top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Державні Стандарти України

Нові стандарти з інформації, бібліографії, бібліотечної та видавничої справи

чинні в Україні за станом

на 08 січня 2014 року

 

Н А З В А

Дата введення

ДСТУ 3582:2013

Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові.. Загальні вимоги та правила. (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). На заміну ДСТУ 3582-97.

01.01.2014

ДСТУ 3814:2013

Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг. (ISO 2108:2005, NEQ). На заміну ДСТУ 3814-98

01.01.2014

ДСТУ 3899:2013

Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять. На заміну ДСТУ 3899-99 та ДСТУ 2429-94

01.01.2014

ДСТУ 7342:2013

Інформація та документація. Видавнича анотація. Правила складання та подання у виданнях.

01.01.2014

ДСТУ 7343:2013

Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація нотних видань (ISO 10957:2009, NEQ)

01.01.2014

ДСТУ 7361:2013

Відеодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги.

01.01.2014

ДСТУ ISO 9004:2012

Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю (ISO 9004:2009, IDT). На заміну ДСТУ ISO 9004-2001

01.05.2013

ДСТУ ISO/IEC TR 10032:2012

Інформаційні технології. Еталонна модель керування даними (ISO/IEC TR 10032:2003, IDT) (зі скасуванням ДСТУ 3330-96 (ГОСТ 34.321-96))

01.03.2013

 

Державні Стандарти України

1.       ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Бiблiографiчний запис. Бiблiографiчний опис. Загальнi вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)

2.       ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT)

3.       ДСТУ ГОСТ 7.22:2004 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Промисловi каталоги. Загальнi вимоги (ГОСТ 7.22-2003, IDT)

4.       ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Розширений набiр символiв латинської абетки для обмiну iнформацiєю (ГОСТ 7.28-2002 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96), IDT)

5.       ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Консервацiя документiв. Загальнi вимоги (ГОСТ 7.50-2002, IDT)

6.       ДСТУ ГОСТ 7.51:2003 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Картки для каталогiв i картотек. Каталогiзацiя у виданнi. Склад, структура даних та видавниче оформлення (ГОСТ 7.51-98, IDT)

7.       ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ИСО 5963-85) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Iндексування документiв. Загальнi вимоги до систематизацiї та предметизацiї (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85), IDT)

8.       ДСТУ ГОСТ 7.71:2003 (ИСО 6862-96) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Набiр закодованих математичних знакiв для обмiну бiблiографiчною iнформацiєю (ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-96), IDT)

9.       ДСТУ ГОСТ 7.85:2003 (ИСО 10444-94) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Мiжнародний стандартний номер технiчного звiту (ГОСТ 7.85-2003 (ИСО 10444-94), IDT)

10.     ДСТУ 6096:2009 СІБВС. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування (ГОСТ 7.90-2007, MOD)

Ознайомитися з “Переліком стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи”, чинних в Україні, можна на сайті Національної парламентської бібліотеки України http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=84.
Тексти деяких міждержавних стандартів доступні на сторінці http://www.library.ru/1/act/.

Методичні рекомендації із застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 дивіться на сайтах:

- Наукової бібліотеки ЛНУ імені І.Франка http://library.franko.lviv.ua/bibl/,

- Книжкової палати України http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm,
- Національної парламентської бібліотеки України http://profy.nplu.org/!site/files/400/gost7-1-06.ppt#274 ,1,Бібліографічний запис Бібліографічний опис

Інструкції, положення, рекомендації:

1.       Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах (затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 23.05.2007 р. № 530/13797) http://profy.nplu.org/!site/official/i_oblik.htm

2.       Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ (затверджена наказом Державного казначейства України від 30.10.1998 р. № 728/3168) http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0728-98

3.       Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ (затверджена наказом Державного казначейства України від 02.12.1997 р. № 126/137) http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0787-01

4.       Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів (затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 23.05.2005 р. № 152) http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=85

5.       Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів (затверджені наказом Міністерства культури і туризму України від 27.03.2008 р. № 321/0/16/-08) http://lib.if.ua/spec/1218101035.html

6.       Про схвалення Концепції Державної цільової програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції на 2009-2012 роки (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. №772-р) http://profy.nplu.org/file/official/d_popul.htm

7.       Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 921) http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=921-2008-%EF

 

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom