top
logo

Лічильник

лічильник на сайт


Відділ наукової реставрації

Завідувач відділу:
РЯБЧУН-КАБАРІВСЬКА Євгенія Миколаївна

Адреса:
вул. Драгоманова, 5,
Україна, 79601, м. Львів,
тел.: (032) 239-44-85
ел. пошта:

Відділ працює:
Понеділокп’ятниця: 9.00 – 17.00
Субота, неділя – вихідні дні

Відділ наукової реставрації був створений у 2013 році (фактично працює з 2010 року за розпорядженням директора бібліотеки).Відділ покликаний вирішувати питання відновлення та збереження документальних пам’яток, які знаходяться у фондах Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка. Це рукописи, стародруки, рідкісні видання, періодичні видання, мапи, листівки,графічні твори мистецтва, документи та інші паперові носії. Робота відділу орієнтована на виконання практичних реставраційних та ремонтних заходів щодо бібліотечних пам’яток, у першу чергу – рідкісних видань, які потребують термінового реставраційного втручання для їх подальшого збереження. За довгий час використання фонди бібліотеки зазнали значних механічних ушкоджень, мікологічних та ентомологічних пошкоджень, деструкції структури паперу, руйнації шкіряних оправ та пергаментних рукописних документів тощо.

Реставрація документів – це відновлення експлуатаційних властивостей і зовнішніх ознак документів, які зазнали пошкоджень чи руйнування. Сучасні підходи реставрації документів передбачають комплекс методів, які застосовують для відновлення матеріальної основи документа і для відновлення зафіксованої інформації.

Основні завдання та функції відділу:
 • збереження та призупинення руйнування фондів бібліотеки;
 • підготовка примірників до експонування на виставках;
 • надання консультацій щодо збереження матеріальних носіїв;
 • освоєння сучасних технологій та технічних засобів з питань збереження документів;
 • виготовлення контейнерів та оправ для збереження бібліотечних документів;виконання реставраційно-відновлювальних операцій книжкових блоків, цінних видань та рукописів; поновлення оправ сучасних видань, тощо;
 • участь у методичній роботі Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка.
Станом на сьогодні реставраційний відділ співпрацює із такими підрозділами Бібліотеки:
 • відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка;
 • відділ резервно-обмінного фонду;
 • відділ комплектування та обліку наукової літератури;
 • відділ обслуговування науковою літературою;
 • відділ зберігання періодики та частини книжкових фондів;
 • відділ культурно-просвітницької роботи.

Упродовж 2010 – 2012 рр. роках відділ здійснив реставрацію 112 одиниць, серед яких: 2 інкунабули, 8 стародрукованих видань, рукописи, графічні твори, екслібриси, видання кінця XІX – поч. XX ст., плакати, листівки тощо. Для кожного видання, яке пройшло реставрацію, виготовляються спеціальні контейнери або папки для уникнення подальшого руйнування. Також проведені реставраційно-консерваційні роботи для підготовки примірників, які було експонувано на виставках: “350 років Львівського університету у документах Наукової бібліотеки” та “Французька книга XV–XVIII ст. у Львові”. Крім того, до реставраційного відділу зверталися за консультаціями стосовно збереження документів з Архіву Університету та Астрономічної обсерваторії Університету. Консультацію проводила завідувач відділу реставрації Євгенія Рябчун-Кабарівська.

У листопаді 2011 року з метою підвищення кваліфікації працівники реставраційного відділу відвідали Центр консервації та реставрації Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. А також протягом 2010–2012 років працівники відділу брали участь у низці конференцій та семінарів:

 • наукова конференція “Львівська Національна бібліотека України ім. В Стефаника: історія і сучасність”, жовтень 2010 р.;
 • “Школа бібліотечної майстерності” НБ ЛНУ ім. І. Франка, січень 2011 р.;
 • семінар “Проблеми збереження пам’яток рукописної та стародрукованої книги”. Товариство охорони пам’яток історії та культури, вересень 2011 р.;
 • конференція “Книга і бібліотека в системі науково-інформаційного забезпечення університетської науки та освіти” НБ ЛНУ ім. І. Франка, квітень 2012 р;
 • семінар практикум “Організація та робота Державної комісії з атестації художників-реставраторів України”. Національний науково-дослідний реставраційний центр, вересень 2012 р.

Працівники відділу реставрації також брали участь у проекті оцифрування єврейської міжвоєнної періодики, який Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка здійснювала спільно з “Архівними інформаційними системами” (Київ).

Приклади реставрації книг з фонду НБ.

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom