top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за січень–березень 2019 року. Вип. 1 - Сторінка 3
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за січень–березень 2019 року. Вип. 1
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Всі сторінки
 • Салдан І. В. Механізм реакцій розкладу нанокомпозиторів на основі борогідридів магнію та літію : дис. на здобуття наук. ступеня доктора хім. наук : спец. 02.00.04 “Фізична хімія” / Салдан Іван Володимирович ; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 68. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Науковий консультант − Решетняк О. В., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії ЛНУ імені Івана Франка. Салдан І. В., старший науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії ЛНУ імені Івана Франка.
 • Скороходов Д. С. Оптимальне відновлення операторів та функціоналів і суміжні екстремальні задачі теорії наближення : дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз” / Скороходов Дмитро Сергійович ; Спецрада Д 26.206.01 в Інституті математики НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 68. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент: Скасків О. Б., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей ЛНУ імені Івана Франка.
 • Список здобувачів вченого звання старшого дослідника // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 7.

Природничі науки :

- Горак Юрій Ігорович, 102 “Хімія”;

- Тиванчук Юрій Богданович, 102 “Хімія”;

- Походило Назарій Тарасович, 102 “Хімія”.

 • Список здобувачів наукового ступеня доктора наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 7−21.

Хімічні науки :

- Бабіжецький Володимир Станіславович, 02.00.01 “Неорганічна хімія” ; Д 35.051.10;

- Шаповал Павло Йосифович, 02.00.01 “Неорганічна хімія” ; Д 35.051.10.

Філософські науки :

- Синиця Андрій Степанович, 09.00.05 “Історія філософії” ; Д 35.051.02.

 • Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 21−67.

Фізико-математичні науки :

- Людкевич Уляна Іванівна, 01.04.13 “Фізика металів” ; Д 35.051.09;

- Паночко Галина Іванівна, 01.04.02 “Теоретична фізика” ; Д 35.051.09.

Хімічні науки :

- Крачан Тетяна Михайлівна, 02.00.01 “Неогранічна хімія” ; Д 35.051.10.

Біологічні науки :

- Безкоровайний Андрій Олегович, 03.00.02 “Біофізика” ; К 35.051.14;

- Боднарчук Наталія Олександрівна, 03.00.02 “Біофізика” ; К 35.051.14.

Економічні науки :

- Гинда Стефанія Миколаївна, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” ; Д 35.051.01;

- Трофименко Марія Юріївна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01;

- Майовець Ярина Михайлівна, 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” ; Д 35.051.22.

Філософські науки :

- Лучак-Фокшей Анна-Марія Миколаївна, 09.00.03 “Соціальна філософія та філософія історії” ; Д 35.051.02.

Філологічні науки :

- Загороднюк Оксана Андріївна, 10.01.06 “Теорія літератури” ; Д 35.051.13;

- Мартиняк Ірина Ярославівна, 10.01.07 “Фольклористика” ; Д 35.051.13;

- Бевзо Галина Андріївна, 10.02.17 “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” ; К 35.051.15.

Юридичні науки :

- Шепітько Ірина Іванівна, 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” ; Д 35.051.03.

Політичні науки :

- Денисова Аліна Юріївна, 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” ; Д 35.051.17;

- Леськів Марія Євгенівна, 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” ; Д 35.051.17.

Соціальні комунікації :

- Вялкова Ірина Олександрівна, 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” ; К 35.051.24;

- Пелипець Маряна Іванівна, 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” ; К 35.051.24.

 • Стельмащук Х. Р. Психологічні чинники особистісної стресостійкості дітей-сиріт : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата психол. наук : спец. 19.00.01 “Загальна психологія, історія психології” / Стельмащук Христина Романівна ; Спецрада Д 26.457.01 в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 134. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Бородій Д. І., кандидат психол. наук, доцент кафедри психології ЛНУ імені Івана Франка. Стельмащук Х. Р., асистент кафедри психології ЛНУ імені Івана Франка.
 • Таїсія Литвиненко: “Хочете зберегти сім’ю – завжди будьте поруч з чоловіком” : [інтерв’ю / розмовляла Валентина Шурин] // Високий замок. – 2019. – 21–27 лют. – С. 14.
 • Терлецька О. В. Геоекологічний стан Дрогобицької урбосистеми : дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. Наук : спец. 11.00.11 “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” / Терлецька Оксана Василівна ; Спецрада К 32.051.08 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 53. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Наук. керівник – Назарук М. М., докт. географ. наук, проф., зав. кафедри охорони природи та раціонального використання природних ресурсів ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Ткаченко В. А. Окисна модифікація білків та шляхи її запобігання за умов експериментальної ішемії міокарда : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.04 “Біохімія” / Ткаченко Вікторія Андріївна ; Спецрада К 35.051.14 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 23. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Сибірна Н. О., докт. біол. наук, проф., зав. кафедри біохімії ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Тодорова Н. Ю. Фразеологічні одиниці просторової семантики в українській та англійській мовах : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.17 “Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство” / Тодорова Наталія Юріївна ; Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 110. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Помірко Р. С., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри французької філології ЛНУ імені Івана Франка.
 • Томусяк А. О. Вербалізація авторських інтенцій у сучасному американському художньому тексті: експресивно-синтаксичний підхід : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Томусяк Аліна Олегівна ; Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 112. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Федорчук М. М., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської філології ЛНУ імені Івана Франка.
 • Фаріон І. “Велика Україна слала у Галичину хліб, а звідти на Наддніпрянщину йшла бориславська нафта…”. Як українці сто років тому виборювали соборність, якими надіями жили і які помилки допустили тоді – у розмові з істориком Олексієм Сухим [інтерв’ю] / розмову вів Іван Фаріон // Високий замок. – 2019. – № 5. – С. 1, 14. – Фото.
 • Червеняк К. Т. Вплив етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Червеняк Кристина Тарасівна ; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 99. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Романюк А. С., докт. політ. наук, проф., зав. кафедри політології ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Чопей Р. С. Засоби автоматизованого тестування спеціалізованого програмного забезпечення вбудованих систем : дис. на здобуття наук. ступеня канд. тех. Наук : спец. 01.05.03 “Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем” / Чопей Ратібор Степанович ; Спецрада Д 35.052.05 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 36. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Мельничин А. В., канд. тех. наук, доц., доц. кафедри теорії оптимальних процесів ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Шевчук І. Б. Забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” / Шевчук Ірина Богданівна ; Спецрада Д 73.052.02 у Черкаському державному технологічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 11. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 • Шипунов Г. В. Принципи концептуалізації ідейно-інституційної еволюції лівих політичних партій : дис. на здобуття наук. ступеня докт. політ. наук : спец. 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” / Шипунов Геннадій Володимирович ; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 23. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Наук. консультант – Денисенко В. М., докт. політ. наук, проф., зав. кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Шулікін Д. Фінансування закладів і соціальна інфраструктура / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. – № 6. – С. 1, 5. Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти рекомендує організацію у жовтні 2019 року міжнародної наукової конференції у Львівському національному університеті імені Івана Франка присвячену 110-річчю з дня народження Богдана-Ігоря Антонича.
 • Юшкевич Х. В. Адміністративно-правові засади охорони та захисту лісового фонду України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право т процес; фінансове право; інформаційне право” / Юшкевич Христина Василівна ; Спецрада Д 17.051.07 у Запорізькому національному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 70. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Школик А. М., канд. юрид. наук, доц. кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Янь Чао. Трансформація модусу європейського драматичного театру в китайській розмовній драмі : дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.02 “Театральне мистецтво” / Янь Чао ; Спецрада Д 26.227.02 в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 94. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Гарбузюк М. В., канд. мистецтвознавства, доц. кафедри театрознавства та акторської майстерності ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Ярова Ю. М. Формування та реалізація потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Ярова Юлія Михайлівна ; Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті Центральної спілки споживчих товариств України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 56–57. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Сенишин О. С., докт. екон. наук, доц., проф. кафедри менеджменту ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Gordijewska A. Polacy-galicjanie XIX wieku – zapomniane znakomitości Lwowa. Wicemarszałek Sejmu Galicyjskiego Oktaw Pietruski / z Mieczyysławem Pietruskim rozmawiała Anna Gordijewska // Kuier Galicyjski. – 2019. – Nr. 2. – S. 12–13. Вміщено фото картини Генріха Родаковського “Візит імператора до будівлі Сейму крайового у Львові” (сучасне приміщення ЛНУ імені І. Франка).
 • IT-лабораторія // Освіта України. – 2019. – № 8 (25 лют.). – С. 3. На факультеті електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ ім. Івана Франка створили сучасну IT-лабораторію.
 • Smirnow J. Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego / tekst J. Smirnow ; zdjęcia J. Smirnow, K. Czawaga // Kurier Galicyjski. – 2019. – № 5. – S. 15. На фото – доц. О. М. Колосовська, викладач факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка.

Журнали

 

 • 70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Семененко // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 12. – С. 90. Семененко Віра Пантелеївна у 1971 р. закінчила геологічний факультет ЛДУ ім. І. Франка.
 • Балюк Н. “Я вас безграмотними з університету не випущу” / Н. Балюк // Високий замок. – 2019. – № 18. – С. 2. Олександрі Антонівні Сербенській – 90 років.
 • Балюк Н. Віталій Портников : “Активісти зупинили моє призначення на посаду керівника Національної телерадіокомпанії”. Відомий публіцист – про вибори, “Північний потік-2”, свої поразки і свою місію : [інтерв’ю] / розмовляла Н. Балюк // Високий замок. – 2019. – № 17. – С. 5. З Віталієм Портниковим журналістка зустрілась одразу після його лекції студентам філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Брюховецька Л. Олена Баша : “Вірю в нашу акторську молодьˮ / Л. Брюховецька // Кіно театр. – 2019. – № 1. – С. 32–34. Олена Баша викладає акторську майстерність на кафедрі театрознавства факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка.
 • Возницька Л. Борис Возницький. Спогади про знахідки на початку 1960-х років творів Йова Кондзелевича / публікація: Лариса Возницька // Пам’ятки України. – 2018. – № 7-9. – С. 40–49. Згадано про існування Університету у Львові та серед працівниківУкраїнського музею – І. Свінціцького та М. Гембаровича.
 • Горак Р. Увійди в радість мою : Есеї про Митрополита Андрея Шептицького / Роман Горак // Дзвін. – 2019. – № 1. – С. 21–86. Згадуються львівські академіки Михайло Возняк, Філарет Колесса, Василь Щурат і члени-кореспонденти АН П. С. Погребняк та Г. М. Савін, а також професор Іван Крип’якевич.
 • Жулинський М. Українська академія наук і становлення академічного літературознавства / М. Жулинський // Слово і час. – 2018. – № 11. – С. 3–10. Розміщенні твердження М. Грушевського щодо НТШ.
 • Жулинський М. Г. Становлення академічної гуманітаристики / М. Г. Жулинський, К. С. Буркут // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 12. – С. 26–35. Львівський відділ Інституту української літератури з 1941 р. очолював акад. М. Возняк, відділом Інституту мовознавства завідував акад. К. Студинський, відділом Інституту українського фольклору керував акад. Ф. Колесса.
 • Загайська Р. “Не забудь, яка стрімка людської пам’яті ріка…” / Роксоляна Загайська // Дзвін. – 2019. – № 2. – С. 233–240.
 • Зимомря М. Коли живі пізнають живих. Слово про Романа Пастуха / М. Зимомря // Дзвін. – 2018. – № 12. – С. 211–214.
 • Із зали засідань Президії НАН України (14 листопада 2018 року) / за матеріалами засідання підготувала О. О. Мележик // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 1. – С. 35–37. Відмітили вагому роль у становленні академічної науки в Україні діячів НТШ, зокрема М. Грушевського, О. Барвінського та І. Франка.
 • Ковалів Ю. Михайло Рудницький / Юрій Ковалів // Слово і час. – 2019. – № 1. – С. 85–88.
 • Кушнір Р. М. Наукове товариство імені Шевченка: історія, сьогодення, майбутнє / Р. М. Кушнір, А. В. Фелонюк // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 1. – С. 64–84. Серед діячів НТШ згадані: М. Грушевський, І. Франко, С. Томашівський, В. Щурат, К. Студинський, В. Левицький, І. Раковський, Б. Барвінський, М. Возняк, М. Кордуба, І. Крип’якевич, І. Свєнціцький, Р. Цегельський, Я. Грицак, Я. Підстригач, Є. Гладишевський, Я. Дашкевич, С. Злупко, Р. Зорівчак, М. Ільницький, Я. Ісаєвич, А. Пашук, О. Сербенська, В. Чорній, І. Головацький, І. Юхновський, М. Глушко, О. Козаренко, З. Назарчук, О. Шаблій, В. Гнатюк, К. Студинський, Ф. Колесса.
 • Логойда М. Велична постать української культури. До 130-річчя від народження Василя Барвінського / М. Логойда // Дзвін. – 2018. – № 12. – С. 160–164. У статті є згадки про Мартина та Володимира Барвінських. При формуванні Львівської державної консерваторії, директором якої в 1939 р. стає В. Барвінський, були залучені матеріали музикологічного Інституту (відділ музикології) Львівського університету.
 • Москаленко Михайло. Переклади 1920−1930-х років / Підготовка тексту і вступ Раїси Мовчан // Слово і час. – 2018. – № 12. – С. 18–30. У статті згадано Юрія Мушака та Михайла Рудницького.
 • Николишин Ю. Кучерява борода, або кумедна бувальщина / Ю. Николишин // Дзвін. – 2018. – № 12. – С. 14–73. – Проза. В творі згадані викладачі університету: професор Скоробагатько, С. Злупко, С. Голубка, С. Панчишин, Р. Віктюк, Я. Павлюк, А. Содомора, професор Щепинський (про випадок у аудиторії Львівського університету на лекції з охорони праці фізикам та хімікам); процеси навчання на історичному факультеті та кафедрі англійської мови ЛНУ ім. І. Франка.
 • Папакін Г. Гетьман Павло Скоропадський та Українська академія наук: проблема пошуку президента / Г. Папакін // Український історичний журнал. – 2018. – № 6. – С. 53–72. Серед цитованих листів В. Вернадського є згадки про М. Грушевського.
 • Радзієвська В. Встаю і кажу : “Хлопці, ця Галя буде моєю жінкою”. Федора Стригуна вигнали з комсомолу через роман із майбутньою дружиною [Інтерв’ю] / текст: В. Радзієвська ; фото: В. Шмаков // Країна. – 2019. – № 4. – С. 26–31.
 • Радзієвська В. Прадід, який був Січовим стрільцем, відмовився стати поляком. Переїхавши до Львова, його родина втратила все / текст : В. Радзієвська ; фото : В. Шмаков // Країна. – 2019. – № 8. – С. 39–42. – Колекція. Ярина Винницька (власниця описаної колекції) закінчила факультети іноземних мов та психології Львівського університету імені Івана Франка.
 • Роксоляна Петрівна Зорівчак : [некролог] // Слово і час. – 2018. – № 11. – С. 127.
 • Цісик А. Переклади ідилій Теокріта / Андрій Цісик // Дзвін. – 2019. – № 2. – С. 162–178. Випускник факультету класичної філології ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Чамата Н. З недавньої історії українського віршознавства: українсько-польські контакти на межі XX і XXI ст. / Ніна Чамата // Слово і час. – 2018. – № 12. – С. 40–53. У статті згадано Люциллу Пщоловську, що народилася у сімї професора Львівського університету.
 • Челецька М. Жіночий українсько-естонський десант : 7 прелюдій про віру в сучасній поезії / М. Челецька // Всесвіт. – 2018. – № 11-12. – С. 212–217. Згадано львівську поетку Галину Крук, доцента кафедри української літератури ЛНУ імені Івана Франка.
 • Чумак Т. Сучасний літературний процес в Україні / Тетяна Чумак // Дивослово. – 2019. – № 3. – С. 7–17. Згадуються випускники ЛНУ ім. Івана Франка, а саме : Володимир Лис, Любко Дереш, Тарас Прохасько.
 • Шиян Н. М. Михайло Григорович Попов (1893–1955) / Н. М. Шиян, Д. А. Кривенко // Український ботанічний журнал. – 2018. – № 6. – С. 595–596. В період з липня 1945 р. по січень 1948 р. Попов М. Г. очолював Відділ географії вищих рослин Львівського відділення Інституту ботаніки та кафедру вищих рослин Львівського державного університету, де на той час ще працювали такі відомі вчені польського походження як Т. Вільчинський, Ю. Мондальський, В. Тимракевич.
 • Юсип Д. Важкий плуг орача / Д. Юсип // Дзвін. – 2018. – № 12. – С. 187–190. – Минуло 45 літ, як завершив свій земний шлях відомий педагог, вчений, дослідник класичної філології, перекладач Юрій Федорович Мушак – 12.02.1901–23.07.1973. Юсип Д. навчався в Львівському університеті, в статті є згадки про А. Содомору та Й. У. Кобів.
 • Ястремська Т. Світлої пам’яті Наталі Василівни Хобзей (24.05.1964 – 21.08.2018) / Т. О. Ястремська // Українська мова. – 2018. – № 3. – С. 134–136. Хобзей Н. В. у 1981–1986 рр. навчалась на філологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.
 • Ясь О. Ідея академії в українській науковій і громадській думці кінця ХІХ – початку ХХ ст.: тексти та контексти / О. Ясь // Український історичний журнал. – 2018. – № 6. – С. 4–32. В матеріалах є згадки про М. Грушевського,М. Костомарова, О. Барвінського, І. Франка, М. Драгоманова та інших наукових діячів того часу.

  

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom