top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за жовтень–грудень 2018 року. Вип. 4
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за жовтень–грудень 2018 року. Вип. 4
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Всі сторінки

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукова бібліотека

 

 

 

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка

та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

за жовтень–грудень 2018 року

 

Інформаційний бюлетень. Вип. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка

Газети

 • [Ярема Гоян : некролог] // Літературна Україна. – 2018. – № 36 (5769). – С. 3.
 • Inauguracja szóstej edycji Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha / Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 23-24. – S. 23. Стефан Банах один з двох засновників та безперечних лідерів Львівської математичної школи, професор університету Яна Казимира у Львові та Львівської Політехніки (з 1924), декан фізико-математичного факультету Львівського університету (1939-1941).
 • Jankowski W. Prezentacja książki Bohdana Hudia we Lwowie / Wojciech Jankowski // Kurier Galicyjski. – 2018.  – Nr. 18 (310). – S. 29. У статті йдеться про презентацію книжки Богдана Гудя у Львові.
 • Kuśnierz A. Śladami Stefana Grabińskiego / Aleksander Kuśnierz // Kurier Galicyjski. – 2018.  – Nr. 19 (311). – S. 12. Стефан Грабінський студіював польську літературу і класичну філологію на філологічному відділі Львівського університету.
 • Lubach J. Czy musimy kochać Ukrainę? / Jerzy Lubach // Kurier Galicyjski. – 2018.  – Nr. 19 (311). – S. 14. У статті згадано, що Богдан Гудь та Віктор Голубко – перші сучасні професори-українці, які докладно займаються проблемою українсько-польських відносин.
 • Łoza K. Spotkania Ossolińskie : Polsko-ukraińska wojna o Lwów. Debata / K. Łoza // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 21. – S. 3. Гостем обговорення з української сторони був Ярослав Грицак.
 • Smirnow J. W hołdzie wielkiemu lwowianinowi. Kolejne LXXXIII Spotkanie Ossolińskie, które odbyło się 5 grudnia, było poświęcone postaci naprawdę unikatowej, naprawdę wielkiej, ale też tragicznej. Był to wieczór wspomnień o profesorze Mieczysławie Gębarowiczu / J. Smirnow // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 23-24. – S. 22. Мечислав Ґембарович у 1912 почав навчатися на факультеті філософії Львівського університету на двох відділах: загальна історія та історія мистецтва. Також захистився і працював у Львівському університеті.
 • Андрейків А. І. Роль міжнародних судових установ у формуванні та реалізації звичаєвого міжнародного права : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Андрейків Андрій Іванович ; Спецрада Д 41.086.04 у Національному університеті “Одеська юридична академіяˮ МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 124. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Репецький В. М., кандидат юрид. наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права ЛНУ імені Івана Франка.
 • Андрієвська В. М. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності : дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” / Андрієвська Віра Михайлівна ; Спецрада Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 15. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Мачинська Н. І., докт. пед. наук, доц., зав. кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Балакіна Ю. С. Оверсайт платіжних систем в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Балакіна Юлія Станіславівна ; Спецрада Д 26.883.01 у ДВНЗ “Університет банківської справи” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 46. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Вишивана Б. М., канд. екон. наук, доц., доц. кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Бандура А. І. Обмеженість L-індексу композиції цілих функцій кількох змінних / А. І. Бандура, О. Б. Скасків // Укр. мат. журн. – 2018. – Т. 70, № 10. – С. 1334–1344.
 • Бернацька-Гловаля Е. І. Соціоісторичні та естетичні характеристики польської камерно-вокальної творчості Львова : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата мистецтвознавства : спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / Бернацька-Гловаля Емілія Іванівна ; Спецрада К 35.869.01 у Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисенка Міністерства культури України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 130. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Салдан С. О., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва ЛНУ імені Івана Франка.
 • Бігняк О. В. Цивільно-правовий захист корпоративних прав в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Бігняк Олександр Валентинович ; Спецрада Д 41.086.03 у Національному університеті “Одеська юридична академія” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 102. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент: Яворська О. С., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права ЛНУ імені Івана Франка.
 • Бобела С. І. Соціальне виховання учнівської молоді у педагогічній спадщині Августина Волошина : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Бобела Світлана Іванівна ; Спецрада Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Квас О. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Бобкова С. “Найскладніше було вкластися у стислі терміни”. Бронзову скульптуру лева до ювілею ЗУНР скульптор Володимир Цісарик зробив за два місяці / С. Бобкова // Високий замок. – 2018. – № 122. – С. 5. В статті цитовано директора музею ім. І. Франка, викладача факультету журналістики ЛНУ Богдана Тихолоза.
 • Богдан Стельмах : “Був період, коли моє прізвище вирізали з афіш, а “Ватрі” забороняли співати пісні на мої тексти”. Ексклюзивне інтерв’ю з відомим поетом, який відзначив 75-річний ювілей / розмовляла Л. Пуляєва-Чижович ; фото А. Куб’яка // Високий замок. – 2018. – № 112. – С. 19. Стельмах Б. М. студіював у Львівському університеті імені Івана Франка – спершу на механіко-математичному, потім на філологічному факультеті.
 • Бойко Г. О. Формування соціальної мобільності вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Бойко Галина Олегівна ; Спецрада К 35.874.03 у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ДСНС України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 127. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Мачинська Н. І., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ імені Івана Франка. Бойко Г. О., асистент кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ імені Івана Франка.
 • Бортнікова А. В. Місцеве самоврядування на Волині: суспільно-політичні традиції і сучасний процес децентралізації : дис. на здобуття наук. ступеня доктора політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Бортнікова Алла Василівна ; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 27. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Науковий консультант − Денисенко В. М., доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Бочарова Ю. Г. Розвиток інноваційної інфраструктури національної економіки: теорія та практика : дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Бочарова Юлія Геннадіївна ; Спецрада Д 08.120.01 у ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 99. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент: Юринець З. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана Франка.
 • Бундза І. В. Функціонування іменників singularia tantum у сучасній польській мові : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.03 “Слов’янські мови” / Бундза Ірина Василівна ; Спецрада Д 26.172.01 в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 54. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник : Кравчук А. М., канд. філол наук, проф., зав. кафедри польської філології ЛНУ ім. Івана Франка. Бундза І. В., викладач кафедри польської філології ЛНУ імені Івана Франка.


 

 • Вербицька А. О. Твір архітектури як об’єкт авторського права : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Вербицька Анастасія Олегівна ; Спецрада Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 88. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Якубівський І. Є., кандидат юрид. наук, доцент кафедри цивільного права і процесу ЛНУ імені Івана Франка.
 • Вертій О. Вогненний декалог української літератури від Тараса Салиги / О. Вертій // Українська літературна газета. – 2018. – № 24. – С. 14–15. – Рец. на кн.: Салига Т. Вогонь, що не згаса… – Київ : Либідь, 2017. – 640 с.: іл.
 • Вінграновський каже : “Давай закладемося, що я в тебе в “дурака” виграю десять разів підряд”. Іван Лучук пише енциклопедію світової літератури / текст Павло Вольвач ; фото Я. Тимчишин // Країна. – 2018. – № 42. – С. 43–45. Іван Лучук закінчив слов’янське відділення філологічного факультету Львівського університету імені Івана Франка.
 • Врятуймо “келію” Хоткевича! / Літературна Україна. – 2018. – №39 (5772). – С. 6. Ініціаторами даного звернення є Літературно-меморіальний музей Івана Франка у с. Криворівня, Народний музей Гуцульського театру Гната Хоткевича в с. Красноїлля, Кафедра української літератури ім. акад. М. Возняка ЛНУ імені Івана Франка, Ректорат ЛНУ імені Івана Франка.
 • Горячко Т. В. Амплітудно-частотні характеристики шаруватих пластин і гофрованих у коловому напрямку циліндричних оболонок : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 “Механіка деформівного твердого тіла” / Горячко Тарас Всеволодович ; Спецрада Д 35.195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 24. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Турчин І. М., докт. фіз.-мат. наук, проф. кафедри механіки ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Гузь В. М. Міжнародно-правова охорона дикої фауни : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Гузь Володимир Миколайович ; Спецрада Д 26.001.10 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 57. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник : Лисик В. М., канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри міжнародного права ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Гусарчук Т. В. Феномен творчої індивідуальності композитора в інтонаційній драматургії духовних творів (на матеріалі українського музичного мистецтва) : дис. на здобуття наук. ступеня доктора мистецтвознавства : спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / Гусарчук Тетяна Володимирівна ; Спецрада Д 26.005.01 у Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 26. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент : Медведик Ю. Є., завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва ЛНУ імені Івана Франка.
 • Деркач М. Мер Львова заявив, що проблем з увімкненням тепла не буде / М. Деркач // Високий замок. – 2018. – № 109. – С. 7. З першого жовтня опалення отримує Львівська обласна клінічна лікарня та оранжерейно-тепличний комплекс ЛНУ ім. І. Франка.
 • Дзера О. В. Соціокультурні та лінгвокогнітивні виміри біблійного інтертексту в просторі сучасного перекладознавства : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / Дзера Оксана Василівна ; Спецрада Д 26.054.05 у Київському національному лінгвістичному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 18. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Науковий консультант – Зорівчак Р. П., доктор філол. наук, професор, академік АН ВШ України, завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка. Дзера О. В., доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка.
 • Дзіковський Д. В. Узагальнення моделі С. Чандрасекара в теорії масивних вироджених карликів : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 “Астрофізика, радіоастрономія” / Дзіковський Дмитро Володимирович ; Спецрада Д 41.051.04 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 107. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Ваврух М. В., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри астрофізики ЛНУ імені Івана Франка. Дзіковський Д. В., молодший науковий співробітник кафедри астрофізики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Дидик-Меуш Г. М. Комбінаторика в українській мові XVI–XVIII ст.: теорія, практика, словник (ад’єктивно-субстантивні словосполучення) : дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Дидик-Меуш Ганна Михайлівна ; Спецрада Д 26.001.19 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 9. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Купчинська З. О., докт. філол. наук,, проф., зав. кафедри української мови ім. проф. Івана Ковалика ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Доротич М. Красуня з Новояворівська завоювала у Грузії титул Miss & Mister Planet-2018 / М. Доротич // Високий замок. – 2018. – № 112. – С. 16. Переможниця конкурсу Олена Фірут навчається на юридичному факультеті ЛНУ ім. І. Франка.
 • Дроздовський Д. Герменевтика вогню: історія новітньої української літератури від Тараса Салиги / Дмитро Дроздовський // Літературна Україна. – 2018. – №39 (5772). – С. 7. – Рец. на кн.: Салига Т. Ю. Вогонь, що не згаса… – К. : Либідь, 2017. – 640 с.
 • Дурнов Є. С. Адвокатура в Україні : історико-правове дослідження (кінець XIX–XX ст.) : дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Дурнов Євген Сергійович ; Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 10. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Бойко І. Й., докт. юрид. наук, проф., зав. кафедри історії держави, права та політико-правових учень ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Жулинський М. Українська академія наук і становлення академічного літературознавства / М. Жулинський // Літературна Україна. – 2018. – № 42. – С. 10–11. До створення Академії наук наукову діяльність в Україні здійснювали передусім і головним чином професори та викладачі університетів, зокрема Львівського.
 • Іваницький Я. О. Закономірності адвокатської діяльності як складова предмета криміналістики : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / Іваницький Ярослав Олегович ; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 60. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник : Когутич І. І., докт. юрид. наук, проф., проф. кафедри кримінального процесу та криміналістики ЛНУ ім. Івана Франка. Іваницький Я. О., аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Івасів Н. С. Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Івасів Наталія Семенівна ; Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 126. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Микитенко Н. О., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка. Івасів Н. С., асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка.
 • Карпенко І. В. Облікове забезпечення трансфертного ціноутворення на підприємствах торгівлі : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності” / Карпенко Інна Вікторівна ; Спецрада Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 50. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Струк Н. С., канд. екон. наук, доц,, доц. кафедри обліку і аудиту ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Карпінський Б. А. Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Карпінський Борис Андрійович ; Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 7. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Карпінський Б. А., професор кафедри економіки та менеджменту ЛНУ імені Івана Франка.
 • Клонцак О. І. Розвиток академічно-громадського навчання студентів у системі університетської освіти США : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Клонцак Ореста Ігорівна ; Спецрада К 35.052.24 у Національному університеті “Львівська політехнікаˮ МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 108. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Равчина Т. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Козоріз О. О. Організація та діяльність поліції на західноукраїнських землях у складі Республіка Польща (1921 − 1939) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень” / Козоріз Оксана Олегівна ; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 87. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Кобилецький М. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ імені Івана Франка.
 • Кончук Н. С. Кримінальна відповідальність за державну зраду : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / Кончук Наталія Сергіївна ; Спецрада К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 64. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Бурдін В. М., докт. юрид. наук, проф., декан юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Копитко В. У Львові вперше вручили літературну премію імені Романа Гамади / Василина Копитко // Українська літературна газета. – 2018. – №21 (235). – С. 1-2. Роман Гамада працював у ЛНУ імені Івана Франка.
 • Копитко В. У Львові вперше вручили літературну премію імені Романа Гамади / Василина Копитко // Літературна Україна. – 2018. – №39 (5772). – С. 2. У статті йдеться про те, що ЛНУ імені Івана Франка разом із НСПУ заснували літературну премію в пам’ять відомого сходознавця Романа Гамади, що працював у ЛНУ імені Івана Франка.
 • Кошмак І. О. Моделювання світіння низькометалічних зон Н ІІ, які оточують області спалахового зореутворення : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 “Астрофізика, радіоастрономія” / Кошмак Ігор Олександрович ; Спецрада Д 41.051.04 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 107. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Мелех Б. Я., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри астрофізики ЛНУ імені Івана Франка. Кошмак І. О., асистент кафедри астрофізики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Кувітанова Ю. І. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України: загальнотеоретична характеристика : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень” / Кувітанова Юлія Іванівна ; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 87. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Косович В. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри теорії та філософії права ЛНУ імені Івана Франка.
 • Кузьма В. Ю. Міжнародно-правові аспекти співробітництва Ради Європи з Європейським Союзом : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Кузьма Вікторія Юріївна ; Спецрада Д 41.086.04 у Національному університеті “Одеська юридична академіяˮ МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 124. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Левицький Т. І., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права ЛНУ імені Івана Франка. Кузьма В. Ю., аспірант кафедри міжнародного права ЛНУ імені Івана Франка.
 • Кузьменко Т. М. Орнітофауна відкритих агроландшафтів Полісся та Лісостепу Лівобережної України : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біол. наук : спец. 03.00.08 “Зоологія” / Кузьменко Тетяна Миколаївна ; Спецрада Д 26.153.01 в Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 38. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Шидловський І. В., кандидат біол. наук, доцент, завідувач Зоологічного музею ЛНУ імені Івана Франка.
 • Кулик Н. Академія наук : сто років потому / Н. Кулик // Освіта України. – 2018. – № 49. – С. 1, 10–11. Михайло Грушевський та Володимир Вернадський були ініціаторами творення різних форматів Академії наук.
 • Кулик Н. Антін Крушельницький : помилка ціною в життя / Н. Кулик // Освіта України. – 2018. – № 44. – С. 1, 14–15. А. Крушельницький під час навчання на філософському факультеті Львівського університету (де викладав Михайло Грушевський) познайомився з Іваном Франком.
 • Кулик Н. Невтомний українець / Н. Кулик // Освіта України. – 2018. – № 40. – С. 14–15. Про внесок в розвиток української освіти Олександра Барвінського (закінчив філософський факультет Львівського університету).
 • Кушнарьов І. В. Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація : дис. на здобуття наук. ступеня доктора політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Кушнарьов Ігор Володимирович ; Спецрада Д 26.236.01 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 105. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент: Хома Н. М., доктор політ. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Кушнір Б. Забутих вчених популяризують через соцмережі / Б. Кушнір // Голос України. – 2018. – № 228. – С. 9. – Фото. Тарас Андрусяк, к.ю.н., доц. каф. історії держави, права та політико-правових учень ЛНУ ім. І. Франка, запустив на своїй сторінці у Фейсбуці науково-пізнавальний проект з відновлення знищеної та деформованої радянською системою національної пам’яті.
 • Липовецький С. Львівський листопад. 100 років тому українці взяли владу у столиці Східної Галичини, проте не змогли її втримати / С. Липовецький // Дзеркало тижня. – 2018. – № 42-43. – С. 15. На фото відображені українські військові в приміщенні сейму (тепер університет імені І. Франка), листопад 1918 р.
 • Ліпшиць Л. В. Формування соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв міжнародних рейсів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. Наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Ліпшиць Лариса Володимирівна ; Спецрада К 67.051.02 у Херсонському державному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 73. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Микитенко Н. О., докт. пед. наук, проф., зав. кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Лободіна З. М. Бюджетний механізм соціально-економічного розвитку держави : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Лободіна Зоряна Миколаївна ; Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 8. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Крупка М. І., докт. екон. наук, проф., зав. кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Луцій К. М. Маркетинг партнерських відносин м’ясопереробних підприємств : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності” / Луцій Калина Миколаївна ; Спецрада Д 26.004.01 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 75. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Струк Н. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені Івана Франка.
 • Любінська О. І. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини у вищих навчальних закладах : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Любінська Орися Іванівна ; Спецрада К 35.874.03 у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ДСНС України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 127. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Мачинська Н. І., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ імені Івана Франка. Бойко Г. О., асистент кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ імені Івана Франка.
 • Матат Д. Астрономічні перемоги / Д. Матат // Освіта України. – 2018. – № 45. – С. 1–2, 8–9. На Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики у Пекіні (КНР) за результатами змагань “срібло” здобув випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату ЛНУ імені Івана Франка Назарій Фортуна, а “бронзу” отримав учень 11 класу того ж ліцею – Павло Гілея.
 • Мельник А. А. Якість закону: теоретико-методологічний та техніко-юридичний аспекти : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Мельник Алла Анатоліївна ; Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 59. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Косович В. М., докт. юрид. наук, доц., зав. кафедри теорії та філософії права ЛНУ ім. Івана Франка.


 

 

 • Мельник А. В. Міжнародно-правове регулювання права на свободу вираження поглядів : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Мельник Андрій Володимирович ; Спецрада Д 26.001.10 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 135. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Лисик В. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права ЛНУ імені Івана Франка. Мельник А. В., асистент кафедри цивільного права і процесу ЛНУ імені Івана Франка.
 • Мельник В. С. Рівномірні відстані до різних функціональних класів та розвиток теореми Гана про проміжні функції : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз” / Мельник Василь Сергійович ; Спецрада К 76.051.02 у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 22. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Скасків О. Б., докт. фіз.-мат. наук, проф. кафедри теорії функцій та теорії ймовірностей ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Микитюк В. І. Педагогічна концептосфера Івана Франка: історія і сучасність : дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Микитюк Володимир Ількович ; Спецрада Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 15. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Микитюк В. І., доцент кафедри української літератури імені М. Возняка ЛНУ імені Івана Франка.
 • Миклаш Л. Т. Структурно-семантичні параметри англомовної терміно-системи лісового господарства : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Миклаш Леся Теодорівна ; Спецрада К 26.133.08 у Київському університеті імені Бориса Грінченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 80. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Іващишин О. М., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ імені Івана Франка.
 • Міщенко М. Він бачив, розумів і любив красу / Максим Міщенко // Високий замок. – 2018. – №128 (5825). – С. 11. Стаття про Василя Пилип’юка, відомого випускника ЛНУ імені Івана Франка.
 • Наняк Ю. О. Індивідуалізоване мовлення як проблема перекладу (на матеріалі трагедії Й. В. Ґете “Faust” та її англомовних і українських перекладів) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / Наняк Юлія Олегівна ; Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листоп. – С. 54. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Зорівчак Р. П., докт. філол наук, проф., зав. кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики ім. Григорія Кочура ЛНУ ім. Івана Франка. Наняк Ю. О., асистент кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики ім. Григорія Кочура ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Народний артист України Федір Стригун : “Беручись тепер за “Марію Заньковецьку”, хотів, щоб наші актори пам’ятали, “чиї сини? яких батьків?” / розмову вела Оксана Мельник // Урядовий кур’єр. – 2018. – № 222. – С. 8.
 • Нікітін А. В. Аналіз асимптотичних властивостей стохастичних диференціальних рівнянь з використанням апроксимаційних схем : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.04 “Системний аналіз і теорія оптимальних рішень” / Нікітін Анатолій Володимирович ; Спецрада Д 26.001.35 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 2. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Єлейко Я. І., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри теоретичної та прикладної статистики ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Нормативно-правові акти Львівської обласної державної адміністрації : розпорядження № 1137/0/5-18 від 25.10.2018 // Високий замок. – 2018. – № 123. – С. 10–11. Про нагородження співробітників ЛНУ ім. І. Франка Дияка І. І та Сибірну Н. О.
 • Нормативно-правові акти Львівської обласної державної адміністрації : розпорядження Львівської обласної державної адміністрації від 19.11.2018 № 1224/0/5-18 // Високий замок. – 2018. – № 132. – С. 11. Розпорядження про нагородження Когут Тетяни Іванівни – керівника колективу, диригента хору народного ансамблю пісні і танцю “Черемош” ЛНУ імені Івана Франка.
 • Павличко Д. Труди і дні Івана Ющука. Людина великого українського духу,світового рівня мовознавець / Д. Павличко // Літературна Україна. – 2018. – № 45-46. – С. С. 6–7 ; № 47-48. – С. 4–5. Д. Павличко навчався на кафедрі української літератури, а І. Ющук на славістичному відділенні Львівського університету ім. І. Франка. В статті згадано також І. Свєнціцького та Є. Лазаренка.
 • Пам'ять про Героя // Освіта України. – 2018. – № 47. – С. 3. У п’яту річницю Революції гідності на будівлі економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка відкрили меморіальну дошку Герою України Дмитрові Чернявському.
 • Перетятко Г. В. Вплив моралі на правове регулювання в Україні: загальнотеоретичні аспекти : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень” / Перетятко Галина Володимирівна ; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 88. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Рабінович П. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та філософії права ЛНУ імені Івана Франка.
 • Петрик О. “Цим могли би гордитися Лувр, Британський музей чи будь0який інший музей світу”. У Львові презентували унікальні бронзові знахідки, датовані VІІІ століттям до нашої ери / О. Петрик // Високий замок. – 2018. – № 122. – С. 7. – Фото. Презентував знахідки, які зараз перебувають у Львівському музеї історії релігії, зав. відділу Ін-ту релігієзнавства – філії ЛМІР, док. іст. наук, в.о. завідувача археології Ін-ту українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, професор кафедри археології ЛНУ ім. І. Франка Микола Бандрівський.
 • Питюк О. Ю. Теорія спектрів квазічастинок перенормованих багатофононними процесами у 3d та низькорозмірних структурах : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 “Теоретична фізика” / Питюк Олеся Юріївна ; Спецрада Д 76.051.01 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 134. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Ткачук В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Полинув журавлем у Вічність [некролог] / з печаллю і сумом колектив парламентської газети “Голос України” // Голос України. – 2018. – № 177. – С. 8. Заслужений журналіст України Михайло Федорович Василашко закінчив заочне відділення факультету журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка.
 • Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2018 року : указ Президента України від 7 грудня 2018 року № 419/2018 // Урядовий кур’єр. – 2018. – № 235. – С. 12. Премії були присудженні Малому Т. С. та Жишковичу А. В. – кандидатам фіз.-мат. наук, наук. співробітникам ЛНУ імені Івана Франка.
 • Рибак Т. М. Організація навчальної діяльності з української мови і літератури у шкільній освіті західної діаспори (1945 – 1996 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Рибак Тетяна Миколаївна ; Спецрада К 35.052.24 у Національному університеті “Львівська політехнікаˮ МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 108. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Герцюк Д. Д., кандидат пед. наук, доцент, декан факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка.
 • Ростецька С. І. Регіональна ідентичність в політичному процесі сучасних європейських країн : дис. на здобуття наук. ступеня доктора політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Ростецька Світлана Іванівна ; Спецрада Д 41.053.06 у ДЗ “Південоукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинськогоˮ МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 105−106. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент: Денисенко В. М., доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Ростикус Н. П. Система ситуаційних вправ як засіб формування діалогічного мовлення молодших школярів : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання – українська мова” / Ростикус Надія Петрівна ; Спецрада Д 26.133.05 у Київському університеті імені Бориса Грінченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 108. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Ростикус Н. П., асистент кафедри початкової і дошкільної освіти, заступник декана факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка.
 • Світлої пам’яті відомого журналіста Бориса Леонідовича Козловського / адміністрація Національного університету “Львівська політехніка” // Високий замок. – 2018. – № 138. – С. 15. Борис Леонідович закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка.
 • Скіба Н. Я. Інтегроване формування іншомовної комунікативної та методичної компетентностей майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання – германські мови” / Скіба Наталія Ярославівна ; Спецрада К 58.053.05 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 102. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Микитенко Н. О., доктор пед. наук, професор, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка. Скіба Н. Я., асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка.
 • Список здобувачів вченого звання старшого дослідника // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 6–7.

Природничі науки :

- Бабіжецький Володимир Станіславович, 102 “Хімія”;

- Горинь Андрій Маркіянович, 102 “Хімія”;

- Демченко Павло Юрійович, 102 “Хімія”;

- Токайчук Ярослав Олексійович, 102 “Хімія”.

 • Список здобувачів наукового ступеня доктора наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 7–20.

Фізико-математичні науки :

- Малик Орест Петрович, 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” ; Д 35.051.09.

Економічні науки :

- Замасло Ольга Теодорівна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01.

 • Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 20–55.

Фізико-математичні науки :

-         Маланчук Оксана Михайлівна, 01.01.02 “Диференціальні рівняння” ; Д 35.051.07;

-         Васюта Василь Михайлович, 01.04.02 “Теоретична фізика” ; Д 35.051.09.

Історичні науки :

-         Байдак Мар’яна Степанівна, 07.00.01 “Історія України” ; Д 35.051.12;

-         Гладишук Сергій Олександрович, 07.00.02 “Всесвітня історія” ; Д 35.051.12;

-         Лехнюк Роман Олегович, 07.00.01 “Історія України” ; Д 35.051.12.

Економічні науки :

-         Бочан Віталій Ігорович, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”; Д 35.051.01;

-         Головчак Ганна Василівна, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”; Д 35.051.01;

-         Данчевська Ірина Романівна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”; Д 35.051.01;

-         Жовтанецька Ярина Всеволодівна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”; Д 35.051.01;

-         Круглякова Віра Володимирівна, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”; Д 35.051.01;

-         Леськів Олег Анатолійович, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”; Д 35.051.01;

-         Полинюк Наталія Ігорівна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”; Д 35.051.01.

Філологічні науки :

-         Розвод Еліна Вадимівна, 10.02.04 “Германські мови”; Д 35.051.15.

Юридичні науки :

-         Павич Христина Миронівна, 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність”; Д 35.051.03.

Соціологічні науки :

-         Ілик Христина Василівна, 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології”; Д 35.051.26;

-         Мишковська Олена Петрівна, 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології”; Д 35.051.26.

Соціальні комунікації :

-         Величко Зоряна Андріївна, 27.00.04 “Теорія та історія журналістики”; Д 35.051.24;

-         Мельник Андрій Петрович, 27.00.04 “Теорія та історія журналістики”; Д 35.051.24.

 • Список здобувачів наукового ступеня доктора наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 58–66.

Історичні науки :

- Куцька Олеся Миколаївна, 20.02.22 “Військова історія” ; Д 35.051.25.

Економічні науки :

- Кічурчак Маріанна Василівна, 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” ; Д 35.051.22.

Юридичні науки :

- Губань Радим Васильович, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03.

 • Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 66–97.

Фізико-математичні науки :

-         Венгрин Богдан Ярославович, 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” ; Д 35.051.09;

-         Кашуба Андрій Іванович, 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” ; Д 35.051.09.

Хімічні науки :

-         Ардан Богдан Романович, 02.00.01 “Неорганічна хімія” ; Д 35.051.10;

-         Бурка Олег Андрійович, 02.00.04 “Фізична хімія” ; Д 35.051.10;

-         Кордан Василь Михайлович, 02.00.01 “Неорганічна хімія” ; Д 35.051.10;

-         Маршалек Андрій Сергійович, 02.00.04 “Фізична хімія” ; Д 35.051.10.

Історичні науки :

-         Верхотурова Маряна Андріївна, 20.02.22 “Військова історія” ; Д 35.051.25;

-         Казан Емілія Мар’янівна, 20.02.22 “Військова історія” ; Д 35.051.25;

-         Щеглов Андрій Юрійович, 20.02.22 “Військова історія” ; Д 35.051.25.

Економічні науки :

-         Ільків Наталія Василівна, 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” ; Д 35.051.22.

Юридичні науки :

-         Бризіцький Максим Ігорович, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03.

Філологічні науки :

-         Алієва Ольга Назірівна, 10.02.04 “Германські мови” ; К 35.051.15;

-         Денисюк Юлія Іванівна, 10.02.04 “Германські мови” ; К 35.051.15.

 • Степанець І. О. Регіональний вимір територіальної організації влади в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата географ. наук : спец. 11.00.02 “Економічна та соціальна географія” / Степанець Інна Олександрівна ; Спецрада К 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 80. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Дністрянський М. С., доктор географ. наук, професор, професор кафедри географії України ЛНУ імені Івана Франка.
 • Строганов О. В. Вплив підшарів германію на структуру та явища перенесення заряду в тонких плівках міді, золота та срібла : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 “Фізика і хімія поверхні” / Строганов Олег Вікторович ; Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 24. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник : Стасюк З. В., докт фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри фізичної та біомедичної електроніки ЛНУ ім. Івана Франка. Строганов О. В., аспірант кафедри фізичної та біомедичної електроніки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Теслюк С. А. Фінансові ресурси недержавних пенсійних фондів в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Теслюк Софія Анатоліївна ; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університету імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 69. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 • Тоічкіна О. О. Напівгрупи ендоморфізмів деяких класів бінарних відношень : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 “Алгебра і теорія чисел” / Тоічкіна Олена Олександрівна ; Спецрада Д 26.206.03 в Інституті математики НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 22. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Гутік О. В., канд. фіз.-мат. наук, доц. кафедри геометрії і топології ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Тумак О. М. Ставлення та розвиток методики навчання англійської мови на Буковині (кінець XIX – початок XX ст.) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання – германські мови” / Тумак Оксана Михайлівна ; Спецрада К 58.053.05 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 101. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Морська Л. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка.
 • Турчин І. М. Освітня діяльність та педагогічні погляди Пауло Фрейре : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Турчин Ірина Михайлівна ; Спецрада К 35.052.24 у Національному університеті “Львівська політехнікаˮ МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 108. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Заячківська Н. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Тютенко Р. В. Соціальний портрет офіцера українських армій періоду Національної революції (1917–1921 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 20.02.22 “Військова історія” / Тютенко Роман Володимирович ; Спецрада Д 35.051.25 у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міноборони України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 44. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник : Якимович Б. З., докт. іст. наук, проф., проф. кафедри історичного краєзнавства ЛНУ ім. Івана Франка. Тютенко Р. В., аспірант кафедри іторичного краєзнавства ЛНУ імені Івана Франка.
 • Унгурян Г. М. Задачі Коші для параболічних систем типу Шилова з невід’ємним родом і коефіцієнтами  обмеженої гладкості : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 “Диференціальні рівняння” / Унгурян Галина Михайлівна ; Спецрада К 76.051.02 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 33. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Іванчов М. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ імені Івана Франка.
 • Чумак Л. М. Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі початку XXI століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Чумак Людмила Миколаївна ; Спецрада К 26.133.08 у Київському університеті імені Бориса Грінченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 80. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Андрейчук Н. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка.
 • Шматко І. В. Формування та системно-словотвірна організація української бджільницької термінології : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Шматко Інна Володимирівна ; Спецрада К 11.051.14 у Донецькому національному університеті ім. Василя Стуса МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 57. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Кочан І. М., докт. філол. наук, проф., зав. кафедри українського прикладного мовознавства ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Шутко Н. І. Зобов’язальне право за Цивільним кодексом Австрії 1811 року та його застосування на західноукраїнських землях (1811 – 1939 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень” / Шутко Наталія Ігорівна ; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 87. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Семків В. О., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри основ права України ЛНУ імені Івана Франка. Шутко Н. І., асистент кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ імені Івана Франка.
 • Яворський Я. Т. Правовий статус прокурора Міжнародного кримінального суду : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Яворський Ярослав Теодейович ; Спецрада К 26.008.04 у Національному університеті “Києво-Могилянська академія” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 68. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Гутник В. В., канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри міжнародного права ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Яремчук І. Я. Хвилеводний, плазмон-поляритонний і плазмонний резонансні ефекти в мікро- та наноструктурах для сенсорної електроніки : дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 “Фізика твердого тіла” / Яремчук Ірина Ярославівна ; Спецрада Д 35.052.13 у Національному університеті “Львівська політехнікаˮ МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 7. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент: Болеста І. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій ЛНУ імені Івана Франка.
 • Юрій Садловський : [некролог] // Літературна Україна. – 2018. – № 43-44. – С. 3.

Журнали

 • “Українці ставляться до держави, як до ворога. Це – наслідок Голодомору” : [інтерв’ю з І. Васюником] / текст : В. Мізерна ; фото : С. Старостенко // Країна. – 2018. – № 45. – С. 23–26. Співголова громадського комітету зі вшанування пам’яті жертв Голодомору, кандидат економічних наук І. Васюник закінчив економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.
 • 70-річчя академіка НАН України А. А. Сибірного // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 10. – С. 97. Андрій Андрійович у 1970 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка.
 • 75-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ф. Головка // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 10. – С. 99. Мирослав Федорович закінчив аспірантуру ЛНУ імені Івана Франка та був професором цього ЗВО у 1990-2006 рр.
 • Баглик А. В корінні наша глибина / Андрій Баглик // Дзвін. – 2018. – № 9. – С. 147-151. Баглик А. здобував вищу освіту у ЛНУ імені Івана Франка.
 • Байдюк С. Роздуми / Софія Байдюк // Дзвін. – 2018. – № 9. – С. 137-141. Байдюк С. навчається у Львівській Класичній гімназії при ЛНУ імені Івана Франка.
 • Бігун О. Духовна подорож / О. Бігун // Дзвін. – 2018. – № 8. – С. 116–122. – Поезія. Оксана Бігун 2001 року закінчила факультет прикладної математики та інформатики ЛНУ ім. І. Франка.
 • Бондаренко М. Джеймс Джойс в українських перекладах / Марія Бондаренко // Дзвін. – 2018. – № 9. – С. 209-216. Бондаренко М. у 2014 р. переїхала до Львова для продовження навчання у ЛНУ імені Івана Франка.
 • Вовк У. Штучно створити “персонажа” неможливо / Устина Вовк // Дзвін. – 2018. – № 9. – С. 197-202. Вовк У., студентка третього курсу факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка.
 • Горблянський Ю. Нереальне, мов переламний вітер. Ліричні камертони Михайла Зарічного / Ю. Горблянський // Дзвін. – 2018. – № 8. – С. 198–205. – Рец. на кн.: Зарічний М. Просто сто сторінок. – Львів : Піраміда, 2017. Зарічний Михайло – професор математики Львівського університету.
 • Дмитерко О. Казкова палітра / Олена Дмитерко // Дзвін. – 2018. – № 9. – С. 181-189. Дмитерко О. через анексію Криму Росією перевелася до ЛНУ імені Івана Франка на факультет журналістики.
 • Дупляк М. Гідна публікація до франкового ювілею / М. Дупляк // Дзвін. – 2018. – № 8. – С. 206–210. – Рец. на кн.: Франко І. Мойсей : поема. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 312 с.
 • Жаркова Р. Новий національний проект на підтримку навчання / текст: Р .Жаркова // Зарубіжна література в школах України. – 2018. – № 10. – С. 3-4 обкл. − Фото. 18 жовтня Дзеркальна зала ЛНУ імені Івана Франка прийняла учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції Дитинство і література: поетика, методика, дидактика. У статті згаданий Музей історії ЛНУ імені Івана Франка. Також згадані прізвища: Л. Мацевко-Бекерська, завідувач кафедри світової літератури; Я. Гарасим, проректор; Н. Мачинська, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти.
 • Залізна бартка / Осмир // Дзвін. – 2018. – № 9. – С. 233-234. Осмир, випускник ЛНУ імені Івана Франка, дослідник Голодомору, засновник Школи розширеного світогляду “Магура”.
 • Захарчук О. Через пісню відроджувати Україну. До 25-ліття народного хору “Нескорені” / О. Захарчук // Дзвін. – 2018. – № 8. – С. 235–237. На світлині до статті зображено хор в приміщенні Львівського університету.
 • Зінченко А. Єлизавета Старинкевич – життя та погляди перекладача й літературознавця / Анна Зінченко // Дзвін. – 2018. – № 9. – С. 203-208. Зінченко А. закінчила ЛНУ імені Івана Франка.
 • Іваненко О. Круглий стіл “Лексика і фразеологія “Слова о полку Ігоревім” в етимологічному висвітленні” / О. Іваненко // Слово і час. – 2018. – № 10. – С. 120–124. – Літопис подій. Висвітлено основні тези виступу П. Салевича “Символ мисі-медведя”.
 • Левицька І. Ігор Паращак: “Даю в борг лише ту суму, яку згоден втратити” / текст: І. Левицька; фото: В. Шмаков // Країна. – 2018. – № 44. – С. 23. Журналіст Ігор Паращак навчався на факультеті журналістики у ЛНУ імені Івана Франка.
 • Легіт Дз. Слід намріяних доріг / Дзвінка Легіт // Дзвін. – 2018. – № 10. – С. 118–122. – Поезія. Автор поезії вчилася в ЛНУ ім. Франка на біологічному факультеті.
 • Ленська С. “Вітчизні я віддав мій цвіт життя…” : творчість Олеся Бабія на тлі ХХ століття / С. Ленська // Дивослово. – 2018. – № 11. – С. 54–64. Наукові студії про митця створили Микола Ільницький, Тарас Салига, Федір Погребенник, Лілія Сирота та ін.
 • Лерберґ Ван Ш. Очікування : оповідання / Шарль Ван Лерберґ (Бельгія) (1861–1907) ; пер. з фр. Я. Кравець // Всесвіт. – 2018. – № 9-10. – С. 187–189.
 • Людкевич Я. Інтинська кочуріана / Я. Людкевич // Київ. – 2018. – № 9-10. – С. 72–95. Спогади про Григорія Кочура Ярослави Людкевич (вивчала природничі науки у Львівському університеті ім. І. Франка).
 • Не стало Роксолани Петрівни Зорівчак / редакція та редколегія журналу “Всесвіт” // Всесвіт. – 2018. – № 9-10. – С. 190.
 • Пам’яті Стефанії Андрусів // Слово і час. – 2018. – № 10. – С. 125. Стефанія Андрусів 1970 р. закінчила Львівський університет ім. І. Франка, а в 1993-2003 рр. в цьому ж ЗВО викладала теорію та історію культури на факультеті журналістики.
 • Покотило І. Посвіт / Іван Покотило // Дзвін. – 2018. – № 9. – С. 114-120. Покотило І. закінчив історичний факультет ЛНУ імені Івана Франка.
 • Сокол-Торська О. Відчути душею / Ольга Сокол-Торська // Дзвін. – 2018. – № 9. – С. 176-158. Сокол-Торська О. навчалася на філологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка.
 • Тельвак В. Листи Михайла Грушевського до Олафа Брока / Віталій Тельвак // Український географічний журнал. – 2018. – № 2. – С. 184-188. Грушевський М., професор Львівського університету.
 • Ушакова Г. О. [Рецензія] / Г. О. Ушакова // Фізіологічний журнал. – 2018. – Т. 64, № 5. – С. 100–101. – Рец. на кн.: Функціональна біохімія : підручник / за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 644 с. – (Серія “Біологічні студії”).
 • Ханас Р. “Протиотрута” від “Мистецтва кохання” / Ростислав Ханас // Дзвін. – 2018. – № 9. – С. 203-208. Ханас Р., навчається у ЛНУ імені Івана Франка.

 


 

II. Публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

 • Гата Е. Оповідання / Ева Гата // Київ. – 2018. – № 9-10. – С. 112–155. – Проза.
 • Глушко М. Історико-етнографічне районування України : сучасний стан і наукові перспективи / М. Глушко // Народна творчість та етнологія. – 2018. – № 3. – С. 9–21.
 • Гостюк З. В. Антропогенна модифікованість ландшафтів Покутських Карпат / З. В. Гостюк // Український географічний журнал. – 2018. – № 2. – С. 43-50. Гостюк З. В., Львівський національний університет імені Івана Франка.
 • Заяць А. Райці волинських міст XVI – першої половини XVII ст.: чисельність, персоналії, повноваження / А. Заяць // Український історичний журнал. – 2018. – № 3. – С. 23-45. Заяць А., доцент кафедри давньої історії України та архівознавства ЛНУ імені Івана Франка.
 • Коваліско Н. Економіка і соціологія нерівності : емпіричні свідчення глобальних тенденцій / Н. Коваліско, С. Макеєв // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2018. – № 3. – С. 5–24.
 • Лизанчук В. Одвічний ворог української церкви / В. Лизанчук // Дзвін. – 2018. – № 10. – С. 133–141.
 • Павлюк І. “І слова, ніби гени, крізь мене до Бога кричать…” / І. Павлюк // Київ. – 2018. – № 9-10. – С. 38–54. – Поезія.
 • Палинський В. Історія не до кави (проте…) / В. Палинський // Дзвін. – 2018. – № 10. – С. 234–236. – Рец. на кн.: Мельничук Б. Без прикрашування : історії теплуваті, холоднуваті та… не до кави. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 232 с. : іл.
 • Рабінович С. Контроль за застосуванням заходів відповідальності за порушення присяги судді Конституційного Суду України: питання конституційності й законності / С. Рабінович // Вісник Конституційного Суду України. – 2018. – № 5. – С. 63-73. Рабінович С., професор кафедри конституційного права ЛНУ імені Івана Франка.
 • Романчук О. “Я оголосив війну негідникам, мерзотникам і злодіям. І в цій боротьбі не відступлю”. Теперішній Україні потрібен комендант / О. Романчук // Країна. – 2018. – № 41. – С. 24–26.
 • Салига Т. Мюнхенська сповідь Володимира Янева : до 100-річчя від народження / Т. Салига // Дзвін. – 2018. – № 10. – С. 204–216.
 • Содомора А. Гесіод і його поема “Походження богів” (“Теогонія”) / А. Содомора // Дзвін. – 2018. – № 10. – С. 222–231.
 • Хасхачик В. Вірш-дороговказ для багатьох поколінь / Валерія Хасхачик // Дзвін. – 2018. – № 9. – С. 216-220. Хасхачик В., асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка.
 • Щодра О. Коли і де виникла Русь : проблеми початкового етапу формування української державності / О. Щодра // Голос України. – 2018. – № 225. – С. 12–13.

III. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка
в Інтернет-джерелах

 • 100-річчя ЗУНР: сьогодні у Львові – оркестр, мапінг та Андрухович [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2561299-100ricca-zunr-sogodni-u-lvovi-orkestr-maping-ta-andruhovic.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 жовтня 2018 р. На фасаді ЛНУ імені Івана Франка показали 3D-мапінг до 100-річчя ЗУНР.
 • 12 найкрасивіших університетів України (фото) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dyvys.info/2018/10/21/12-najkrasyvishyh-universytetiv-ukrayiny-foto/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 жовтня 2018 р. ЛНУ імені Івана Франка серед найкрасивіших університетів України.
 • 17 листопада святкують день студента [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galas.te.ua/2018/11/17-листопада-святкують-день-студента/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 листопада 2018 р. У статті йдеться про незвичайні традиції студентів ЛНУ імені Івана Франка, наприклад щороку на День університету пам’ятник письменника перед вузом одягають в мантію, яку спеціально шиють до цієї нагоди.
 • 20 грудня. Пам’ятні дати / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2604706-spilni-navcanna-ssa-j-pivdennoi-korei-2019-roku-budut-mens-masstabnimi.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 грудня 2018 р. Серед пам’ятних дат згадано 150-річчя виникнення культурно-освітня громадська організація “Просвіта” у Львові. У статті зазначено, що просвітяни були причетними до заснування українських шкіл в умовах затвердження галицьким сеймом польської мови як урядової (1868), надсилали петиції у справі заснування кафедри української історії у Львівському університеті.
 • I Всеукраїнські змагання з трудового арбітражу та трудового права пройшли у Стусівському університеті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.donnu.edu.ua/2018/11/12/i-vseukrayinski-zmagannya-z-trudovogo-arbitrazhu-ta-trudovogo-prava-proyshli-u-stusivskomu-universiteti/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 листопада 2018 р. У статті згадується співпраця з ЛНУ імені Івана Франка.
 • Modus Legendi: До 150-ліття заснування Товариства “Просвіта” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.carpe-diem.events/calendar/8748275-modus-legendi-do-150-littya-zasnuvannya-tovaristva-prosvita-at-naukova-biblioteka-lvivskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-i-franka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 грудня 2018 р. Лекцію На роздоріжжі: русофіли, народовці і заснування товариства Просвіта прочитає Олександр Седляр, к. і. н., вчений секретар Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Армія, мова, віра : наскільки ці теми хвилюють українців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.etcetera.media/armiya-mova-vira-naskilki-tsi-temi-hvilyuyut-ukrayintsiv.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 грудня 2018 р. Коментує статтю Анатолій Романюк, професор кафедри політології ЛНУ імені І. Франка.
 • Батько Степана Бандери сам виховав сімох дітей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vikna.if.ua/news/category/if/2018/12/25/93809/view. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 грудня 2018 р. Андрій Бандера, батько Степана Бандери, у 1906-му закінчив богословський факультет Львівського університету.
 • Библиотека Львовского национального университета пополнилась подаренными мусульманами книгами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.arraid.org/ru/node/6434?fbclid=IwAR32JAKX2QGZtix0p8xrq3JIU-4dZNkZPT28VJIJEgdaj_D4tA8rM5OrI5Q. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 жовтня 2018 р.
 • Бізнес-партнери розпиляли 110 мільйонів на гуртожиток університету Франка з російськими холодильниками [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nashigroshi.org/2018/11/13/biznes-partnery-rozpylialy-110-mil-yoniv-na-hurtozhytok-universytetu-franka-z-rosiys-kymy-kholodyl-nykamy/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 листопада 2018 р.
 • Більська М. Чому Львову так потрібен Палац Спорту для дітей? / Марта Більська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wz.lviv.ua/interview/382446-chomu-lvovu-tak-potriben-palats-sportu-dlia-ditei. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 грудня 2018 р. У статті згадано зал Львівського національному університеті імені Івана Франка.
 • В Львівському університеті відкрили виставку архівних документів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/v_lvivskomu_universyteti_vidkryly_vystavku_arhivnyh_dokumentiv_299116.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 жовтня 2018 р.
 • В Україні закривають легендарний університет: комуналку від Гройсмана більше не потягнуть [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://znaj.ua/society/196203-v-ukrajini-zakrivayut-legendarniy-universitet-komunalku-vid-groysmana-bilshe-ne-potyagnut. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 грудня 2018 р. Попри це кілька студентів Львівського національного університету ім. Франка розповіли, що викладачі поширюють інформацію про продовження зимових канікул і у цьому навчальному закладі.
 • Важко прийняти: страшна хвороба забрала відому українську письменницю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://znaj.ua/society/187795-vazhko-priynyati-strashna-hvoroba-zabrala-vidomu-ukrajinsku-pismennicyu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 листопада 2018 р. Стаття про Еву Гату (Ольгу Коссак), доцента кафедри прикладної математики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Викладач Львівського університету отримав Премію братів Ґрімм (ФОТО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leopolis.news/vykladach-lvivskogo-universytetu-otrymav-premiyu-brativ-grimm-foto/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 грудня 2018 р. Доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка Любомир Бораковський отримав Премію Якоба та Вільгельма Ґрімм для молодих науковців.
 • Відійшов у вічність український поет Юрій Садловський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/vidiyshov_u_vichnist_ukrainskyy_poet_yuriy_sadlovskyy_301041.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 листопада 2018 р. Викладав латиську мову на факультеті міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка.
 • Відкритий лист до академічної спільноти у справі кампанії проти авторів підручника “Історія: “Україна і світ” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uamoderna.com/event/open-letter. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 жовтня 2018 р. У листі згадано прізвища: Кметь В., Купин Л., Мельник Р., Ільків-Свидницький М., Петрій І., Седляр О.
 • Військову прокуратуру Центрального регіону очолив генерал-майор юстиції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://1news.com.ua/ukraine/viyskovu-prokuraturu-tsentralnogo-regionu-ocholiv-general-mayor-yustitsiyi.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 грудня 2018 р. Перший заступник Головного військового прокурора України Сергій Довгополов представив колективу військової прокуратури Центрального регіону нового очільника – генерал-майора юстиції Олега Сенюка, який навчався у ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Во Львове умерла известная украинская писательница: подробности [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.obozrevatel.com/society/vo-lvove-umerla-izvestnaya-ukrainskaya-pisatelnitsa-podrobnosti.htm. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 листопада 2018 р. Стаття про Еву Гату (Ольгу Коссак), доцента кафедри прикладної математики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс “Стежками Каменяра” стартує з 15 листопада 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://imzo.gov.ua/2018/11/12/vseukrains-kyy-uchnivs-kyy-literaturno-mystets-kyy-konkurs-stezhkamy-kameniara-startuie-z-15-lystopada-2018-roku/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 листопада 2018 р. Тамара Смовженко доповіла про включення до складу засновників конкурсу ЛНУ імені Івана Франка.
 • Галькович М. Відділення “реанімації” просто у бібліотеці: Історія про те, як повертають життя книгам / Мар’яна Галькович // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2018/10/21/viddilennya-reanimaciyi-prosto-u-biblioteci-istoriya-pro-te-yak-povertayut-zhittya/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 жовтня 2018 р. Стаття про Наукову бібліотеку та справжню “реанімацію” – відділ наукової реставрації. Коментує статтю Оксана Галабурда.
 • Галькович М. Як виглядають партійний квиток, афіші та партійні програми часів ЗУНР: У Науковій бібліотеці унікальна виставка / Мар’яна Галькович // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2018/11/01/yak-viglyadav-partijnij-kvitok-afishi-ta-partijni-programi-chasiv-zunr-u-naukovij-biblioteci-unikalna-vistavka/?fbclid=IwAR2HgzrG7q6HuM9v72T4EpPOXI3klV58NMbLneB8AaXeYwl4OIhmpa0ChJY. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 листопада 2018 р. У статті згадано НУ ЛНУ імені Івана Франка. Юрій Лисий у своїх коментарях і розповідях згадує Миколу Ільківа-Свидницького.
 • Гончар О. Показ фільму “Ex Libris: Нью-Йоркська публічна бібліотека” у Львові: бібліотекам варто не боятися бути різними / Ольга Гончар // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://travelling.docudays.ua/2018/news/kino/lviv-ex-libris/?fbclid=IwAR1JI9iLfbougWRit79qByxKhuXJighsa9rttVj8L8kVGgeLLd5C55v5vy0. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 грудня 2018 р. В обговоренні фільму взяв участь Кметь В. Ф.
 • Двоє львів’ян вибороли дві медалі на Міжнародній олімпіаді з астрономії у Китаї [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv1256.com/news/dvoie-l-viv-ian-vyboroly-medali-na-mizhnarodniy-olimpiadi-z-astronomii-u-kytai/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 листопада 2018 р. “Срібло” здобув Назарій Фортуна, випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату ЛНУ ім. Івана Франка; бронзу – Павло Гілей, учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Де у Львові можна поїсти менш ніж за 100 гривень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://amazing-ukraine.com/de-u-lvovi-mozhna-poisty-mensh-nizh-za-100-hryven-2/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 листопада 2018 р. У статті згадано про їдальню у ЛНУ імені Івана Франка.
 • День студента в Україні: історія та традиції свята [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://narodna-pravda.ua/2018/11/16/den-studenta-v-ukrayini-istoriya-ta-traditsiyi-svyata/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 листопада 2018 р. У статті йдеться про незвичайні традиції студентів ЛНУ імені Івана Франка.
 • Державотворення ЗУНРу стало одним із чинників відновлення нашої незалежності, – Олег Павлишин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://4studio.com.ua/novyny/derzhavotvorennya-zunru-stalo-odnym-iz-chynnykiv-vidnovlennya-nashoyi-nezalezhnosti-oleg-pavlyshyn/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 жовтня 2018 р. Олег Павлишин − доцент кафедри Новітньої історії України ім. М. Грушевського ЛНУ імені Івана Франка.
 • До 150-річчя “Просвіти”. України незрадливий син [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://svoboda.te.ua/do-150-richchya-prosvity-ukrayiny-nezradlyvyj-syn/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 листопада 2018 р. У селі Острів Тернопільського району відбувся вечір пам’яті поета-патріота, шестидесятника, просвітянина Василя Ярмуша, який все своє життя боровся проти русифікації (закінчив факультет журналістики ЛНУ імені Івана Франка).
 • Добірку книг про Іслам подарували бібліотеці Франкового вишу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://velychlviv.com/dobirku-knyg-pro-islam-podaruvaly-bibliotetsi-frankovogo-vyshu/?fbclid=IwAR2eI2-dLNutQNXfuk9Gu8WnwrM1WZRCE6Qy7ixvOBlOo1dYclkfO6WiHuQ. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 жовтня 2018 р.
 • Досье кандидатов: кто претендует на мантии судей Антикорсуда и Верховного Суда [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://sud.ua/ru/news/publication/128202-dose-kandidatov-kto-pretenduet-na-mantii-sudey-antikorsuda-i-verkhovnogo-suda. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 листопада 2018 р. Косович В. М., завідувач кафедри теорії та філософії права юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка − кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Найскромніший серед кандидатів. Очевидний висновок випливає з фото самого кандидата та його декларації. Також серед кандидатів є Монаєнко А. О. (попереднє прізвище Мансуров), головний науковий співробітник відділу моніторингу законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України − кандидат на посаду судді Касаційного адміністративного суду Верховного Суду (закінчив ЛНУ імені Івана Франка; має бізнес в Хорватії та дружину з 6 квартирами).
 • Дрималовський О. Освітяни Львівщини вирушили на акції протесту до Києва: вимагають підвищення оплати праці / Орест Дрималовський // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2018/10/16/osvityani-lvivshhini-virushili-na-akciyi-protestu-kiyeva-vimagayut-pidvishhennya-oplati-praci/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 жовтня 2018 р. У статті згадано Володимира Качмара, голову Профспілкової організації працівників ЛНУ імені Івана Франка та мітинг біля пам’ятника Івану Франку.
 • Дрозда А. У Львові помер відомий поет і перекладач Юрій Садловський / Андрій Дрозда // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/u_lvovi_pomer_vidomiy_poet_i_perekladach_yuriy_sadlovskiy_n1470151. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 листопада 2018 р. Викладав латиську мову на факультеті міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка.
 • За перемогу боролися близько 200 учасників з 39 країн світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tsn.ua/ukrayina/ukrayinci-zdobuli-chotiri-medali-na-mizhnarodniy-olimpiadi-z-astronomiyi-1247973.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 листопада 2018 р. “Срібло” здобув Назарій Фортуна, випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату ЛНУ ім. Івана Франка; бронзу – Павло Гілей, учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Збірна ЛДУФК з плавання – переможець Універсіади Львівщини-2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/zbirna_ldufk_z_plavannya__peremozhets_universiady_lvivshchyny2018_301088.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 листопада 2018 р. За результатами проведених змагань ЛНУ ім. І. Франка у трійці призерів.
 • Звіт депутата ЛМР Пундора Андрія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/zvit_deputata_lmr_pundora_andriya_303474.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 грудня 2018 р. Андрій Пундор закінчив економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка.
 • Іларіон Свєнціцький: львів’янин, що рятував від забуття українські ікони й стародруки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/2212377/ilarion-svencickij-lvivanin-so-ratuvav-vid-zabutta-ukrainski-ikoni-j-starodruki. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 листопада 2018 р. Свєнціцький І. − 1885 року вступив на фізико-математичний факультет нинішнього Львівського національного університету; викладав у якості приват-доцента кафедри слов’янської філології в університеті; із 1939 року був завідувачем кафедри слов’янської філології Львівського університету; дочка Марія (1918−2006) була філологом-германістом і також викладала у Львівському університеті.
 • Інститут національної пам’яті презентує книгу про майдан у регіонах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.memory.gov.ua/news/institut-natsionalnoi-pam-yati-prezentue-knigu-pro-maidan-u-regionakh. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 листопада 2018 р. Учасником презентації Галина Боднар, доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського ЛНУ імені Івана Франка.
 • Історики відкриють виставку “Галицька Армія у боротьбі за незалежність України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vgolos.com.ua/news/328300-revision-v1_330570.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 жовтня 2018 р. У презентації візьме участь Олег Павлишин – доцент Львівського національного університету ім. І. Франка.
 • Кметь В. Не ридать, а добувать! / Василь Кметь // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/ne_ridat_a_dobuvat_n1469014?fbclid=IwAR23tCoSUmobjdp2QM_qA-62TqF1mLNZEREJyaoQE1-sK4A7d1uTyuC79vM. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 листопада 2018 р.
 • Кращі студенти на Львівщині отримали обласні премії / Патрік Скеля // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uanews.org.ua/post/view/1542785736-kraschi-studenti-na-lvivschini-otrimali-oblasni-premii. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 листопада 2018 р. У ЛНУ імені Івана Франка відбулося вручення грошових премій кращим студентам закладів освіти Львівської області.
 • Кращі студенти на Львівщині отримали обласні премії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dailylviv.com/news/osvita-i-nauka/krashchi-studenty-na-lvivshchyni-otrymaly-oblasni-premiyi-65537. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 листопада 2018 р.
 • Кучеренко М. SoftServe відкрив лабораторію з робототехніки для студентів ЛНУ ім. І. Франка / Марія Кучеренко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dou.ua/forums/topic/25958/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 грудня 2018 р. У середу, 26 грудня SoftServe відкрив лабораторію з робототехніки в ЛНУ ім. Івана Франка. Тут проходитимуть заняття для студентів факультету електроніки та комп’ютерних технологій. У статті також згаданий проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації ЛНУ ім. І. Франка Віталій Михайлович Кухарський.
 • Лавришин Ю. Ректор Львівської консерваторії звернувся до Гройсмана через зрив опалювального сезону / Юлія Лавришин // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/rektor_lvivskoyi_konservatoriyi_zvernuvsya_do_groysmana_cherez_zriv_opalyuvalnogo_sezonu_n1468383. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 жовтня 2018 р. У статті ZAXID.NET згадує у ЛНУ імені Івана Франка.
 • Лавришин Ю. У віці 60 років померла львівська письменниця Ева Гата / Юлія Лавришин // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/u_vitsi_60_rokiv_pomerla_lvivska_pismennitsya_eva_gata_n1469810. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 листопада 2018 р. Стаття про Еву Гату, доцента кафедри прикладної математики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Лазуркевич С. Бої за Львів, марш та два пам’ятники / Софія Лазуркевич // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/boyi_za_lviv_marsh_ta_dva_pamyatniki_n1468781. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 листопада 2018 р. Пройде студентська хода від головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка до Янівського кладовища.
 • Лекція Лудєка Навари 31 жовтня 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.mzv.cz/lvov/uk/x2004_08_31_1/prednaska_ludka_navary.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 жовтня 2018 р. Місце проведення – Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка.
 • Лисий Ю. Наукова бібліотека ЛНУ імені І. Франка опублікувала примірники газет періоду ЗУНР / Юрій Лисий // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/naukova_biblioteka_lnu_imeni_i_franka_opublikuvala_prymirnyky_gazet_periodu_zunr_301044.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 листопада 2018 р.


 • Львів’яни здобули дві медалі на Міжнародній олімпіаді з астрономії у Китаї [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://list.in.ua/Львів/afisha/71560-Презентація-Дебатного-клубу-Малої-академії-наук. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 листопада 2018 . – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 листопада 2018 р. “Срібло” здобув Назарій Фортуна, випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату ЛНУ ім. Івана Франка; бронзу – Павло Гілей, учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату ЛНУ ім. Івана Франка. До складу команди також увійшов випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату ЛНУ ім. Івана Франка Данило Сагайдак. Він отримав почесну грамоту від організаторів олімпіади.
 • Львів’яни здобули призи на олімпіаді в Пекіні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukurier.gov.ua/uk/news/lvivyani-zdobuli-prizi-na-olimpiadi-v-pekini/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 листопада 2018 р. Випускник фізико-математичного ліцею-інтернату ЛНУ імені Івана Франка Назарій Фортуна повернувся зі срібною медаллю, а школяр Павло Гілей − із бронзовою.
 • Львів’янка Наталія Букса стала чемпіонкою України з шахів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv1256.com/news/l-viv-ianka-nataliia-buksa-stala-chempionkoiu-ukrainy-z-shakhiv/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 грудня 2018 р. Букса Н., студентка Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Львівський письменник Неборак два роки отримуватиме президентську стипендію [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://syla.news/2018/11/13/lvivskyj-pysmennyk-neborak-dva-roky-otrymuvatyme-prezydentsku-stypendiyu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 листопада 2018 р. Віктор Неборак деякий час викладав на філологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка.
 • Львівський університет збудує новий гуртожиток на Пасічній за понад 100 млн гривень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/2193524/lvivskij-universitet-zbudue-novij-gurtozitok-na-pasicnij-za-ponad-100-mln-griven. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 жовтня 2018 р.
 • Місто. Урбанізація. Інтегрована концепція [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/afisha/full/43457. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 листопада 2018 р. 9 листопада відбудеться лекція та дискусія за участі Йохана Гаулі, містопланувальника, консультанта GIZ у країнах Південної Африки, Індії та Сербії. Місце проведення заходу − ЛНУ імені Івана Франка.
 • МОН проведе конкурс учнівських робіт “Стежками Каменяра” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2577378-mon-provede-konkurs-ucnivskih-robit-stezkami-kamenara.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 листопада 2018 р. Конкурс проводитиметься вдруге за підтримки Міністерства освіти і науки України, спільно з Міжнародним фондом Івана Франка, ГО “Львівське товариство” у м. Києві та ЛНУ імені Івана Франка.
 • Монетну колекцію франківського судді Булки відправили на експертизу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://kurs.if.ua/news/monetnu_kolektsiyu_frankivskogo_suddi_bulky_vidpravyly_na_ekspertyzu_69881.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 жовтня 2018 р. У вилученій колекції є монета номіналом 5 гривень 350 років Львівському національному університету”.
 • На Львівщині масштабно відзначать 100-річчя створення ЗУНР: програма заходів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/na-lvivschini-masshtabno-vidznachat-100-richchya-stvorennya-zunr-programa-zahodiv-20181022857018. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 жовтня 2018 р. Серед заходів – масштабна Студентська хода від Франкового університету до Янівського кладовища.
 • На Львівщині обрали лауреатів обласної премії культури, літератури та журналістики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/na_lvivshchyni_obraly_laureativ_oblasnoi_premii_kultury_literatury_ta_zhurnalistyky_302819.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 грудня 2018 р. Цьогоріч переможцями 14 номінацій стали 20 людей. Серед них: Старший науковий співробітник та зав. відділу Історії України Львівського історичного музею Оксана Куценяк та зав. відділу археології Львівського історичного музею Емілія Зарубій у номінації “Музейна справа імені Іларіона і Віри Свенціцьких”; Доц. кафедри української літератури ЛНУ ім. Івана Франка В. Микитюк у номінації “Літературознавство, сучасна літературна критика та переклади імені Михайла Возняка”; фотохудожник Олексій Іутін у номінації “Фотографія імені Василя Пилип’юка”.
 • На площі біля Львівського університету відбудеться медійно-драматичне дійство [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/2188070/na-plosi-bila-lvivskogo-universitetu-vidbudetsa-medijno-dramaticne-dijstvo. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 жовтня 2018 р.
 • На фасаді Львівського університету показали 3D-мапінг до 100-річчя ЗУНР, - ВІДЕО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/2189672/na-fasadi-lvivskogo-universitetu-pokazali-3d-maping-do-100-ricca-zunr-video. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 жовтня 2018 р.
 • Названо переможців ХХVI Всеукраїнського учнівського турніру юних хіміків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://imzo.gov.ua/2018/11/05/nazvano-peremozhtsiv-khkhvi-vseukrains-koho-uchnivs-koho-turniru-iunykh-khimikiv/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 листопада 2018 р. Перемогу у фінальному поєдинку виборола команда Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка.
 • Найбільший львівський університет припинить навчання через брак коштів на опалення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://inlviv.in.ua/lviv/najbilshyj-lvivskyj-universytet-prypynyt-navchannya-cherez-brak-koshtiv-na-opalennya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 грудня 2018 р. Попри це кілька студентів ЛНУ імені  Івана Франка розповіли ZAXID.NET, що викладачі поширюють інформацію про продовження зимових канікул і у цьому навчальному закладі. Однак речник ЛНУ Олег Вівчарик заявив ZAXID.NET, що питання про продовження канікул в університеті наразі не розглядають.
 • Науковці виступили проти цькування львівських істориків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/v_lvivskomu_universyteti_vidkryly_vystavku_arhivnyh_dokumentiv_299116.htmlhttps://zik.ua/news/2018/10/29/naukovtsi_vystupyly_proty_tskuvannya_lvivskyh_istorykiv_1436285. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 жовтня 2018 р. Представники наукової, освітньої та громадської сфер звернулися з відкритим листом до академічної спільноти України з приводу цькування авторів підручника “Історія: Україна і світ", доцентів історії ЛНУ ім. Івана Франка Мар’яна Мудрого та Олени Аркуші.
 • Об’єднання профспілок Львівщини провело акцію протесту у Львові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://varianty.lviv.ua/56324-obiednannia-profspilok-lvivshchyny-provelo-aktsiiu-protestu-u-lvovi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 жовтня 2018 р. Мітинг відбувався біля пам’ятника Іванові Франку поблизу ЛНУ імені Івана Франка за участі понад 500 осіб.
 • Обдаровані учні Львова отримали по 10 тисяч гривень від мера [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pedpresa.ua/196125-obdarovani-uchni-lvova-otrymaly-po-10-tysyach-gryven-vid-mera.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 листопада 2018 р. За результатами оцінювання переможцями стали 16 учасників згідно визначеного рейтингу. Серед переможців 11 учнів Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка.
 • Освітяни вимагають забрати з підручника неправдиве про націоналістів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://yavoriv-info.com.ua/novini/novini-lvivshhini/osvityani-vimagayut-zabrati-z-pidruchnika-nepravdive-pro-nacionalistiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 листопада 2018 р. Мова йдеться про підручник з історії України авторства викладачів Університету М. М. Мудрого та О. Г. Аркуші.
 • Осінь у місті: п’ять атмосферних локацій для прогулянок у Львові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://amazing-ukraine.com/osin-u-misti-p-iat-atmosfernykh-lokatsii-dlia-prohulianok-u-lvovi/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 жовтня 2018 р. У статті згадується Ботанічний сад ЛНУ імені Івана Франка.
 • Пасічник Ю. Зірковий спікер в університеті Франка: Костянтин Грубич виступив у львівському вузі з мотивуючою промовою / Юлія Пасічник // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ulvovi.info/ua/fullnews/244399. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 грудня 2018 р. Зустріч відбулась у стінах ЛНУ імені Івана Франка, де знаменитості виступили у ролі спікерів та говорили з аудиторією про історії свого успіху, розвиток науки, освіти, інклюзії в Україні та розвиток і майбутнє України загалом.
 • Петришин О. Незаконну парковку біля Львівського університету ліквідують наступного року / Олена Петришин // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uanews.org.ua/post/view/1542785736-kraschi-studenti-na-lvivschini-otrimali-oblasni-premii. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 листопада 2018 р.
 • Півфінал студентської командної першості світу з програмування АСМ-ІСРС по південно-східній Європі відбувся у ВНТУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.myvin.com.ua/news/1943-pivfinal-studentskoi-komandnoi-pershosti-svitu-z-prohramuvannia-asm-isrs-po-pivdenno-skhidnii-yevropi-vidbuvsia-u-vntu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 жовтня 2018 р. Команда ЛНУ імені Івана Франка “LNU Unhard” на 7 місці.
 • Пішла з життя українська перекладачка Роксолана Зорівчак [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://np.pl.ua/2018/10/pishla-z-zhyttia-ukrains-ka-perekladachka-roksolana-zorivchak/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 жовтня 2018 р.
 • Помер відомий український поет і перекладач [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/umer-izvestnyy-ukrainskiy-poet-perevodchik-1542655628.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 листопада 2018 р. Викладав латиську мову на факультеті міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка.
 • Помер літературознавець і перекладач Юрій Садловський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://varianty.lviv.ua/57444-pomer-literaturoznavets-i-perekladach-yurii-sadlovskyi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 листопада 2018 р. Про це повідомляє Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка на своїй сторінці у Фейсбуці.
 • Презентація Дебатного клубу Малої академії наук у місті Львів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://list.in.ua/Львів/afisha/71560-Презентація-Дебатного-клубу-Малої-академії-наук. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 листопада 2018 р. Місце проведення: ЛНУ імені Івана Франка.
 • Презентація книги епістолярної спадщини Крушельницьких у місті Львів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://list.in.ua/69883-Презентація%20книги%20епістолярної%20спадщини%20Крушельницьких. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 жовтня 2018 р. Місце проведення – Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка.
 • Призначено заступника Міністра фінансів з євроінтеграції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yur-gazeta.com/golovna/priznacheno-zastupnika-ministra-finansiv-z-evrointegraciyi.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 грудня 2018 р. 5 грудня за поданням Міністра фінансів України О. Маркарової Кабінет Міністрів призначив Юрія Гелетія на посаду заступника Міністра фінансів з питань європейської інтеграції, який здобув вищу освіту у ЛНУ ім. І. Франка (у 2001 році закінчив факультет міжнародних відносин, у 2002 році – юридичний факультет).
 • Про мрії не говорять вголос. Христина Соловій про українську музику і про те, що позбулася штампа протеже Вакарчука [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://nv.ua/ukr/style/person_art/interview_per/pro-mriji-ne-hovorjat-vholos-khristina-solovij-pro-ukrajinsku-muziku-i-pro-te-shcho-pozbulasja-shtampa-protezhe-vakarchuka-2502125.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 жовтня 2018 р. Христина Соловій − студентка філологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка.
 • Родак К. Львівські дослідники ЗУНР отримали по 25 тис. грн та спеціальні відзнаки / Катерина Родак // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/lvivski_doslidniki_zunr_otrimali_po_25_tis_grn_ta_spetsialni_vidznaki_n1468925?fbclid=IwAR0bsh0DXfkZAp6diAr33uj_iHN4IOzQx4r3r7pcTjvnC6y0E2BAcTYppbw. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 листопада 2018 р. У статті згадується В. Кметь, Ю. Лисий, О. Павлишин.


 • Родак К. Найбільший львівський університет припинить навчання через брак коштів на опалення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/naybilshiy_lvivskiy_universitet_pripinit_navchannya_cherez_brak_koshtiv_na_opalennya_n1472164. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 грудня 2018 р. Однак речник ЛНУ Олег Вівчарик заявив ZAXID.NET, що питання про продовження канікул в університеті наразі не розглядають.
 • Самборська С. “Якби зі мною була сім’я – я би залишився жити в Антарктиді”: львівський полярник Ігор Дикий / Світлана Самборська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2018/10/15/yakbi-zi-mnoyu-bula-sim-ya-ya-bi-zalishivsya-zhiti-v-antarktidi-lvivskij-polyarnik-igor-dikij/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 жовтня 2018 р. Про тонкощі полярної експедиції з перших вуст розповів Ігор Дикий – доцент зоологічної кафедри Львівського університету.
 • Самборська С. Освітяни Львівщини дали Кабміну час до 17 жовтня. Далі – підуть на Київ / Світлана Самборська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2018/10/09/osvityani-lvivshhini-dali-ministerstvu-17-dniv-dali-pidut-na-kiyiv/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 жовтня 2018 р. Голова Профспілкової організації працівників ЛНУ Володимир Качмар повідомив, що це попереджувальна акція.
 • Сененко А. Анонс науково-популярних подій: Дні науки − найгучніша просвітницька подія року / Антон Сененко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://site.ua/anton.senenko/16217/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 листопада 2018 р. У “Дні науки” у Львові пройдуть 10 листопада (День відкритих дверей у Зоологічному музеї ЛНУ імені Івана Франка; лекції про живі організми, мітохондрії, найдивовижніших комах світу, воду; демонстрації білих щурів в лабіринтах, нематод та кольорових рослин).
 • Смеречанська Д. На фасаді Франкового університету показали вражаючу 3D-анімацію до 100-річчя утворення ЗУНР / Дарина Смеречанська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://portal.lviv.ua/news/2018/10/19/na-fasadi-frankovogo-universitetu-pokazali-vrazhayuchu-3d-animatsiyu-do-100-richchya-utvorennya-zunr. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 жовтня 2018 р.
 • Стало відомо ім’я переможниці другого сезону проекту “Модель XLˮ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tsn.ua/groshi/top-menedzheri-ukrayinskoyi-dochki-rosiyskogo-vtb-rozpovili-pro-situaciyu-v-zablokokvanomu-banku-1245534.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 листопада 2018 р. Наталка Петрик навчається на юриста у Львівському національному університеті ім. Франка.
 • Студентів Львівщини запрошують долучитися до флешмобу та конкурсу на кращу фотографію [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://loda.gov.ua/news?id=40903. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 листопада 2018 р. У понеділок 12 листопада до флешмобу долучаться студенти ЛНУ імені Івана Франка.
 • Субота Ю. Садовий повністю ігнорує національний аспект історії Львова, – Микола Посівнич / Юля Субота // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://4studio.com.ua/novyny/sadovyj-povnistyu-ignoruye-natsionalnyj-aspekt-istoriyi-lvova-mykola-posivnych/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 грудня 2018 р. Виконавчий комітет Львівської міської ради погодив встановлення інформаційної таблиці професора Львівського університету Мечислава Гембаровича.
 • Суспільно-політичний журнал “Універсум” відзначив своє 25-річчя [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vgolos.com.ua/news/suspilno-politychnyj-zhurnal-universum-vidznachyv-svoye-25-richchya_902871.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 грудня 2018 р. Сьогодні, 27 грудня, у ЛНУ ім. Івана Франка відбулася зустріч із нагоди 25-річчя науково-публіцистичного журналу “Універсум”, шеф-редактором якого є Олег Романчук, український письменник, журналіст, доцент кафедри української преси факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Сьогодні вночі померла львівська письменниця та науковець Оля Коссак (Ева Гата) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zik.ua/news/2018/11/14/sogodni_vnochi_pomerla_lvivska_pysmennytsya_ta_naukovets_olya_kossak_eva_1447725. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 листопада 2018 р.
 • Сьогодні померла львівська письменниця та науковець Ева Гата [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.vash.ua/news/lviv/sogodni-pomerla-lvivska-pysmennytsya-ta-naukovets-eva-gata-63489. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 листопада 2018 р. Стаття про Еву Гату, доцента кафедри прикладної математики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Тарас Барщовський “як знайти справу свого життя” у місті Львів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://list.in.ua/71144-Тарас-Барщовський-"Як-знайти-справу-свого-життя". – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 листопада 2018 р. Місце проведення заходу – ЛНУ імені Івана Франка.
 • Телешман С. Лекція про Івана Франка від лауреата міжнародної премії Ярослави Мельник / Світлана Телешман // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua/news&data[5012][id]=10087. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 листопада 2018 р. 12 листопада в Червоній залі Чернівецького національного університету відбулася зустріч із відомим науковцем, професором ЛНУ імені Івана Франка, доктором філологічних наук Ярославою Мельник.
 • Терещук Г. Греко-католицька церква серед перших зреагувала на Голодомор в Україні / Галина Терещук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/ukraine--golodomor-i-ugkc/29604112.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 листопада 2018 р. Галина Терещук закінчила факультет журналістики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Терещук Г. Життя після полону. “Кіборг” Олександр Мошонкін – щасливий тато / Галина Терещук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/kiborh-oleksandr-moshonkin-lviv-19-govtnja-2018/29552913.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 жовтня 2018 р. Автор статті − Галина Терещук, що закінчила факультет журналістики ЛНУ імені Франка.
 • Терещук Г. Львівські ресторани обпеклися з акцією “відкритий чек”. Але хочуть ще / Галина Терещук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/u-lvovi-pereviraly-doviru-ludej/29559898.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 жовтня 2018 р. Галина Терещук закінчила факультет журналістики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Терещук Г. НАБУ і АРМА домоглись, що дві ТЕЦ на Львівщині перейшли до нового управителя / Галина Терещук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/tec-lviv-/29549395.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 жовтня 2018 р. Галина Терещук – закінчила факультет журналістики ЛНУ імені Франка.
 • Терещук Г. Палац Мієрів-Бадені на Львівщині руйнується на очах / Галина Терещук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/palac-badeni-na-lvivshchyni-rujnujetsia/29561225.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 жовтня 2018 р. Галина Терещук закінчила факультет журналістики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Терещук Г. У Почаєві ініціюють проведення почергових богослужінь у лаврі / Галина Терещук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/29658120.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17 грудня 2018 р. Галина Терещук закінчила факультет журналістики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Терещук Г. Я приїхав в Україну продемонструвати підтримку США України – американський сенатор Рон Джонсон / Галина Терещук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/29645125.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 грудня 2018 р. Галина Терещук закінчила факультет журналістики ЛНУ імені Франка.
 • ТОП-12 найкрасивіших університетів України (фото) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://konkurent.in.ua/news/ukrayina/31591/top12-najkrasivishih-universitetiv-ukrayini-foto.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 жовтня 2018 р. ЛНУ імені Івана Франка у ТОП-12 найкрасивіших.
 • У Військової прокуратури центрального регіону України – новий очільник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrainepravo.com/law-practice/practice_public_prosecutor/u-viyskovoyi-prokuratury-tsentralnogo-regionu-ukrayiny-novyy-ochilnyk/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 грудня 2018 р. Перший заступник Головного військового прокурора України Сергій Довгополов представив колективу військової прокуратури Центрального регіону нового очільника – генерал-майора юстиції Олега Сенюка, який навчався у ЛНУ ім. Івана Франка.
 • У листопаді львівські освітяни страйкуватимуть, якщо їхні вимоги не задовольнять [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://varianty.lviv.ua/56603-u-lystopadi-lvivski-osvitiany-straikuvatymut-yakshcho-yikhni-vymohy-ne-zadovilniat. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 жовтня 2018 р. Працівники Франкового університету закликають провести всеукраїнський страйк працівників закладів освіти в кінці листопада.
 • У Львівській міській раді відбудеться урочиста сесія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dailylviv.com/news/istoriya/u-lvivskii-miskii-radi-vidbudetsya-urochysta-sesiya-64765. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 жовтня 2018 р. З вітальним словом виступить директор Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка Василь Кметь.
 • У Львові відбудеться акція для студентства на підтримку Міжнародного дня боротьби з корупцією [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_vidbudetsya_aktsiya_dlya_studentstva_na_pidtrymku_mizhnarodnogo_dnya_borotby_z_koruptsiieyu_302816.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 грудня 2018 р. Захід триватиме з 11.55 до 12.15 та з 13.45 до 14.15 біля головного корпусу Національного університету «Львівська Політехніка» і з 11.30 до 11.50 та з 13.10 до 13.30 біля головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка.
 • У Львові відійшла у вічність відомий перекладач, професор Роксолана Зорівчак [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zik.ua/news/2018/10/16/u_lvovi_vidiyshla_u_vichnist_vidomyy_perekladach_profesor_roksolana_1427509/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 жовтня 2018 р.
 • У Львові помер поет і перекладач Юрій Садловський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_pomer_poet_i_perekladach_yuriy_sadlovskyy_96936.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 листопада 2018 р. Викладав латиську мову на факультеті міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка.
 • У Львові померла письменниця Ева Гата [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_pomerla_pysmennytsya_eva_gata_96839.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 листопада 2018 р. Стаття про Еву Гату (Ольгу Коссак), доцента кафедри прикладної математики ЛНУ імені Івана Франка.
 • У Львові проведуть наукову конференцію про церковного діяча й історика о. Атанасія Великого [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ugcc.ua/news/u_lvov%D1%96_provedut_naukovu_konferents%D1%96yu_pro_tserkovnogo_d%D1%96yacha_y_%D1%96storika_o_atanas%D1%96ya_velikogo_84240.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 жовтня 2018 р. Організатори конференції – історичний факультет ЛНУ імені Івана Франка та Василіянський інститут філософсько-богословських студій імені митрополита Йосифа Велямина Рутського.
 • У Львові створять біотехнологічний кластер [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv.sq.com.ua/ukr/news/novini/06.11.2018/vo_lvove_sozdadut_biotehnologicheskiy_klaster. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 листопада 2018 р. На сьогодні ініціативу створення кластеру “Біотех і Фарма” підтримали 18 учасників, серед яких є ЛНУ імені Івана Франка, а також Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Університеті.
 • Українська команда виборола 4 медалі на Міжнародній олімпіаді з астрономії у Китаї [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://life.pravda.com.ua/society/2018/11/12/234114/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 листопада 2018 р. “Срібло” здобув Назарій Фортуна, випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату ЛНУ ім. Івана Франка; бронзу – Павло Гілей, учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Українська команда отримала 4 медалі на Міжнародній олімпіаді з астрономії у Китаї [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ukrayinska-komanda-otrimala-4-medali-na-mizhnarodnij-olimpiadi-z-astronomiyi-u-kitayi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 листопада 2018 р. “Срібло” здобув Назарій Фортуна, випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату ЛНУ ім. Івана Франка; бронзу – Павло Гілей, учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату ЛНУ ім. Івана Франка. До складу команди також увійшов випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату ЛНУ ім. Івана Франка Данило Сагайдак. Він отримав почесну грамоту від організаторів олімпіади.
 • Умерла известная украинская писательница [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lime.apostrophe.ua/article/person/life/2018-11-15/umerla-izvestnaya-ukrainskaya-pisatelnitsa/22050. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 листопада 2018 р. Стаття про Еву Гату, доцента ЛНУ імені Івана Франка.
 • Університет Франка відкриває креативний простір [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2018/10/07/u-frankovomu-universiteti-z-yavitsya-kreativnij-prostir-dlya-studentiv-ta-vikladachiv/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 жовтня 2018 р.
 • Фольц В. Студентки філологічного факультету презентували свої наукові проекти в рамках міжнародної програми “Координація і підтримка вищої полоністичної освіти в Україні” / Валентина Фольц // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspu.edu.ua/news/studentky-filologichnogo-fakultetu-prezentuvaly-svoyi-naukovi-proekty-v-ramkax-mizhnarodnoyi-programy-koordynaciya-i-pidtrymka-vyshhoyi-polonistychnoyi-osvity-v-ukrayini/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 листопада 2018 р. Міжнародна конференція “Третя Полоністична Бесіда” відбулася 8 листопада 2018 року у ЛНУ імені Івана Франка. Проектом керував представник-координатор грантових програм Фонду Свобода і Демократія”, колишній викладач кафедри польської філології ЛНУ, доктор Єжи Ковалевський. Цього ж дня у Дзеркальній залі ЛНУ ім. Івана Франка відбулася презентація міжнародної інтернет-платформи “Полоністичний Бюлетень” (“Biuletyn Polonistyczny”), створеної для співпраці полоністів із різних осередків.
 • Хворостовська О. “Бібліотека – це питання національної безпеки” / Ольга Хворостовська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lvivpost.net/lvivnews/n/43378. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 жовтня 2018 р. Василь Кметь, директор Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка, – про те, як постала і чим нині живе найстаріша книгозбірня України, які скарби вона зберігає і як, та у чому актуальність книги та бібліотеки у добу інтернету.
 • Цьогоріч нагородили 6 переможців конкурсу “Історія, яка нас об’єднує” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vzhovkvi.com/kultura/cogorich-nagorodili-6-peremojciv-konkyrsy-istoriia-iaka-nas-ob-iednyie.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 грудня 2018 р. Конкурс організовано з метою сприяння молодим історикам, заохочення суспільного обговорення та правдивого висвітлення історичних подій, консолідації українського суспільства, поглиблення знань з історії України. Всього обрали 6 переможців, серед них Пугач Дмитро, ЛНУ імені Івана Франка, та Труш Марія, студентка ЛНУ імені Івана Франка.
 • Черкаські освітяни заступилися за львівських авторів шкільного підручника [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://procherk.info/news/7-cherkassy/67294-cherkaski-osvjati-zastupilisja-za-lvivskih-avtoriv-shkilnogo-pidruchnika. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 жовтня 2018 р. У статті йдеться про підручник “Історія: Україна і світ”, авторами якого є доценти історії ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Чернівецький університет − серед найгарніших в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dyvys.info/2018/10/21/12-najkrasyvishyh-universytetiv-ukrayiny-foto/http://acc.cv.ua/news/chernivtsi/cherniveckiy-universitet---sered-naygarnishih-v-ukrayini-37330. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 жовтня 2018 р. ЛНУ імені Івана Франка серед найкрасивіших університетів України.
 • Шурхало Д. 100 років тому: останні дні Австро-Угорської монархії та народження ЗУНР / Дмитро Шурхало // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lvivpost.net/lvivnews/n/43378https://www.radiosvoboda.org/a/istorychna-svoboda-avstro-uhorshchyna-zunr/29566051.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 жовтня 2018 р. Дмитро Шурхало − закінчив факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка.
 • Щур М. Культурна політика Чехії як натхнення для українців / Марія Щур // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/29604967.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 листопада 2018 р. Інтерв’ю з програмним директором Львівського форуму видавців Софією Челяк, яка почала свою літературну кар’єру з богемістики, яку вивчала у Львівському національному університеті.
 • Як жила найстаріша українська бібліотека у часи чужої влади: “совєти” – німці – “совєти” [інтерв’ю з Л. Купин] / текст : Мар’яна Галькович // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2018/12/02/yak-zhila-najstarisha-ukrayinska-biblioteka-u-chasi-chuzhoyi-vladi-sovyeti-nimci-sovyeti/?fbclid=IwAR2QRBgIe5MDmIHpUfy67YggzX5HsRdE7htsNnKZKc6dYQg9MAPYc64D0Ng. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 грудня 2018 р. Як тоді функціонувала бібліотека та чому деякі книги “ховали” від читачів, відправляючи їх у спецфонд розповіла завідувач науково-бібліографічного відділу, к. і. н. Леся Купин.
 • Як у Львові відзначатимуть річницю Листопадового Чину, - ПРОГРАМА ЗАХОДІВ 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/2201008/ak-u-lvovi-vidznacatimut-ricnicu-listopadovogo-cinu-programa-zahodiv-2018. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 жовтня 2018 р. Стартує студентська хода від ЛНУ імені Івана Франка до Янівського цвинтаря, де покладуть квіти до Меморіалу УГА й УСС.
 • Як у Львові відзначатимуть річницю Революції Гідності. Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv1256.com/news/yak-u-l-vovi-vidznachatymut-richnytsiu-revoliutsii-hidnosti-prohrama/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 листопада 2018 р. До Дня Гідності та Свободи у державному архіві Львівської області підготували тематичну виставку Україна – країна нескорених. Вона заснована на документах, що зберігаються у львівському архіві та в архівах Яворівської РДА та народного музею історії ЛНУ імені Івана Франка.
 • Якщо Вакарчук піде на президентські вибори: що варто знати про можливого кандидата [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://24tv.ua/svjatoslav_vakarchuk_v_prezidenti_ukrayini_2019_biografiya_reyting_kandidata_n1052645. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 жовтня 2018 р.

 

 

 

 

Підготували бібліографи науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка: Дарчук І. М., Купин Л. Я., Олійник М. В.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Info: +38 (032) 239-43-58


 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom