top
logo

Лічильник

лічильник на сайт


Науково-методичний відділ

Завідувач відділу:
ФІГЕЛЬ Олена Миколаївна

Адреса:


вул. Драгоманова, 5,
Україна, 79601, м. Львів,
тел.: (032) 239-42-41
ел. пошта:
lb_method@lnu.edu.ua

 

Відділ працює:
Понеділокп’ятниця: 9.00 – 17.00
Субота, неділя – вихідні дні

Науково-методичний відділ створений у 1970 році. Відділ надає методичну допомогу в організації бібліотечного та інформаційного обслуговування, розробляє організаційно-розпорядчу та технологічну документацію відділів та Наукової бібліотеки (НБ). Проводить організаційно-методичну роботу і впроваджує в діяльність НБ нормативну документацію та методичні розробки.

Відділ складає зведений план методичної роботи НБ на основі планів підрозділів, організовує і веде довідковий апарат (аналітичний опис статей фахових періодичних видань та ін.) на фонд кабінету бібліотекознавства.

Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка з 1987 року (інформ. Лист Мін. ВССО Укр. РСР від 13.VII.87. за № 260-3/628) підпорядкована НМБК (головний орган – НБ ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка), є зональним та обласним методичним центром бібліотек ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації Львівського регіону (ЛЗМО) (наказ МОН .№27 від 20.01.2005 р.). У складі відділу діє сектор бібліотек ЛЗМО, який надає методичну допомогу бібліотекам ВНЗ та обласним методичним центрам з усіх питань бібліотечно-бібліографічної та інформаційної роботи, координує їх діяльність, вивчає, узагальнює і розповсюджує інноваційний досвід. Проводить семінари, науково-практичні конференції та інші заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників усіх рівнів.

У складі ЛЗМО 34 бібліотеки, з них – 14 бібліотек м. Львова.

Основні функції відділу:
  • координація діяльності роботи відділів НБ та бібліотек ЛЗМО;
  • підготовка та розповсюдження нормативно-технологічної документації, методичних рекомендацій;
  • аналіз звітів і планів роботи відділів Наукової бібліотеки та бібліотек Об’єднання;
  • організація роботи: методичної ради НБ та засідань ЛЗМО; “Школи бібліотечної майстерності”; підвищення кваліфікації бібліотечних працівників; стажування працівників інших бібліотек Львівського методичного об’єднання.
Основні напрями діяльності:
  • участь у формуванні регіональної бібліотечної політики, у розробленні та сприянні реалізації державних програм щодо розвитку бібліотечної справи;
  • здійснення методичного керівництва бібліотеками вищих навчальних закладів Західного регіону України та відділами НБ;
  • здійснення оглядово-аналітичної роботи щодо діяльності НБ та бібліотек вищих навчальних закладів Західного регіону України;
  • надання методичної та консультативної допомоги бібліотекам вищих навчальних закладів Західного регіону України та відділам НБ;
  • участь у заходах, які проводять інші бібліотеки, співпраця з іншими закладами, організаціями, бібліотеками.

Фонд кабінету бібліотекознавства науково-методичного відділу внесений в електронний каталог Наукової бібліотеки і містить фахові видання та літературу з історії, теорії і практики бібліотекознавства, документознавства, бібліографії, інформаційних бібліотечних технологій. Ведеться систематична картотека статей фахових періодичних видань, які отримує відділ.

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom