top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Голосування

Що б ви хотіли бачити на сайті ?

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ-2019_5

Серія віртуальних виставок “Наукове життя Львова XVI – XXI cт.”

"РЕПРЕСОВАНИЙ ФОНД” НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 
ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Репресивна система радянського режиму залишила глибокий відбиток у розвитку української науки. Якщо з інакодумними вченими “нова влада” у швидкий спосіб знаходила “порозуміння”, шляхом їхнього фізичного знищення, то з вічним інтелектуальним продуктом науковців – боролася впродовж усього існування СРСР. Загалом, виникнення відділів спеціального зберігання літератури у бібліотеках СРСР відноситься до початку 20-их років XX ст. Туди здебільшого переміщали некомуністичні видання часів громадянської війни; радянські книги 1918–1936 років, де згадувалися неприйнятні особи з точки зору влади; книги, журнали та газети російською мовою, видані емігрантськими або західними видавництвами; книги, газети і журнали українською та іноземними мовами тощо. Доступ до такої інформації у бібліотеках був обмежений. Цензуру друкованих творів і захист державних таємниць у засобах масової інформації здійснювало Головне управління у справах літератури та видавництв. Назва і підпорядкування цього органу змінювалися, але скорочена назва “Головліт” зберігалася.

 

Зазначимо, що поняття “заборонена література” у бібліотеці Львівського університету існувало відразу після встановлення радянської адміністрації у місті 1939 р., а офіційна директива Головліту про створення спецфонду надійшла 1940 р. Особливість спецфонду університетської бібліотеки 1940-их рр. полягала в тому, що 1940–1941 рр., 1945–1948 рр. він залишався місцем схову ідеологічно шкідливої для радянського режиму літератури, яку відбирали з головного книгосховища та кафедральних бібліотек Університету, без закріплених штатних працівників. Статус відділу спецфонд отримав 1949 р., коли було призначено завідувача, та проіснував до 1991 р. Доти, відповідно, проводилося виявлення в Науковій бібліотеці “шкідливої літератури”. У своїй роботі спецвідділ керувався інструкціями Головліту, які часто могли не співпадати з положеннями Бібліотеки та Університету загалом. Ще однією особливістю спецфонду НБ, яка віддзеркалювала тенденцію західноукраїнських бібліотек у цілому, було те, що велика кількість видань вилучалася до спецфонду з-поза списків Головліту та Облліту місцевими кадрами, які керувалися т.з. “политическим и классовим чутьем”. Станом на 1.01.1949 р. у спецфонді нараховувалося 13 472 книги, із них – 4 664 іноземних. Кількість репресованих книг постійно зростала у результаті цензурного перегляду фонду Наукової бібліотеки (шляхом поличкового перегляду) та кафедральних бібліотек Університету.
Відтак пропонуємо до Вашої уваги виставку наукових праць українських учених, що увійшли до “першого списку” (загалом 4 тис.) заборонених видань у Львівському університеті. Титульні аркуші цих книг часто марковані спеціальними позначками – причини, через які їх вилучали (націоналістичні, антирадянські, релігійні, аморальні тощо). Також на звороті книг виписували сторінки, де містилась жорстка критика радянської влади.
(Леся Купин)

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Виставка

Kostovsykiy Oleksandr Mikitovich 1.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top

Останні новини

современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom