top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Передплата періодичних видань Наукової бібліотеки
30136 ВИСОКИЙ ЗАМОК (укр.) 1 - 6
40224 ГОЛОС УКРАЇНИ (укр.) 1 - 6
40255 ДЕНЬ (укр.) 1 - 6
35374 ЕКСПРЕС (ТРИРАЗОВИЙ ВИПУСК) (укр.) 1 - 6
23038 КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В УКРАИНЕ. ЗАПАДНОУКРАИНСКИЙ ВЫПУСК (рос.) 1 - 6
22061 КРАЄЗНАВСТВО. ГЕОГРАФІЯ. ТУРИЗМ + БІБЛІОТЕКА. КОМПЛЕКТ 1 - 6
35308 ЛЬВІВСЬКА ПОШТА (ЧЕТВЕР) (укр.) 1 - 6
60980 МОЛОДЬ УКРАЇНИ (укр.) 1 - 6
40433 ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ (укр.) 1 - 5
91213 СІЛЬСЬКІ ВІСТІ - газета захисту інтересів селян України (укр.) 1 - 6
60970 УКРАЇНА МОЛОДА (укр.) 1 - 6
74542 УНІВЕРСУМ (укр.) 1 - 6
40227 УРЯДОВИЙ КУР'ЄР (укр.) 1 - 6
8689 ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ (ПЯТНИЦА) (рос.) 1 - 5
49778 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ТИЖНЕВИК "ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ. УКРАЇНА" (укр.) 1 - 6
1708 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ + ІСТОРІЯ В ШКОЛІ. КОМПЛЕКТ 1 - 6
70200 BIOPOLYMERS AND CELL (англ., укр., рос.) 1 - 6
98780 KURIER GALICYJSKI / КУР'ЄР ГАЛІЦІЙСЬКИЙ (укр., польськ.) 1 - 6
96238 POST ПОСТУП (укр.) 1 - 5
22372 UNIVERSITATES. НАУКА ТА ПРОСВІТА (укр., рос., англ.) 1 - 6
74628 АДВОКАТ (укр.) 1 - 6
70009 АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ 1 - 6
79299 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЫ 1 - 6
73012 АЛГЕБРА И ЛОГИКА 1 - 6
70117 АЛЬМА МАТЕР (ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ) 1 - 6
74006 АРХЕОЛОГІЯ (укр., рос., англ.) 1 - 6
89622 АТЕСТАЦІЙНИЙ ВІСНИК 1 - 3
35004 АУДИТОРІЯ (укр.) 1 - 6
91857 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (укр.) 1 - 6
74396 БЕРЕЗІЛЬ (укр.) 1 - 6
70823 БИБЛИОГРАФИЯ 1 - 6
84519 БИБЛИОТЕКИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 1 - 6
70923 БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 1 - 6
14465 БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО - XXI ВЕК 1 - 6
70112 БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ 1 - 6
71150 БИООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 1 - 6
70085 БИОТЕХНОЛОГИЯ 1 - 6
70053 БИОФИЗИКА 1 - 6
70054 БИОХИМИЯ 1 - 6
74052 БЮЛЕТЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА І ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ (укр.) 1 - 5
85160 БЮЛЛЕТЕНЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 1 - 6
21950 БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА (укр.) 1 - 6
74049 БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК (укр., англ.) 1 - 6
9923 БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОРУМ УКРАЇНИ (укр., рос.) 1 - 3
74643 БІОЛОГІЯ І ХІМІЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ (укр.) 1 - 4
70119 ВЕСТНИК ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ 1 - 6
74084 ВЕСТНИК ЗООЛОГИИ (рос., укр., англ.) 1 - 6
71011 ВЕСТНИК МГУ. СЕPИЯ 11. ПРАВО 1 - 6
70115 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 1 - 6
23823 ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ (укр.) 1 - 3
21876 ВИЩА ШКОЛА (укр.) 1 - 4
70131 ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ 1 - 6
70156 ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ 1 - 6
70158 ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 1 - 6
74089 ВСЕСВІТ (укр.) 1 - 4
74426 ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ (укр.) 1 - 5
21853 ВІДКРИТИЙ УРОК: РОЗРОБКИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ДОСВІД (укр.) 1 - 6
74085 ВІДОМОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ (укр., рос.) 1 - 4
21813 ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ АЛЬМАНАХ (укр.) 1 - 6
33613 ВІЛЬНА УКРАЇНА (укр., рос.) 1 - 6
74155 ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ (укр.) 1 - 6
40358 ВІСНИК ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ (укр.) 1 - 6
40379 ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ (укр.) 1 - 6
40842 ВІСНИК КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ (укр.) 1 - 4
74132 ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ з додатком "Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності" (укр.) 1 - 6
48335 ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ (укр., рос., англ.) 1 - 3
74090 ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (укр., рос., англ.) 1 - 5
23622 ВІСНИК ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (укр.) 1 - 6
74254 ВІЧЕ (укр.) 1 - 6
239360 ГАЛЕРЕЯ (укр., рос.) 1 - 6
70211 ГЕНЕТИКА 1 - 6
95928 ГЕОГРАФІЯ (укр., рос.) 1 - 6
74636 ГЕОГРАФІЯ ТА ЕКОНОМІКА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ (укр.) 1 - 4
74114 ГЕОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.) 1 - 6
74120 ГЕОЛОГІЯ І ГЕОХІМІЯ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН (укр., рос., англ.) 1 - 3
70215 ГЕОМОРФОЛОГИЯ 1 - 6
228060 ГЕОСФЕРА (рос.) 1 - 6
74116 ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (рос., укр., англ.) 1 - 4
70219 ГЕОХИМИЯ 1 - 6
6462 ГЕОІНФОРМАТИКА (укр., рос., англ.) 1 - 6
74115 ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (рос., укр., англ.) 1 - 6
70866 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 1 - 6
21826T ГУМАНІТАРНІ НАУКИ (укр.) 1 - 6
30663 ДЕМОКРАТИЧНА УКРАЇНА (укр.) 1 - 6
57140 ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 1 - 6
90238 ДЕРЖАВА І ПРАВО (укр.) 1 - 3
74183 ДЗВІН (укр.) 1 - 5
74496 ДИВОСЛОВО (УКРАЇНСЬКА МОВА Й ЛІТЕРАТУРА В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ) (укр.) 1 - 5
37583 ДНІПРО (укр.) 1 - 6
74137 ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (укр., рос., англ.) 1 - 5
1154 ЕКОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК (укр., рос., англ.) 1 - 6
74158 ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ (укр.) 1 - 5
48382 ЕКОНОМІСТ (укр., рос., англ.) 1 - 5
9414 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (укр., англ.) 1 - 3
70284 ЖУРНАЛ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 1 - 6
70287 ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 1 - 6
74317 ЖУРНАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ, АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИИ (рос., укр., англ.) 1 - 6
71436 ЖУРНАЛ МИКРОБИОЛОГИИ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ИММУНОБИОЛОГИИ 1 - 6
70292 ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 1 - 6
70293 ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ 1 - 6
70294 ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ ХИМИИ 1 - 6
70301 ЖУРНАЛ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 1 - 6
8383 ЖУРНАЛ ОРГАНІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ (укр.) 1 - 3
70296 ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ 1 - 6
70298 ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 1 - 6
70299 ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ 1 - 6
70303 ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 1 - 6
23527 ЖУРНАЛ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ (укр.) 1 - 6
40778 ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ (укр., рос.) 1 - 6
74421 ЖІНКА (укр.) 1 - 6
6608 ЗАКОН І БІЗНЕС (укр.) 1 - 4
70871 ЗАКОННОСТЬ 1 - 6
90230 ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ (укр., рос.) 1 - 6
41687 ЗАХІД (укр.) 1 - 6
22454 ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛIННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВI УКРАЇНИ (укр.) 1 - 6
23683 ЗБІРНИК РЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ, НДР ТА ДКР (укр.) 1 - 6
74207 ЗБІРНИК УРЯДОВИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ УКРАЇНИ (укр.) 1 - 5
96476 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (укр.) 1 - 5
74402 ЗОВНІШНІ СПРАВИ (укр.) 1 - 6
70373 ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. ПРАВОВЕДЕНИЕ 1 - 6
70375 ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА (рос.) 1 - 4
70350 ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ 1 - 6
70351 ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 1 - 6
70354 ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА 1 - 6
70355 ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 1 - 6
70408 ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ МЕХАНИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА 1 - 6
70356 ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 1 - 6
70357 ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ХИМИЧЕСКАЯ 1 - 6
70363 ИЗВЕСТИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 1 - 6
70394 ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 1 - 6
79289 ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ 1 - 6
41894 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 1 - 6
57180 ИСТОРИЯ (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА) 1 - 6
47643 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 1 - 6
57101 ИСТОРИЯ. АРХЕОЛОГИЯ. ЭТНОЛОГИЯ (БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ) 1 - 6
22794 КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ'ЯТНИХ ДАТ (укр.) (выходит со смещенной нумерацией!) 1 - 6
70463 КИБЕРНЕТИКА И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ (рос., укр., англ.) 1 - 2
74257 КИЇВ (укр.) 1 - 6
74260 КИЇВСЬКА СТАРОВИНА (укр.) 1 - 4
50051 КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 1 - 6
70438 КОЛЛОИДНЫЙ ЖУРНАЛ 1 - 6
20809 КОНФЛИКТОЛОГИЯ 1 - 6
23643 КОРРЕСПОНДЕНТ (рос.) 1 - 5
37278 КРАЇНА (укр.) 1 - 6
70447 КРИСТАЛЛОГРАФИЯ 1 - 6
33909 КРИТИКА (укр.) 1 - 5
60969 КУЛЬТУРА І ЖИТТЯ (укр.) 1 - 6
79463 КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ДАЙДЖЕСТ 1 - 6
30183 КУР'ЄР КРИВБАСУ (укр.) 1 - 6
74249 КІНО - ТЕАТР (укр.) 1 - 6
50067 ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА (доставка 2 раза в месяц) 1 - 6
57102 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ (БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ) 1 - 6
57178 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА) 1 - 6
96201 ЛЬВІВСЬКА ГАЗЕТА. ВІСНИК МІСТА (укр.) 1 - 6
60974 ЛІТЕРАТУРНА УКРАЇНА (укр.) 1 - 6
30562 ЛІТЕРАТУРНИЙ ЛЬВІВ (укр.) 1 - 6
22795 ЛІТОПИС АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ (укр.) 1 - 6
74566 ЛІТОПИС ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ (укр.) 1 - 6
74352 ЛІТОПИС ЖУРНАЛЬНИХ СТАТЕЙ (укр.) 1 - 6
74568 ЛІТОПИС КНИГ (укр.) 1 - 5
71650 МАЛЕНЬКАЯ ДИАНА 1 - 6
35331 МАНДРІВЕЦЬ (укр.) 1 - 6
22942 МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ (укр.) 1 - 6
8287 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УКРАИНЕ (рос., укр.) 1 - 6
74326 МАТЕМАТИКА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ (укр.) 1 - 4
70560 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 1 - 6
70512 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СБОРНИК 1 - 6
8271 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОЛЯ (укр., рос., англ.) 1 - 6
70530 МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 1 - 6
70358 МЕТАЛЛЫ 1 - 6
70540 МИКРОБИОЛОГИЯ 1 - 6
71600 МИР БИБЛИОГРАФИИ 1 - 4
47110 МИР ПСИХОЛОГИИ 1 - 6
74645 МИСТЕЦТВО ТА ОСВІТА (укр.) 1 - 6
74309 МОВОЗНАВСТВО (укр., англ.) 1 - 4
70562 МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 1 - 6
71452 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ 1 - 6
70893 МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 1 - 6
74318 МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ (укр.) 1 - 6
74313 МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.) 1 - 4
70574 МІНЕРАЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ. MINERALOGICAL JOURNAL (UKRAINE) (укр., рос., англ.) 1 - 6
48336 МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ (МРУ) (укр., рос.) 1 - 6
74328 НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ (укр.) 1 - 6
70601 НАУКА И ЖИЗНЬ 1 - 6
74129 НАУКА СЬОГОДНІ (укр.) 1 - 6
74341 НАУКА ТА НАУКОЗНАВСТВО (укр., рос., англ.) 1 - 3
74303 НАУКА І ОБОРОНА (укр.) 1 - 6
74330 НАУКА І СУСПІЛЬСТВО (укр.) 1 - 6
23564 НАУКА. РЕЛІГІЯ. СУСПІЛЬСТВО (укр., рос., англ.) 1 - 6
57103 НАУКОВЕДЕНИЕ (БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ) 1 - 6
57184 НАУКОВЕДЕНИЕ (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА) 1 - 6
22879 НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ (НТІ) (укр.) 1 - 6
70647 НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 1 - 6
74058 НАША БЕРЕГИНЯ (укр.) 1 - 3
22675 НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ (укр., рос., англ.) 1 - 3
70359 НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 1 - 6
70620 НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 1 - 6
40706 НОВІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ (укр.) 1 - 6
48409 НУМІЗМАТИКА І ФАЛЕРИСТИКА (укр., рос.) 1 - 3
74357 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО (укр.) 1 - 6
70676 ОНТОГЕНЕЗ 1 - 6
70670 ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ 1 - 6
61009 ОСВІТА (укр.) 1 - 6
40123 ОСВІТА УКРАЇНИ (укр.) 1 - 4
40470 ОСВІТА І УПРАВЛІННЯ (укр.) 1 - 6
70913 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АРХИВЫ 1 - 6
74401 ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА (укр.) 1 - 6
74569 ПАМ'ЯТЬ СТОЛІТЬ. ПЛАНЕТА (укр.) 1 - 6
71020 ПЕДАГОГИКА 1 - 6
74105 ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ. ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (укр.) 1 - 3
8278 ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА (укр.) 1 - 6
21888 ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ (укр.) 1 - 6
79461 ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА 1 - 6
70701 ПОЧВОВЕДЕНИЕ 1 - 6
74424 ПРАВО УКРАЇНИ. ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.) 1 - 5
57100 ПРАВОВЕДЕНИЕ. ПОЛИТОЛОГИЯ (БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ) 1 - 6
74046 ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА (укр.) 1 - 6
6709 ПРАЦЯ І ЗАКОН (укр.) 1 - 5
70706 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 1 - 6
20701 ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 1 - 6
70745 ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ (рос.) 1 - 4
70730 ПРОБЛЕМЫ ПРОЧНОСТИ (рос., укр., англ.) 1 - 6
74002 ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.) 1 - 2
74576 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ГОСПОДАРСТВО І ПРАВО (укр., рос.) 1 - 6
228640 РАДИОФИЗИКА И РАДИОАСТРОНОМИЯ (рос., укр., англ.) 1 - 6
70786 РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 1 - 6
48356 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА (укр., рос., англ.) 1 - 3
9882 РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ. ЕКОЛОГІЯ (укр., рос., англ.) 1 - 6
70822 РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ 1 - 6
70788 РУССКАЯ РЕЧЬ 1 - 6
74442 РІДНА ШКОЛА (укр.) 1 - 6
40646 РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ (укр.) 1 - 6
47101 САБРИНА 1 - 6
79255 СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ 1 - 6
40744 СВІТ (укр., рос., англ.) 1 - 6
70891 СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ 1 - 6
74423 СЛОВО І ЧАС (укр.) 1 - 6
70820 СМЕНА 1 - 6
70934 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 1 - 6
57183 СОЦИОЛОГИЯ (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА) 1 - 6
90671 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА (укр., рос., англ.) 1 - 6
74276 СОЦІОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИ, МАРКЕТИНГ (укр.) 1 - 3
74459 СУЧАСНІСТЬ (укр.) 1 - 5
70925 США, КАНАДА. ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА 1 - 6
74325 СІВЕРЯНСЬКИЙ ЛІТОПИС (укр.) 1 - 6
70982 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 1 - 6
74471 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ХИМИЯ (рос.) 1 - 6
70965 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ 1 - 6
90216 ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА (укр.) 1 - 6
74473 ТРИБУНА (укр.) 1 - 6
74581 У СВІТІ МАТЕМАТИКИ (укр.) 1 - 3
74495 УКРАИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (рос., укр., англ.) 1 - 6
95220 УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА (укр.) 1 - 6
49118 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА ГАЗЕТА (укр.) 1 - 5
23920 УКРАЇНСЬКА МОВА (укр., англ.) 1 - 6
22677 УКРАЇНСЬКА МОВА Й ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ (укр.) 1 - 4
40140 УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (укр.) 1 - 6
6644 УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. БІБЛІОТЕКА (укр.) 1 - 6
22419 УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛІ (укр.) 1 - 6
30699 УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО (укр.) 1 - 6
74498 УКРАЇНСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., англ., рос.) 1 - 4
74497 УКРАЇНСЬКИЙ БІОХІМІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.) 1 - 6
74513 УКРАЇНСЬКИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.) 1 - 6
8165 УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ВІСНИК (укр., рос., англ.) 1 - 6
74494 УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.) 1 - 5
74622 УКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ "ДЖЕРЕЛО". Серія 1. "Природничі науки" (укр., рос., англ.) 1 - 6
22411 УКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ "ДЖЕРЕЛО". Серія 2. "Техніка. Промисловість. Сільське господарство" (укр., рос., англ.) 1 - 6
22412 УКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ "ДЖЕРЕЛО". Серія 3. "Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво." (укр., рос., англ.) 1 - 6
74501 УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР (укр.) 1 - 6
99319 УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ 1 - 6
8083 УКРАЇНСЬКИЙ ФІЗИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., англ.) 1 - 6
8072 УКРАЇНСЬКИЙ ЮРИСТ (укр.) 1 - 6
74499 УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.) 1 - 6
21616 УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ (укр., рос.) 1 - 6
71002 УСПЕХИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК 1 - 6
71003 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ 1 - 6
71007 УСПЕХИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 1 - 6
71034 ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ 1 - 6
71022 ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ 1 - 6
71064 ФИЗИКА НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР (рос., англ., укр.) 1 - 6
74525 ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ (рос., укр., англ.) 1 - 6
71025 ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 1 - 6
57182 ФИЛОСОФИЯ (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА) 1 - 6
57104 ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ) 1 - 6
45490 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 1 - 6
22574 ФІЗИКО-ХІМІЧНА МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ (укр., рос., англ.) 1 - 6
74523 ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.) 1 - 6
74299 ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА (укр.) 1 - 6
74580 ФІНАНСИ УКРАЇНИ (укр.) 1 - 6
6380 ХОРТИЦЯ (укр., рос.) 1 - 6
74565 ЦИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА (рос., укр., англ.) 1 - 4
22436 ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ (укр., рос.) 1 - 6
30504 ШЛЯХ ПЕРЕМОГИ (укр.) 1 - 5
57105 ЭКОНОМИКА (БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ) 1 - 6
57181 ЭКОНОМИКА (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА) 1 - 6
71112 ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 1 - 6
40318 ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК (рос., укр., англ.) 1 - 3
2171 ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.) 1 - 6
57106 ЯЗЫКОЗНАНИЕ (БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ) 1 - 6
74235 ІНОЗЕМНІ МОВИ (укр.) 1 - 3
23761 ІНОЗЕМНІ МОВИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ (укр.) 1 - 4
22596 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ (укр., рос., англ.) 1 - 6
74206 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК ТА КОМЕНТАРІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (укр.) 1 - 4

Боюсь, что "Путеводитель Хакасия" черного, как тот колодец, из "Спайдервик Хроники Полная версия" которого она появилась, сказал "Иконопись" он.

О, как бы я хотела получать любовные "Семена для души" письма из рук такого письмоносца!

Пленные "Теория государства и права Схемы с комментариями" долго не могли "Кексы" понять, что им следует назвать свою "Компенсация морального вреда" фамилию.

Слуга, открывший Биллу дверь, сообщил, "Художественная резьба по дереву Татьянка Т.3 Учеб. пособ." что мистер Пайк вышел.

Так было покончено с "Оценка компаний при слияниях и поглощениях" плетками и собаками.

Но "Любовь и секс Энциклопедия для супругов и любовников" это уже было бы неважно, главное так средство доктора Ревитса заработало бы.

Такой вещи, как развод, в "книги литвиновых скачать бесплатно" Синанджу не существует.

Ты "скачать драйвера видеокарт бесплатно" прав, Чиун, не стал спорить Римо.

Не "краткое содержание повести толстого детство" надо, нервно проговорил охранник с багровой рукой.

Стройная, "скачать база данных люди" как фея, она была несколько ниже ростом, "скачать песню pendulum witchcraft" чем Минна, но, пожалуй, "скачать игру вождение автобуса" даже изящней ее.

Я подумаю над этим предложением, "реферат по философии на тему любовь" ответил Чиун, и, не поклонившись, "играть игровые автоматы обезьянки" вышел из кабинета мэра.

Вся Луизиана будет смеяться "Французский язык. 3 класс. Учебник в 2-х частях. Часть 1. ФГОС" надо мной нет, не смеяться, а презирать и "скачать каталог игр торрент" преследовать меня.

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom