. Мечислав Ґембарович у 1912 почав навчатися на факультеті філософії Львівського університету на двох відділах: загальна історія та історія мистецтва. Також захистився і працював у Львівському університеті.
 • Андрейків А. І. Роль міжнародних судових установ у формуванні та реалізації звичаєвого міжнародного права : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Андрейків Андрій Іванович ; Спецрада Д 41.086.04 у Національному університеті “Одеська юридична академіяˮ МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 124. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Репецький В. М., кандидат юрид. наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права ЛНУ імені Івана Франка.
 • Андрієвська В. М. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності : дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” / Андрієвська Віра Михайлівна ; Спецрада Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 15. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Мачинська Н. І., докт. пед. наук, доц., зав. кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Балакіна Ю. С. Оверсайт платіжних систем в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Балакіна Юлія Станіславівна ; Спецрада Д 26.883.01 у ДВНЗ “Університет банківської справи” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 46. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Вишивана Б. М., канд. екон. наук, доц., доц. кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Бандура А. І. Обмеженість L-індексу композиції цілих функцій кількох змінних / А. І. Бандура, О. Б. Скасків // Укр. мат. журн. – 2018. – Т. 70, № 10. – С. 1334–1344.
 • Бернацька-Гловаля Е. І. Соціоісторичні та естетичні характеристики польської камерно-вокальної творчості Львова : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата мистецтвознавства : спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / Бернацька-Гловаля Емілія Іванівна ; Спецрада К 35.869.01 у Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисенка Міністерства культури України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 130. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Салдан С. О., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва ЛНУ імені Івана Франка.
 • Бігняк О. В. Цивільно-правовий захист корпоративних прав в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Бігняк Олександр Валентинович ; Спецрада Д 41.086.03 у Національному університеті “Одеська юридична академія” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 102. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент: Яворська О. С., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права ЛНУ імені Івана Франка.
 • Бобела С. І. Соціальне виховання учнівської молоді у педагогічній спадщині Августина Волошина : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Бобела Світлана Іванівна ; Спецрада Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Квас О. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Бобкова С. “Найскладніше було вкластися у стислі терміни”. Бронзову скульптуру лева до ювілею ЗУНР скульптор Володимир Цісарик зробив за два місяці / С. Бобкова // Високий замок. – 2018. – № 122. – С. 5. В статті цитовано директора музею ім. І. Франка, викладача факультету журналістики ЛНУ Богдана Тихолоза.
 • Богдан Стельмах : “Був період, коли моє прізвище вирізали з афіш, а “Ватрі” забороняли співати пісні на мої тексти”. Ексклюзивне інтерв’ю з відомим поетом, який відзначив 75-річний ювілей / розмовляла Л. Пуляєва-Чижович ; фото А. Куб’яка // Високий замок. – 2018. – № 112. – С. 19. Стельмах Б. М. студіював у Львівському університеті імені Івана Франка – спершу на механіко-математичному, потім на філологічному факультеті.
 • Бойко Г. О. Формування соціальної мобільності вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Бойко Галина Олегівна ; Спецрада К 35.874.03 у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ДСНС України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 127. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Мачинська Н. І., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ імені Івана Франка. Бойко Г. О., асистент кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ імені Івана Франка.
 • Бортнікова А. В. Місцеве самоврядування на Волині: суспільно-політичні традиції і сучасний процес децентралізації : дис. на здобуття наук. ступеня доктора політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Бортнікова Алла Василівна ; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 27. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Науковий консультант − Денисенко В. М., доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Бочарова Ю. Г. Розвиток інноваційної інфраструктури національної економіки: теорія та практика : дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Бочарова Юлія Геннадіївна ; Спецрада Д 08.120.01 у ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 99. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент: Юринець З. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана Франка.
 • Бундза І. В. Функціонування іменників singularia tantum у сучасній польській мові : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.03 “Слов’янські мови” / Бундза Ірина Василівна ; Спецрада Д 26.172.01 в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 54. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник : Кравчук А. М., канд. філол наук, проф., зав. кафедри польської філології ЛНУ ім. Івана Франка. Бундза І. В., викладач кафедри польської філології ЛНУ імені Івана Франка. 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom