top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Передплата періодичних видань Наукової бібліотеки

Biopolymers and cell (англ., укр., рос.)

Post Поступ (укр.)

Universitates. Наука и просвещение (рос., укр., англ.)

Адвокат (укр.)

Азия и Африка сегодня

Актуальные проблемы Европы

Алгебра и логика

Альма Матер (Вестник высшей школы)

Археологія (укр., рос., англ.)

Атестаційний вісник

Аудиторія (укр.)

Безпека життєдіяльності (укр.)

Берегиня (укр.)

Березіль (укр.)

Библиография

Библиотеки учебных заведений

Библиотековедение

Биологические мембраны

Биоорганическая химия

Биотехнология

Биофизика

Биохимия

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.

Бібліотечна планета (укр.)

Бібліотечний вісник (укр., англ.)

Бібліотечний форум України (укр., рос.)

Біологія і хімія в школі (укр.)

Бюлетень законодавства і юридичної практики України (укр.)

Бюллетень Европейского Суда по правам человека

Вестник древней истории

Вестник зоологии (укр., рос., англ.)

Вестник МГУ. Сеpия 11. Право

Вестник Российской академии наук

Високий Замок (укр.)

Вища освіта України (укр.)

Вища школа (укр.)

Відкритий урок: розробки, технології, досвід (укр.)

Відомості Верховної Ради України (укр., рос.)

Військово-історичний альманах (укр.)

Вільна Україна (укр., рос.)

Вісник Академії правових наук України (укр.)

Вісник Верховного Суду України (укр.)

Вісник Книжкової палати (укр.)

Вісник Конституційного Суду України (укр.)

Вісник Національного банку України з додатком “Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності” (на CD) (укр.)

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України (укр.)

Вісник Національної академії наук України (укр., рос., англ.)

Вісник Тернопільського національного економічного університету (укр.)

Вітчизна (укр.)

Віче (укр.)

Вопросы психологии

Вопросы философии

Вопросы языкознания

Всесвіт (укр.)

Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (укр.)

Галерея (укр., рос.)

Генетика

Географія (укр., рос.)

Географія та основи економіки в школі (укр.)

Геоінформатика (укр., рос., англ.)

Геологічний журнал (укр., рос., англ.)

Геологія і геохімія горючих копалин (укр., рос., англ.)

Геоморфология

Геосфера (рос.)

Геофизический журнал (рос., укр., англ.)

Геохимия

Гидробиологический журнал (рос., укр., англ.)

Голос України (укр.)

Государство и право

Гуманітарні науки (укр.)

Демократична Україна (укр.)

День (укр.)

Депонированные научные работы

Держава і право (укр.)

Дзвін (укр.)

Дивослово (українська мова й література в навчальних закладах) (укр.)

Дніпро (укр.)

Доповіді Національної академії наук України (укр., рос.)

Екологічний вісник (укр., рос., англ.)

Економіка України (укр.)

Економіст (укр., рос., англ.)

Економічна теорія (укр., англ.)

Експрес (триразовий випуск) (укр.)

Журнал аналитической химии

Журнал вычислительной математики и математической физики

Журнал європейської економіки (укр.)

Журнал математической физики, анализа, геометрии (рос., англ., укр.)

Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии

Журнал неорганической химии

Журнал общей биологии

Журнал общей химии

Журнал органической химии

Журнал органічної та фармацевтичної хімії (укр.)

Журнал прикладной химии

Журнал технической физики

Журнал физической химии

Журнал экспериментальной и теоретической физики

Журналіст України (укр., рос.)

Закон і бізнес (укр.)

Законность

Зарубіжна література в школах України (укр., рос.)

Захід (укр.)

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України (укр.)

Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР (укр.)

Збірник урядових нормативних актів України (укр., рос.)

Земельне право України. Теорія і практика (укр.)

Зовнішні справи (укр.)

Известия вузов. Правоведение

Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника (рос.)

Известия ран. Серия биологическая

Известия ран. Серия географическая

Известия ран. Серия литературы и языка

Известия ран. Серия математическая

Известия ран. Серия механика твердого тела

Известия ран. Серия физическая

Известия ран. Серия химическая

Известия русского географического общества

Иностранная литература

Исторический архив

Исторический журнал

История государства и права

История. Археология. Этнология (библиографическая информация)

История: реферативный журнал

Іноземні мови (укр.)

Іноземні мови в навчальних закладах (укр.)

Інтелектуальна власність (укр., рос., англ.)

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України (укр.)

Інформаційно-аналітичний тижневик Дзеркало тижня. Україна (укр.)

Історичний журнал (укр.)

Історія в школі + історія України (комплект)

Календар знаменних і пам’ятних дат (укр.)

Кибернетика и системный анализ (рос., укр., англ.)

Київ (укр.)

Київська старовина (укр.)

Кіно-театр (укр.)

Книжное обозрение

Коллоидный журнал

Коментар до інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України (укр.)

Комсомольская правда в Украине. Западноукраинский выпуск (рос.)

Конфликтология

Корреспондент (рос.)

Краєзнавство. Географія. Туризм (укр., рос.)

Кристаллография

Критика (укр.)

Культура і життя (укр.)

Культурология. Дайджест

Кур’єр Галиційський (укр., польськ.)

Кур’єр Кривбасу (укр.)

Литературная газета

Литературоведение (библиографическая информация)

Литературоведение: реферативный журнал

Літературна Україна (укр.)

Літературний Львів (укр.)

Літопис авторефератів дисертацій (укр.)

Літопис газетних статей (укр.)

Літопис журнальних статей (укр.)

Літопис книг (укр.)

Львівська газета. Вісник міста (четвер) (укр.)

Львівська пошта (четвер) (укр.)

Мандрівець (укр.)

Маркетинг в Україні (укр.)

Маркетинговые исследования в Украине (змішана: рос., укр.)

Математика в школі (укр.)

Математические заметки

Математический сборник

Математичні методи та фізико-механічні поля (укр., рос., англ.)

Международная жизнь

Металлы

Микробиология

Мир библиографии

Мир психологии

Мистецтво та освіта (укр.)

Міжнародний туризм (укр.)

Мікробіологічний журнал (укр., рос., англ.)

Мінералогічний журнал. Mineralogical journal (Ukraine) (укр., рос., англ.)

Мінеральні ресурси України (МРУ) (укр., рос.)

Мовознавство (укр., англ.)

Молекулярная биология

Молекулярная генетика, микробиология и вирусология

Молодь України (укр.)

Московский журнал международного права

Народна творчість та етнографія (укр.)

Наука и жизнь

Наука і оборона (укр.)

Наука і суспільство (укр.)

Наука сьогодні (укр.)

Наука та наукознавство (укр., рос., англ.)

Наука. релігія. Суспільство (укр., рос., англ.)

Науковедение (библиографическая информация)

Науковедение: реферативный журнал

Науково-технічна інформація / НТІ (укр.)

Научные и технические библиотеки

Нелінійні коливання (укр., рос., англ.)

Неорганические материалы

Новая и новейшая история

Нові видання України (укр.)

Нумізматика і фалеристика (укр., рос.)

Образотворче мистецтво (укр.)

Онтогенез

Оптика и спектроскопия

Освіта (укр.)

Освіта і управління (укр.)

Освіта України (укр.)

Отечественные архивы

Офіційний вісник України

Пам’ятки України: історія та культура (укр.)

Пам’ять століть. планета (укр.)

Педагогика

Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України (укр.)

Педагогічна думка (укр.)

Підприємництво, господарство і право (укр., рос.)

Податкове планування (укр.)

Политическая наука

Почвоведение

Право України (укр.)

Правоведение. Политология (библиографическая информация)

Практична психологія та соціальна робота (укр.)

Праця і закон (укр.)

Прикладная математика и механика

Прикладная механика и техническая физика

Прикладная механика. Международный научный журнал (рос.)

Проблемы прочности (укр., рос., англ.)

Проблемы управления и информатики. международный научно-технический журнал (укр., рос., англ., змішаними мовами)

Радиофизика и радиоастрономия (рос., укр., англ.)

Растительные ресурсы

Регіональна економіка (укр., рос., англ.)

Реферативний журнал. Екологія (укр., рос., англ.)

Рідна школа (укр.)

Рішення Верховного Суду України (укр.)

Российская археология

Российский химический журнал (ЖРХО им. Д.И.Менделеева)

Русская речь

Світ (укр., рос., англ.)

Свободная мысль

Сіверянський літопис (укр.)

Сільські вісті – газета захисту інтересів селян України (укр.)

Славяноведение

Слово і час (укр.)

Смена

Социологические исследования

Социология: реферативный журнал

Соціальна педагогіка: теорія та практика (укр., рос., англ.)

Соціологія: теорія, методи, маркетинг (укр.)

Сучасність (укр.)

США, Канада. Экономика, политика, культура

Теоретическая и математическая физика

Теоретическая и экспериментальная химия (рос.)

Теория вероятностей и ее применения

Теорія ймовірностей та математична статистика (укр.)

Трибуна (укр.)

У світі математики (укр.)

Украинский химический журнал (рос., укр., англ.)

Україна молода (укр.)

Українська культура (укр.)

Українська літературна газета

Українська мова (укр., англ.)

Українська мова i лiтература в школi (укр.)

Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах (укр.)

Українська мова та література. Бібліотека (укр.)

Українська мова та література (газета)

Українське слово (укр.)

Український біохімічний журнал (укр., рос., англ.)

Український ботанічний журнал (укр., рос., англ.)

Український географічний журнал (укр.)

Український історичний журнал (укр.)

Український математичний вісник (укр., рос., англ.)

Український математичний журнал (укр., рос., англ.)

Український реферативний журнал “Джерело”. Серія 1: “Природничі науки” (укр., рос., англ.)

Український реферативний журнал “Джерело”. Серія 2: “Техніка. Промисловість. Сільське господарство” (укр., рос., англ.)

Український реферативний журнал “Джерело”. Серія 3: “Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво” (укр., рос., англ.)

Український театр (укр.)

Український тиждень

Український фізичний журнал (укр., рос., англ.)

Український юрист (укр.)

Універсум (укр.)

Управління освітою (укр., рос.)

Урядовий кур’єр (укр.)

Успехи математических наук

Успехи современной биологии

Успехи физиологических наук

Факты и комментарии (пятница) (рос.)

Физика и техника полупроводников

Физика металлов и металловедение

Физика низких температур (рос., англ., укр.)

Физиология и биохимия культурных растений (рос., укр., англ.)

Физиология растений

Филологические науки

Философия и социология (библиографическая информация)

Философия: реферативный журнал

Философские науки

Фізико-хімічна механіка матеріалів (укр., рос., англ.)

Фізіологічний журнал (укр.)

Філософська думка (укр.)

Фінанси України (укр.)

Хортиця (укр., рос.)

Цитология и генетика (рос., укр., англ.)

Чумацький шлях (укр., рос.)

Шлях перемоги (укр.)

Экономика (библиографическая информация)

Экономика и математические методы

Экономика: реферативный журнал

Юридический вестник (рос., укр., англ.)

Юридичний журнал (укр.)

Языкознание (библиографическая информация)

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom