top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Голосування

Що б ви хотіли бачити на сайті ?

Міжнародна науково-практична конференція 10–11 жовтня

Засідання першої секції “Історія бібліотек та формування читацької культури”, що відбувалося у головному читальному залі Наукової бібліотеки Університету, було присвячене питанням традиції книгознавчих досліджень, формуванню читацьких інтересів у парадигмі читач–бібліотека, сторінкам історії бібліотечної справи на українських теренах тощо. Яскравою ілюстрацією тематики доповідей стала книжкова виставка унікальних видань із фонду рідкісних книг “350 років Львівського університету у документах Наукової бібліотеки”, яка діяла в рамках Конференції упродовж 10-11 жовтня 2011 року. Учасники конференції, гості Університету-ювіляра та студенти мали нагоду ознайомитись із етапами формування університетської лектури, головними віхами історії зародження і становлення інтелектуальної думки у стінах Львівської Alma Mater. Уперше виставка була презентована 20 січня 2011 року (в приміщенні Музею історії Університету) – під час святкового відкриття ювілейного 350-го року в історії Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Питання історії формування, збереження і розвитку бібліотечних фондів, зокрема і Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, проблеми збереження приватних меморіальних колекцій бібліотек, розглядала друга секція Конференції, що засідала у читальному залі відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Ф.П.Максименка.

Робота третьої секції “Бібліотека як основа інформаційного забезпечення сучасної академічної науки” була зосереджена на питаннях доцільності промоційної діяльності бібліотек у контексті освітньо-виховного процесу та формуванні читацької культури, а також учасники обговорили проблеми і перспективи запровадження інноваційних методів у процесі оптимізації роботи наукових книгозбірень.

 

Опісля завершення секційних засідань академічна спільнота мала нагоду відвідати презентацію книги “Інкунабули Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка : каталог = Incunabula Bibliothecae Universitatis Leopoliensis : Catalogus / уклав Ф. П. Максименко ; упоряд. М. Ільків-Свидницький, В. Кметь (Львів, 2011)”, другого, розширеного та доповненого видання каталогу першодруків, який уклав й опублікував ще у 1958 році відомий бібліограф Ф. Максименко. На сьогодні це єдиний опис колекції першодруків Наукової бібліотеки Львівського університету.

З.В.

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Виставка

Kostovsykiy Oleksandr Mikitovich 1.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top

Останні новини

современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom