top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Голосування

Що б ви хотіли бачити на сайті ?

“Історичні бібліотеки монастирів домодерного часу: методологія та джерела дослідження”
17 травня у рамках наукової конференції "Бібліотечні фонди як історично-культурний феномен: збереження, опрацювання, дослідження" відбулось засідання Міждисциплінарного наукового семінару Verbum et Scriptum “Історичні бібліотеки монастирів домодерного часу: методологія та джерела дослідження”. Модератор – Микола Ільків-Свидницький, к. і. н., завідувач відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка. Дискутанти: Іван Альмес, к. і. н., референт проректора з наукової роботи Українського Католицького Університету (м. Львів); Назарій Лоштин, к. і. н., завідувач відділу культурно-просвітницької роботи Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.

Богдана Тараніна, аспірантка кафедри нової і новітньої історії України Українського католицького університету (м. Львів), виголосила доповідь “Книгозбірня Видубицького Свято-Михайлівського монастиря як “ідеальний” об’єкт для реконструкції історичної бібліотеки”. Для цієї книгозбірні зберігся комплекс історичних джерел XVIII-XX ст., що дозволяють відтворити її кількісний й тематичний склад, стан окремих примірників книг, їхнє походження та використання. Перший відомий опис бібліотеки сягає 1765 р., до нього вписано 165 книг, що розподілені за мовним принципом. Цінним також є опис бібліотеки та книг, який здійснили студенти академіка Перетца у 1915 р.
Аспірантка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) виступила із доповіддю на тему “Інвентарі бібліотек римо-католицьких монастирів Волинської губернії кінця XVIII – початку ХІХ ст.: джерелознавчий потенціал”. Доповідачка проаналізувала джерела до історії 11 монастирських бібліотек, що зберігаються у фондах Інституту рукописи НБУВ та Державного архіву Житомирської області. Інвентарі бібліотек не є окремими документами, а частинами візитацій монастирів. За словами доповідачки, до 1830-х рр. простежується зменшення деталізації опису монастирських бібліотек у візитаційних актах.
Завідувачка відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (м. Київ), к. і. н. Наталія Бондар у своїй доповіді “Ідентифікація інкунабулів зі збірки Острозького єзуїтського колегіуму” спершу розповіла про традиції та новації у методиках дослідження українських монастирських книгозбірень ранньомодерної доби, а також поділилась власним досвідом ідентифікації інкунабул, що зараз зберігаються у фондах НБУВ, зокрема розповіла про вивчення оправ стародруків як форму дослідження шляхів наповнення монастирських бібліотек.
Микола Ільків-Cвидницький у доповіді “Альдини в монастирських книгозбірнях (на матеріалах Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка)” звернув увагу на два шляхи пошуку та ідентифікації видань Альда Мануція та його нащадків у монастирських бібліотеках. Перший – дослідження de visu книг, що збереглись до нашого часу. Другий – пошук альдин у каталогах та інвентарях монастирських бібліотек. Однак у другому випадку варто враховувати обмеження, які накладають на дослідження такі джерела, адже часто інформація у них є надто описовою і не дає можливості встановити місце та ім’я видавця конкретної книги. Доповідач також ознайомив учасників семінару із альдинами з бібліотек монастирів із теренів сучасної Італії, Польщі, Чехії та Словаччини, які зараз зберігаються у фондах Наукової бібліотеки Львівського університету.
Софія Голуб, бібліотекар відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, виголосила доповідь “Музичні рукописні пам’ятки в бібліотеці монастиря львівських бенедиктинок” та розповіла про власні дослідження музичних пам’яток, що зберігаються у фондах відділу рукописів ЛННБ України імені Василя Стефаника. Йдеться про 8 рукописів, які дослідниця детально проаналізувала з точки зору писемної та музичної культури львівських бенедиктинок.
Варто зазначити, що це вже друге засідання наукового семінару, що присвячений дослідженню давніх монастирських книгозбірень. Перша зустріч дослідників відбулась 12 грудня 2017 р. у стінах Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка за участі науковців з України, Польщі та Німеччини.
(Назарій Лоштин)

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Виставка

Kostovsykiy Oleksandr Mikitovich 1.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top

Останні новини

современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom