top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Голосування

Що б ви хотіли бачити на сайті ?

Круглий стіл

У рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю “БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ ЯК ІСТОРИЧНО-КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: ЗБЕРЕЖЕННЯ, ОПРАЦЮВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ” КРУГЛИЙ СТІЛ “Товариство “Сільський господар” і процеси в українській аграрній науці та освіті Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (до 120-річчя від заснування товариства)” для сільськогосподарських бібліотек Львівського територіального методичного об’єднання. Після короткого вступного слова директора НБ ЛНУ ім. Івана Франка і пропозиції організовувати щорічні конференції у форматі таких тематичних столів слово надали Оксані ЮРЧУК, к. і. н., доценту кафедри гуманітарної освіти Львівського національного аграрного університету (тема доповіді: “Соціально-економічне середовище Східної Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. у контексті діяльності товариства “Сільський господар”). У межах теми доповідач презентувала одну з останніх книг, видану у Львівському національному аграрному університеті, “Українська аграрна наука та освіта Східної Галичини”, автори якої вмістили у видання максимальну кількість матеріалів про діяльність “Сільського господаря”. Дуже пізнавальною була і сама доповідь, зокрема розкрито фактори-передумови, які впливають на економічний розвиток території (як Галичини у минулому, так і України зараз): а) фактор природних умов (клімат, рельєф, кількість територій, придатних для ведення сільського господарства); б) політичний фактор (розкрито проблему заохочення еміграції українських фахівців із боку Речі Посполитої, зокрема т.зв. безповоротної еміграції за океан); в) національний фактор (хто і для кого повинен розвивати економіку, розвій ідеї “свій до свого по своє”). Також із доповіді можна було дізнатися стислу історію та передумови виникнення Товариства “Сільський Господар” та інших українських аграрно-промислових кооперативів, які, завдяки своїй активній економічній діяльності, стримували еміграцію українців і сприяли розвиткові справи української самоідентичності.

Доповідь п. Анжели КУЗИ (к. філол. н., в. о. доцента кафедри гуманітарної освіти Львівського національного аграрного університету) “Роль духовенства та Церкви у відродженні українського села в Східній Галичині (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.)” була логічним і невід’ємним продовженням попередньої. Зокрема, було згадано видання Львівського аграрного університету 2006–2019 років, але основну увагу зосереджено на виданні “Українська аграрна наука та освіта Східної Галичини у І пол. ХІХ – І пол. ХХст.”. Основоположну тезу доповіді можна окреслити, як: “Не було би феномену Галичини у ХІХ – ХХ ст., якби не було греко-католицької церкви”. У доповіді йшлося не лише про духовну чи культурну діяльність Андрея Шептицького, але й багатьох інших греко-католицьких отців-фермерів та господарників, які своєю працею показували приклад і навчали нових фахівців.
ПИНДА Любов (к. і. н., доцент, директор Наукової бібліотеки Львівського національного аграрного університету, модератор Круглого столу) у своєму виступі презентувала ще одне нове видання Львівського аграрного університету “Видатні постаті української аграрної освіти і науки Східної Галичини (кінець XIX – перша половина XX ст.)”. Згадана книга – бібліографічний довідник праць 36 вчених української аграрної освіти. Якщо порівнювати бібліографії цих вчених, то всіх їх об’єднує походження з греко-католицьких родин, фахова європейська освіта, а також всі вони були патріотами не лише Галичини, а й Великої України.
Директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки Іван СВАРНИК у своїй доповіді “Історія товариства “Сільський господар” в архівних матеріалах” коротко розповів про тематику 795 справ “Сільського господаря”, які зберігаються в історичному архіві (редакції фахового часопису, особові справи тощо), а також згадав про сільсько-господарську діяльність Товариства “Просвіта”.
Заключним був виступ Оксана КАЧМАР, старшого викладача кафедри гуманітарної освіти, керівник відділу з організації виховної роботи студентів Львівського національного аграрного університету з темою доповіді “Степан Бандера – незламний борець за волю України”: заходи в ЛНАУ, присвячені 110-річчю від дня народження Степана Бандери та 20-й річниці від дня заснування його музею”. Вінцем таких святкувань став науково-популярний фільм “Степан Бандера: незламний борець за волю України”, який ви можете переглянути на сайті університету ЛНАУ.
УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ:
представники бібліотек Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Інституту сільського господарства Карпатського регіону, а також представники бібліотек коледжів Львівського національного аграрного університету (Екологічного, Вишнянського, Горохівського, Золочівського, Івано-Франківського, Стрийського, Тлумацького, Чернівецького).

(Матис Галина)

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Виставка

Kostovsykiy Oleksandr Mikitovich 1.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top

Останні новини

современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom