top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

До 80-річчя Олега Купчинського

Олег Купчинський – український історик, філолог, археограф, голова Наукового товариства імені Шевченка. Визначний вчений, у доробку якого понад 500 наукових та науково-популярних праць з історії мови, ойконімії, філологічного джерелознавства, архівознавства, історичного джерелознавства та археографії, з питань української дипломатики, хронології, картографії, історії церкви в Україні тощо. Член редколегій багатьох видань, дійсний член Української вільної академії наук у США, почесний член Українського геральдичного товариства, низки інших наукових товариств в Україні та за кордоном. Кандидат філологічних наук (1974, дисертація “Українські географічні назви на -ичі XIV–XX ст.”), доктор історичних наук (2006, дисертація “Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини XIV ст.”).

Виходець із священичої родини (народився 18 травня 1934 року в с. Сороцьке (нині Теребовлянського р-ну Тернопільської обл.), де плекали любов до літератури, історії, мистецтва, О. Купчинський одразу навчився сприймати національну культуру в нерозривній єдності її компонентів. Звідси, мабуть, і почалося його становлення як багатогранного – у широкому ренесансному розумінні гуманітарного – вченого.

Закінчивши філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, працював бібліотекарем Львівської наукової бібліотеки АН УРСР, був співробітником Центрального державного історичного архіву УРСР у м. Львові, потім – працював в Інституті суспільних наук АН УРСР та інших установах. Коротко викладав спеціальні дисципліни в ЛНУ ім. І. Франка та Українському католицькому університеті.

Цілеспрямована та активна вдача вченого проявлялася у надзвичайно плідній науковій та громадській діяльності: у 1961 році був одним із співорганізаторів, а згодом – активним учасником Семінару з питань джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін при ЦДІА УРСР у м. Львові; у другій половині 1980-х років належав до ініціативної групи львівських учених з відновлення Наукового товариства імені Шевченка у Львові (є також співавтором Статуту НТШ).

Від 1989 року співпрацював із НТШ у Львові: як науковий секретар, голова комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін товариства; від 1990 року – відповідальний редактор “Записок НТШ” (під його керівництвом вийшло майже 40 томів), від 2006 року – відповідальний редактор “Вісника НТШ”, а також – упорядник, редактор низки інших наукових видань, матеріалів та збірників товариства. Із 2005 року О. Купчинський очолює Наукове товариство ім. Шевченка.

На посаді голови НТШ вчений продовжує займатися науково-дослідницькою, редакторською, видавничою діяльністю, проте левову частку часу присвячує науково-організаційній ділянці, зокрема, налагодження роботи численних секцій та комісій НТШ, підтримка комунікації з регіональними осередками в Україні та за кордоном, влаштування щорічних наукових сесій, конференцій, семінарів.

На книжковій виставці, присвяченій 80-річчю визначного українського вченого, представлені серед іншого і надзвичайно вагомі дослідження О. Купчинського “Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові. 1233–1799 рр.” (у співавторстві з Е. Ружицьким, 1972), “Акти та документи Галицько-Волинського Князівства XIII – першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти” (2004) тощо. Крім того, редакторський та упорядницький доробок презентовано томами “Записок НТШ” (у яких О. Купчинський є редактором і водночас автором статей, рецензій на нові вітчизняні та зарубіжні видання), бібліографічними покажчиками, збірниками матеріалів конференцій, міждисциплінарним науково-популярним “Вісником НТШ”, першим томом енциклопедії Наукового товариства імені Шевченка (2012) та ін. Особливе місце в експозиції займає двохтомний ювілейний збірник з нагоди 70-річчя О. Купчинського “До джерел” (2004) та бібліографічний покажчик праць вченого.

Р. Л.

Література:

Гирич І. Купчинський Олег / Ігор Гирич // Енциклопедія Львова / за ред. Андрія Козицького. – Львів : Літопис, 2010. – Т. 3. – С. 690-691.

Див. також:

http://ntsh.org/content/olegu-kupchinskomu-75

http://ntsh.org/content/do-80-littya-olega-kupchinskogo

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom