top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Наукову бібліотеку Університету прийнято до Української бібліотечної асоціації

15-17 вересня 2010 року у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка у рамках Західноукраїнськького бібліотечного форуму відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Людина – суспільство – книга – бібліотека”.

За словами організаторів, бібліотечний Форум було проведено паралельно із 17 Форумом видавців у Львові з метою тіснішої співпраці тих, хто покликаний популяризувати книгу. У парадигмі відносин видавництво-бібліотека-читач саме бібліотека відіграє вирішальну роль у формуванні культури читання і забезпечує діалог автора із читачем. У роботі бібліотечної конференції взяли участь представники дитячих та університетських бібліотек України, а також колеги із Польщі та Угорщини: президент Української бібліотечної асоціації, директор Інституту післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Київ) І. Шевченко, Генеральний секретар Асоціації угорських бібліотекарів А. Надь, президент Польської спілки бібліотек Я. Краєвський, головний радник Сабольч-Сатмар-Берегського обласного самоврядування У.Цаконе, голова регіонального відділення Асоціації угорських бібліотекарів Є. Желінскі, член Президії УБА, представники Управління культури та туризму Львівської облдержадміністрації, в.о. директора Львівської обласної бібліотеки для дітей Л. Лугова, виконавчий директор УБА, доцент Національного технічного університету України “КПІ” (Київ) Я. Сошинська, член президії УБА, професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Київ) В. Загуменна, член президії УБА, віце-президент Національного університету “Києво-Могилянська академія”, директор Накової бібліотеки НаУКМА, кандидат історичних наук Т. Ярошенко, завідувач відділу соціокультурної діяльності ДЗ “Національної парламентської бібліотеки” О. Погонець інші.

 

Головні аспекти доповідей та обговорення під час роботи Конференції торкалися проблем промоції книги та популяризації читання, моніторингу читацьких зацікавлень, реалізації програм поповнення бібліотечних фондів, діяльності професійних об’єднань видавців та бібліотекарів, оптимізації та модернізації бібліотечних процесів, співпраці та обміну досвідом з іноземними колегами тощо.

Українська бібліотечна асоціація створена з метою сприяння популяризації книги та формування культури читання різних соціальних верств, удоступнення інформації людям з обмеженими можливостями, підвищенню професійного рівня бібліотекарів, модернізації бібліотечних процесів, а також творить та сприяє реалізації бібліотечно-інформаційної політики на усіх рівнях. За 15 років існування УБА брала участь у багатьох українських та міжнародних проектах, покликаних впроваджувати інноваційні розробки в інформаційній сфері, активізувати міжбібліотечні зв’язки як на теренах нашої держави, так і за кордоном, надавати фахові консультації бібліотечним підрозділам.

Важливим досягненням у співпраці Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка та Української бібліотечної асоціації стало прийняття університетської Бібліотеки до Асоціації. Такий діалог відкриває для Наукової бібліотеки Університету новий горизонт можливостей для ширшого впровадження своїх досягнень у бібліотечній сфері, зокрема промоції відкритого гуманітарного архіву “АНТРОПОС” – спільного проекту Наукової бібліотеки та Центру гуманітарних досліджень ЛНУ імені Івана Франка, а також комплексної системи автоматизації бібліотечних процесів АБІС “ГАЛС”, що може бути альтернативою іншим відомим у даній галузі розробкам і здатна забезпечувати повну автоматизацію бібліотечно-бібліографічних процесів, передбачає можливість формування бази даних електронних документів різних форматів тощо. Також одним із пріоритетних напрямів співпраці із УБА стане обмін досвідом у програмах сприяння людям із обмеженими можливостями. Нагадаємо, що Наукова бібліотека та ЛНУ імені Івана Франка є учасниками благодійного проекту “Крила надії”, що покликаний сприяти доступу до інформації та бібліотечних ресурсів людям зі спеціальними потребами.

Отож, до Асоціації Наукова бібліотека Університету вступила із певними здобутками, які можуть бути цікавими і корисними для широкого кола партнерів УБА. Відкритий діалог дитячих, публічних та академічних бібліотек як на теренах України, так і за її межами, допоможе виховувати культуру читання різних соціальних сфер та вікових груп, формувати державну бібліотечну та видавничу політику, реагувати вчасно і адекватно на інтереси читацької аудиторії та потреби особистості у доступі до інформації.

 

Чтобы ее аккуратно сбросили на крышу главного "Скрытые и раскрытые тайны крови" банкетного зала.

Точно "Старуха Кристи отдыхает" так же и наши заклинания лишь указывают путь какому-то Духу, который захочет "Тайна Тихого океана" помочь нам.

В ответ на мой кивок "Кодекс" ко мне подошла старшая из женщин.

И вот теперь он должен "Евгений Онегин" написать все до конца; он, Чиун, вручил Синанджу, этот "ренессанс потребительский кредит" светозарный источник всех боевых искусств, в руки белому.

Даже маленькая "Первый учебник для девочек. Мир знаний" Лали, которой, поскольку она "Практика карма-йоги" находилась на более высоком месте, поручено было вести наблюдение, ничего не видела, "Lady and the Tramp. Read-Along Storybook and CD" хотя и "Охотник на вампиров Глубина" старалась выполнить свою задачу со всей тщательностью.

Он прочел подпись фотографа в углу снимка значит, резкость наведена.

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom