top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Презентація дарунка випускника юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка Михайла Петріва
Головна стаття
Презентація дарунка випускника юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка Михайла Петріва
Page 2
Всі сторінки

 

Фотогалерея

16 квітня 2010 року в головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася презентація дарунка випускника юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка Михайла Петріва350-ти книг – з нагоди відзначення 350-літнього ювілею Львівського національного університету імені Івана Франка. У презентації взяли участь: директор Музею Гетьманства Галина Ярова, доцент Інституту історії та політології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Іван Монолатій, доцент Коломийського інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Юрій Плекан, директор Літературної агенції “Піраміда” Василь Гутковський, завідувач відділу наукової бібліографії Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника, голова бібліографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка, Луїза Ільницька, працівники Наукової бібліотеки Університету та ін.

Адвокат Михайло Петрів – випускник юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, який досягнув чималих успіхів у правничій сфері,зокрема є дійсним членом Спілки адвокатів України, член-засновник “Євро-Азіатського Юридичного Партнерства” (Москва) та член International Bar Association (Лондон), учасник Першого і Другого Світових конгресів українських юристів (1992-1994рр.). Також багато часу М. Петрів присвячує науковим дослідженням у галузі історії українського правознавства, зокрема історії української адвокатури, є автором книги Українське Правознавство в Україні, країнах Європи та Америки: Матеріали до бібліографії 19-20 ст. (Львів, 2001), бібліографічних покажчиків та численних публікацій у наукових часописах. У рамках святкування 350-літнього ювілею ЛНУ імені Івана Франка, що відбудеться у 2011 році, Михайло Петрів вирішив відзначити кожен рік історії Університету книгою – так з’явилася ідея поповнити фонд Наукової бібліотеки на 350 книг.

Бібліографічний огляд подарованої літератури зробили директор НБ Василь Кметь, завідувач відділу бібліології Олександр Седляр та співробітник відділу бібліології Ігор Петрій. Значна частина подарованої добірки – це наукова література, присвячена проблемам історії України модерної доби. Історія Наддніпрянської України кінця XVIII – початку XX ст. представлена кількома виданнями, серед яких можна виокремити монографію, присвячену спадщині Запорізької Січі у Південній Україні на межі XVIII–XIX ст. із публікацією цілого корпусу відповідних документів у додатках, дослідження історії військових поселень та діяльності російської політичної поліції на території сучасної України. Історію регіонів репрезентують цікаві наукові роботи, які стосуються Слобожанщини та Волині.

Серед представлених видань великий інтерес викликають нові публікації документів, зокрема інвентарів Олицького замку XVI–XVII ст., та архіву Лесі Українки у Слов’янській бібліотеці в Празі. Так, в останній публікації наведено повні тексти 184 листів, переважно написаних Лесею Українкою або адресованих їй. Безумовно, значущими для дослідників є каталог-інформатор Галини Сварник, у якому наведено відомості про матеріали Наукового товариства імені Шевченка, що зберігаються в Національній бібліотеці у Варшаві, та каталог картографічної україніки у фондах Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. У цьому ж контексті варта уваги монографія Марини Палієнко, в якій досліджено історію створення та функціонування у міжвоєнний період архівних осередків української еміграції в Польщі, Чехословаччині, Франції та Австрії, обставини їх переміщення та подальшого використання.

Увазі читачів пропонується тритомне видання творів Миколи Василенка, до якого увійшли його історичні та юридичні праці, а також спогади, щоденники та епістолярна спадщина, і збірник есеїв Івана Лисяка-Рудницького “Між історією і політикою”, перекладених російською мовою.

Дослідження життя та діяльності відомих українців, які присутні у цій збірці, стосуються переважно осіб, які жили і працювали у XIX – на початку XX ст. Серед них (а це досить широке коло: В. Хвойка, М. Драгоманов, М. Іванишев, А. Синявський, М. Слабченко, А. Кримський, Д. Багалій, С. Шелухін, О. Лотоцький, О. Кобилянська) більше науковців (істориків та філологів) порівняно із громадськими та культурними діячами. Самі видання різні за обсягом, однак усі відзначаються ґрунтовністю та достатньо високим науковим рівнем. 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom