top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг
імені Ф.П. Максименка

Завідувач відділу:
Ільків-Свидницький
Микола Мирославович

ел. пошта: ilkiv_sv[at]yahoo.com

Адреса:
вул. Драгоманова, 17,
Україна, 79601, м. Львів,
тел.: (032) 261-35-97
ел. пошта:
lb_rarity@lnu.edu.ua


Сектор рідкісних книг:
79601,
вул. Драгоманова, 5
тел.: (032)239-45-02


Відділ працює:
Понеділок–п’ятниця: 9.00 – 17.00
Субота, неділя – вихідні дні
Читальний зал працює:
10.00 – 17.00

Історія

Відділ був заснований у 1905 р. як “Cimelia. Wydział inkunabułów, rękopisów i dyplomów” (“Раритети. Відділ інкунабул, рукописів і дипломів”). Спочатку його називали відділом рукописів, а у 20-30-х рр.XX ст. – “Рукописів і стародруків”, у кінці 30-х рр. – “Відділ рукописів”. Для відділу було облаштовано окремий читальний зал. Із рідкісними фондами працювали такі відомі вчені, як: В. Абрагам, І. Франко, Є. Барвінський, Б. Барвінський, Ф. Буяк, М. Ґембарович, Я. Дашкевич, Я. Запаско, Я. Ісаєвич, Й. Лелевель, С. Лемпіцький, К. Естрайхер, Б. Дудік, Є. Немировський, Я. Птасьнік, Е. Ружицький, З. Смогожевскі, С. Романскі, Н. Акинян, А. Єнджейовска, Р. Котуля, та ін.

У різний час у відділі працювали: Є. Барвінський, А. Єнджейовська, Ю. Коженьовський, Б. Маньковський, З. Домбровська, Г. Демченко, Г. Можарова, Е. Столова, Г. Смірнова, Л. Гадзієва, Н. Шепеляк. Відділом керували: з 1925 р. – Анна Єнджейовська, з 1974 по 1983 р. – Федір Максименко, з 1983 по вересень 2007 р. – Наталія Швець, з вересня 2007 р. – Микола Ільків-Свидницький.

Протягом першої третини ХХ ст. були подаровані і придбані унікальні особисті колекції:

– Князів Чарторийських: різноманітна за тематикою література з історії, географії, теології, мистецтва, художня література;

– Графа Ю. С. Козєбродського: рукописи, інкунабули, стародруки, 1300 видань “полоністики” – видання знаних польських друкарень XVI–XVII століть, художня література, бібліографічні видання, література з історії.

– Львівського історика, крилошанина А. Петрушевича (збірка кириличних рукописів XV–XVIII ст.).

У післявоєнний час проведено реорганізацію та перевірку фондів (1946, 1952), які вціліли після пограбування 1943 р. Із 1946 р. відділ був законсервований, а у 1956 р. рукописи, інкунабули і стародруки перенесли до загального книгосховища. Формально роботу відділу було поновлено у 1962 р., і згідно з “Типовим положенням про вузівські бібліотеки” від 17.04.1962 р. у звітній документації відділ фігурував як структурний підрозділ Наукової бібліотеки. Жодної штатної одиниці він тоді не мав, а обслуговування проводив на добровільних засадах Ф. Максименко. Фактично відділ почав функціонувати з 1966 р. і мавналічував двох працівників. У 1979 р. було затверджено “Положення про відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг”. У 1983 р. нараховував 17 тис. од. зб., розміщувався у книгосховищі на площі 50 м². У 1986 р. була укладена детальна інструкція з профілю комплектування відділу.

Згідно з ухвалою ректорату Львівського державного університету імені Івана Франка з 1991 р. для відділу було надано приміщення 400 м² у новому корпусі університетської Бібліотеки (вул. Драгоманова, 17, 2 поверх) та збільшено штат працівників. 25 грудня 1996 р. Вчена рада ЛДУ ім. І. Франка ухвалила рішення назвати відділ на честь відомого українського бібліографа та книгознавця Федора Пилиповича Максименка. Станом на 2013 р. у відділі працють 9 працівників.

Фонди

Станом на 2013 р. загальна кількість фонду складає бл. 150 933 од. зб. Рішенням Кабінету Міністрів України від 21.10.2008 р. фонду рукописних, стародрукованих та рідкісних книг Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка надано статус наукового об’єкта, що становить національне надбання.

Фонд відділу структурно поділяється на 10 колекцій:

– Колекція рукописних книг та документів ХІІІ–ХХ ст.;

– Колекція інкунабул (1473–1500 рр.);

– Колекція палеотипів (1501–1550 рр.);

– Колекція стародруків (1551–1800 рр.);

– Колекція графічних та образотворчих видань (XVII–XX ст.);

– Колекція картографії (1511–2001 рр.);

– Колекція воєнних друків (1905–1945 рр.);

– Колекція афіш (1816–1942 рр.);

– Колекція періодики (XVIIІ–ХХ ст.);

– Колекція рідкісних книг (ХІХ–ХХ ст.).

Читальний зал, каталоги і картотеки

Для обслуговування читачів у читальному залі обладнано 10 робочих місць. У залі розміщено каталоги:

– алфавітний;

– географічний (локальний);

– хронологічний;

– тематичний (для періодики, архівних фондів, окремих колекцій).

Окремо у відділі знаходяться алфавітні каталоги рукописів, палеотипів, старий каталог кн. Чарторийських, тематичні та алфавітні довідкового (підручного) фонду, архівна картотека Ф. П. Максименка. У відділі також є службові каталоги, які слугують працівникам для обліку та розташування фондів:

– рукописів;

– палеотипів;

– картографії;

– довідкового (підручного) фонду;

– загальний топографічний;

– рукописний каталог бібліотеки до 1940 р. (на CD-дисках).

Всі каталоги у відділі постійно поповнюються та уточнюються.

Завдання відділу:

організація і збереження фондів відділу відповідно до ДОСТу 7.50-90;

поповнення фонду відділу;

формування окремих колекцій рукописів, рідкісних книг та інших видів документів, які потребують відповідних умов зберігання;

здійснення бібліотечного, інформаційно-бібліографічного та довідково-бібліографічного обслуговування читачів;

ведення довідково-пошукового апарату відділу;

участь у науково-дослідницькій та методичній роботі НБ;

розкриття фондів відділу для наукового та навчального використання;

участь у просвітницькій роботі НБ.

Функції відділу:

поповнення фонду РСРК здійснюється за профілем комплектування відділу;

ведення обліку наявного фонду;

забезпечення особливого режиму зберігання відповідно до ДОСТу 7.50-90;

організація обслуговування читачів;

організація та ведення довідково-пошукового апарату відділу;

організація та ведення науково-дослідницької та методичної роботи;

розроблення проектів інструктивно-методичної та технологічної документації, складання планів і звітів відділу;

організація виставок та проведення екскурсій у відділі.

Структура відділу:

сектор рідкісних книг.

Нормативно-правова база:

Положення про відділ;

Положення про сектор рідкісної книги;

Правила доступу і роботи у читальному залі відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка;

Правила книговидачі з фонду сектору рідкісної книги;

Зразки для оформлення клопотань.

Науково-дослідна та планова діяльність

У відділі ведуться декілька напрямків науково-дослідної роботи:

– дослідження історії формування фондів, архівознавчих, бібліографічних та книгознавчих проблем (дослідження історії колекцій Ю. С. Козєбродського, князів Чарторийських, А. Петрушевича, М. Форманіоша, Я. П. Куліка та ін.;

– науково-технічне опрацювання колекції графіки, зокрема екслібрисів;

– науково-технічне опрацювання колекції рукописних та архівних документів (дослідження латинських кодексів та їх фрагментів XIII–XV ст., латинських книг та актових документів XVI–XVIII ст.);

– науково-технічне опрацювання колекцій інкунабул, палеотипів та стародрукованих видань XVI–XVIII ст. (підготовка каталогів, публікацій, інформаційно-виставкових буклетів);

– науково-технічне опрацювання колекції “воєнних друків” (підготовка каталогів, публікацій, інформаційно-виставкових буклетів).

Протягом останніх років ведуться наукові розробки з виявлення та опису суперекслібрисів та мистецьких оправ XIV–XVII ст. Основою добірки екслібрисів є особиста колекція видатного бібліографа Ф. П. Максименка, яка нараховує понад 400 європейських книжкових знаків XVI–XX ст. приватних та публічних бібліотек. Серед раритетів фонду – книга із суперекслібрисом українського гетьмана Івана Мазепи.

Також віднайдені оправи з бібліотеки польського короля Сигізмунда ІІ Августа (1520–1572), французького короля Людовика XV (1710–1774), кардинала Джуліо Мазаріні (1602–1661), львівських латинських архієпископів Яна Прухницького (бл. 1553–1633), Каетана Кіцького (бл. 1740–1812), графа, великого коронного хорунжого, губернатора Галичини Й. Я. Т. (Вандаліна) Мнішека та ін.

За останні тридцять років фонд поповнився особистими архівами і бібліотеками: бібліографа Ф. Максименка, письменника Р. Іваничука, художника С. Криворучка, проф. Д. Похилевича, проф. В. Інкіна, проф. Ю. Гроссмана, мовознавця Б. Кобилянського, проф. Б. Стефанюка, доц. О. Рузанова, П .Смереканича, В. Вериги,Т. Бохотниці та ін.

Унікальні видання відділу занесено до міжнародних каталогів: “Archives and Manuscript Collections in the Microfiche” (Leiden), “Revue des études arméniennes” (Paris), “Gesamtkatalog der Wiegendrucke” (Berlin, Stuttgart), “Polonia typographica saeculi XVI” (Warszawa), “Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні” (Львів). Щорічно з фондами відділу працюють близько 1000 фахівців з України та інших країн світу.

Працівники відділу у співпраці з кафедрою мікробіології ведуть моніторинг стану збереження одиниць та відповідності санітарно-гігієнічних норм нормативним показникам.

Проекти відділу

Розпочато комплексне науково-технічне опрацювання колекції “воєнних друків”. Станом на 30 листопада 2009 р. завершено його перший етап: виявлено понад сотню безінвентарних аркушевих видань, неопрацьовані плакати, фрагменти періодики, настінних видань та інщі документи. Серед них виокремлено два тематичні комплекси документів: архів інженера Л. Біркенмаєра і “Товариства вшехполяків”; провадиться їх систематизація і вивчення змісту. Результати роботи над архівом Біркенмаєра були представлені на міжнародній науковій конференції “Бібліотека як соціокультурний феномен: історія та сучасність” (Львів, 15-17.10.2008). Станом на 2012 р. виявлено ряд нових матеріалів, які стосуються цього архіву. Проводиться робота над каталогом архіву інженера Л. Біркенмаєра. Готуються публікації та ілюстровані інформаційно-виставкові буклети.

Важливим науково-пошуковим проектом є підготовка і публікація ілюстрованого каталогу “Екслібрисів у фондах НБ ЛНУ” (укладач Н. Кіт). Незабаром вийде друком перший випуск цього видання.

Серед нових проектів варті уваги:

1) підготовка і видання анотованих каталогів виставок “Французькі стародруковані видання у фондах НБ ЛНУ”, “ Львівська латинська архідієцезія XV-XVIII ст. у документах Наукової бібліотеки Львівського університету”;

2) робота над серією “Факсиміле Наукової бібліотеки ЛНУ”, куди мають увійти найбільш цінні і рідкісні рукописні пам’ятки з фондів НБ;

3) підготовка і видання каталогу альдин НБ.

Наукові публікації працівників відділу

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom