top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Відділ резервно-обмінного фонду

Завідувач відділу:
Колодій Мирослава Олегівна

Адреса:
вул. Драгоманова, 17,
Україна, 79601, м. Львів,


тел.: (032) 239-44-06
ел. пошта: lb_reserve_exch@lnu.edu.ua

Відділ працює:
Понеділок–п’ятниця: 9.00 – 17.00
Субота, неділя – вихідні дні

 

Історія

Відділ був заснований у 1785 р. Починаючи з 1787 р., видання цього фонду виста-влялися на аукціонах, які запровадив тодішній директор Генріх Готтфрід Бретшнайдер. Частину коштів, отриманих від продажу книг, використовували для поповнення фонду бібліотеки. Решту віддавали на потреби університету. Після 1852 р. бібліотека запровади-ла також обмін дублетами: розсилались списки літератури до інших бібліотек і антиквар-них торгових закладів. Практика активного обміну тривала до 1980 р. З 1980 року обмін продовжувався але не так активно. Розсилались списки літератури до бібліотек. У 1991 році було запроваджено продаж дублетної літератури, кошти вилучені за книги пе-редавались до університету, aле така практика тривала лише рік. Пересилати дублетні книги поштою відділ перестав з 1991 року через брак коштів.

РОФ мав назву «відділ концентрації» до 1950 р. – відділ резервно-обмінного фон-ду. У відділі нараховується близько пів.мільойона книг. До РОФ передаються книги і пе-ріодика з реорганізованих структурних пірозділів університету, кафедр, особистих збірок викладачів університету тощо. Його фонди були розміщенні у трьох сховищах, облад-наних у закритих костелах: св. Миколая (Львів, вул. Щербакова тепер Грушевського), в смт. Івано-Франковому та Новому Милятині ( Львівська обл.) Починаючи з 1982-83 рр. на числені прохання релігійних громад літературу з храмів поступово вивозили і костели повертали віруючим. Відтак у 1991 р. відділ розмістили у новому корпусі НБ (вул. Драгоманова 17).

Фонди

Станом на 1.10.2013 р. загальна кількість фонду складає бл. 230064 од.зб.

за мовами:

українською мовою                                    33808

російською мовою                                      102552

іноземними мовами                                      93704

за видами:

книги                                                          174444

дипломні роботи                                          13481

брошури                                                      129

періодика                                                    42010

за цільовими призначеннями:

наукові видання                                          84635

навчальні видання                                      27173

літературно-художні видання                      118256

Завдання відділу

-  Наукове даслідження  фонду.

-  Проведення науково-дослідницької діяльності, укладання каталогів книжкових видань фонду.

-  Виділення рідкісних та особливо цінних видань.

- Сприяння активному використанню дублетної та непрофільної літератури для докомплектування фондів  Бібліотек і установ країни необхідною їм літературою шляхом її передачі.

-  Ведення документації відділу.

-  Планування та звітність про роботу відділу.

-  Вивчення, узагальнення і впровадження в роботу інновацій.

-  Виявлення видань для поповнення фондів Наукової бібліотеки.

-  Організація підвищення кваліфікації працівників.

Функції відділу

- Вивчає стан збереження та використання фонду.

- Розробляє документацію, що реґламентує діяльність відділу.

- Аналізує  й вивчає  належні умови зберігання  фонду.

- Складає поточні, річні, перспективні плани та звіти про роботу відділу.

- Здійснює технічне опрацювання літератури.

- Забезпечує збереження фонду:

- санітарно-гігієнічна обробка фонду;

- відбір та передавання літератури до основного фонду та відділу рідкісної книги;

- забезпечення протипожежних заходів.

- Веде довідково-бібліографічний апарат відділу.

- Здійснює опис літератури в програмі Excel.

- Веде каталоги:

- алфавітний каталог книг ( кирилиця, латинка);

- Бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах, практикумах тощо.

- Підвищує фаховий рівень працівників відділу.

Нормативно-правова база

Положення про відділ;
Зразки для оформлення клопотань на дипломні роботи.

Проекти відділу

Розпочато роботу над проектом: « Бібліографія долвідкових видань ХУІІІ-ХХ ст. у фондах Наукової бібліотеки Львівського університету імені Івана Франка». Каталог.

Наукові публікації відділу

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom