top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Звітна конференція 2014 року

Читальний зал періодики Наукової бібліотеки

(вул. Драгоманова, 17)

6 лютого 2014 р.

Поч. о 10 год.

 

Керівник секції – директор НБ  доц. Кметь В.Ф.

Секретар секції – вчений секретар Чопик Г.З.

 

 1. Актуальні питання науково-методичної роботи у фахових періодичних виданнях (2011–2013 рр.) – завідувач науково-методичного відділу Вікторія Зенонівна Середа.
 2. Довідково-інформаційне обслуговування у бібліотеках вищих навчальних закладів – бібліотекар ІІ кат. відділу каталогізації Оксана Вікторівна Жданюк.
 3. Віртуальна книжкова виставка нова послуга Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка –  в .о  завідувача відділу культурно-просвітницької роботи Роман Ярославович Лаврентій.
 4. Сучасний читач і Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка: лекції-практикуми для першокурсників – бібліотекар відділу культурно-просвітницької роботи Зоряна Михайлівна Шипка
 5. Реставрація та реконструкція друкованих видань – реставратор відділу наукової реставрації Анна Олександрівна Галабурда.
 6. Реставрація театральних афіш початку ХХ ст. Проблеми та їх вирішення завідувач відділу наукової реставрації Євгенія Миколаївна Рябчун-Кабарівська.
 7. Україномовна книга 1798–1923 рр. у фондах Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка головний методист науково-методичного відділу Ірина Олександрівна Цвіркун.
 8. Журнал “Нотатки з мистецтва”: редакційно-видавничі пріоритети, жанрово-тематичне наповнення – бібліотекар відділу навчальної літератури Тетяна Ігорівна Марійчин.
 9. Роль бібліотек в організації масових літературно-письменницьких заходів: польський досвід – вчений секретар Григорій Зіновійович Чопик.

Поч. о 14 год.

 

 1. Альдини у монастирських і приватних книгозбірнях Польського королівства і Речі Посполитої в ХVI – XVIII ст. – завідувач відділу РСРК ім. Ф. П. Максименка Микола Мирославович Ільків-Свидницький.
 2. Обмін літературою між Львовом і Києвом у 1860-х роках: співпраця Якова Головацького із Сильвестром Гогоцьким і Ксенофонтом Говорським – завідувач науково-бібліографічного відділу Олександр Володимирович Седляр.
 3. Книжкова серія “Парохіяльна бібліотека” (1897–1900): книгознавчій аналіз – бібліограф І кат. Іванна Василівна Степова.
 4. Боротьба за український університет у Львові наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами газети “Діло”) головний бібліограф відділу РСРК ім. Ф. П. Максименка Юрій Петрович Лисий.
 5. Повсякдення міста у відображенні щомісячних статистичних збірників “Львів у цифрах” (1906–1939) – завідувач сектору бібліології Ігор Ярославович Петрій.
 6. Дяківська періодика першої половини ХХ ст. у фондах Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка – директор НБ доцент Василь Федорович Кметь.
 7. Кадрова політика Наукової бібліотеки Львівського університету імені Івана Франка у 70–80 роках ХХ ст. – завідувач відділу навчальної  літератури Оксана Мирославівна Грицай.

 

Підсумки роботи секції бібліотекознавства, бібліографії та книго-знавства –  керівник секції.

Реґламент: Доповідь – 15 хв.

Повідомлення до 10 хв.

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom