top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

До Дня Конституції України

28 червня 1996 року на п’ятій сесії Верховної Ради України, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, було прийнято Конституцію України. Факт прийняття Основного Закону для нашої держави став завершальним етапом на шляху до відновлення незалежності, утвердження у світі, свідченням про суспільний розвиток та свідомість нації, політичну зрілість, готовність до державної самоорганізації та пріоритет демократичних цінностей

Література:

1. Гетьман В.П. Як приймалась Конституція України. Нотатки учасника розробки Основного Закону України. – К. : [Б. в.], 1996. – 128 с.

2. Історія українського права : навчальний посібник / за ред. О.О.Шевченка. – К. : Олан, 2001. – 214 с.

3. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К. : Видання Інституту законодавства Верховної Ради України, 1996. – 251 с.

4. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К. : Інформаційно-видавниче агентство “ІВА”. – 52 с.

5. Концепція розвитку законодавства України : матеріали науково-практичної конференції (травень 1996 року, Київ). – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. – 511 с.

6. Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень) / П.М.Рабінович ; Академія правових наук України. – Х. : Право, 1997. – 64 с. – (Серія ІІ. Коментарі законодавства ; вип. 1).

7. Скрипнюк О.В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації : до десятої річниці прийняття Конституції України / О.В.Скрипнюк. – К. : Академія правових наук України, 2005. – 168 с.

8. Стецюк П. Конституція України як цінність, гарантія національної державності українського народу. Урочиста Академія з нагоди Дня Конституції України. Львівський державний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької. 25 червня 2004 року : доповідь. – Львів : Астролябія, 2004. – 31 с.

9. Томенко М. Історія української Конституції : навчальний посібник / Микола Томенко. – К. : Освіта, 2009. – 464 с.

10. Україна: антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст. : у 10 т. / редкол. : І.М.Дзюба [та ін.]. – К. : Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2008.

Т.10 : Відродження й утвердження української державності (1997-2005 роки) / упорядкув., передм. та прим. В.Сергійчука. – 2009. – 672 с.

11. Чушенко В.І. Конституційне право України : підручник / В.І.Чушенко, І.Я.Заяць. – Вид. друге, доповнене і перероблене. – К. : Ін Юре, 2009. – 548 с.

 

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom