top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Голосування

Що б ви хотіли бачити на сайті ?

СЕКЦІЯ 2. СУЧАСНІ БІБЛІОТЕКИ: РІЗНОСТОРОННЯ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЛІ РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РОЛІ

Інформаційно-бібліографічна лабораторія 
Модератори: Ірина ЦВІРКУН, Галина РУСІНСЬКА-ҐЄРТИХ.

У доповіді “Електронні бібліотеки: проблеми та шляхи доступу до наукової інформації” асистента кафедри бібліотекознавства і бібліографії ЛНУ імені Івана Франка, канд. філол.наук Лілії Сироти і маґістрантки кафедри бібліотекознавства і бібліографії ЛНУ імені Івана Франка Наталії Костяк проаналізовано канали отримання українським користувачем наукової інформації і перешкоди доступу до неї. Особливу увагу звернено на здобутки НБ ЛНУ імені Івана Франка у формуванні електронних бібліотек і можливості їх використання.

 

Олена Фігель, завідувач науково-методичного відділу НБ ЛНУ імені Івана Франка, проаналізувала компетенції працівника, що є визначальними у бібліотечній діяльності. Розглянула фактори, від яких залежить забезпечення умов професійного розвитку бібліотечних фахівців. Має відбутися психологічна адаптація працівника Бібліотеки до нових умов та вимог, кадровий відбір та змінюватися якість обслуговування.
У рамках такої стратегії при підтримці держави і, головне, університету, бібліотека ЗВО повинна трансформуватися в інтегрований університетський інформаційний науково-освітній, дослідницький центр із наданням широкого спектру інформаційних послуг із функціями досвідченого навігатора в інформаційних потоках.
Директор Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету Марія Медведь ознайомила присутніх із новою стратегією розвитку Наукової бібліотеки Ужгородського університету та досвідом впровадження інноваційних видів бібліотечного сервісу. Значно підвищити ефективність роботи бібліотеки вдалося завдяки створенню Центру наукометріїі та інформації, підтримки освіти і досліджень. Університетська бібліотека залишається вірною своїй місії – сприяти підготовці висококваліфікованих фахівців та здійснювати інформаційну підтримку освітньої, науково-дослідної, гуманітарної, просвітницької діяльності університету на основі поєднання традиційних та новітніх інформаційно-бібліотечних технологій.
Завідувач відділу збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів Наукової бібліотеки Національного університету “Києво-Могилянська академія” Оксана Бекішева охарактеризувала структуру фондів Наукової бібліотеки Національного університету “Києво-Могилянська академія” у часи становлення української державності. Розглянула питання особливості формування фонду приватних колекцій. Всього НБ нараховує 69 приватних колекцій, із них 11 належить викладачам університету. Доповідач згадала про колекції В’ячеслава Брюховецького, Омеляна Пріцака, Джеймса Мейса, Віри Вовк. Також розповіла про створення фонду рідкісних і цінних видань Наукової бібліотеки Національного університету “Києво-Могилянська академія”.
Галина Біловус, к. філол. н., доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії, заступник декана факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, у своїй доповіді проаналізувала бібліографічні посібники мистецтвознавчої тематики, які уклали викладачі кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка, що у 2019 р. відзначає 20-ліття від заснування. Висвітлюючи лише один із аспектів бібліографічної діяльності викладачів, доповідач подала загальний огляд бібліографічних набутків, зокрема окреслила архітектоніку різножанрових бібліографічних покажчиків: “Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство” (2006), “Театрознавчий журнал “Просценіум”” (2006, 2013, 2018), “Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття” (2009), “Барикади театру” (2011), “Майя Гарбузюк” (2016), підходи укладачів до відбору й систематизації зібраного матеріалу, пошук оптимальної методики у створенні науково-довідкового апарату тощо. Підсумовуючи, доповідач констатувала, що бібліографічні напрацювання викладачів кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка у царині мистецтвознавства є доволі переконливим результатом їхнтої науково-бібліографічної діяльності, а укладені бібліографічні покажчики не тільки сприятимуть розширенню “фахових” кордонів, а й слугуватимуть для популяризації мистецтвознавчої науки.
Краснянська Ольга, завідувач сектора обліку відділу навчальної літератури Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка розповіла присутнім про фонди бібліотеки гуманітарних факультетів НБ, про ефективні форми роботи у процесі обслуговування студентів та сприйняття бібліотеки користувачами. Доповідач відзначила необхідність покращення комплектування бібліотеки.
Марія Демчишин-Гула, завідувач бібліотеки Екологічного коледжу Львівського національного аграрного університету у своїй доповіді розповіла про бібліотечну адвокацію, метою якої є захист і просування прав та інтересів бібліотек. Вона зупинилася на вимогах до осіб, які займаються адвокаційною діяльністю, на необхідності розуміти систему влади, законодавчий процес та процедурі прийняття рішень. Доповідач поділилася з присутніми досвідом колег з-за кордону, де адвокаційною діяльністю займаються не тільки бібліотекарі, а й спеціально створені недержавні організації США, Франції, Польщі. Також розповіла про заходи УБА на підтримку адвокаційної діяльності українських бібліотек і поділилася власним успішним досвідом із метою підвищення іміджу бібліотеки та коледжу.
Ірина Цвіркун, головний методист науково-методичного відділу Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, розповіла присутнім про систему правового регулювання діяльності Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка. Вона зазначила, що в сучасних умовах роль локальних нормативних актів бібліотеки помітно підвищується, оскільки юридично вони є підзаконними актами, тобто офіційними документами, носіями юридично значимої інформації та мають обов'язкову силу на рівні конкретної бібліотеки. Сфера їхньої дії спрямована на регулювання внутрішньої діяльності або певних стосунків, що виникають у конкретній бібліотеці, на конкретній території. На окремих прикладах розповіла про те, як діє механізм правового регулювання, зокрема у процесі формування фондів, створення інформації та надання доступу до неї.
(Олена Фігель)

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Виставка

Kostovsykiy Oleksandr Mikitovich 1.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top

Останні новини

современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom