top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Голосування

Що б ви хотіли бачити на сайті ?

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ-2019_1
Серія віртуальних виставок “Наукове життя Львова XVI – XXI cт.”

"Наука риторики у Львівській єзуїтській академії 1661 – 1773 рр."

У рамках освітньої системи Львівської єзуїтської академії (1661 – 1773), а також у контексті інтелектуального життя львівських єзуїтів риторика була не просто навчальною дисципліною, але й способом мислення та оцінки дійсності (modus cogitandi, modus interpretandi). Курсом риторики закінчувався цикл нижчих студій (“studia inferiora”), випускник яких отримував ґрунтовний мовознавчий вишкіл. Це відкривало перед ним шлях і перспективу творити кар’єру у майбутньому (військова сфера, політикум) або ж – залишатися з Товариством Ісуса надалі і переходити до вищих студій (“studia superiora”). З іншого боку, змістом навчального процесу, який регламентувався приписами освітнього статуту єзуїтів “Ratio Studiorum”, передбачалося вивчення, за посередництва риторики, відповідних технік та підходів, фігур мови та фігур думки, робота з текстами і висловами античних мислителів, християнських богословів та авторитетів від філософії й поезії. Це все створювало підґрунтя, на основі якого випускник єзуїтської системи освіти оцінював світ. Ораторське мистецтво як набір топосів, тропів та категоріальний апарат було визначальним у цьому процесі, слугувало за орієнтир та дороговказ. На практиці описані вище речі знаходили втілення у великій кількості риторичних трактатів, які формували викладачі та учні. У такий спосіб, за допомогою практики коментарів, знання копіювали, творили і поширювали. Єзуїтську систему освіти та риторичні теорію й практику представників Товариства Ісуса неможливо уявити без онтології Аристотеля, етики Цицерона та Сенеки, без богословських категорій Августина і історичної бібліографії Антоніо Поссевіно. Ця спадщина має значний потенціал, хоч поки що не отримала належної оцінки як зі сторони наукової спільноти, так і представників суспільства загалом.

(Євген Гулюк)

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Виставка

Kostovsykiy Oleksandr Mikitovich 1.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top

Останні новини

современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom