top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

До 240-річчя від дня народження Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля (1770–1831)

 

Німецький філософ, один із найяскравіших представників класичної німецької філософії, автор найґрунтовнішої в історії філософської думки діалектико-ідеалістичної системи. У 20-ті роки 19 ст. філософській системі Гегеля було надано статус офіційної філософії прусського уряду.

Найбільш цілісно ідеї Гегеля описані у збірнику праць “Енциклопедія філософських наук” (1817), який видали його учні. Центральним і визначальним у поглядах Гегеля було поняття про тотожність мислення і буття, відповідно світ – форма прояву духу, який розвивається, щоб отримати адекватне усвідомлення своєї сутності. Поняття дух філософ поділяв на суб’єктивний, об’єктивний і абсолютний. У праці “Філософія природи” Гегель обґрунтував ідею про нероздільну єдність простору і часу, їхню залежність від матерії (ще за сто років до появи теорії відносності Анштайна).

Одним із найбільших досягнень Гегеля, про яке він згадує у “Феноменології духу”, є діалектичний метод, метод проходження у досвіді діалектичної реальності буття. До того ж, згідно з теорією Гегеля, діалектика розкриває конкретну реальність, не деформуючи і не змінюючи її. Предмети постають як суперечливі, мінливі, рухливі, а відтак у проявах цієї протилежності, залишаючись єдиним, він водночас є змінним, різноманітно виявленим та суперечливим. Абсолютну ідею Гегель розуміє як єдину основу реальності, тому маючи суперечливий характер, абсолютне у своїй динаміці послідовно проходить наступні стадії: тотожність→ протилежність→ синтез.

Філософія Гегеля мала великий вплив на формування практично всіх основних європейських філософських течій, особливо наприкінці 19 ст., коли інтерес до праць німецького мислителя знову пожвавився - у 30-40 рр. 19 ст. це дало початок окремому філософському напрямку – гегеліанству.

Основні праці: “Про релігію греків та римлян” (1787 р.), “Про деякі характерні властивості давніх поетів” (1788 р.), “Феноменологія духу” (1807 р.), “Наука логіки” (1812-16 рр.), “Енциклопедія філософських наук” (1817 р.), “Філософія права” (1821 р.), “Історія філософії” (1833-36 рр.), “Філософія історії” (1837 р.)

 

 

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom