top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Міжнародна науково-практична конференція бібліотек вищих навчальних закладів "Перспективи розвитку університетських бібліотек на шляху розбудови суспільства знань" 2013 року

КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

 

21 травня (вівторок)

 

Головний читальний зал Наукової бібліотеки

Львівського національного університету імені Івана Франка

(вул. Драгоманова, 5)

9.00 – 10.00

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ

10.00 – 12.00

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

12.00 – 12.30

ПЕРЕРВА НА КАВУ

(кавування на ІІІ поверсі, вул. Дра­гома­нова, 5)

 

12.30 – 14.00

ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ

 

14.00 – 15.00

ПЕРЕРВА НА ОБІД

(кафе “Академічне”, пр. Шевченка, 25)

 

15.00 – 18.00

ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ

 

 

РЕҐЛАМЕНТ

Доповідь на пленарному засіданні – 20 хв.

Доповідь на секційному засіданні – 15 хв.

Участь у дискусії – 5 хв.

22 травня (середа)

9.00 – 18.00 ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ:

 

1. Інформаційні ресурси та технології у бібліотеках ВНЗ України: сучасний стан, застосування, перспективи розвитку

Головний читальний зал, вул. Драгоманова, 5

 

2. Формування, збереження та реставрація фондів бібліотек ВНЗ України

Читальний зал відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка, вул. Драгоманова, 17

 

3. Історія та тенденції розвитку бібліотеки як інформаційно-освітньої структури

Корпус факультету культури та мистецтв, вул. Валова, 18,

ауд. імені Леся Курбаса

 

4. Книгознавство та бібліографознавство в сучасних інформаційних процесах

Науковий читальний зал, вул. Драгоманова, 5

 

5. Науково-методична діяльність бібліотек ВНЗ України

Читальний зал періодичних видань, вул. Драгоманова, 17

11.30 – 12.00

ПЕРЕРВА НА КАВУ

ІІІ поверх, вул. Драгоманова, 5;

І поверх вул. Драгоманова, 17

14.00 – 15.00

ПЕРЕРВА НА ОБІД

кафе “Академічне”, пр. Шевченка, 2

15.00 –18.00

ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНАОЇ БІБЛІО­ТЕЧНОЇ КОМІ­СІЇ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань, вул. Драгоманова, 17

18.00 – 19.00

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОН­ФЕРЕНЦІЇ

Головний читальний зал Наукової бібліотеки Львівського націо­нального університету імені Івана Франка, вул. Дра­го­манова, 5

23 травня (четвер)               ЕКСКУРСІЯ

(У рамках екскурсії передбачено обід)

8.30 (виїзд) ­­­­­­– 18.00 (прибуття до Львова)

МАРШРУТ: Львів – Олеський замок – Золочівський замок – Унівський монастир – Свірзький замок – Львів

Розгорнуто виставки:

 

  • “Історія Львівського університету XVI – XVIII ст. у документах Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка” (читальний зал відділу рукописних,стародрукованих та рід­кісних книг імені Ф.П. Максименка (вул. Драгоманова,17)

 

  • · Книжкова продукція Видавничого центру Львівського національного університету імені Івана Франка”

(головний читальний зал  Наукової бібліотеки Львівського націо­на­­­­льного університету імені Івана Франка (вул. Драго­манова, 5)

 

  • · Видавнича діяльність Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка”

(ІІІ поверх Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 5)

 

  • · Художня виставка “Бібліотека – місце майбутньої спад­щини” (автори фоторобіт: Роман Гук, Юрій Калиняк, В’ячеслав Поляков)

(головний читальний зал Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драго­манова, 5)

 

 

Упродовж 21 – 23 травня для учасників конференції передбачені екскурсії по корпусах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка та по місті Львові, презентаційні заходи видавництв-партнерів

П Л Е Н А Р Н Е З А С І Д А Н Н Я

Вівторок, 21 травня

 

10.00 – 12.00 Головний читальний зал Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 5)

 

Котур Богдан, професор, проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка

Канєвська Світлана, заступник директора з наукової роботи Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського націо­нального університету імені Тараса Шевченка

Якуніна Наталія, завідувач науково-методичного відділу Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, координатор з науково-методичної роботи бібліотек вищих навчальних закладів України

Василь Кметь, к. і. н., доцент, директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка

Bibliotheca Universitatis: modus legendi.

Колесникова Тетяна, к. н. із соціальних комунікацій, директор Науково-технічної бібліотеки Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна

Стратегія розвитку бібліотек вищої школи України на 2013–2015 рр.: бачення професіонала.

Ярошенко Тетяна, к. і. н., директор Наукової бібліотеки Національного університету “Києво-Могилянська академія” (Київ)

Наукова комунікація в цифрову епоху.

Шустова Юлія, к. і. н., доцент Російського державного гума­нітарного університету, заступник керівника Вищої школи джерелознавства, допоміжних та спеціальних історичних дисциплін (Москва, Росія)

Мемуари Є. Л. Немировського про Ф. П. Максименка: спроба дже­релознавчого аналізу

П Р Е З Е Н Т А Ц І Ї

 

Вівторок, 21 травня

15.00 – 18.00 Головний читальний зал Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 5)

Огура Ігор, заступник директора з інформаційних технологій Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів)

Бібліотека університету: інформаційні пріоритети у творенні читацького простору.

Гулевич Євген, директор Центру гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів)

Бібліотека як нагода…

Карпенко Ігор, директор ЗАТ “Український Фондовий Дім”

Доступ до бібліотечно-інформаційних ресурсів з терміналів та мобільних пристроїв.

Копанський Богдан, провідний редактор Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів)

Видавнича діяльність Львівського національного університету імені Івана Франка

Когут Андрій, керівник проекту “Електронний архів визвольного руху” Центру досліджень визвольного руху (Львів–Київ)

Електронний архів визвольного руху

14.00 – 15.00 ПЕРЕРВА НА ОБІД

кафе “Академічне”, пр. Шевченка, 25

15.00 – 18.00 ДОПОВІДІ-ПРЕЗЕНТАЦІЇ:

Козій Наталія,  директор ТзОВ “Періодика” (Київ)

Стратегія співпраці бібліотек з редакціями ЗМІ та видавництвами в умовах переходу друкованих видань на електронні носії

Несміянова Ірина, директор ТОВ “АБЕ Маркетинг”, представник АВЕ/IPS в Україні (Київ)

Співпраця АВЕ/IPS з науковими бібліотеками в Україні (інформа­ційне повідомлення у форматі презентації).

Березна Тетяна, генеральний директор ПП “АДІС “Матрікс Прес” (Київ)

Російські електронні бібліотечні системи та повнотекстові бази даних.

Грищенко Костянтин, начальник відділу реклами та маркетингу ТОВ “ЦУЛ” (Київ)

Николишин Юрій, директор, видавництво “Апріорі” (Львів)

 

Іваник Мирон, головний редактор, філія ТзОВ “Видавництво “Знання”(Львів)

Стемпен Ганна, менеджер видавництва “Нова книга” (Вінниця)

У рамках робочого часу конференції – презентаційні заходи видавництв-партнерів:

ТОВ “Видавництво Ліра – К” (Київ)

Видавничо-книготорговельна компанія “Кондор” (Київ)

Видавництво“Магнолія 2006” (Львів)

Видавництво “Новий світ – 2000” (Львів)

Видавництво “Каравела” (Київ)

ТОВ “Академвидав” (Київ)

ТОВ “Видавничий Центр “Академія” (Київ)

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom