top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Презентація 350-ти книг, подарованих Науковій бібліотеці з нагоди відзначення 350-літнього ювілею Львівського національного університету імені Івана Франка

16 квітня 2010 року в головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася презентація дарунка випускника юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка Михайла Петріва350-ти книг – з нагоди відзначення 350-літнього ювілею Львівського національного університету імені Івана Франка. У презентації взяли участь: директор Музею Гетьманства Галина Ярова, доцент Інституту історії та політології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Іван Монолатій, доцент Коломийського інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Юрій Плекан, директор Літературної агенції “Піраміда” Василь Гутковський, завідувач відділу наукової бібліографії Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника, голова бібліографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка, Луїза Ільницька, працівники Наукової бібліотеки Університету та ін.

Фотогалерея

Адвокат Михайло Петрів – випускник юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, який досягнув чималих успіхів у правничій сфері,зокрема є дійсним членом Спілки адвокатів України, член-засновник “Євро-Азіатського Юридичного Партнерства” (Москва) та член International Bar Association (Лондон), учасник Першого і Другого Світових конгресів українських юристів (1992-1994рр.). Також багато часу М. Петрів присвячує науковим дослідженням у галузі історії українського правознавства, зокрема історії української адвокатури, є автором книги Українське Правознавство в Україні, країнах Європи та Америки: Матеріали до бібліографії 19-20 ст. (Львів, 2001), бібліографічних покажчиків та численних публікацій у наукових часописах. У рамках святкування 350-літнього ювілею ЛНУ імені Івана Франка, що відбудеться у 2011 році, Михайло Петрів вирішив відзначити кожен рік історії Університету книгою – так з’явилася ідея поповнити фонд Наукової бібліотеки на 350 книг.

Бібліографічний огляд подарованої літератури зробили директор НБ Василь Кметь, завідувач відділу бібліології Олександр Седляр та співробітник відділу бібліології Ігор Петрій. Значна частина подарованої добірки – це наукова література, присвячена проблемам історії України модерної доби. Історія Наддніпрянської України кінця XVIII – початку XX ст. представлена кількома виданнями, серед яких можна виокремити монографію, присвячену спадщині Запорізької Січі у Південній Україні на межі XVIIIXIX ст. із публікацією цілого корпусу відповідних документів у додатках, дослідження історії військових поселень та діяльності російської політичної поліції на території сучасної України. Історію регіонів репрезентують цікаві наукові роботи, які стосуються Слобожанщини та Волині.

Серед представлених видань великий інтерес викликають нові публікації документів, зокрема інвентарів Олицького замку XVIXVII ст., та архіву Лесі Українки у Слов’янській бібліотеці в Празі. Так, в останній публікації наведено повні тексти 184 листів, переважно написаних Лесею Українкою або адресованих їй. Безумовно, значущими для дослідників є каталог-інформатор Галини Сварник, у якому наведено відомості про матеріали Наукового товариства імені Шевченка, що зберігаються в Національній бібліотеці у Варшаві, та каталог картографічної україніки у фондах Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. У цьому ж контексті варта уваги монографія Марини Палієнко, в якій досліджено історію створення та функціонування у міжвоєнний період архівних осередків української еміграції в Польщі, Чехословаччині, Франції та Австрії, обставини їх переміщення та подальшого використання.

Увазі читачів пропонується тритомне видання творів Миколи Василенка, до якого увійшли його історичні та юридичні праці, а також спогади, щоденники та епістолярна спадщина, і збірник есеїв Івана Лисяка-Рудницького “Між історією і політикою”, перекладених російською мовою.

Дослідження життя та діяльності відомих українців, які присутні у цій збірці, стосуються переважно осіб, які жили і працювали у XIX – на початку XX ст. Серед них (а це досить широке коло: В. Хвойка, М. Драгоманов, М. Іванишев, А. Синявський, М. Слабченко, А. Кримський, Д. Багалій, С. Шелухін, О. Лотоцький, О. Кобилянська) більше науковців (істориків та філологів) порівняно із громадськими та культурними діячами. Самі видання різні за обсягом, однак усі відзначаються ґрунтовністю та достатньо високим науковим рівнем.

Вагому частину презентованої збірки складає література, присвячена історії Визвольних змагань українського народу 1917–1921 рр. Це здебільшого наукові монографії, збірники документів та статей, де охоплено чимало важливих аспектів діяльності передовсім органів влади УНР та ЗУНР. Серед них можна виділити монографії Д. Розовика про українське культурне відродження 1917–1920 рр., П. Гай-Нижника про державний банк та податкову політику УНР, дослідження про діяльність В. Липинського та С. Петлюри, Українських Січових Стрільців на Наддніпрянщині. Є й дві російські публікації: студія про Брестський мир та Україну І. Міхутіної та переклад з англійської мови праці про німецький чинник в історії Визвольних змагань американського дослідника українського походження О. Федишина.

Як окремий блок можна виділити наукові праці про діяльність дипломатичної служби УНР, які є дуже важливою складовою історіографії української дипломатії. Серед них є й синтетичні дослідження, і двотомний збірник документів, і монографії, присвячені окремим дипломатичним представництвам УНР (у Франції, Греції, Угорщині, державах, що з’явилися на території колишньої Російської імперії).

Серед публікацій, присвячених історії ЗУНР на особливу увагу заслуговує збірник документів і матеріалів “Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923” за редакцією івано-франківського історика О. Карпенка. У цьому фундаментальному виданні (має бути п’ять томів у восьми книгах, видано вже чотири томи у п’яти книгах) зібрано майже всі відомі дослідникам документи із українських архівів та друкованих джерел, які стосуються різних аспектів діяльності ЗУНР. Окрім цього збірника, варто відзначити ще студію життя та діяльності Вільгельма Габсбурґа (Василя Вишиваного), де окрім власне авторського тексту є й численні документи самого В. Габсбурґа (автобіографія, листи до різних осіб, передовсім українських політичних та військових діячів), а також публікацію спогадів колишнього січового стрільця Михайла Горбового.

У кількох наукових монографіях та збірниках матеріалів відображено окремі проблеми історії України періоду Другої світової війни. Це досить якісна праця про шкільну справу у рейхскомісаріаті “Україна”, дослідження про долю військовополонених та репатріантів, студія про українське населення Холмщини у 1943–1945 рр., хроніка подій на Закерзонні у 1939–1947 рр.

Велика частка представлених видань стосується історії регіонів України, передусім Слобожанщини та Буковини. З-поміж харківських видань заслуговує на увагу серія, присвячена історії Харківського університету, в рамках якої вийшов друком перший том спогадів професорів та студентів університету. Інші видання стосуються археології Харкова та Харківської області, історії Харківського міського самоуправління до 1917 р., історії міста часу німецької окупації. Опубліковано “Економічні примітки на Харківський повіт” за 1782 р., надруковано репринтні видання початку ХХ ст. про історію та географію регіону.

Серед видань до історії Буковини, представлених у цій збірці, важливе місце також займають перевидання книг кінця ХІХ – початку ХХ ст., за необхідності доповнені українськими перекладами. Відзначимо серед них “Історію Чернівців” Раймунда Кайндля, спогади Яна Бадені про поїздку до Чернівців 1892 р., та видання “Буковина. Загальне краєзнавство” 1889 р. Виданнями великої пізнавальної цінності є монографія О. Огуя, присвячена історії становлення грошового обігу та монетно-лічильної системи на Буковині XVIIIXX ст., та дослідження В. Старика про історію Буковини 1914–1921 рр., в якому вміщено багату підбірку писемних і графічних матеріалів. Низка актуальних історичних матеріалів і документальні джерела із зовнішньополітичних відомств Німеччини й Австрії увійшли до збірника, присвяченого історії Буковини румунського періоду (1918–1940 рр.).

Серед інших книг, присвячених регіональній історії, варто виокремити комплекси видань до історії Закарпаття (у тому числі дослідження Павла Роберта Маґочія “Народ нізвідки” і низку монографій і збірників, присвячених історії Карпатської України і постаті Августина Волошина) та Одеської області.

У представлених виданнях міститься багато інформації про історію національних меншин на українських землях. Досить інтенсивно досліджується історія єврейської громади (зокрема, представлено збірник “Нариси з історії та культури євреїв України”, монографії А. Морозової та М. Поліщука), велику увагу приділено історії греків України, народів Криму, італійській еміграції в Україну у XVIIIXIX ст., а також видано біографічний словник “Серби та Чорногорці в Україні”.

Комплекс видань, присвячених історії зарубіжних країн, є порівняно нечисленним, однак до нього входять фахові дослідження, у тому числі авторства західноєвропейських дослідників, у яких розглядається історія Франції, Сербії, Ганзейського союзу, скандинавських країн, Османської імперії та Китаю. У збірці статей і рецензій Ярослава Дашкевича наведено матеріали, присвячені історії відносин українських земель та Вірменії у ІХ–ХХ ст.

Також у рамках презентації відбулася виставка картин молодої львівської художниці Катерини Сенів, всього було представлено двадцять сім полотен, частина з яких виконані спеціально для Наукової бібліотеки Університету. За словами молодої мисткині, вона радо долучилися до цієї презентації, адже вважає таку подію дуже важливою і корисною для Бібліотеки та її читачів, до того ж, в час, коли квітне весна і надихає на творчі звершення: “Створений Богом навколо нас світ нікого не залишає байдужим, відколи існує людина. Його палітра – найкраща. Творчій натурі тут ніколи не бракує натхнення ”.

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom